[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#วันหยุดเคอรี่

31 posts

TOP POSTS

🔥 วันนี้ Kerry Express สาขาบิ๊กซี เปิดให้บริการปกติครับ คุณลูกค้า #KerryBigC #เคอรี่บิ๊กซีเพชรเกษม #KerryExpress #KerryExpressThailand #วันหยุดเคอรี่

พรุ่งนี้หยุดส่งของ1วันนะจ๊ะ
#แจ้งวันหยุดส่งของ #วันหยุดเคอรี่

ประกาศวันหยุดช่วงปีใหม่ปี 2559 - 2560 ครับ
** ทางสาขาจะเปิดทำการเพิ่มเติมในวันที่ 29 - 30 ธันวาคม ครับ
คุณลูกค้ายังคงสามารถมาใช้บริการได้ครับ

#kerryexpress #เคอรี่เอ็กเพรส #kerry #เคอรี่ #วันหยุดเคอรี่

ทางสาขาขอเรียนแจ้งวันหยุดประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ค่ะ ** แต่คุณลูกค้าสามารถใช้บริการที่ ✨สาขาบิ๊กซี เพชรเกษม✨ ได้ค่ะ เปิดให้บริการตามปกติค่ะ

#วันหยุดเคอรี่ #วันหยุด

ทางสาขาขอแจ้งวันหยุด ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ดังนี้ค่ะ
✅ แต่คุณลูกค้ายังสามารถใช้บริการได้ที่ สาขาบิ๊กซี เพชรเกษม นะคะ เปิดให้บริการปกติค่ะ ✅
#วันหยุดเคอรี่

ทางสาขาขอเรียนแจ้งวันหยุดประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ค่ะ ** แต่คุณลูกค้าสามารถใช้บริการที่ ✨สาขาบิ๊กซี เพชรเกษม✨ ได้ค่ะ เปิดให้บริการตามปกติค่ะ

#วันหยุดเคอรี่ #วันหยุด

MOST RECENT

🔥 วันนี้ Kerry Express สาขาบิ๊กซี เปิดให้บริการปกติครับ คุณลูกค้า #KerryBigC #เคอรี่บิ๊กซีเพชรเกษม #KerryExpress #KerryExpressThailand #วันหยุดเคอรี่

ทางสาขาขอเรียนแจ้งวันหยุด ประจำเดือนธันวาคม 2560 ครับ
📭 คุณลูกค้ายังสามารถใช้บริการได้ที่ สาขาบิ๊กซี เพชรเกษม นะครับ
เปิดให้บริการปกติครับ #วันหยุดเคอรี่ #วันหยุดKerryExpress

ทางสาขาขอเรียนแจ้งวันหยุด ประจำเดือนธันวาคม 2560 ครับ
📭 คุณลูกค้ายังสามารถใช้บริการได้ที่ สาขาบิ๊กซี เพชรเกษม นะครับ
เปิดให้บริการปกติครับ #วันหยุดเคอรี่ #วันหยุดKerryExpress

ทางสาขาขอเรียนแจ้งวันหยุด ประจำเดือนธันวาคม 2560 ครับ
📭 คุณลูกค้ายังสามารถใช้บริการได้ที่ สาขาบิ๊กซี เพชรเกษม นะครับ
เปิดให้บริการปกติครับ #วันหยุดเคอรี่ #วันหยุดKerryExpress

ทางสาขาขอเรียนแจ้งวันหยุด ประจำเดือนธันวาคม 2560 ครับ
📭 คุณลูกค้ายังสามารถใช้บริการได้ที่ สาขาบิ๊กซี เพชรเกษม นะครับ
เปิดให้บริการปกติครับ #วันหยุดเคอรี่ #วันหยุดKerryExpress

ทางสาขาขอเรียนแจ้งวันหยุด ประจำเดือนธันวาคม 2560 ครับ
📭 คุณลูกค้ายังสามารถใช้บริการได้ที่ สาขาบิ๊กซี เพชรเกษม นะครับ
เปิดให้บริการปกติครับ #วันหยุดเคอรี่ #วันหยุดKerryExpress

พรุ่งนี้หยุดส่งของ1วันนะจ๊ะ
#แจ้งวันหยุดส่งของ #วันหยุดเคอรี่

ทางสาขาขอเรียนแจ้งวันหยุด (เพิ่มเติม) ประจำเดือนตุลาคม 2560 ครับ
🌟 แต่ในวันที่ 13 และ 23 คุณลูกค้ายังสามารถใช้บริการแทนได้ที่ สาขาบิ๊กซี เพชรเกษม นะครับ เปิดให้บริการปกติครับ
❎ วันที่ 26 วันถวายพระเพลิงฯ สาขาบิ๊กซี เพชรเกษม 🔐 หยุดให้บริการเช่นกันครับ

ทางสาขาขอเรียนแจ้งวันหยุด (เพิ่มเติม) ประจำเดือนตุลาคม 2560 ครับ
🌟 แต่ในวันที่ 13 และ 23 คุณลูกค้ายังสามารถใช้บริการแทนได้ที่ สาขาบิ๊กซี เพชรเกษม นะครับ เปิดให้บริการปกติครับ
❎ วันที่ 26 วันถวายพระเพลิงฯ สาขาบิ๊กซี เพชรเกษม 🔐 หยุดให้บริการเช่นกันครับ

