#วันอานันทมหิดล

1428 posts

TOP POSTS

เห็นเค้าถ่ายกัน ก็อยากจะถ่ายด้วย55555 👧🏻👩🏻 #วันอานันทมหิดล #น้ำใจสร้างกุศล

P'Golf update FB
9 มิถุนายน 2560 กอล์ฟและขวัญ ได้เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกเนื่องในวันอานันทมหิดล จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ณ อาคาร อปร.คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สามารถร่วมบริจาคเพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้และพระภิกษุอาพาธ #เข็มละ100บาท เลขที่บัญชี 045-508231-4 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีวันอานันทมหิดล
#วันอานันทมหิดล

แชะภาพกะน้องฟรังคนดัง #วันอานันทมหิดล (เปล่าโฆษณาชา😂) #น้ำใจสร้างกุศล #ananday2017

ครั้งนึงในชีวิต🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #วันอานันทมหิดล

ขอเชิญร่วมเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 ใน "วันอานันทมหิดล"
70 ปีแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ น้ำใจ...สร้างกุศล @anan_day
ได้ที่ Anandayphoto.docchula.com
#วันอานันทมหิดล #เข็มวันอานันทมหิดล #น้ำใจสร้างกุศล #AnanDay

วันอานันทมหิดล 9 มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่8
ขอเชิญร่วมบริจาคซื้อ เข็มวันอานันทมหิดลในราคาเข็มละ 100 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย มูลนิธิอานันทมหิดล เพื่อพัฒนาวงการแพทย์ สงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ และพระภิกษุอาพาธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
#วันอานันทมหิดล #น้ำใจสร้างกุศล #เข็มวันอานันทมหิดล2560 ❤️

MOST RECENT

นิตสิต-นักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมทำกิจกรรมบริจาคพร้อมรับเข็ม “#วันอานันทมหิดล”
ประจำปี 2560 โดยรายได้สมทบทุนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย และ ช่วยเหลือภิกษุอาพาธ รวมถึง
ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
วันที่ 8 กรกฎาคม 2560
ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 ติดทางเชื่อม BTS
ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน

" น้ำใจ...สร้างกุศล "
ร่วมสมทบทุนซื้อเข็มวันอานันทมหิดล
๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
สงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ พระภิกษุอาพาธ
ปีที่ ๒ ที่ได้ร่วมทำบุญ ขอบคุณค่ะ
#วันอานันทมหิดล
- 29 มิถุนายน 2560 -

ดีเจพี่อ้อย และ ดีเจอั๋น ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสมทบทุนโครงการ เข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2560 “70 ปี แห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ น้ำใจ...สร้างกุศล” เนื่องในวันอานันทมหิดล ( 9 มิถุนายน ) วันคล้ายวันสวรรคต ร.8 ผู้พระราชทานกำเนิด "แพทย์จุฬาฯ"

เข็มละ 100 บาท สมทบทุน มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย สงเคราะห์ พระภิกษุอาพาธ - ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี วันอานันทมหิดล ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-508231-4 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่จัดส่ง มาที่อีเมลล์ prmdcu@gmail.com

#เข็มวันอานันทมหิดล #วันอานันทมหิดล #เข็มวันอานันทมหิดล2560 #น้ำใจสร้างกุศล #ananday @djaoy @unpuwanart

น้ำใจสร้างกุศล ... โครงการ เข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2560 “70 ปี แห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ น้ำใจ...สร้างกุศล” เนื่องในวันอานันทมหิดล ( 9 มิถุนายน ) วันคล้ายวันสวรรคต ร.8 ผู้พระราชทานกำเนิด "แพทย์จุฬาฯ"
ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาค เข็มละ 100 บาท เพื่อสมทบทุน มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย สงเคราะห์ พระภิกษุอาพาธ - ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สามารถสมทบทุนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี วันอานันทมหิดล ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-508231-4 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่จัดส่ง มาที่อีเมลล์ prmdcu@gmail.com

