[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

46 posts

TOP POSTS

วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๑๐ น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นวันที่ ๒ ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เฝ้าฯ รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

_ _ _

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

#สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
#พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
#WeLovePrincessSirindhorn 
#PrincessMahaChakriSirindhorn
#PrincessSirindhorn
#PrincessAdityadhornkitikhun
#พระเทพ 
#สมเด็จพระเทพรัตนฯ
#พระองค์ติ๊ด
#นารีรัตนา 
#เรารักสมเด็จพระเทพรัตนฯ
#เราจะอยู่เคียงข้างฝ่าละอองพระบาทสมเด็จพระเทพฯ
#ทรงพระเจริญ

Credit ข้อมูล FB : เรารักสมเด็จพระเทพฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn
Credit 📷 FB : Wasant Studio

😍😍✨พระจริยวัตรงดงาม✨ทรงพระเจริญ❤

#พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จะทรงไหว้ก่อนรับการทูลเกล้าฯ ถวาย เสมอ 🍃🌷🍃
H R H Princess Aditayadornkitikhun
🍃🌷🍃
#princessaditayadornkitikhun
#princessofthailand
#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

🙇🙇🙇
วันนี้ วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงเปิด “อาคารอทิตยาทร” ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 🙏🙏🙏
#พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
#น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ✨✨✨
ภาพจาก : FB_สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

"เจ้าหญิงผู้เป็นพลังใจของพสกนิกร"

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ หรือพระนามลำลองว่า พระองค์ติ๊ด ประสูติเมื่อวันที่ ๕พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นพระธิดาพระองค์เล็กในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กับนาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน มีพระกนิษฐภคินีคือ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ พระองค์และพระกนิษฐามีฐานันดรศักดิ์เป็น "พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า" ตั้งแต่ประสูติ ตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงสนพระทัยด้านกราฟิกดีไซน์และแอนิเมชั่นเป็นทุนเดิมโปรดการออกแบบโบรชัวร์และโปสเตอร์ผลงานศิลปนิพนธ์หลังสำเร็จการศึกษานิเทศศิลป์คือ "โครงการปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ทางการเกษตรโครงการสวนจิตรลดา" ที่ปรับเปลี่ยนและออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าโครงการจิตรลดา ภายใต้แนวคิด "ชีวิตที่กลมกลืน (Living Harmony)" ผลงานของพระองค์ถูกจัดในนิทรรศการมีเดียอาตส์เอ็กซีบีเชิน (Media Arts Exhibition : MAX 2011) ร่วมกับผลงานของบัณฑิตท่านอื่นที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรจิตรกรรมและศิลปกรรมในปีนั้น ซึ่งผลงานของพระองค์ได้รับคำชื่นชมจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย ว่าทำได้ดีและมีลักษณะเฉพาะ

พระองค์ใช้ความสามารถดังกล่าวมาช่วยเหลือการกุศล อาทิ ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ทรงออกแบบเสื้อฝีพระหัตถ์ "ทุ่งภูเขาทอง" เพื่อสมทบทุนบูรณะอุโบสถวัดภูเขาทองและในปี พ.ศ.๒๕๕๖ทรงร่วมกับถวัลย์ ดัชนี ออกแบบลายสำหรับเสื้อและถุงผ้า "ช้างนพสุบรรณ" เพื่อนำทุนไปบูรณะวัดวัง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เสียหายจากอุทกภัยปี พ.ศ.๒๕๕๔ นอกจากนี้ยังได้เสด็จฯแทนพระองค์ในกิจการด้านพระพุทธศาสนาในหลายๆวาระ ยังความปลื้มปิติแก่พสกนิกรที่ได้มีโอกาสเฝ้าฯชมพระบารมี ....ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ที่มา :อ้างอิงข้อมูลพระประวัติจากวิกิพีเดีย. /ภาพพระฉายาลักษณ์ จากโพสต์ของคุณ Chindanai Meechai ในเพจลักษณะไทย #ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน #พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #We.love.HRH.Pc.Adityadhornkitikhun

รับเสด็จและรับเหรียญที่ระลึก 🙏✨🎖#พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง 13 มค. 2560

