#พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

MOST RECENT

ทรงพระเจริญ

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
#สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ซึ่งโปรดให้หน่วยสัตวแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน ร่วมกับสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ และคณะสัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีน ตรวจรักษาโรคแก่สัตว์เลี้ยง และให้คำปรึกษาด้านปศุสัตว์

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการดมยาสลบเพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัข พันธุ์ไทยเพศเมีย บนรถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่ ในการนี้ #พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เฝ้ารับเสด็จ

H R H Princess Chulabhorn Walailak ✨ H R H Princess Aditayadornkitikhun 🍃🌸🌸🍃
#เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์
#princesschulabhorn
#princessaditayadornkitikhun
#princessofthailand
#ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์
#องค์ติ๊ด
#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

🎉ทรงพระเจริญ🎉

#พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงเปิดงาน ร้อยใจ รวมใจ ผู้นำสตรีไทย ครั้งที่ ๑๐
ซึ่งสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙-๒๐พฤษภาคมนี้ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของสมาคมฯ ในการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส มอบทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด สร้างความสุขในชุมชน พัฒนาจังหวัดปทุมธานีให้เป็นจังหวัดที่น่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

H R H Princess Aditayadornkitikhun
🍃🌷🌷🍃
#princessaditayadornkitikhun
#องค์ติ๊ด
#princessofthailand
#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เหรียญ

#ทรงพระเจริญ
#พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
#พิพิธภัณฑ์เหรียญ

#RepostSave #bbtv_ch7 with #repostsaveapp ・・・ ๕ พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

#ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม Sitcom Station Fanclub คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด

#พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #ขอพระองค์ทรงพระเจริญ #ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยในปีนี้ทรงเจริญพระชันษา ๓๔ ปี 🙏🏼💙🙏🏼.
5 May 2018, The 34th Birthday Anniversary of Her Royal Highness Princess Adityadhornkititkhun. 🙏🏼💙🙏🏼
.
#พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
#พระองค์ติ๊ด
#princessadityadhornkitikhun
#thairoyalfamily
cr.@thairoyalfamily

๕ พฤษภาคม
วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเจริญพระชันษา ๓๔ ปี ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

H R H Princess Aditayadornkitikhun 🎉 #พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 🍃🌸🌸🍃 #princessaditayadornkitikhun
#องค์ติ๊ด
#princessofthailand
#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

วันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเจริญพระชันษา ๓๔ ปี #ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด 🙏🏼💜 #พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

5 พค. วันคลายวันประสูติ #พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายนภัสกร จินดาวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 รร.ท่าเกษมพิทยา และศิษย์เก่าวาทยากร-ผู้ก่อตั้งกลุ่มชมรมคณะนิสิตเก่าศิษย์เก่าวงโยธวาทิต รร.อนุบาลวัดสระแก้ว

ของพระองค์ทรงพระเจริญ#พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ข้าพระพุทธจ้านายศุภวิชญ์ชัยรักษาชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ (5 พฤษภาคม พ.ศ. 2527) เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กับนาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน เป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเป็นพระภาคิไนยในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
#พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #05052561 #วันคล้ายวันประสูติ #ipmproduction

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
.
#ทรงพระเจริญ #พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ #นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ทรงเจริญพระชันษาครบ ๓๔ ปี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้จัดทำเพจ
@we_love_king_bhumibol
@we_love_queen_sirikit
@we_love_princess_srinagarindra
@we_love_princess_sirindhorn
พร้อมด้วยพสกนิกรชาวไทย

Her Royal Highness Princess Adityadhornkitikhun's 34rd birthday on 5th May 2018.
_ _ _

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

#สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
#พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
#WeLovePrincessSirindhorn 
#PrincessMahaChakriSirindhorn
#PrincessSirindhorn
#PrincessAdityadhornkitikhun
#พระเทพ 
#สมเด็จพระเทพรัตนฯ
#พระองค์ติ๊ด
#นารีรัตนา 
#เรารักสมเด็จพระเทพรัตนฯ 
#เราจะอยู่เคียงข้างฝ่าละอองพระบาทสมเด็จพระเทพฯ
#ทรงพระเจริญ

🎉พระจริยวัตรงดงาม🎉
ทรงพระเจริญ

#พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงเปิดอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี และหลวงพิพิธ ม่วงสิงหเสนี ซึ่งสิงหเสนีสมาคม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน และจังหวัดหนองคาย จัดสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี ความเสียสละของทั้ง ๒ ท่าน โดยสร้างด้วยโลหะเนื้อสัมฤทธิ์ ขนาดเท่าตัวจริง
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

