#วันนี้ในอดีต

4547 posts

TOP POSTS

22 ก.ค. 2539
"สมรักษ์ คำสิงห์" นักกีฬาไทยคนแรกคว้าเหรียญทองโอลิมปิก เมืองแอตแลนตา ประเทศสหรัฐฯ จากกีฬามวยสากลสมัครเล่น #วันนี้ในอดีต #ThaiPBS

"๑๐๐ ปีแห่งการเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่๑" "...อนึ่ง ย่อมจะเปนหน้าที่ของกรุงสยาม ซึ่งเปนสมาชิกอยู่ในหมู่ที่ชุมนุมประเทศทั้งปวงนั้น จะต้องรักษาความชอบธรรมทั้งหลายในนานาประเทศ ให้เปนที่นับถือศักดิ์สิทธิ์อยู่สืบไป .
(ตอนหนึ่งจาก พระบรมราชโองการว่าด้วยการสงครามสงครามโลกครั้งที่ ๑)
.
"(๒๑ กรกฎาคม ๒๔๖๐) พอถึงเวลาเที่ยงคืนคือ ๒๔.๐๐ น. ซึ่งมาทราบภายหลังว่า เป็นเวลาตรงกับกำหนดนัดที่จะลงมือประกาศสงคราม เจ้ากรมพระอาลักษณ์จึงได้อัญเชิญคำประกาศกระแสพระบรมราชโองการประกาศสงครามขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย พร้อมด้วยปากกาหมึกซึมด้ามดำยางแข็ง ที่เคยลงพระบรมนามาภิไธยอย่างที่เคยทรงใช้อยู่เป็นปกติ เพื่อถวายการลงพระนาม ทันที ผู้เขียน (จมื่นอมรดรุณารักษ์) ก็ได้ยินพระสุรเสียงดังออกมาว่า .
"อุวะ ข้าจะประกาศสงครามสักที เอาปากกาอย่างนี้มาให้ได้ ไปเอามาใหม่" .
เสียงเงียบลงชั่วครู่เข้าใจว่าทุกคนคงตกตะลึง เพราะต่างก็ไม่รู้เหนือรู้ใต้ว่าต้องพระราชประสงค์ปากกาชนิดไหน ในฉับพลันทันที ก็ได้ยินพระสุรเสียงรับสั่งสำทับออกมาดังๆ อีกว่า "ปากกาด้ามทองซีวะ"
.
ทันใดนั้น มหาดเล็กกองราชเลขานุการคนหนึ่ง ซึ่งอยู่ในห้องนั้นด้วยจึงได้สติ วิ่งออกมาข้างนอกผ่านหน้าผู้เขียนไป แล้ววิ่งขึ้นอัฒจรรย์พระที่นั่ง ตรงไปโต๊ะทรงพระอักษรข้างบน เพื่ออัญเชิญปากกาด้ามทองลงมาทูลเกล้าฯ ถวาย...
.
.
...การที่ทรงมีบริภาษออกมารุนแรงขนาดนี้ เป็นการเตือนผู้ที่เฝ้าอยู่ให้รู้หนักรู้เบา รู้กาลเทศะ การประกาศสงครามเป็นการประกาศพระเกียรติอำนาจแห่งผู้ต่อต้าน เป็นวินาทีสำคัญที่สุดของชาติ ให้ทุกคนตระหนักในหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย อย่าทำง่ายๆ สักแต่ว่าอะไรก็ได้ ต้องนึกถึงเกียรติศักดิ์เป็นสำคัญ"
.
(เหตุผลที่รัชกาลที่ ๖ ทรงประกาศสงคราม : จมื่นอมรดรุณารักษ์ (แจ่ม สุนทรเวช)
.
ครั้นแล้วชนะชนอมิตร ..........ลุชนิดจะจับวาง
โดยราชญาณทศนะกว้าง......บ มิเทียบมิเทียมถึง
ไทยพ้นวิกฤตวิวิธทุก- ..........ขะเพราะยุคพระรามดึง
จากหล่มระบมบุระคะนึง.........นรนาถ ฤ ลืมแล้ว?
(ผศ.ดร.ชัชพล ไชยพร ประพันธ์)
.
๒๒ กรกฎาคม ๒๔๖๐ - ๒๕๖๐
๑๐๐ ปีนับแต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศกระแสพระบรมราชโองการนำสยามเข้าร่วมฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ ๑ (งานพระราชสงครามในทวีปยุโรป)
.
จนสยามมีชัยในครั้งนั้น อันเป็นปฐมเหตุแห่งการแก้ไขสนธิสัญญาและสิทธิสภาพ อันนำความเสมอภาคมาสู่ราชอาณาจักรไทยตราบจนทุกวันนี้
เครดิตมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา
#สงครามโลกครั้งที่1 #วันนี้ในอดีต#รัชกาลที่6

