#พญามุจลินท์นาคราช

MOST RECENT

[ สักการะปู่มุจลินท์นาคราช ] “ นอบน้อมเกศ วันทา มหานาคา
มุจลินท์ราชา ปวงข้า ขอกล่าวสรรเสริญ
ทรงงามล้ำ เลิศล้ำ ไม่มีใดเกิน
ปวงข้าขอกล่าวอัญเชิญ ขอเอ่ยอ้าง พระองค์รักษา

ตำนานเล่า แผ่นดิน ถิ่นพุทธกาล
พิรุณโปรยพรำ เจ็ดวัน ยันรัตติกาล
พระพุทธเจ้า ทรงเข้า สมาธิยาม
ประทับใต้ร่มโพธิ์ธรรม มุจลินท์นำ แผ่ปกพังพาน..” อุทิศทักษิณาทาน แด่.. “ #พญามุจลินท์นาคราช
พญานาคผู้แผ่พังพานบังลมฝนและสัตว์ร้าย
ให้พระพุทธองค์ขณะเสวยวิมุตติสุขหลังตรัสรู้
ก่อนออกโปรดเวไนยสัตว์ทั้งปวง
ด้วยอามิสบูชา และปฏิบัติบูชา ดังนี้..
๑ . พานพุ่มดอกบัว ๑ พาน
๒ . ประทีป ๑ คู่
๓ . เดินจงกรม ๗ รอบ และ
๔ . นั่งสมาธิ ๑๐ นาที
#วัดถ้ำวังผาพญานาคราช
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
#พระอดิศร #บิดา

ถ้า #ศิลปิน ไม่เขียนชื่อใต้รูปว่าที่วาดออกมาเป็นใคร เราเป็นคนดูชมก็มิอาจรู้ได้ ถ้าเดาก็คือ คิด #คิด ก็คือ #มโน ได้ แต่บางทีถ้ารู้สึกได้ ก็ไม่ผิดใช่ป่ะ ‼️ นี่คือ #ภาพ #องค์เทวามุจลินท์ ซึ่งศิลปินเขียนใต้ภาพว่า #พญามุจลินท์นาคราช พอเขียนบอกก็อ้อ ... #ใช่เลย เวลาดู #ภาพประกอบ ดูใช่พระองค์ท่านทุกสัดส่วน มีความเป็นพราหมณ์ และในหลายๆ#ตำนาน แห่ง #นิลกาฬนานมาแล้ว ใครเล่าหนา จะสูงเท่าพรหม #อานุภาพ มาก แต่กลับไม่มีอันตรายใดๆ #อิทธิฤทธิ์ มาก แต่กลับปราศจากความกระหายในอำนาจเหนือใคร กลับมีความนอบน้อมต่อผู้มีธรรม และปกป้องคุ้มครองผู้มีธรรม #สงบ #สยบ #ท่านมิได้แสดงเศียรอำนาจในตบะใดๆ เพราะท่านไม่มี ไม่ยึด เพราะ #พรหม ย่อมเหนือกาลเวลา #บุคคล ผู้ซึ่งปรารถนาพุทธภูมิแล้ว #การเวียนว่ายตายเกิด กลับเป็นเรื่องธรรมดา นั่นคือสิ่งที่เราเรียนรู้มา #คำมั่นสัญญา #นาคราชาเทวามุจลินท์

Behind the scenes #พญามุจลินท์นาคราช นำบุญมาฝากครับ

พญานาค ๔ ตระกูล
วิรูปักข์
เอราปถ
ฉัพยาปุตตะ
กันหาโคตมะ

งานปั้นมือจากพระธาตุเขาสามร้อยยอด
งานละเอียด ประณีต งดงามราวมีชีวิต
ขนาดสูง 5 - 6 นิ้ว
บูชาทั้ง ๔ ตระกูลเพื่อสิริมงคล

ท่านใดสนใจทักข้อความ
หรือสอบถามได้ทางไลน์ส่วนตัว
ID : crystalemo
โทร. 0818059559

#SHIVANAGAANAN #ศิวนาคอนันต์
#หางช้าง #นาคราช #ปู่ศรีสุทโธ #แม่ย่าศรีปทุมมา
#สายญาณพญานาค #สายญาณนาคราช
#พญาภุชงค์นาคราช #พญาอนันตนาคราช
#พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจลินท์นาคราช
#พญาเพชรภัทรนาคราช #พญาเกล็ดแก้วนาคราช
#พญานาคดำแสนสิริจันทรานาคราช
#พระศิวะ #พระแม่อุมา #พระแม่ลักษมี
#พระกฤษณะ #พระขันธกุมาร
#พระพิฆเนศ #พระพิฆเนศวร #พระพิราบ
#kanesh #shiva #naga

พญาศรีสุทโธนาคราช
(นาคราชผู้เป็นใหญ่ฝั่งประเทศไทย)
พระวรกายสีเขียวเข้ม
พระเศียรแลพระนาภีสีทอง
ทรงเป็นนาคราชคู่บารมีแห่งองค์อินทราธิราชเจ้า • และ •

พญานาคินีเทวีศรีปทุมมา
พระวรกายสีเขียวตองอ่อน
พระเศียรแลพระนาภีสีทอง
ทรงเป็นพระมเหสีคู่บารมีในพญาศรีสุทโธนาคราช

งานปั้นมือจากพระธาตุเขาสามร้อยยอด
งานละเอียด ประณีต งดงามราวมีชีวิต
ขนาดสูง 5 - 6 นิ้ว
สามารถสั่งสร้างเป็นปางต่าง ๆ ได้
บูชาเป็นคู่ปู่ ย่า จะยิ่งเสริมบารมีได้อย่างยิ่งยวดนัก

