[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช

MOST RECENT

องค์ท้าววิรูปักษ์ 9 เศียร #เจ้าแห่งพญานาคราชทั้งปวง #ปู่ใหญ่แห่งทิศตะวันตก #สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกา
บูชาปู่เสริมบารมี อำนาจ วาานา ด้วยศรัทธา บารมีปู่ประธานพร สำเร็จทุกประการ
งานปั้นสด แข็งแรง ลงรายละเอียดสวยงาม ประดับเพชรพญานาค รอบองค์ ( ราคาไม่รวมเพชรประดับต้องสั่งเพิ่ม)
เปิดบูชาในราคาบุญ จ่ายแพงทำไมให้ถึงหมื่น
บูชาเพียง 4900 บาท ( ยังไม่รวมค่าส่ง) อยากให้ผู้ศรัทธาปู่พญานาคทุกๆพระองค์ได้รับกันทั่วถึง
สอบถาม 👇

0936366661
Line : porpangkrub
Inbox
#พญานาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา

องค์ปู่ศรีสุทโธ องค์ย่าศรีปทุมมา ปู่ย่าพญานาคทุกพระองค์ งานปั้นสด งานละเอียด สวยงาม แข็งแรง สั่งลงสีได้ครับ
สำหรับตั้งบูชา ราคาบุญ 799 บาท (ไม่รวมส่ง ) บารมีปู่ย่า
#ท่านที่สนใจสามารถสั่งเช่าบูชาได้ที่
✨Line : porpangkrub
✨โทร 📞 0936366661
#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา

#องค์นาคเกี้ยว #องค์ปู่ศรีสุทโธ #องค์ย่าศรีปทุมมา 🐍🐍สีทองอร่าม งานปั้นสด งานละเอียด สวยงาม แข็งแรง สั่งลงสีได้ครับ
สำหรับตั้งบูชา และ ขึ้นหิ้ง ราคาบุญหลักพันเท่านั้นครับ 😊(ไม่รวมส่ง ) บารมีปู่ย่า ให้ลูกหลานเช่าบูชา สาธุครับ 😊🙏🏻🙏🏻🙏🏻
#ท่านที่สนใจสามารถสั่งเช่าบูชาได้ที่
✨Inbox ✨Line : porpangkrub
✨โทร 📞 0936366661
#นาคราช #พญานาค #พญานาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา

#องค์นาคเกี้ยว #องค์ปู่ศรีสุทโธ #องค์ย่าศรีปทุมมา 🐍🐍สีเขียว งานปั้นสด งานละเอียด สวยงาม แข็งแรง สั่งลงสีได้ครับ
สำหรับตั้งบูชา และ ขึ้นหิ้ง ราคาบุญหลักพันเท่านั้นครับ 😊(ไม่รวมส่ง ) บารมีปู่ย่า ให้ลูกหลานเช่าบูชา สาธุครับ 😊🙏🏻🙏🏻🙏🏻
#ท่านที่สนใจสามารถสั่งเช่าบูชาได้ที่
✨Inbox ✨Line : porpangkrub
✨โทร 📞 0936366661
#นาคราช #พญานาค #พญานาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา

#องค์ปู่ศรีสุทโธพระวรกายสีขาว9เศียร 9สี
ราคาบุญ หลักพัน ไม่ต้องจ่ายแพงถึง หลักหมื่น อยากให้ผู้ศรัทธาได้รับไปบูชา เชิญครับ #บารมีปู่ศรีสุทโธ ให้มีโชคลาภ สุขภาพแข็งแรง และจิตใจที่บริสุทธิ์ ด้วยบารมีปู่นะครับ
งานปั้นจิต ลงรายละเอียด แข็งแรง ครับ
#ท่านที่สนใจสามารถสั่งเช่าบูชาได้ที่
✨Line : porpangkrub
✨โทร 📞 0936366661
#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา

..🐍🐍#พานเศรษฐีนาคราช #พานพญานาคาธิบดี9พระองค์ #ปู่ศรีสุทโธนาคราช ปู่ใหญ่เมืองบาล #ด้วยความเชื่อและศรัทธาในมงคลปาฏิหาริย์ พานครูปู่ย่า พานแต่งขันธ์5 ดอกไม้ธูปเทียนถวาย
พานครู พานขันธ์ไหว้ครู ไหว้สักการะปู่ย่า🐍🐍ทุกพระองค์ #บูชาราคาบุญที่หลักพัน 6500 บาท ครับ
#ท่านที่สนใจสามารถสั่งเช่าบูชาได้ที่
✨Line : porpangkrub
✨โทร 📞 0936366661
#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา

งานตามลูกค้าผู้ศรัทธาสั่ง #องค์ปู่พญาอินทร์นาคราช9เศียร #องค์ย่านางพญาเกล็ดแก้วมณีนาคราช9เศียร 🐍🐍
บูชาปู่ย่าเสริมบารมี ดวงหนุนนำ บุญพาวาสนาส่งด้วยศรัทธา บารมีปู่ย่าประธานพร สำเร็จทุกประการ
งานปั้นสด แข็งแรง ลงรายละเอียดสวยงาม ประดับเพชรพญานาค รอบองค์ ( ราคาไม่รวมเพชรประดับต้องสั่งเพิ่ม)
เปิดบูชาในราคาบุญ จ่ายแพงทำไมให้ถึงหมื่น
บูชาเพียง 4900 บาท ( ยังไม่รวมค่าส่ง) อยากให้ผู้ศรัทธาปู่ย่าพญานาคทุกๆพระองค์ได้รับกันทั่วถึง ครับ
สอบถาม 👇

0936366661
Line : porpangkrub
Inbox
#พญานาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา

องค์ท้าววิรูปักษ์ 9 เศียร #เจ้าแห่งพญานาคราชทั้งปวง #ปู่ใหญ่แห่งทิศตะวันตก #สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกา
บูชาปู่เสริมบารมี อำนาจ วาานา ด้วยศรัทธา บารมีปู่ประธานพร สำเร็จทุกประการ
งานปั้นสด แข็งแรง ลงรายละเอียดสวยงาม ประดับเพชรพญานาค รอบองค์ ( ราคาไม่รวมเพชรประดับต้องสั่งเพิ่ม)
เปิดบูชาในราคาบุญ จ่ายแพงทำไมให้ถึงหมื่น
บูชาเพียง 4900 บาท ( ยังไม่รวมค่าส่ง) อยากให้ผู้ศรัทธาปู่พญานาคทุกๆพระองค์ได้รับกันทั่วถึง
สอบถาม 👇

0936366661
Line : porpangkrub
Inbox
#พญานาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา

องค์ปู่พญานาค🐍🐍
ตั้งหน้ารถพร้อมฐานรอง หรือ ขึ้นหิ้งบูชา #ปู่ใหญ่เมืองบาดาล #ปู่ศรีสุทโธ
งานปั้นสด จิตศิลป์ ลงสีลงรายละเอียดสวยงาม สั่งลงสีได้ครับ
ราคาบุญ 499 บาท
เปิดบูชาให้ผู้ศรัทธาปู่ ให้ลูกหลานได้ผึ่งบารมี สาธุครับ
สั่งปั้นติดต่อ 0936366661
Line : porpangkrub
Inbox

#พญานาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา

#องค์ปู่พญานาคราช 🐍🐍 งานปั้นสด จิตศิลป์
งานตามสั่งลูกค้า หนึ่งเดียวในโลก
สั่งใส่ตู้อาคิลิกได้ครับ
สนใจสั่งปั้นตามสีวันเกิดหรือ สีที่ชอบได้เลยครับผม
0936366661
Line : porpangkrub
inbox
#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา

..🐍#พานเศรษฐีนาคราช #ปู่ศรีสุทโธนาคราช ปู่ใหญ่เมืองบาล #ด้วยความเชื่อและศรัทธาในมงคลปาฏิหาริย์ พานครูปู่ย่า พานแต่งขันธ์5 ดอกไม้ธูปเทียนถวาย
พานครู พานขันธ์ไหว้ครู ไหว้สักการะปู่ย่า🐍
(สามารถระบุสีองค์ปู่องค์ย่าได้) #บูชาราคาบุญเริ่มต้น 999บาท
เริ่มตั้งแต่ขนาด 1-9 เศียร ครับ

#ท่านที่สนใจสามารถสั่งเช่าบูชาได้ที่
✨Line : porpangkrub
✨โทร 📞 0936366661
#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา

..🐍#พานเศรษฐีนาคราช #ปู่ศรีสุทโธนาคราช ปู่ใหญ่เมืองบาล #ด้วยความเชื่อและศรัทธาในมงคลปาฏิหาริย์ พานครูปู่ย่า พานแต่งขันธ์5 ดอกไม้ธูปเทียนถวาย
พานครู พานขันธ์ไหว้ครู ไหว้สักการะปู่ย่า🐍
(สามารถระบุสีองค์ปู่องค์ย่าได้)
งานปั้นสด ปั้นด้วยจิตศิลป์ #บูชาราคาบุญเริ่มต้น 999 บาท
หลายขนาด และ จำนวน 1-9 เศียร ครับ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #ท่านที่สนใจสามารถสั่งเช่าบูชาได้ที่
✨Line : porpangkrub
✨โทร 📞 0936366661
#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา

องค์ปู่ ศรีสุทโธ เริ่มตั้งแต่ 1 เศียร - 9 เศียร ราคาบุญ เชิญครับ #บารมีปู่ศรีสุทโธ
งานปั้นจิต ลงรายละเอียด แข็งแรง ครับ
#ท่านที่สนใจสามารถสั่งเช่าบูชาได้ที่
✨Line : porpangkrub
✨โทร 📞 0936366661
#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา

..🐍#พานเศรษฐีนาคราช #ปู่ศรีสุทโธนาคราช ปู่ใหญ่เมืองบาล #ด้วยความเชื่อและศรัทธาในมงคลปาฏิหาริย์ พานครูปู่ย่า พานแต่งขันธ์5 ดอกไม้ธูปเทียนถวาย
พานครู พานขันธ์ไหว้ครู ไหว้สักการะปู่ย่า🐍
(สามารถระบุสีองค์ปู่องค์ย่าได้) #บูชาราคาบุญ 999 บาท

#ท่านที่สนใจสามารถสั่งเช่าบูชาได้ที่
✨Line : porpangkrub
✨โทร 📞 0936366661
#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา

..🐍#พานเศรษฐีนาคราช #ปู่ศรีสุทโธนาคราช ปู่ใหญ่เมืองบาล #ด้วยความเชื่อและศรัทธาในมงคลปาฏิหาริย์ พานครูปู่ย่า พานแต่งขันธ์5 ดอกไม้ธูปเทียนถวาย
พานครู พานขันธ์ไหว้ครู ไหว้สักการะปู่ย่า🐍
(สามารถระบุสีองค์ปู่องค์ย่าได้) #บูชาราคาบุญ 999 บาท

#ท่านที่สนใจสามารถสั่งเช่าบูชาได้ที่
✨Line : porpangkrub
✨โทร 📞 0936366661
#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา

🐍#พญานาคเกี้ยวทรัพย ์เงินทรัพย์ทอง ... ...คือความอุดมสมบูรณ์เด่นทั้งด้านความรัก คู่ครอง ด้านเมตตา โชคลาภ ค้าขาย การงานเจริญก้าวหน้า แคล้วคลาด บูชาเป็นมงคลยิ่ง 🐍#งานศิลป์บ้านพญานาคราช ปู่ใหญ่เมืองบาดาล #ด้วยความเชื่อและศรัทธาในมงคลปาฏิหาริย์
พญานาคเกี้ยวทรัพย์ 🐍 (สามารถระบุสีองค์ปู่องค์ย่าได้) #ท่านที่สนใจสามารถสั่งเช่าบูชาได้ที่
✨line : porpangkrub
0936366661

#พญานาคราช #ปู่ศรีสุทโธ #ย่าศรีปทุมมา #พญานาค #นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา

‼️เปิดบูชากำไลพญานาค งาช้าง #กำไลงาช้างนาคราช ในราคาบุญ
( มี 3 องค์ เท่านั้น )

ใส่เป็นกำไลแขนหรือ วางหิ้งบูชา ลวดลายสวยงาม พญานาค 2เศียร เสริมดวง โชคลาภ เงินทอง หน้าที่การงาน
บารมีปู่พญานาค
-บูชาเรียกทรัพย์
-ค้าขายร่ำรวย
-ดวงตกให้ดี
-ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองอย่างปาฏิหารย์
-บริวารดี ศัตรูเป็นมิตร
ราคาปกติ 399 ‼️พิเศษ สุดๆ 299 ‼️(ส่ง50 )บาท‼️ ของจะศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นนั้นอยู่กับผู้ที่เป็นเจ้าของปฏิบัติดี ชอบ อยู่ในศิลและธรรมอันดี ของสิ่งนั้นจะยิ่งทวีคูณความศักดิ์สิทธิ์มีพุทธคุณมากขึ้นมีพุทธบารมีช่วยเหลือเราได้สาธุ #นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #รับงานรำ #เพชรพญานาค
0936366661
Line: porpangkrub
Inbox