#วันนี้ในอดีต : ๑๙ กรกฎาคม ๒๔๙๒

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๔๙๒ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงหมั้น โดยสมเด็จพระราชชนนีได้รับสั่งขอ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ต่อหม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร โดยพิธีหมั้นได้จัดขึ้นอย่างเงียบๆ เรียบง่าย ณ โรงแรมวินด์เซอร์ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงสวมพระธำมรงค์เป็นของหมั้นต่อหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ซึ่งเป็นพระธำมรงค์องค์เดียวกับที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงมอบต่อสมเด็จพระบรมราชชนนี.
.
_ _ _

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

#พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
#สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
#WeLoveKingBhumibol
#WeLoveQueenSirikit
#KingBhumibol 
#QueenSirikit
#KingRama9 
#FollowTheFather
#ในหลวง
#พระราชินี
#พระโพธิสัตว์เดินดิน
#เทวดาที่มีลมหายใจ
#แม่ของแผ่นดิน
#เรารักในหลวง
#เรารักพระราชินี
#คิดถึงสมเด็จฯ
#ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
#น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Credit ข้อมูล FB : เฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน เฉลิมพระขวัญองค์ราชินี

#วันนี้ในอดีต วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จนิวัติราชอาณาจักรไทย ภายหลังเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นการส่วนพระองค์ ระหว่างวันที่ ๒ - ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

_ _ _

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

#สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
#WeLoveQueenSirikit 
#QueenSirikit 
#พระราชินี
#สมเด็จแม่
#แม่ของแผ่นดิน
#คิดถึงสมเด็จฯ
#ทรงพระเจริญ

WD Talk "คิดถึงช่วงเวลานี้จัง" 💚
วันนี้...เมื่อ 7 ปีที่แล้ว (13 ธันวาคม 2552) #วันนี้ในอดีต #MyBlueWorldConcert #Danworrawech #WD ***รอคอยคอนกันต่อไป

อย่างน้อย ......... #วันนี้ในอดีต

สิ่งที่เลวร้ายที่สุด ไม่ใช่ ความผิดพลาด
แต่คือความกลัวที่ไม่กล้าทำอะไรเลยต่างหาก
#วันนี้ในอดีต..🤗 Good night .
.
*หน้าหรือจานดาวเทียม..😛

ตรีมเสื้อเทา #วันนี้ในอดีต

กลมกลืน 😂😂😂😂 #วันนี้ในอดีต

MOST RECENT

#วันนี้ในอดีต วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จนิวัติราชอาณาจักรไทย ภายหลังเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นการส่วนพระองค์ ระหว่างวันที่ ๒ - ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

_ _ _

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

#สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
#WeLoveQueenSirikit 
#QueenSirikit 
#พระราชินี
#สมเด็จแม่
#แม่ของแผ่นดิน
#คิดถึงสมเด็จฯ
#ทรงพระเจริญ

วันนี้มีอะไร: 23 กรกฎาคม
วันฮอตด็อก (Hot Dog Day)
วันฮอกด็อก หรือวันฮอตด็อกแห่งชาติ (National Hot Dog Day) ริเริ่มขึ้นโดยสภาฮอตด็อกและไส้หรอกแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา โดยจะมีการจัดกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายในเมืองลุงแซม อาทิ การแข่งขันสุนัขพันธุ์ดัชชุน หรือที่บ้านเรารู้จักกันในชื่อ "สุนัขไส้กรอก" การแข่งดื่มรูทเบียร์ และการแต่งใบหน้าด้วยสีสันและลวดลายต่างๆ เป็นต้น

103 ปีก่อน
พ.ศ. 2457 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตราพระราชกฤษฎีกาตั้ง วรรณคดีสโมสร ขึ้นเพื่อสนับสนุนวิชาแต่งหนังสือไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย สนับสนุนให้แต่งเรื่องที่อ่านแล้วได้สาระประโยชน์
55 ปีก่อน
พ.ศ. 2505 ดาวเทียมเทลสตาร์ส่งสัญญาณถ่ายทอดสดข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นครั้งแรก
33 ปีก่อน
พ.ศ. 2527 วาเนสซา แอล. วิลเลียมส์ เป็นนางงามอเมริกาคนแรกที่ออกจากตำแหน่ง หลังจากไปถ่ายภาพเปลือยให้นิตยสาร Penthouse
32 ปีก่อน
พ.ศ. 2528 เปิดการจราจร สะพานพระนั่งเกล้า เป็นวันแรก
29 ปีก่อน
พ.ศ. 2531 นายพล เน วิน ลาออกจากตำแหน่งผู้นำพม่า หลังเกิดความวุ่นวายทางการเมือง
28 ปีก่อน
พ.ศ. 2532 วันเกิด อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์ (ชื่อเดิม รมิตา มหาพฤกษ์พงศ์) หรือ ยิปโซ นักแสดง พิธีกร และดีเจสาวแห่ง แคทเรดิโอ แคท เรดิโอ >> www.newtv.co.th/news/3574 << #ข่าวนิว18 #นิว18 #new18 #วันนี้มีอะไร #วันนี้ในอดีต #23กรกฎาคม #23thjuly

