#ปางเหรัมภะ

94 posts

TOP POSTS

เบิกเนตรรอนำส่งลูกค้า 2 องค์ปางทัคฑูเศฐสูง 12"และปางหริทราคณปติสูง 10" สวยงามดูดีมากๆ
พระพิฆเนศ#พระศิวะ#พระลักษมี#พระอุมา#แม่อุมา#แม่ลักษมี#แม่ทุรคา#พระกฤษณะ#แม่กาลี#โอม#ปางวีระคณปติ#ปางตรีมุข#ปางปัญจมุข#ปางเหรัมภะ#ปาง3เศียร#ปาง5เศียร#

MOST RECENT

ส่งมอบให้ปิดทองถึงที่ร้านลูกค้า พระคเณศหนุมาน เนื้อทองเหลืองฝีมืองานอินเดีย ขนาดสูง 12" (ไม่ต้องหาไม่มีในไทยอีกแล้ว)
พระพิฆเนศ#พระคเณศ#พระศิวะ#พระกฤษณะ#พระแม่อุมา#พระลักษมี#พระหนุมาน#แม่อุมา#แม่ลักษมี#ปางเหรัมภะ#ปางวีระคณปติ#ปางหริทรา#ปางรีนาโมจัน#god#ganesh#ganapati#shiva#sriganesh#krishna#lakhmi#jaiganesh#lord#lordshiva#lordganesh#uma#kali#ohm

เบิกเนตรรอนำส่งลูกค้า 2 องค์ปางทัคฑูเศฐสูง 12"และปางหริทราคณปติสูง 10" สวยงามดูดีมากๆ
พระพิฆเนศ#พระศิวะ#พระลักษมี#พระอุมา#แม่อุมา#แม่ลักษมี#แม่ทุรคา#พระกฤษณะ#แม่กาลี#โอม#ปางวีระคณปติ#ปางตรีมุข#ปางปัญจมุข#ปางเหรัมภะ#ปาง3เศียร#ปาง5เศียร#

การตั้งบูชาแบบลักษมีคณปติ เป็นการตั้งบูชาแบบคติของอินเดีย หมายถึงการตั้งบูชาเพื่อขจัดปัญหาอุปสรรค และเสริมในด้านทรัพย์สินเงินทอง
พระพิฆเนศ#พระศิวะ#พระกฤษณะ#พระลักษมี#พระอุมาเทวี#พระแม่ทุรคา#แม่กาลี#แม่อุมา#แม่ทุรคา#แม่ลักษมี#แม่สรัสวตี#ปางวีระ#ปางตรีมุข#ปางปัญจมุข#ปางเหรัมภะ#โอม#god#ganesh#ganapati#kal#krishna#lord#lakshmi#lordshiva#lordganesh#uma#jaiganesh#shiva#sriganesh

พระพิฆเนศปางมหาวีระคณปติ 16 กร (ปางมหาอำนาจ เหมาะสำหรับเจ้าของร้าน เจ้าของกิจการ ค้าขายและดูแลปกครองลูกจ้างหรือบริวาร) งานอินเดียเนื้อทองเหลือง ขนาดสูง 6" สวยงามมาก
พระพิฆเนศ#พระศิวะ#พระกฤษณะ#พระพิฆเนศ#พระอุมาเทวี#พระแม่ทุรคา#พระลักษมี#แม่กาลี#แม่อุมา#แม่ทุรคา#แม่ลักษมี#แม่สรัสวตี#โอม#ปางวีระ#ปางตรีมุข#ปางปัญจมุข#ปางเหรัมภะ#god#ganesh#ganapati#lord#lakshmi#lordshiva#lordganesh#oh#kali#krishna#jaiganesh#shiva#sriganesh#veera#

(มหาเทวีแห่งโชคลาภ ทรัพย์และเงินทอง)
พระลักษมี ปางประทานทรัพย์ทรงถือช้างคู่ เนื้อทองเหลืองอินเดียงานฝีมือสูง 6.5" สวยงามมากๆ
พระลักษมี#พระพิฆเนศ#พระศิวะ#พระกฤษณะ#พระอุมาเทวี#พระแม่ทุรคา#แม่อุมา#แม่กาลี#แม่ลักษมี#แม่ทุรคา#แม่สรัสวตี#โอม#ปางวีระ#ปางเหรัมภะ#ปางตรีมุข#ปางปัญจมุข#god#ganesh#ganapati#shiva#sriganesh#lord#lordshiva#lordganesh#krishna#lakshmi#uma#kali#ohm#jaiganesh#

นำส่งลูกค้า พระพิฆเนศปางปัญจมุข 5 เศียร 10 กร ประทับซุ้มบัลลังก์ ปางมหาอำนาจ เนื้อทองเหลืองงานฝีมือจากอินเดียขนาดสูง 11" สวยงาม ปางหายาก
พระพิฆเนศ#พระคเณศ#พระศิวะ#พระกฤษณะ#แม่อุมา#แม่ลักษมี#พระหนุมาน#คณปติ#พระสรัสวตี#โอม#ปาง5เศียร#ปางตรีมุข#ปางวีระคณปติ#ปางเหรัมภะ#god#ganesh#ganapati#lord#lordshiva#lordganesh#ohm#shiva#sriganesh#jaiganesh#uma#kali#krisna#gnesh5head

Most Popular Instagram Hashtags