‼️ เปิดบูชา #กริชนาคราช #ตรีศูลนาคราช -งานทองเหลือง ชุปขัดเงา
-ขนาด10 Cm - ราคาบุญ 499 บาท (ส่ง50) EMS
พร้อมส่งมอบให้เจ้าของอย่างแท้จริง หากท่านผู้ใดศรัทธา มีจิตผูกพันธ์ มีบุญสัมพันธ์ เชิญได้เลยนะครับ ( การเปิดบูชาในครั้งนี้ รายได้หักต้นทุนทั้งหมดแล้ว สมทบทุนสร้าง พระปางค์นาคปรกและองค์ปู่มุจลินทร์ นาคราช ที่วัดศรีสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย และอีก 1 ที่ คือสร้างพระ และองค์พญายัสมันนายะนาคราช ที่จังหวัดสุรินทร์ ทุกบาททุกสตางค์ ให้ทุกท่านคิดว่า เป็นการร่วมบุญกันนะครับ 😊 ที่ทำตรงนี่เพื่อทำนุบำรุงศาสนาให้คงอยู่สืบไป พร้อมๆกับพญานาคราชทุกๆพระองค์เช่นเดียวกัน ใช้จิตนำทางแตะที่รูปหากชอบ หากสัมพัสได้ ให้ท่านติดต่อเพื่อมารับของที่เป็นของท่านได้เลยจร้า )

ติดต่อ 0936366663
Line : porpangkrub
Inbox

#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี

‼️ เปิดบูชา #แหวนนาคราช7เศียร
งานทองเหลือง -ขนาดปรับได้
- ราคาบุญ 499 บาท (ส่ง50) EMS
พร้อมส่งมอบให้เจ้าของอย่างแท้จริง หากท่านผู้ใดศรัทธา มีจิตผูกพันธ์ มีบุญสัมพันธ์ เชิญได้เลยนะครับ ( การเปิดบูชาในครั้งนี้ รายได้หักต้นทุนทั้งหมดแล้ว สมทบทุนสร้าง พระปางค์นาคปรกและองค์ปู่มุจลินทร์ นาคราช ที่วัดศรีสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย และอีก 1 ที่ คือสร้างพระ และองค์พญายัสมันนายะนาคราช ที่จังหวัดสุรินทร์ ทุกบาททุกสตางค์ ให้ทุกท่านคิดว่า เป็นการร่วมบุญกันนะครับ 😊 ที่ทำตรงนี่เพื่อทำนุบำรุงศาสนาให้คงอยู่สืบไป พร้อมๆกับพญานาคราชทุกๆพระองค์เช่นเดียวกัน ใช้จิตนำทางแตะที่รูปหากชอบ หากสัมพัสได้ ให้ท่านติดต่อเพื่อมารับของที่เป็นของท่านได้เลยจร้า )

ติดต่อ 0936366663
Line : porpangkrub
Inbox

#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี

‼️ เปิดบูชา #พระปางค์นาคปรก #พระพิฆเนศ #พญานาคราช -งานทองเหลือง -ขนาด 1.5 - 2 Cm - ราคาบุญ 399 บาท (ส่ง50) EMS
พร้อมส่งมอบให้เจ้าของอย่างแท้จริง หากท่านผู้ใดศรัทธา มีจิตผูกพันธ์ มีบุญสัมพันธ์ เชิญได้เลยนะครับ ( การเปิดบูชาในครั้งนี้ รายได้หักต้นทุนทั้งหมดแล้ว สมทบทุนสร้าง พระปางค์นาคปรกและองค์ปู่มุจลินทร์ นาคราช ที่วัดศรีสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย และอีก 1 ที่ คือสร้างพระ และองค์พญายัสมันนายะนาคราช ที่จังหวัดสุรินทร์ ทุกบาททุกสตางค์ ให้ทุกท่านคิดว่า เป็นการร่วมบุญกันนะครับ 😊 ที่ทำตรงนี่เพื่อทำนุบำรุงศาสนาให้คงอยู่สืบไป พร้อมๆกับพญานาคราชทุกๆพระองค์เช่นเดียวกัน ใช้จิตนำทางแตะที่รูปหากชอบ หากสัมพัสได้ ให้ท่านติดต่อเพื่อมารับของที่เป็นของท่านได้เลยจร้า )

ติดต่อ 0936366663
Line : porpangkrub
Inbox

#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี

Most Popular Instagram Hashtags