[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#ประตูuPVC

MOST RECENT

งานมาก งานน้อย ใกล้ไกล เรารับทุกงาน ไม่เกี่ยงงานค่ะ 😄

ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวน รวมถึงอุปกรณ์ล็อก ชนิดและความหนาของกระจก ทำให้เราไม่สามารถแจ้งราคาที่หน้าเพจได้เลยค่ะ ต้องขออภัยด้วยนะคะ 😔🙂 สนใจโทรติดต่อฝ่ายขายได้เลยค่ะ 😄 📲 Hotline : 093 326 6551-2 📞 Office : 022912930, 024641657-8 📠 Fax : 024641658 📧 Email : threefeel@hotmail.com 🌏 Website : www.three-feel.com
✅ Line : http://line.me/ti/p/CVzlISwvDA

#ประตู #หน้าต่าง #ประตูupvc #หน้าต่างupvc #upvc #pvc #window #door #threefeel #หน้าต่างบานเลื่อน #หน้าต่างบานเปิด #หน้าต่างกันเสียง #ประตูกันเสียง #กระจกนิรภัย #กระจกเทมเปอร์ #ห้องน้ำ #ห้องดูหนัง #ห้องนอน #ปลูกบ้าน #สร้างบ้าน #ต่อเติมบ้าน #ก่อสร้าง #เปลี่ยนหน้าต่าง #เปลี่ยนประตู #ปลวก #บ้านสวย #วินเทจ #ซ่อมประตู

เปิดปีใหม่มาเราจบงานไปอีกหลังย่านเทพารักษ์ ขอบคุณคุณเมธาพันธ์ที่ใช้บริการของเราค่ะ 😊

งานมาก งานน้อย ใกล้ไกล เรารับทุกงาน ไม่เกี่ยงงานค่ะ 😄

ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวน รวมถึงอุปกรณ์ล็อก ชนิดและความหนาของกระจก ทำให้เราไม่สามารถแจ้งราคาที่หน้าเพจได้เลยค่ะ ต้องขออภัยด้วยนะคะ 😔🙂 สนใจโทรติดต่อฝ่ายขายได้เลยค่ะ 😄 📲 Hotline : 093 326 6551-2 📞 Office : 022912930, 024641657-8 📠 Fax : 024641658 📧 Email : threefeel@hotmail.com 🌏 Website : www.three-feel.com
✅ Line : http://line.me/ti/p/CVzlISwvDA

#ประตู #หน้าต่าง #ประตูupvc #หน้าต่างupvc #upvc #pvc #window #door #threefeel #หน้าต่างบานเลื่อน #หน้าต่างบานเปิด #หน้าต่างกันเสียง #ประตูกันเสียง #กระจกนิรภัย #กระจกเทมเปอร์ #ห้องน้ำ #ห้องดูหนัง #ห้องนอน #ปลูกบ้าน #สร้างบ้าน #ต่อเติมบ้าน #ก่อสร้าง #เปลี่ยนหน้าต่าง #เปลี่ยนประตู #ปลวก #บ้านสวย #วินเทจ #ซ่อมประตู

เปิดปีใหม่มาเราจบงานไปอีกหลังย่านเทพารักษ์ ขอบคุณคุณเมธาพันธ์ที่ใช้บริการของเราค่ะ 😊

งานมาก งานน้อย ใกล้ไกล เรารับทุกงาน ไม่เกี่ยงงานค่ะ 😄

ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวน รวมถึงอุปกรณ์ล็อก ชนิดและความหนาของกระจก ทำให้เราไม่สามารถแจ้งราคาที่หน้าเพจได้เลยค่ะ ต้องขออภัยด้วยนะคะ 😔🙂 สนใจโทรติดต่อฝ่ายขายได้เลยค่ะ 😄 📲 Hotline : 093 326 6551-2 📞 Office : 022912930, 024641657-8 📠 Fax : 024641658 📧 Email : threefeel@hotmail.com 🌏 Website : www.three-feel.com
✅ Line : http://line.me/ti/p/CVzlISwvDA

#ประตู #หน้าต่าง #ประตูupvc #หน้าต่างupvc #upvc #pvc #window #door #threefeel #หน้าต่างบานเลื่อน #หน้าต่างบานเปิด #หน้าต่างกันเสียง #ประตูกันเสียง #กระจกนิรภัย #กระจกเทมเปอร์ #ห้องน้ำ #ห้องดูหนัง #ห้องนอน #ปลูกบ้าน #สร้างบ้าน #ต่อเติมบ้าน #ก่อสร้าง #เปลี่ยนหน้าต่าง #เปลี่ยนประตู #ปลวก #บ้านสวย #วินเทจ #ซ่อมประตู