สิ่งที่เลวร้ายที่สุด ไม่ใช่ ความผิดพลาด
แต่คือความกลัวที่ไม่กล้าทำอะไรเลยต่างหาก
#วันนี้ในอดีต..🤗 Good night .
.
*หน้าหรือจานดาวเทียม..😛

#วันนี้ในอดีต

๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๐ (ค.ศ.1917)

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศสงครามกับจักรวรรดิเยอรมันและออสเตรีย-ฮังการี เพื่อที่ให้สยามประเทศเข้าร่วมรบในมหาสงครามโลกครั้งที่ ๑ โดยส่งกองทหารอาสาเข้าไปในยุโรป โดยเข้าร่วมในสถานะฝ่ายสัมพันธมิตร (อังกฤษ ฝรั่งเศส และจักรวรรดิรัสเซีย)

วันนี้มีอะไร: 22 กรกฎาคม
วันแห่งนักล่าหนู (Ratcatcher's Day)
วันแห่งนักล่าหนู นั้นมีขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ตำนานที่กลายมาเป็นนิทานพื้นบ้านเรื่อง “The Pied Piper of Hamelin” หรือคนเป่าปี่ ที่ถูกนำมาเล่าโดยสองพี่น้องกริมม์กระทั่งโด่งดัง กระนั้นในหลายพื้นที่ได้ฉลองวันแห่งนักล่าหนูในวันที่ 22 มิถุนายน มิใช่ 22 กรกฎาคม เนื่องจากความสับสนในข้อมูลของตำนานคนเป่าปี่แห่งเมืองฮาเมลิน โดยพี่น้องกริมม์ได้ระบุว่าคนเป่าปี่ได้นำเด็กชายหญิงกว่า 130 คนออกไปจากเมือง และหายสาบสูญไปในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 1827 ขณะที่เรื่องราวเดียวกันในบทกวีของ โรเบิร์ต บราวนิงนั้นระบุว่าเป็นวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 1919
46 ปีก่อน
พ.ศ. 2514 จอห์น เลนนอน และโยโกะ โอโน ถ่ายทำภาพยนตร์โปรโมตเพลง “Imagine” เป็นวันที่สอง ในบ้านของพวกเขาใน ทิตเตนเฮิร์สต์ ปาร์ค เอสคอต ประเทศอังกฤษ

17 ปีก่อน
พ.ศ. 2546 ทหารสหรัฐฯ บุกโจมตีอาคารหลังหนึ่งในเมืองโมสูลของประเทศอิรัก เป็นผลให้บุตรชาย 2 คน ของซัดดัม ฮุสเซน คือ อูเดย์และคูเซย์ เสียชีวิต

10 ปีก่อน
พ.ศ. 2550 จา รูล กับ ลิล เวย์น ถูกจับกุมตัวหลังคอนเสิร์ตในแมนแฮตตัน ด้วยข้อหามีอาวุธปืนในครอบครองโดยผิดกฎหมาย

8 ปีก่อน
พ.ศ. 2552 เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในประเทศอินเดีย เนปาล บังกลาเทศ ภูฏาน ตอนเหนือสุดของพม่า เข้าสู่ประเทศจีนตอนกลาง ส่วนประเทศไทยจะเห็นเป็นสุริยุปราคาบางส่วน เมื่อเวลาประมาณ 7 ถึง 9 นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทย ซึ่งนับเป็นสุริยุปราคาที่ยาวนานที่สุดในศตวรรษที่ 21 พร้อมกับข่าวลือว่าจะเกิดสึนามิและภัยพิบัติต่าง ๆ #ข่าวนิว18 #นิว18 #new18 #วันนี้มีอะไร #วันนี้ในอดีต #22กรกฎาคม #22ndjuly #ratcatchersday

อย่างน้อย ......... #วันนี้ในอดีต

22 ก.ค. 2539
"สมรักษ์ คำสิงห์" นักกีฬาไทยคนแรกคว้าเหรียญทองโอลิมปิก เมืองแอตแลนตา ประเทศสหรัฐฯ จากกีฬามวยสากลสมัครเล่น #วันนี้ในอดีต #ThaiPBS

