[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#ปางเหรัมภะ

110 posts

TOP POSTS

#พระปัญจมุขคเณศห้าเศียรสิบกรองค์ครู "พระพิฆเนศปางปัญจมุข" หรือ ปางห้าเศียรสุดยอดของเทวรูป

พระคเณศปางนี้จะถือเป็นสุดยอดแห่งปางทั้งปวงแห่งพระคเณศ เป็นพระคเณศที่รวมความศุภมงคลไว้ในองค์พ่อคเนศเพียงพระองค์เดียว ถือเป็นปางที่ยิ่งใหญ่มาก
.
บางครั้งเราจะพบพระคเณศปางนี้ประทับอยู่บนหลังสิงห์โต ซึ่งจะเรียกว่า #ปางเหรัมภะ

ปางเหรัมภะนั้น ถือเป็นเพียงปางหนึ่งของปางปัญจมุขเท่านั้น
.
พระคเณศปางนี้บางทีเรียกว่า #พระพิคเนศปางเปิดโลก ซึ่งการบูชาพระคเณศปางนี้นั้น
จะเปรียบเสมือนได้บูชา
มหาเทพด้วยกันถึง 5 พระองค์ .
อันได้แก่
1."#พระพรหม เป็นตัวแทนมหาเทพผู้สร้าง"
2."#พระนารายณ์" เป็นตัวแทนมหาเทพผู้รักษา
3."#พระศิวะ เป็นตัวแทนมหาเทพผู้ทำลาย"
4."#พระนางปราวตี เป็นตัวแทนแห่งแม่ผู้ให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตทั้งปวงรวมถึงเป็นผู้ปกป้องด้วย
5."#พระอาทิตย์ เป็นตัวแทนแห่งแสงสว่างผู้ให้ความอบอุ่นแก่จักรวาล" .
โดยถือว่ามหาเทพทั้ง 5 พระองค์นี้อยู่ใน
มหาเทพคเณศปางปัญจมุข ถือเป็นปรมาตมัน
คือ เทพทั้งหมดถือกำเนิดจากมหาเทพคเณศองค์เดียว หน้าที่ทั้งหลายที่มหาเทพได้รับ รวมอยู่ในองค์
มหาเทพคเนศปัญจมุข
.
ในปัจจุบัน #องค์พ่อปัญจมุข เริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น และได้มีการบูชาพระปัญจมุขกันอย่างกว้างขวาง..... เรียบเรียงโดย อ.บาส

MOST RECENT

พระพิฆเนศปางอุททันตะคณปติ (ปางอวตารกำจัดภูตผี และสิ่งอัปมงคล) เนื้อทองเหลืองอินเดียงานฝีมือขนาดสูง 9" สวยงามมากๆ ปางหายาก
พระพิฆเนศ#พระคเณศ#พระศิวะ#พระกฤษณะ#พระลักษมี#พระอุมา#พระแม่ทุรคา#แม่ลักษมี#แม่ทุรคา#แม่อุมา#โอม#ปางวีระคณปติ#ปางเหรัมภะ#ปางตรีมุขคณปติ#ปาง3เศียร#ปาง5เศียร#ปางหริทรา#ปางรีนาโมจัน#ganesh#god#ganapati#hindu#lord#lordshiva#lordganesh#jaiganesh#ohm#krishna

#พระปัญจมุขคเณศห้าเศียรสิบกรองค์ครู "พระพิฆเนศปางปัญจมุข" หรือ ปางห้าเศียรสุดยอดของเทวรูป

พระคเณศปางนี้จะถือเป็นสุดยอดแห่งปางทั้งปวงแห่งพระคเณศ เป็นพระคเณศที่รวมความศุภมงคลไว้ในองค์พ่อคเนศเพียงพระองค์เดียว ถือเป็นปางที่ยิ่งใหญ่มาก
.
บางครั้งเราจะพบพระคเณศปางนี้ประทับอยู่บนหลังสิงห์โต ซึ่งจะเรียกว่า #ปางเหรัมภะ