เปิดปีใหม่มาเราจบงานไปอีกหลังย่านเทพารักษ์ ขอบคุณคุณเมธาพันธ์ที่ใช้บริการของเราค่ะ 😊

งานมาก งานน้อย ใกล้ไกล เรารับทุกงาน ไม่เกี่ยงงานค่ะ 😄

ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวน รวมถึงอุปกรณ์ล็อก ชนิดและความหนาของกระจก ทำให้เราไม่สามารถแจ้งราคาที่หน้าเพจได้เลยค่ะ ต้องขออภัยด้วยนะคะ 😔🙂 สนใจโทรติดต่อฝ่ายขายได้เลยค่ะ 😄 📲 Hotline : 093 326 6551-2 📞 Office : 022912930, 024641657-8 📠 Fax : 024641658 📧 Email : threefeel@hotmail.com 🌏 Website : www.three-feel.com
✅ Line : http://line.me/ti/p/CVzlISwvDA

#ประตู #หน้าต่าง #ประตูupvc #หน้าต่างupvc #upvc #pvc #window #door #threefeel #หน้าต่างบานเลื่อน #หน้าต่างบานเปิด #หน้าต่างกันเสียง #ประตูกันเสียง #กระจกนิรภัย #กระจกเทมเปอร์ #ห้องน้ำ #ห้องดูหนัง #ห้องนอน #ปลูกบ้าน #สร้างบ้าน #ต่อเติมบ้าน #ก่อสร้าง #เปลี่ยนหน้าต่าง #เปลี่ยนประตู #ปลวก #บ้านสวย #วินเทจ #ซ่อมประตู

งานกั้นห้องกั้นแอร์ กั้นเสียง แยกความเป็นส่วนตัวชัดเจนจากชั้นล่าง เป็นอีกหนึ่งงานที่เราทำอยู่เป็นประจำค่ะ ด้วยวัสดุ uPVC ทำให้งานชุดนี้สูงได้ถึง 2.70 ม. ไม่กระพือตามแรงลมเหมือนอลูมิเนียมด้วยค่ะ 😊👏🏻 งานมาก งานน้อย ใกล้ไกล เรารับทุกงาน ไม่เกี่ยงงานค่ะ 😄

ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวน รวมถึงอุปกรณ์ล็อก ชนิดและความหนาของกระจก ทำให้เราไม่สามารถแจ้งราคาที่หน้าเพจได้เลยค่ะ ต้องขออภัยด้วยนะคะ 😔🙂 สนใจโทรติดต่อฝ่ายขายได้เลยค่ะ 😄 📲 Hotline : 093 326 6551-2 📞 Office : 022912930, 024641657-8 📠 Fax : 024641658 📧 Email : threefeel@hotmail.com 🌏 Website : www.three-feel.com
✅ Line : http://line.me/ti/p/CVzlISwvDA

#ประตู #หน้าต่าง #ประตูupvc #หน้าต่างupvc #upvc #pvc #window #door #threefeel #หน้าต่างบานเลื่อน #หน้าต่างบานเปิด #หน้าต่างกันเสียง #ประตูกันเสียง #กระจกนิรภัย #กระจกเทมเปอร์ #ห้องน้ำ #ห้องดูหนัง #ห้องนอน #ปลูกบ้าน #สร้างบ้าน #ต่อเติมบ้าน #ก่อสร้าง #เปลี่ยนหน้าต่าง #เปลี่ยนประตู #ปลวก #บ้านสวย #วินเทจ #ซ่อมประตู

งานกั้นห้องกั้นแอร์ กั้นเสียง แยกความเป็นส่วนตัวชัดเจนจากชั้นล่าง เป็นอีกหนึ่งงานที่เราทำอยู่เป็นประจำค่ะ ด้วยวัสดุ uPVC ทำให้งานชุดนี้สูงได้ถึง 2.70 ม. ไม่กระพือตามแรงลมเหมือนอลูมิเนียมด้วยค่ะ 😊👏🏻 งานมาก งานน้อย ใกล้ไกล เรารับทุกงาน ไม่เกี่ยงงานค่ะ 😄

ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวน รวมถึงอุปกรณ์ล็อก ชนิดและความหนาของกระจก ทำให้เราไม่สามารถแจ้งราคาที่หน้าเพจได้เลยค่ะ ต้องขออภัยด้วยนะคะ 😔🙂 สนใจโทรติดต่อฝ่ายขายได้เลยค่ะ 😄 📲 Hotline : 093 326 6551-2 📞 Office : 022912930, 024641657-8 📠 Fax : 024641658 📧 Email : threefeel@hotmail.com 🌏 Website : www.three-feel.com
✅ Line : http://line.me/ti/p/CVzlISwvDA

#ประตู #หน้าต่าง #ประตูupvc #หน้าต่างupvc #upvc #pvc #window #door #threefeel #หน้าต่างบานเลื่อน #หน้าต่างบานเปิด #หน้าต่างกันเสียง #ประตูกันเสียง #กระจกนิรภัย #กระจกเทมเปอร์ #ห้องน้ำ #ห้องดูหนัง #ห้องนอน #ปลูกบ้าน #สร้างบ้าน #ต่อเติมบ้าน #ก่อสร้าง #เปลี่ยนหน้าต่าง #เปลี่ยนประตู #ปลวก #บ้านสวย #วินเทจ #ซ่อมประตู

ตัวอย่างการติดเส้นลูกฟักเพิ่มความสวยงามให้กับประตูบานเลื่อน4 ไม่ต้องติดเยอะก็สวยงามแล้วค่ะ 😍

งานมาก งานน้อย ใกล้ไกล เรารับทุกงาน ไม่เกี่ยงงานค่ะ 😄

ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวน รวมถึงอุปกรณ์ล็อก ชนิดและความหนาของกระจก ทำให้เราไม่สามารถแจ้งราคาที่หน้าเพจได้เลยค่ะ ต้องขออภัยด้วยนะคะ 😔🙂 สนใจโทรติดต่อฝ่ายขายได้เลยค่ะ 😄 📲 Hotline : 093 326 6551-2 📞 Office : 022912930, 024641657-8 📠 Fax : 024641658 📧 Email : threefeel@hotmail.com 🌏 Website : www.three-feel.com
✅ Line : http://line.me/ti/p/CVzlISwvDA

#ประตู #หน้าต่าง #ประตูupvc #หน้าต่างupvc #upvc #pvc #window #door #threefeel #หน้าต่างบานเลื่อน #หน้าต่างบานเปิด #หน้าต่างกันเสียง #ประตูกันเสียง #กระจกนิรภัย #กระจกเทมเปอร์ #ห้องน้ำ #ห้องดูหนัง #ห้องนอน #ปลูกบ้าน #สร้างบ้าน #ต่อเติมบ้าน #ก่อสร้าง #เปลี่ยนหน้าต่าง #เปลี่ยนประตู #ปลวก #บ้านสวย #วินเทจ #ซ่อมประตู

หนึ่งในสาเหตุหลักๆที่เราแพงกว่าชุดสำเร็จก็คือ เราเลือกใช้แต่วัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ อย่างเช่นล้อประตูบานเลื่อนที่ถ่ายมาให้ดู แต่ละล้อรับน้ำหนักได้ถึง80กก. โดยที่แต่ละบานต้องใส่คู่ แปลว่าจะรับน้ำหนักได้ถึงบานละ 160 กก. เลยทีเดียว ทำให้แม้บานจะใหญ่แค่ไหนก็ลื่นสบายค่ะ 😊👍🏻 งานมาก งานน้อย ใกล้ไกล เรารับทุกงาน ไม่เกี่ยงงานค่ะ 😄

ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวน รวมถึงอุปกรณ์ล็อก ชนิดและความหนาของกระจก ทำให้เราไม่สามารถแจ้งราคาที่หน้าเพจได้เลยค่ะ ต้องขออภัยด้วยนะคะ 😔🙂 สนใจโทรติดต่อฝ่ายขายได้เลยค่ะ 😄 📲 Hotline : 093 326 6551-2 📞 Office : 022912930, 024641657-8 📠 Fax : 024641658 📧 Email : threefeel@hotmail.com 🌏 Website : www.three-feel.com
✅ Line : http://line.me/ti/p/CVzlISwvDA

#ประตู #หน้าต่าง #ประตูupvc #หน้าต่างupvc #upvc #pvc #window #door #threefeel #หน้าต่างบานเลื่อน #หน้าต่างบานเปิด #หน้าต่างกันเสียง #ประตูกันเสียง #กระจกนิรภัย #กระจกเทมเปอร์ #ห้องน้ำ #ห้องดูหนัง #ห้องนอน #ปลูกบ้าน #สร้างบ้าน #ต่อเติมบ้าน #ก่อสร้าง #เปลี่ยนหน้าต่าง #เปลี่ยนประตู #ปลวก #บ้านสวย #วินเทจ #ซ่อมประตู