😍องค์ติ๊ดทรงร่วมเกี่ยวข้าว
ทรงพระเจริญ

#พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงร่วมในพิธีทำขวัญข้าวและทรงเกี่ยวข้าวร่วมกับข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชาชนในพื้นที่ สมาชิกศูนย์ฯ และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดสุรินทร์ โดยพันธุ์ข้าวทั้งหมด ศูนย์ฯ จะนำไปคัดทำเป็นเมล็ดพันธุ์แจกจ่ายให้กับสมาชิกและเกษตรกรที่ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าว ตามพระประสงค์ของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร จังหวัดสุรินทร์ เป็นการส่วนพระองค์ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

H R H Princess Aditayadornkitikhun
🍃🌷🍃
#princessaditayadornkitikhun
#princessofthailand
#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

#วันนี้ในอดีต
ภาพเมื่อครั้ง พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ หมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง วันที่ ๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๒๗

_ _ _

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

#พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
#สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
#พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
#WeLoveKingBhumibol
#WeLoveQueenSirikit
#KingBhumibol 
#QueenSirikit
#PrincessAditayadornkitikhun
#KingRama9 
#FollowTheFather
#ในหลวง
#พระราชินี
#พระองค์ติ๊ด
#พระโพธิสัตว์เดินดิน
#เทวดาที่มีลมหายใจ
#แม่ของแผ่นดิน
#เรารักในหลวง
#เรารักพระราชินี
#คิดถึงสมเด็จฯ
#ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
#น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
#น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ชี้เป้าเด็ดๆ เพื่อนรักนักสะสมฝากมาแบ่งปันครับ ภาพพิมพ์ etching ผลงานของ "พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ" ร่วมกับ ศิลปินแห่งชาติ "ปัญญา วิจินธนสาร" ในปี 2014 จึงถือเป็นงานสะสมระดับประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่ายิ่ง มีเพียง 15 Editions เท่านั้น ขนาด 70*100 ซม พร้อมกรอปไม้สักแท้ อย่างดี 80*110 ซม คู่นี้เป็น Edition 4/15 สนนราคาเพียง 60,000 บาท เท่านั้น ถ้าเหมาทั้งคู่ลดเหลือ 100,000 บาท เพื่อนๆ นักสะสมไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง สนใจติดต่อ 0899005224 คุยกันได้เองเลยครับ #พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #artforsale #ปัญญาวิจินธนสาร

MOST RECENT

วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๑๐ น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นวันที่ ๒ ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เฝ้าฯ รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

_ _ _

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

#สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
#พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
#WeLovePrincessSirindhorn 
#PrincessMahaChakriSirindhorn
#PrincessSirindhorn
#PrincessAdityadhornkitikhun
#พระเทพ 
#สมเด็จพระเทพรัตนฯ
#พระองค์ติ๊ด
#นารีรัตนา 
#เรารักสมเด็จพระเทพรัตนฯ
#เราจะอยู่เคียงข้างฝ่าละอองพระบาทสมเด็จพระเทพฯ
#ทรงพระเจริญ

Credit ข้อมูล FB : เรารักสมเด็จพระเทพฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn
Credit 📷 FB : Wasant Studio

#ซแรย์อทิตยา #ลงแขก #เกี่ยวข้าว
เมื่อวาน @kongpiya ชวนฉันกับ @kong_sarawit และน้องๆนักแสดง ไปร่วมใน #พิธีทำขวัญข้าว #บูชาพระแม่โพสพ #ลงแขกเกี่ยวข้าว ในโครงการ #ซแรย์อทิตยา ของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร บ้านระไซร์ ตำบลตั้งใจ อำเภอเมืองสุรินทร์ ซึ่งเกษตรจังหวัดสุรินทร์จัดขึ้น เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรชาวนาก่อนนำข้าวขึ้นยุ้งฉาง #พิธีทำขวัญข้าว มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของเกษตรกรชาวนาไทยมายาวนานแสดงให้เห็นถึงความอ่อนน้อม และความเคารพข้าว หรือ พระแม่โพสพ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและต้องการให้ได้ผลผลิตจำนวนมากในการทำนาแต่ละครั้ง
#พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงร่วมเกี่ยวข้าวสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว พันธุ์ข้าวหอมมะลิ พันธุ์ กข 15 ร่วมกับ สมาชิกศูนย์เรียนรู้การเกษตรอาทิตยาทร หัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ รวมจำนวน 12 ไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว 7 ไร่ ได้ผลผลิต 4,018 กิโลกรัม คิดเป็น 574 กิโลกรัมต่อไร่ คงเหลือ 5 ไร่ คาดว่าจะได้ผลผลิตทั้งหมด 6,888 กิโลกรัม สำหรับนำไปใช้ในพระประสงค์ต่อไป
ทั้งนี้หลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาธร จะดำเนินการปลูกพืชหลังนา โดยปลูกดอกทานตะวันเป็นหลัก และดอกไม้พันธุ์ต่างๆ ตลอดจนพันธุ์พืชที่สามารถนำมารับประทานได้ อาทิ แตงกวา ผักกาด คะน้า และกวางตุ้ง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของสมาชิกและชุมชน รวมทั้งเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
#ซแรย์ เป็นภาษาเขมร แปลว่า #ท้องนา