ท่านใดสนใจทักข้อความ
หรือสอบถามได้ทางไลน์ส่วนตัว
ID : crystalemo
โทร. 0818059559

#SHIVANAGAANAN #ศิวนาคอนันต์
#หางช้าง #นาคราช #ปู่ศรีสุทโธ #แม่ย่าศรีปทุมมา
#สายญาณพญานาค #สายญาณนาคราช
#พญาภุชงค์นาคราช #พญาอนันตนาคราช
#พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจลินท์นาคราช
#พญาเพชรภัทรนาคราช #พญาเกล็ดแก้วนาคราช
#พญานาคดำแสนสิริจันทรานาคราช
#พระศิวะ #พระแม่อุมา #พระแม่ลักษมี
#พระกฤษณะ #พระขันธกุมาร
#พระพิฆเนศ #พระพิฆเนศวร #พระพิราบ
#kanesh #shiva #naga

พญานาคดำแสนสิริจันทรานาคราช
พระวรกายเป็นเกล็ดแก้วมณีสีนิล
พระเศียรแลพระนาภีสีทอง

งานปั้นมือจากพระธาตุเขาสามร้อยยอด
งานละเอียด ประณีต งดงามราวมีชีวิต
ขนาดสูง 5 - 6 นิ้ว
สามารถสั่งสร้างเป็นปางต่าง ๆ ได้

ท่านใดสนใจทักข้อความ
หรือสอบถามได้ทางไลน์ส่วนตัว
ID : crystalemo
โทร. 0818059559

#SHIVANAGAANAN #ศิวนาคอนันต์
#หางช้าง #นาคราช #ปู่ศรีสุทโธ #แม่ย่าศรีปทุมมา
#สายญาณพญานาค #สายญาณนาคราช
#พญาภุชงค์นาคราช #พญาอนันตนาคราช
#พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจลินท์นาคราช
#พญาเพชรภัทรนาคราช #พญาเกล็ดแก้วนาคราช
#พญานาคดำแสนสิริจันทรานาคราช
#พระศิวะ #พระแม่อุมา #พระแม่ลักษมี
#พระกฤษณะ #พระขันธกุมาร
#พระพิฆเนศ #พระพิฆเนศวร #พระพิราบ
#kanesh #shiva #naga

พญาเพชรภัทรนาคราช
(พญาเกล็ดแก้วนาคราช)
พระวรกายสีเงินยวงทั้งพระองค์

งานปั้นมือจากพระธาตุเขาสามร้อยยอด
งานละเอียด ประณีต งดงามราวมีชีวิต
ขนาดสูง 5 - 6 นิ้ว
สามารถสั่งสร้างเป็นปางต่าง ๆ ได้

ท่านใดสนใจทักข้อความ
หรือสอบถามได้ทางไลน์ส่วนตัว
ID : crystalemo
โทร. 0818059559

#SHIVANAGAANAN #ศิวนาคอนันต์
#หางช้าง #นาคราช #ปู่ศรีสุทโธ #แม่ย่าศรีปทุมมา
#สายญาณพญานาค #สายญาณนาคราช
#พญาภุชงค์นาคราช #พญาอนันตนาคราช
#พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจลินท์นาคราช
#พญาเพชรภัทรนาคราช #พญาเกล็ดแก้วนาคราช
#พญานาคดำแสนสิริจันทรานาคราช
#พระศิวะ #พระแม่อุมา #พระแม่ลักษมี
#พระกฤษณะ #พระขันธกุมาร
#พระพิฆเนศ #พระพิฆเนศวร #พระพิราบ
#kanesh #shiva #naga

พญามุจลินท์นาคราช
นาคราชอารักขาพระพุทธเจ้า
ผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
พระวรกายสีเขียวตองอ่อน
พระเศียรแลพระนาภีสีทอง

งานปั้นมือจากพระธาตุเขาสามร้อยยอด
งานละเอียด ประณีต งดงามราวมีชีวิต
ขนาดสูง 5 - 6 นิ้ว
สามารถสั่งสร้างเป็นปางต่าง ๆ ได้

ท่านใดสนใจทักข้อความ
หรือสอบถามได้ทางไลน์ส่วนตัว
ID : crystalemo
โทร. 0818059559

#SHIVANAGAANAN #ศิวนาคอนันต์
#หางช้าง #นาคราช #ปู่ศรีสุทโธ #แม่ย่าศรีปทุมมา
#สายญาณพญานาค #สายญาณนาคราช
#พญาภุชงค์นาคราช #พญาอนันตนาคราช
#พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจลินท์นาคราช
#พญาเพชรภัทรนาคราช #พญาเกล็ดแก้วนาคราช
#พญานาคดำแสนสิริจันทรานาคราช
#พระศิวะ #พระแม่อุมา #พระแม่ลักษมี
#พระกฤษณะ #พระขันธกุมาร
#พระพิฆเนศ #พระพิฆเนศวร #พระพิราบ
#kanesh #shiva #naga

‼️เปิดบูชากรอบรูป แกะสลัก ฝีมือพร้อมลงสี #องค์ปู่มุจลินท์ #พญามุจลินท์นาคราช
ขนาด 30*40
ปติราคา 2590
‼️พิเศษ 1590 (ส่ง 100) ‼️มีองค์ เดียว ทักเลยจร้า
Line : porpangkrub
Tel: 0936366661
Inbox
#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #รับงานร

Most Popular Instagram Hashtags