ชุดประตูบานเปิดห้องน้ำ พร้อมกระจกฝ้าไซส์มินิ ลูกค้าสั่งแค่ชุดเดียวแถวบางบัวทอง เราก็ไปทำให้ค่ะ ตามคอนเซ็ปท์ งานมาก งานน้อย ใกล้ไกล เรารับทุกงานค่ะ 😉

ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวน รวมถึงอุปกรณ์ล็อก ชนิดและความหนาของกระจก ทำให้เราไม่สามารถแจ้งราคาที่หน้าเพจได้เลยค่ะ ต้องขออภัยด้วยนะคะ 😔🙂 สนใจโทรติดต่อฝ่ายขายได้เลยค่ะ 😄 📲 Hotline : 093 326 6551-2 📞 Office : 022912930, 024641657-8 📠 Fax : 024641658 📧 Email : threefeel@hotmail.com 🌏 Website : www.three-feel.com
✅ Line : http://line.me/ti/p/CVzlISwvDA

#ประตู #หน้าต่าง #ประตูupvc #หน้าต่างupvc #upvc #pvc #window #door #threefeel #หน้าต่างบานเลื่อน #หน้าต่างบานเปิด #หน้าต่างกันเสียง #ประตูกันเสียง #กระจกนิรภัย #กระจกเทมเปอร์ #ห้องน้ำ #ห้องดูหนัง #ห้องนอน #ปลูกบ้าน #สร้างบ้าน #ต่อเติมบ้าน #ก่อสร้าง #เปลี่ยนหน้าต่าง #เปลี่ยนประตู #ปลวก #บ้านสวย #วินเทจ #ซ่อมประตู

ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวน รวมถึงอุปกรณ์ล็อก ชนิดและความหนาของกระจก ทำให้เราไม่สามารถแจ้งราคาที่หน้าเพจได้เลยค่ะ ต้องขออภัยด้วยนะคะ 😔🙂 สนใจโทรติดต่อฝ่ายขายได้เลยค่ะ 😄 📲 Hotline : 093 326 6551-2 📞 Office : 022912930, 024641657-8 📠 Fax : 024641658 📧 Email : threefeel@hotmail.com 🌏 Website : www.three-feel.com
✅ Line : http://line.me/ti/p/CVzlISwvDA

#ประตู #หน้าต่าง #ประตูupvc #หน้าต่างupvc #upvc #pvc #window #door #threefeel #หน้าต่างบานเลื่อน #หน้าต่างบานเปิด #หน้าต่างกันเสียง #ประตูกันเสียง #กระจกนิรภัย #กระจกเทมเปอร์ #ห้องน้ำ #ห้องดูหนัง #ห้องนอน #ปลูกบ้าน #สร้างบ้าน #ต่อเติมบ้าน #ก่อสร้าง #เปลี่ยนหน้าต่าง #เปลี่ยนประตู #ปลวก #บ้านสวย #วินเทจ #ซ่อมประตู

ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวน รวมถึงอุปกรณ์ล็อก ชนิดและความหนาของกระจก ทำให้เราไม่สามารถแจ้งราคาที่หน้าเพจได้เลยค่ะ ต้องขออภัยด้วยนะคะ 😔🙂 สนใจโทรติดต่อฝ่ายขายได้เลยค่ะ 😄 📲 Hotline : 093 326 6551-2 📞 Office : 022912930, 024641657-8 📠 Fax : 024641658 📧 Email : threefeel@hotmail.com 🌏 Website : www.three-feel.com
✅ Line : http://line.me/ti/p/CVzlISwvDA

#ประตู #หน้าต่าง #ประตูupvc #หน้าต่างupvc #upvc #pvc #window #door #threefeel #หน้าต่างบานเลื่อน #หน้าต่างบานเปิด #หน้าต่างกันเสียง #ประตูกันเสียง #กระจกนิรภัย #กระจกเทมเปอร์ #ห้องน้ำ #ห้องดูหนัง #ห้องนอน #ปลูกบ้าน #สร้างบ้าน #ต่อเติมบ้าน #ก่อสร้าง #เปลี่ยนหน้าต่าง #เปลี่ยนประตู #ปลวก #บ้านสวย #วินเทจ #ซ่อมประตู