"๑๐๐ ปีแห่งการเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่๑" "...อนึ่ง ย่อมจะเปนหน้าที่ของกรุงสยาม ซึ่งเปนสมาชิกอยู่ในหมู่ที่ชุมนุมประเทศทั้งปวงนั้น จะต้องรักษาความชอบธรรมทั้งหลายในนานาประเทศ ให้เปนที่นับถือศักดิ์สิทธิ์อยู่สืบไป .
(ตอนหนึ่งจาก พระบรมราชโองการว่าด้วยการสงครามสงครามโลกครั้งที่ ๑)
.
"(๒๑ กรกฎาคม ๒๔๖๐) พอถึงเวลาเที่ยงคืนคือ ๒๔.๐๐ น. ซึ่งมาทราบภายหลังว่า เป็นเวลาตรงกับกำหนดนัดที่จะลงมือประกาศสงคราม เจ้ากรมพระอาลักษณ์จึงได้อัญเชิญคำประกาศกระแสพระบรมราชโองการประกาศสงครามขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย พร้อมด้วยปากกาหมึกซึมด้ามดำยางแข็ง ที่เคยลงพระบรมนามาภิไธยอย่างที่เคยทรงใช้อยู่เป็นปกติ เพื่อถวายการลงพระนาม ทันที ผู้เขียน (จมื่นอมรดรุณารักษ์) ก็ได้ยินพระสุรเสียงดังออกมาว่า .
"อุวะ ข้าจะประกาศสงครามสักที เอาปากกาอย่างนี้มาให้ได้ ไปเอามาใหม่" .
เสียงเงียบลงชั่วครู่เข้าใจว่าทุกคนคงตกตะลึง เพราะต่างก็ไม่รู้เหนือรู้ใต้ว่าต้องพระราชประสงค์ปากกาชนิดไหน ในฉับพลันทันที ก็ได้ยินพระสุรเสียงรับสั่งสำทับออกมาดังๆ อีกว่า "ปากกาด้ามทองซีวะ"
.
ทันใดนั้น มหาดเล็กกองราชเลขานุการคนหนึ่ง ซึ่งอยู่ในห้องนั้นด้วยจึงได้สติ วิ่งออกมาข้างนอกผ่านหน้าผู้เขียนไป แล้ววิ่งขึ้นอัฒจรรย์พระที่นั่ง ตรงไปโต๊ะทรงพระอักษรข้างบน เพื่ออัญเชิญปากกาด้ามทองลงมาทูลเกล้าฯ ถวาย...
.
.
...การที่ทรงมีบริภาษออกมารุนแรงขนาดนี้ เป็นการเตือนผู้ที่เฝ้าอยู่ให้รู้หนักรู้เบา รู้กาลเทศะ การประกาศสงครามเป็นการประกาศพระเกียรติอำนาจแห่งผู้ต่อต้าน เป็นวินาทีสำคัญที่สุดของชาติ ให้ทุกคนตระหนักในหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย อย่าทำง่ายๆ สักแต่ว่าอะไรก็ได้ ต้องนึกถึงเกียรติศักดิ์เป็นสำคัญ"
.
(เหตุผลที่รัชกาลที่ ๖ ทรงประกาศสงคราม : จมื่นอมรดรุณารักษ์ (แจ่ม สุนทรเวช)
.
ครั้นแล้วชนะชนอมิตร ..........ลุชนิดจะจับวาง
โดยราชญาณทศนะกว้าง......บ มิเทียบมิเทียมถึง
ไทยพ้นวิกฤตวิวิธทุก- ..........ขะเพราะยุคพระรามดึง
จากหล่มระบมบุระคะนึง.........นรนาถ ฤ ลืมแล้ว?
(ผศ.ดร.ชัชพล ไชยพร ประพันธ์)
.
๒๒ กรกฎาคม ๒๔๖๐ - ๒๕๖๐
๑๐๐ ปีนับแต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศกระแสพระบรมราชโองการนำสยามเข้าร่วมฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ ๑ (งานพระราชสงครามในทวีปยุโรป)
.
จนสยามมีชัยในครั้งนั้น อันเป็นปฐมเหตุแห่งการแก้ไขสนธิสัญญาและสิทธิสภาพ อันนำความเสมอภาคมาสู่ราชอาณาจักรไทยตราบจนทุกวันนี้
เครดิตมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา
#สงครามโลกครั้งที่1 #วันนี้ในอดีต#รัชกาลที่6

Most Popular Instagram Hashtags