#เข็มวันอานันทมหิดล #วันอานันทมหิดล #เข็มวันอานันทมหิดล2560 #น้ำใจสร้างกุศล #ananday

บิ๊ก ทองภูมิ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสมทบทุนโครงการ เข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2560 “70 ปี แห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ น้ำใจ...สร้างกุศล” เนื่องในวันอานันทมหิดล ( 9 มิถุนายน ) วันคล้ายวันสวรรคต ร.8 ผู้พระราชทานกำเนิด "แพทย์จุฬาฯ"

เข็มละ 100 บาท สมทบทุน มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย สงเคราะห์ พระภิกษุอาพาธ - ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี วันอานันทมหิดล ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-508231-4 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่จัดส่ง มาที่อีเมลล์ prmdcu@gmail.com

#เข็มวันอานันทมหิดล #วันอานันทมหิดล #เข็มวันอานันทมหิดล2560 #น้ำใจสร้างกุศล #ananday @anan_day

บิ๊ก ทองภูมิ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสมทบทุนโครงการ เข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2560 “70 ปี แห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ น้ำใจ...สร้างกุศล” เนื่องในวันอานันทมหิดล ( 9 มิถุนายน ) วันคล้ายวันสวรรคต ร.8 ผู้พระราชทานกำเนิด "แพทย์จุฬาฯ"

เข็มละ 100 บาท สมทบทุน มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย สงเคราะห์ พระภิกษุอาพาธ - ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี วันอานันทมหิดล ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-508231-4 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่จัดส่ง มาที่อีเมลล์ prmdcu@gmail.com

#เข็มวันอานันทมหิดล #วันอานันทมหิดล #เข็มวันอานันทมหิดล2560 #น้ำใจสร้างกุศล #ananday
@bigthongpoom

ร่วมสมทบทุนโครงการเข็มวันอานันทมหิดล 100 บาท
#วันอานันทมหิดล

ได้รับเข็มแล้ววันนี้ ดีใจมากค่ะ งดงามมากๆ 💙💐🙇 #เข็มวันอานันทมหิดล2560
#วันอานันทมหิดล
#ananday
#ในหลวงรัชกาลที่๘
#kingrama8
#น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

โครงการ เข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2560 “70 ปี แห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ น้ำใจ...สร้างกุศล” เนื่องในวันอานันทมหิดล ( 9 มิถุนายน ) วันคล้ายวันสวรรคต ร.8 ผู้พระราชทานกำเนิด "แพทย์จุฬาฯ"
ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาค เข็มละ 100 บาท เพื่อสมทบทุน มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย สงเคราะห์ พระภิกษุอาพาธ - ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สามารถสมทบทุนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี วันอานันทมหิดล ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-508231-4 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่จัดส่ง มาที่อีเมลล์ prmdcu@gmail.com

#เข็มวันอานันทมหิดล #วันอานันทมหิดล #เข็มวันอานันทมหิดล2560 #น้ำใจสร้างกุศล #ananday #เข็มสวยช่วยผู้ป่วยได้

ฟรัง นรีกุล นิสิตแพทย์จุฬาฯ ชั้นปีที่ 2 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสมทบทุนโครงการ เข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2560 “70 ปี แห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ น้ำใจ...สร้างกุศล” เนื่องในวันอานันทมหิดล ( 9 มิถุนายน ) วันคล้ายวันสวรรคต ร.8 ผู้พระราชทานกำเนิด "แพทย์จุฬาฯ"
เข็มละ 100 บาท สมทบทุน มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย สงเคราะห์ พระภิกษุอาพาธ - ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี วันอานันทมหิดล ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-508231-4 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่จัดส่ง มาที่อีเมลล์ prmdcu@gmail.com
#เข็มวันอานันทมหิดล #วันอานันทมหิดล #เข็มวันอานันทมหิดล2560 #น้ำใจสร้างกุศล #ananday @anan_day

Most Popular Instagram Hashtags