😍องค์ติ๊ดทรงร่วมเกี่ยวข้าว
ทรงพระเจริญ

#พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงร่วมในพิธีทำขวัญข้าวและทรงเกี่ยวข้าวร่วมกับข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชาชนในพื้นที่ สมาชิกศูนย์ฯ และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดสุรินทร์ โดยพันธุ์ข้าวทั้งหมด ศูนย์ฯ จะนำไปคัดทำเป็นเมล็ดพันธุ์แจกจ่ายให้กับสมาชิกและเกษตรกรที่ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าว ตามพระประสงค์ของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร จังหวัดสุรินทร์ เป็นการส่วนพระองค์ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

H R H Princess Aditayadornkitikhun
🍃🌷🍃
#princessaditayadornkitikhun
#princessofthailand
#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

รับของที่ระลึกจาก #พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 2/11/60 #กฐินหลวง

สมพระเกียรติสูงสุด
ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ อัญเชิญพระบรมโกศเวียนพระเมรุมาศโดยอุตราวัฏ (เวียนซ้าย) ๓ รอบ ก่อนอัญเชิญพระโกศทองใหญ่ ขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธาน

ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

#พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ #พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา #พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ #พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ #พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ #พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #คุณพลอยไพลิน เจนเซน #คุณสิริกิติยา เจนเซน

#น้อมถวายบังคม
#น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
#บันทึกในความทรงจำ✨

♥กราบถวายบังคม♥

#สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย #พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และ #พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันแรก
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐)

ในการนี้ #สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี #สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี #ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี #พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ #พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และ #พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงรอรับเสด็จ พร้อมด้วย #คุณพลอยไพลิน เจนเซน และ #คุณสิริกิติยา เจนเซน

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่หน้าพระโกศพระบรมศพ ชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึก สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ ปี่พาทย์ ทหารกองเกียรติยศพระบรมศพถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
#น้อมถวายบังคม
#ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
#น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
#บันทึกในความทรงจำ✨

😍😍✨พระจริยวัตรงดงาม✨ทรงพระเจริญ❤

#พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จะทรงไหว้ก่อนรับการทูลเกล้าฯ ถวาย เสมอ 🍃🌷🍃
H R H Princess Aditayadornkitikhun
🍃🌷🍃
#princessaditayadornkitikhun
#princessofthailand
#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

องค์หริภาและองค์ติ๊ด
🎉ทรงพระเจริญ🎉 #พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงเปิดงาน มหัศจรรย์ฟาร์มเกษตรสุรินทร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการเกษตรอทิตยาทร โครงการในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร และโครงการซแรย์ อทิตยา โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการและการจำหน่ายสินค้าโครงการด็อกเตอร์น้ำจิต-ด็อกเตอร์น้ำใจ ในพระดำริ #สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี นิทรรศการโครงการในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโครงการเกษตรอทิตยาทร การนี้ #พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เฝ้ารับเสด็จฯ
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ 🍃🌷🍃
#ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
#princesssiribhachudabhorn
#princessaditayadornkitikhun
#princessofthailand
#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Most Popular Instagram Hashtags