ปางเหรัมภะนั้น ถือเป็นเพียงปางหนึ่งของปางปัญจมุขเท่านั้น
.
พระคเณศปางนี้บางทีเรียกว่า #พระพิคเนศปางเปิดโลก ซึ่งการบูชาพระคเณศปางนี้นั้น
จะเปรียบเสมือนได้บูชา
มหาเทพด้วยกันถึง 5 พระองค์ .
อันได้แก่
1."#พระพรหม เป็นตัวแทนมหาเทพผู้สร้าง"
2."#พระนารายณ์" เป็นตัวแทนมหาเทพผู้รักษา
3."#พระศิวะ เป็นตัวแทนมหาเทพผู้ทำลาย"
4."#พระนางปราวตี เป็นตัวแทนแห่งแม่ผู้ให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตทั้งปวงรวมถึงเป็นผู้ปกป้องด้วย
5."#พระอาทิตย์ เป็นตัวแทนแห่งแสงสว่างผู้ให้ความอบอุ่นแก่จักรวาล" .
โดยถือว่ามหาเทพทั้ง 5 พระองค์นี้อยู่ใน
มหาเทพคเณศปางปัญจมุข ถือเป็นปรมาตมัน
คือ เทพทั้งหมดถือกำเนิดจากมหาเทพคเณศองค์เดียว หน้าที่ทั้งหลายที่มหาเทพได้รับ รวมอยู่ในองค์
มหาเทพคเนศปัญจมุข
.
ในปัจจุบัน #องค์พ่อปัญจมุข เริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น และได้มีการบูชาพระปัญจมุขกันอย่างกว้างขวาง..... เรียบเรียงโดย อ.บาส

ส่งมอบให้ปิดทองถึงที่ร้านลูกค้า พระคเณศหนุมาน เนื้อทองเหลืองฝีมืองานอินเดีย ขนาดสูง 12" (ไม่ต้องหาไม่มีในไทยอีกแล้ว)
พระพิฆเนศ#พระคเณศ#พระศิวะ#พระกฤษณะ#พระแม่อุมา#พระลักษมี#พระหนุมาน#แม่อุมา#แม่ลักษมี#ปางเหรัมภะ#ปางวีระคณปติ#ปางหริทรา#ปางรีนาโมจัน#god#ganesh#ganapati#shiva#sriganesh#krishna#lakhmi#jaiganesh#lord#lordshiva#lordganesh#uma#kali#ohm

เบิกเนตรรอนำส่งลูกค้า 2 องค์ปางทัคฑูเศฐสูง 12"และปางหริทราคณปติสูง 10" สวยงามดูดีมากๆ
พระพิฆเนศ#พระศิวะ#พระลักษมี#พระอุมา#แม่อุมา#แม่ลักษมี#แม่ทุรคา#พระกฤษณะ#แม่กาลี#โอม#ปางวีระคณปติ#ปางตรีมุข#ปางปัญจมุข#ปางเหรัมภะ#ปาง3เศียร#ปาง5เศียร#

การตั้งบูชาแบบลักษมีคณปติ เป็นการตั้งบูชาแบบคติของอินเดีย หมายถึงการตั้งบูชาเพื่อขจัดปัญหาอุปสรรค และเสริมในด้านทรัพย์สินเงินทอง
พระพิฆเนศ#พระศิวะ#พระกฤษณะ#พระลักษมี#พระอุมาเทวี#พระแม่ทุรคา#แม่กาลี#แม่อุมา#แม่ทุรคา#แม่ลักษมี#แม่สรัสวตี#ปางวีระ#ปางตรีมุข#ปางปัญจมุข#ปางเหรัมภะ#โอม#god#ganesh#ganapati#kal#krishna#lord#lakshmi#lordshiva#lordganesh#uma#jaiganesh#shiva#sriganesh

Most Popular Instagram Hashtags