ทางสาขาขอเรียนแจ้งวันหยุด (เพิ่มเติม) ประจำเดือนตุลาคม 2560 ครับ
🌟 วันที่ 13 และ 23 ทางสาขา 😄 เปิดให้บริการปกติครับ 😄
❎ วันที่ 26 วันถวายพระเพลิงฯ สาขาบิ๊กซี เพชรเกษม 🔐 หยุดให้บริการ 1 วันครับ

ทางสาขาขอเรียนแจ้งวันหยุด (เพิ่มเติม) ประจำเดือนตุลาคม 2560 ครับ
🌟 แต่ในวันที่ 13 และ 23 คุณลูกค้ายังสามารถใช้บริการแทนได้ที่ สาขาบิ๊กซี เพชรเกษม นะครับ เปิดให้บริการปกติครับ
❎ วันที่ 26 วันถวายพระเพลิงฯ สาขาบิ๊กซี เพชรเกษม 🔐 หยุดให้บริการเช่นกันครับ

ทางสาขาขอเรียนแจ้งวันหยุด (เพิ่มเติม) ประจำเดือนตุลาคม 2560 ครับ
🌟 แต่ในวันที่ 13 และ 23 คุณลูกค้ายังสามารถใช้บริการแทนได้ที่ สาขาบิ๊กซี เพชรเกษม นะครับ เปิดให้บริการปกติครับ
❎ วันที่ 26 วันถวายพระเพลิงฯ สาขาบิ๊กซี เพชรเกษม 🔐 หยุดให้บริการเช่นกันครับ

ทางสาขาขอเรียนแจ้งวันหยุด (เพิ่มเติม) ประจำเดือนตุลาคม 2560 ครับ
🌟 แต่ในวันที่ 13 และ 23 คุณลูกค้ายังสามารถใช้บริการแทนได้ที่ สาขาบิ๊กซี เพชรเกษม นะครับ เปิดให้บริการปกติครับ
❎ วันที่ 26 วันถวายพระเพลิงฯ สาขาบิ๊กซี เพชรเกษม 🔐 หยุดให้บริการเช่นกันครับ

ทางสาขาขอเรียนแจ้งวันหยุดประจำเดือนตุลาคม 2560 ครับ
🌟 แต่คุณลูกค้ายังสามารถใช้บริการได้ที่ สาขาบิ๊กซี เพชรเกษม นะครับ 😄 เปิดให้บริการปกติครับ 😄 #วันหยุดเคอรี่ #KerryExpressHoliday #เคอรี่ #เคอรี่เอ็กเพรส #เคอรี่หยุดวันไหน

ทางสาขาขอเรียนแจ้งวันหยุดประจำเดือนตุลาคม 2560 ครับ
🌟 แต่คุณลูกค้ายังสามารถใช้บริการได้ที่ สาขาบิ๊กซี เพชรเกษม นะครับ 😄 เปิดให้บริการปกติครับ 😄 #วันหยุดเคอรี่ #KerryExpressHoliday #เคอรี่ #เคอรี่เอ็กเพรส #เคอรี่หยุดวันไหน

ทางสาขาขอเรียนแจ้งวันหยุดประจำเดือนตุลาคม 2560 ครับ
🌟 แต่คุณลูกค้ายังสามารถใช้บริการได้ที่ สาขาบิ๊กซี เพชรเกษม นะครับ 😄 เปิดให้บริการปกติครับ 😄 #วันหยุดเคอรี่ #KerryExpressHoliday #เคอรี่ #เคอรี่เอ็กเพรส #เคอรี่หยุดวันไหน

ทางสาขาขอเรียนแจ้งวันหยุดประจำเดือนตุลาคม 2560 ครับ
🌟 แต่คุณลูกค้ายังสามารถใช้บริการได้ที่ สาขาบิ๊กซี เพชรเกษม นะครับ 😄 เปิดให้บริการปกติครับ 😄 #วันหยุดเคอรี่ #KerryExpressHoliday #เคอรี่ #เคอรี่เอ็กเพรส #เคอรี่หยุดวันไหน

ทางสาขาขอแจ้งวันหยุด ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ดังนี้ค่ะ
✅ แต่คุณลูกค้ายังสามารถใช้บริการได้ที่ สาขาบิ๊กซี เพชรเกษม นะคะ เปิดให้บริการปกติค่ะ ✅
#วันหยุดเคอรี่

ทางสาขาขอแจ้งวันหยุด ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ดังนี้ค่ะ
✅ แต่คุณลูกค้ายังสามารถใช้บริการได้ที่ สาขาบิ๊กซี เพชรเกษม นะคะ เปิดให้บริการปกติค่ะ ✅
#วันหยุดเคอรี่

ทางสาขาขอแจ้งวันหยุด ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ดังนี้ค่ะ
✅ แต่คุณลูกค้ายังสามารถใช้บริการได้ที่ สาขาบิ๊กซี เพชรเกษม นะคะ เปิดให้บริการปกติค่ะ ✅
#วันหยุดเคอรี่