H R H Princess Aditayadornkitikhun 🍃🌸🌸🍃 #princessaditayadornkitikhun
#องค์ติ๊ด
#เรารักสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

🎉ทรงพระเจริญ🎉

#สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไป ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ เป็นวันที่ ๔
โอกาสนี้ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีมติเป็นเอกฉันท์ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค กลุ่มวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แด่ #พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ด้วยทรงสนพระทัยในด้านการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑

King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun
🍃🎉🎉🍃
#รัชสมัยรัขกาลที่๑๐
#สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
#kingmahavajiralongkorn
#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

🤗ทรงน่ารัก
ขอทุกพระองค์ทรงพระเจริญ

ครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะ...
แฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะ.. อุ้ยแม่ ครีมติดผม
องค์หริภาถวายเค้กที่ทรงทำด้วยพระองค์เองเป็นครั้งแรก องค์ติ๊ดถวายของขวัญ
ครั้ง #สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออกพร้อมด้วย #พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และ #พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

H R H Princess Chulabhorn Walailak ✨ H R H Princess Siribhachudabhorn ✨ H R H Princess Aditayadornkitikhun 🍃🌷🍃
#princesschulabhorn
#princesssiribhachudabhorn
#princessaditayadornkitikhun
#เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์
#องค์หริภา #องค์ติ๊ด
#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

✨พระราชประเพณีงดงาม✨
สมพระเกียรติสูงสุด

#สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระดำเนินตาม #สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อยู่ท้ายริ้วขบวนที่ ๕ เชิญพระโกศพระบรมอัฐิ โดยพระที่นั่งราเชนทรยาน จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ขึ้นประดิษฐานพระวิมาน บนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ การนี้ #ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี #พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา #พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ #พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระดำเนินตาม พร้อมด้วย #คุณพลอยไพลิน เจนเซน #คุณสิริกิติยา เจนเซน
ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

#น้อมถวายบังคม
#น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
#เรารักสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
#บันทึกในความทรงจำ✨

...ทรงพระเจริญ...
.
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๕๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเปิดบริษัท สยามกลิตเตอร์ 1957 จำกัด (SIAM GLITTERS 1957) บริษัทเครื่องประดับที่ทรงออกแบบด้วยพระองค์เอง รายได้นำไปสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ตลอดจนเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวของผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ โอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยเสด็จในการนี้ด้วย การนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับพระสุขภาพความว่า “มันมีอาการเจ็บกระดูกที่เคยหักแล้วต้องผ่าตัดใส่สกรู แต่เมื่อวันก่อนไม่ทันได้ระวังก็เลยล้มซ้ำเข้าไป ตอนนี้ก็เลยเดินกะเผลกนิดหน่อย คงไม่ถึงกับกระดูกหัก แต่ไม่รู้ว่าหมุดเลื่อนหรือไม่ เพราะยังไม่ได้ไปตรวจ ต้องให้หมอดูก่อน หากหมุดเลื่อนอาจต้องผ่าตัดอีกครั้ง ดูแลตัวเองไม่ค่อยจะเป็น ช่วงนี้นอนพักผ่อนประมาณ ๗ – ๘ ชั่วโมง แต่นอนเวลาไม่ค่อยเหมือนคนอื่น นอนตอนตี ๓ แล้วก็ตื่นประมาณ ๙ โมง และทำงานทุกวัน” ✨🙏🏼💖🙏🏼✨ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชันษายิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากภยันตรายใด ๆ ทั้งปวง ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ✨🙏🏼💖🙏🏼✨ 2 December 2017, Her Royal Highness Princess Chulabhorn Walailak accompanied by Her Royal Highness Princess Aditayadhornkitikhun opened SIAM GLITTERS 1957 Co., Ltd. The jewelry company that design by herself to join donation of Chulabhorn Foundation for help the pauper patient in her patronage and their family. ✨🙏🏼💖🙏🏼✨ Long Live Princesses ✨🙏🏼💖🙏🏼✨ #ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
#ทรงพระเจริญ
#สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
#พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
#princesschulabhorn
#princessadityadhornkitikhun
regrann fr.@thairoyalfamily

Most Popular Instagram Hashtags