MODERNWOOD DOOR รุ่น GS1
ประตูบ้านสไตล์โมเดิร์น ผลิตจากพลาสติกไวนิล (Vinyl) คุณภาพสูง โครงประตูทำจากไม้สังเคราะห์มีความแข็งแรงทนทาน กันน้ำ 100% ไม่ผุ ไม่บวม ไม่บิดงอ
บานประตูสีเทาเซาะร่องเดินเส้นอลูมิเนียมแบบเงาสีดำ แนวตั้ง 1 เส้น เพิ่มลูกเล่นด้วยเส้นแนวนอนอีก 2 เส้น ช่วยทำให้ประตูดูมีสัดส่วนสวยงาม ทันสมัย
#modernwood #ประตูบ้านโมเดิร์น #ประตูสีเทา #ประตูห้องนอน #ประตูห้องน้ำ #ประตูหรูหรา #ประตูUPVC #กันน้ำ #กันปลวก #ไม่ลามไฟ

ขนาด : 70 ,80x200x3.5 cm.
ราคา : 4,290 บาท 📢สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.
☎️Call Center : 093-004-9999
💻FB page : Modernwood by Masterwood
📩Inbox : http://m.me/ModernwoodTH
📱Line ID : @modernwood

😊 เมื่อวานนี้ลูกค้าส่งรูปบานประตูที่ติดเสร็จแล้วกลับมาให้ พร้อมข้อความว่า "สวยถูกใจมากๆ ครับ" พออ่านเสร็จเท่านั้นแหละ เซลล์ขายบานนี้ปลื้มปริ่มเลย 😊

ขอบคุณรูปภาพและข้อความจาก คุณลูกค้า และ ปูเป้ กรีน พลาสวู๊ด โทร. 091-818-8604

เลือกประตู uPVC แท้ เลือก @greenplastwood
ทนแดด ทนน้ำ กันปลวก

#GreenPlastwood #ประตูuPVC #กรีนพลาสวู๊ด

😊 เมื่อวานนี้ลูกค้าส่งรูปบานประตูที่ติดเสร็จแล้วกลับมาให้ พร้อมข้อความว่า "สวยถูกใจมากๆ ครับ" พออ่านเสร็จเท่านั้นแหละ เซลล์ขายบานนี้ปลื้มปริ่มเลย 😊
ขอบคุณรูปภาพและข้อความจาก คุณลูกค้า และ ปูเป้ กรีน พลาสวู๊ด โทร. 091-818-8604

เลือกประตู uPVC แท้ เลือก @greenplastwood
ทนแดด ทนน้ำ กันปลวก

#GreenPlastwood #ประตูuPVC #กรีนพลาสวู๊ด

🎉 ฉลองครบรอบ 36 ปี เพื่อนบ้านและเกษตร คืนกำไรให้ลูกค้า 🎉 พบบูธสินค้าและซุ้มอาหาร กิจกรรมสินค้านาทีทอง ที่ยกขบวนกันมาลดแลกแจกแถม พร้อมจับสลากแจกโชคกันตลอดงาน ... 4-18 ก.พ. 2560 ที่เพื่อนบ้านและเกษตร ปากช่องนะคะ 😊 #greenplastwood #family #ประตูupvc #วงกบไวนิล #ไม้สังเคราะห์ #เพื่อนเกษตรปากช่อง #เพื่อนบ้านและเกษตร #event #roadshow #promotion #clearancesale #ลดราคาบอกด้วย

สนใจติดต่อสอบถามได้ทุกช่องทางนะคะ

Hotline : 093 326 6551-2
Office : 02 291 2930, 02 464 1657-8

Line ID : threefeel
Email : threefeel@hotmail.com

www.three-feel.com
www.facebook.com/threefeel

#upvc #upvcwindow #upvcdoor #window #door #decoration #home #house #ยูพีวีซี #หน้าต่างยูพีวีซี #ประตูยูพีวีซี #หน้าต่างupvc #ประตูupvc #threefeel #เปลี่ยนหน้าต่าง #หน้าต่างกันเสียง #bathroom

สนใจติดต่อสอบถามได้ทุกช่องทางนะคะ

Hotline : 093 326 6551-2
Office : 02 291 2930, 02 464 1657-8

Line ID : threefeel
Email : threefeel@hotmail.com

www.three-feel.com
www.facebook.com/threefeel

#upvc #upvcwindow #upvcdoor #window #door #decoration #home #house #ยูพีวีซี #หน้าต่างยูพีวีซี #ประตูยูพีวีซี #หน้าต่างupvc #ประตูupvc #threefeel #เปลี่ยนหน้าต่าง #หน้าต่างกันเสียง #bathroom

Most Popular Instagram Hashtags