ทางสาขาขอแจ้งวันหยุด ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ดังนี้ค่ะ
✅ แต่คุณลูกค้ายังสามารถใช้บริการได้ที่ สาขาบิ๊กซี เพชรเกษม นะคะ เปิดให้บริการปกติค่ะ ✅
#วันหยุดเคอรี่

ทางสาขาขอเรียนแจ้งวันหยุดประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ค่ะ ** แต่คุณลูกค้าสามารถใช้บริการที่ ✨สาขาบิ๊กซี เพชรเกษม✨ ได้ค่ะ เปิดให้บริการตามปกติค่ะ

#วันหยุดเคอรี่ #วันหยุด

ทางสาขาขอเรียนแจ้งวันหยุดประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ค่ะ ** แต่คุณลูกค้าสามารถใช้บริการที่ ✨สาขาบิ๊กซี เพชรเกษม✨ ได้ค่ะ เปิดให้บริการตามปกติค่ะ

#วันหยุดเคอรี่ #วันหยุด

ทางสาขาขอเรียนแจ้งวันหยุดประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ค่ะ ** แต่คุณลูกค้าสามารถใช้บริการที่ ✨สาขาบิ๊กซี เพชรเกษม✨ ได้ค่ะ เปิดให้บริการตามปกติค่ะ

#วันหยุดเคอรี่ #วันหยุด

#แจ้งวันหยุด ลูกค้า/ตัวแทน รีบมาสั่งของ ตุนของก่อนหยุดยาวกันนะคะ

#วันหยุดไปรษณีย์
• วันเสาร์ ที่ 8 วันอาสาฬหบูชา
• วันอาทิตย์ ที่ 9 วันเข้าพรรษา
• วันจันทร์ ที่ 10 วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
• วันอังคาร ที่ 11 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา

#วันหยุดเคอรี่
• วันเสาร์ ที่ 8 วันอาสาฬหบูชา
• วันอาทิตย ์ที่ 9

ทางสาขาขอเรียนแจ้งวันหยุดประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ค่ะ

#วันหยุดเคอรี่ #หยุดวันแรงงาน #หยุดวันวิสาขบูชา

ทางสาขาขอเรียนแจ้งวันหยุดประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ค่ะ

#วันหยุดเคอรี่ #หยุดวันแรงงาน #หยุดวันวิสาขบูชา

ทางสาขาขอเรียนแจ้งวันหยุดประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ค่ะ

#วันหยุดเคอรี่ #หยุดวันแรงงาน #หยุดวันวิสาขบูชา

แจ้งวันหยุดน้าขนส่งKerryน้า สำหรับลูกค้าท่านใดจะสั่งสินค้า ทักใาสั่งด่วนเลยจ้า เดียวKerryปิดยาวเลยน๊ะ^^ 🎉สวยใสรับสงกรานต์กันเถอะพวกเรา^^ 🎉
------------------------------------- Welcom For Distributer
Tel: (+66)925569492
Line@ : @honeyherb [with @]
http://bit.ly/2nSInnn
#Honeyherb #ตัวแทนฮันนี่เฮิร์บ #ReviewHoneyherb #ฮันนี่เฮิร์บ #รักษาสิว #รักษาฝ้า #ราคาหลักร้อย #บำรุงผิว #Skincare #เลเซอร์ผิว #ลบรอยดำ #หน้าขาวใส #หน้าใส #ไนท์ครีม #Nightcream #NeturalCream #สวย #ความงาม #มั่นใจ #ความรัก #ครีมกลางคืน #ครีมบำรุงกลางคืน #วันหยุดเคอรี่ #วันหยุดKerry #วันหยุด

ประกาศวันหยุดช่วงปีใหม่ปี 2559 - 2560 ครับ
** ทางสาขาจะเปิดทำการเพิ่มเติมในวันที่ 29 - 30 ธันวาคม ครับ
คุณลูกค้ายังคงสามารถมาใช้บริการได้ครับ

#kerryexpress #เคอรี่เอ็กเพรส #kerry #เคอรี่ #วันหยุดเคอรี่

ประกาศวันหยุดช่วงปีใหม่ปี 2559 - 2560 ครับ
** ทางสาขาจะเปิดทำการเพิ่มเติมในวันที่ 29 - 30 ธันวาคม ครับ
คุณลูกค้ายังคงสามารถมาใช้บริการได้ครับ

#kerryexpress #เคอรี่เอ็กเพรส #kerry #เคอรี่ #วันหยุดเคอรี่

ประกาศวันหยุดช่วงปีใหม่ปี 2559 - 2560 ครับ
** ทางสาขาจะเปิดทำการเพิ่มเติมในวันที่ 29 - 30 ธันวาคม ครับ
คุณลูกค้ายังคงสามารถมาใช้บริการได้ครับ

#kerryexpress #เคอรี่เอ็กเพรส #kerry #เคอรี่ #วันหยุดเคอรี่

Most Popular Instagram Hashtags