[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร

MOST RECENT

ในหลวง ร.8 สมเด็จย่า ในหลวง ร.9 และพระพี่นาง
_ _ _
King Ananda Mahidol, Princess Srinagarindra, Princess mother of Thailand, King Bhumibol Adulyadej and Princess Galyani Vadhana, Princess of Naradhiwas

_ _ _
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

#พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
#พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร
#สมเด็จย่า
#สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
#welovekinganandamahidol
#welovekingbhumiboladulyadej
#weloveprincesssrinagarindra
#weloveprincessgalyanivadhana
#kinganandamahidol
#kingbhumiboladulyadej
#pricesssrinagarindra
#princessgalyanivadhana
#ในหลวงรัชกาลที่8
#ในหลวงรัชกาลที่9
#สมเด็จย่า
#พระพี่นาง
#น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

เครดิต 📷 : http://www.photoontour.com/SpecialPhotos_HTML/data_king_family/Chakri_Dynasty/king_8__Photo6.htm

แบบอย่าง เอาอย่าง เยี่ยงอย่าง #พระราชา #ร๙ #รัชกาลที่๙ #คิดถึงพระราชา #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #ภูมิพล #พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร
#ราชาผู้ทรงธรรม #ในหลวง #คิดถึงในหลวง #มหาราช #มหาราชา #มหาราชภูมิพล #พระมหากษัตริย์ไทย #ประเทศไทย
#หุบเขาคนโฉด
#วันจันทร์ สีเหลือง ทำให้นึกถึงท่าน #พ่อของแผ่นดิน
#เทวดา #เทวดาเดินดิน #เทวดาที่มีลมหายใจ #พระโพธิสัตว์เดินดิน #พระโพธิสัตว์
#หุบเขาคนโฉด
#badboyvalley
#love
#inspiration

#พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช #พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร #ในหลวง #ร๙ #เรารักในหลวง
#รัชกาลที่๙ พระองค์นี้ ตั้งอยู่หน้าห้องรับประทานอาหาร บ่อยครั้ง ที่ฉันสังเกตุเห็น ลูกค้า จะหยุด ไหว้ เป็นประจำ ก่อนที่จะเดินเข้าห้องไป มันเป็นภาพที่ประทับใจ ตื้นตันใจ บางครั้งแอบน้ำตาคลอ #พระองค์จะสถิตย์อยู่ในดวงใจปวงชนชาวไทยตลอดไปน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ขอพระองค์คุ้มครอง #ปวงชนชาวไทย #ไห้วพระ #กราบพระ #กราบ #เหนือหัว #ล้นเกล้าเผ่าไทย #เก็บดอกไม้บูชาพระ
ทุกครั้ง ก่อนเริ่มงาน และ เลิกงาน #เป็นนิจ
ณ. เวลานี้ ขอพระบารมี ปกปักรักษาหุบเขาคนโฉด ให้พ้นจากหมู่คนพาล คนที่คิดร้าย มุ้งทำลาย ทั้งที่เห็น และไม่เห็นก็ดี ขอให้แพ้ภัยตัวเอง หุบเขาคนโฉดขอปฎิญาณ จะขอยืนหยัด สร้างสรรค์ในสิ่งดี สิ่งที่ควร #อยู่ตรงนี้ จะดูแลรักษาป่า รักษาต้นน้ำ จะเทิดทูนและทำนุบำรุง บวรพุทธศาสนา เทิดไว้ซึ่ง สถาบันพระมหากษัตริย์ จะทำหน้าที่เป็นสื่อและแสดงออกให้ทั่วโลกถึงเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของชาติไทย สืบไป ขอบารมีเป็นที่พึ่ง
สุดท้าย เมื่อวาระ... มาถึง สิ่งที่หุบเขาคนโฉด ได้ สร้างไว้ ทั้งเป็นกลุ่มอาคารสถานที่ ถาวรวัตถุ และวัตถุ ต่างๆ จะยกให้เป็น #สมบัติของชาติ สืบไป
#เจตนา ขอประกาศต่อฟ้าดิน #หุบเขาคนโฉด #เชียงใหม่ #ประเทศไทย #badboyvalley #chiangmai #thailand

#ที่สุดของความปิติ
เมื่อวันที่5 ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า สถานที่จัดงานเทิดพระเกียรติ #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา มีประชาชนสวมเสื้อสีเหลืองเข้ามาจองเต็มพื้นที่กันตั้งแต่เช้าตรู่ เพื่อรอรอบเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมที่พระที่นั่งอนันตมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระราชวังดุสิต เป็นการเสด็จออกมหาคมครั้งสุดท้าย

ส ถิ ต ใ น ด ว ง ใ จ ต ร า บ นิ จ นิ รั น ด ร์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้
(ขอขอบคุณท่านเจ้าของภาพ)
#KingBhumibol
#สมเด็จพระภัทรมหาราช
#รักในหลวงคิดถึงในหลวงสุดหัวใจ
#ฉันรักพระองค์มาตั้งแต่จำความได้
#ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
#สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
#ฉันเกิดในรัชกาลที่๙
#นั่งนับวันที่พ่อจากไป

5ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของ #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร ข้าพระพุทธเจ้า น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานต่อประเทศไทยและประชาชนชาวไทยเสมอมา
#เย็นศิระเพราะพระบริบาล
#วันพ่อเเห่งชาติ
#วันดินโลก
#วันชาติ

5ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ของ #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร ที่พระราชทานต่อประเทศไทยและประชาชนชาวไทยเสมอมา 🙇‍♀️
#มีทุกอย่างที่ดีเพราะใครฉันจะไม่ลืม
#วันดินโลก
#ในหลวงรัชกาลที่๙
#ในหลวงของแผ่นดิน

#Repost @paajaew (@get_repost)
・・・
5ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของ #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร ข้าพระพุทธเจ้า น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานต่อประเทศไทยและประชาชนชาวไทยเสมอมา
#มีทุกอย่างที่ดีเพราะใครฉันจะไม่ลืม
#วันพ่อเเห่งชาติ
#วันดินโลก
#วันชาติ

#5ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของ #พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร ข้าพระพุทธเจ้า น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานต่อประเทศไทยและประชาชนชาวไทยเสมอมา
#มีทุกอย่างที่ดีเพราะใครฉันจะไม่ลืม
#วันพ่อเเห่งชาติ
#วันดินโลก
#วันชาติ

Most Popular Instagram Hashtags