#บูชาพระแม่ลักษมี

MOST RECENT

พระแม่ลักษมี ปางคชลักษมี เรซิ่น - Lakshmi Devi

วัสดุ เรซิ่น ลงสี

ขนาด
สูง 12.5 นิ้ว
ฐาน กวา้ง 8.5 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว

ราคา
1,050.00- บาท (รวมค่าจัดส่งภายในประเทศ)

คชลักษมี
ปางหลักแห่งองค์พระแม่ลักษมีเทวี ปางนี้มีทั้งยืนและประทับนั่งบนดอกบัว มี 4 พระกร สวมอาภรณ์สีสันสวยงามล้วน สองพระกรหลังถือดอกบัว ยกพระหัตถ์ประทานพรและโปรยเหรียญทอง ประทานพรความสำเร็จทั้งการงาน การเงิน ความรักแก่ผู้บูชา เป็นปางที่พบเห็นได้มากที่สุดในภาพเขียน (พบเทวรูปอยู่ทั่วไป มีลักษณะเดียวกับปางอิศวารยะลักษมี)
ขอบคุณที่มา http://www.siamganesh.com/laksmi8devi.html

#พระแม่ลักษมี
#พระแม่ลักษมีปางคชลักษมี
#พระแม่ลักษมีเรซิ่น
#บูชาพระแม่ลักษมี
#เปิดเช่าพระแม่ลักษมี
#เช่าบูชาพระแม่ลักษมี
โดย ศรัทธาทิพย์
สนใจติดต่อ 099 449 5262, 080 590 9267
page ศรัทธาทิพย์
https://www.facebook.com/satthathiptrading/
website
http://satthathip.lnwshop.com
instagram
https://www.instagram.com/satthathipshop/

พระแม่ลักษมี ปางคชลักษมี เรซิ่น - Lakshmi Devi

วัสดุ เรซิ่น ลงสี

ขนาด
สูง 12.5 นิ้ว
ฐาน กวา้ง 8.5 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว

ราคา
1,050.00- บาท (รวมค่าจัดส่งภายในประเทศ)

คชลักษมี
ปางหลักแห่งองค์พระแม่ลักษมีเทวี ปางนี้มีทั้งยืนและประทับนั่งบนดอกบัว มี 4 พระกร สวมอาภรณ์สีสันสวยงามล้วน สองพระกรหลังถือดอกบัว ยกพระหัตถ์ประทานพรและโปรยเหรียญทอง ประทานพรความสำเร็จทั้งการงาน การเงิน ความรักแก่ผู้บูชา เป็นปางที่พบเห็นได้มากที่สุดในภาพเขียน (พบเทวรูปอยู่ทั่วไป มีลักษณะเดียวกับปางอิศวารยะลักษมี)
ขอบคุณที่มา http://www.siamganesh.com/laksmi8devi.html

#พระแม่ลักษมี
#พระแม่ลักษมีปางคชลักษมี
#พระแม่ลักษมีเรซิ่น
#บูชาพระแม่ลักษมี
#เปิดเช่าพระแม่ลักษมี
#เช่าบูชาพระแม่ลักษมี
โดย ศรัทธาทิพย์
สนใจติดต่อ 099 449 5262, 080 590 9267
page ศรัทธาทิพย์
https://www.facebook.com/satthathiptrading/
website
http://satthathip.lnwshop.com
instagram
https://www.instagram.com/satthathipshop/

พระแม่ลักษมี ปางคชลักษมี เรซิ่น - Lakshmi Devi

วัสดุ เรซิ่น ลงสี

ขนาด
สูง 12.5 นิ้ว
ฐาน กวา้ง 8.5 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว

ราคา
1,050.00- บาท (รวมค่าจัดส่งภายในประเทศ)

คชลักษมี
ปางหลักแห่งองค์พระแม่ลักษมีเทวี ปางนี้มีทั้งยืนและประทับนั่งบนดอกบัว มี 4 พระกร สวมอาภรณ์สีสันสวยงามล้วน สองพระกรหลังถือดอกบัว ยกพระหัตถ์ประทานพรและโปรยเหรียญทอง ประทานพรความสำเร็จทั้งการงาน การเงิน ความรักแก่ผู้บูชา เป็นปางที่พบเห็นได้มากที่สุดในภาพเขียน (พบเทวรูปอยู่ทั่วไป มีลักษณะเดียวกับปางอิศวารยะลักษมี)
ขอบคุณที่มา http://www.siamganesh.com/laksmi8devi.html

#พระแม่ลักษมี
#พระแม่ลักษมีปางคชลักษมี
#พระแม่ลักษมีเรซิ่น
#บูชาพระแม่ลักษมี
#เปิดเช่าพระแม่ลักษมี
#เช่าบูชาพระแม่ลักษมี
โดย ศรัทธาทิพย์
สนใจติดต่อ 099 449 5262, 080 590 9267
page ศรัทธาทิพย์
https://www.facebook.com/satthathiptrading/
website
http://satthathip.lnwshop.com
instagram
https://www.instagram.com/satthathipshop/

พระแม่ลักษมี ปางคชลักษมี เรซิ่น - Lakshmi Devi

วัสดุ เรซิ่น ลงสี

ขนาด
สูง 12.5 นิ้ว
ฐาน กวา้ง 8.5 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว

ราคา
1,050.00- บาท (รวมค่าจัดส่งภายในประเทศ)

คชลักษมี
ปางหลักแห่งองค์พระแม่ลักษมีเทวี ปางนี้มีทั้งยืนและประทับนั่งบนดอกบัว มี 4 พระกร สวมอาภรณ์สีสันสวยงามล้วน สองพระกรหลังถือดอกบัว ยกพระหัตถ์ประทานพรและโปรยเหรียญทอง ประทานพรความสำเร็จทั้งการงาน การเงิน ความรักแก่ผู้บูชา เป็นปางที่พบเห็นได้มากที่สุดในภาพเขียน (พบเทวรูปอยู่ทั่วไป มีลักษณะเดียวกับปางอิศวารยะลักษมี)
ขอบคุณที่มา http://www.siamganesh.com/laksmi8devi.html

#พระแม่ลักษมี
#พระแม่ลักษมีปางคชลักษมี
#พระแม่ลักษมีเรซิ่น
#บูชาพระแม่ลักษมี
#เปิดเช่าพระแม่ลักษมี
#เช่าบูชาพระแม่ลักษมี
โดย ศรัทธาทิพย์
สนใจติดต่อ 099 449 5262, 080 590 9267
page ศรัทธาทิพย์
https://www.facebook.com/satthathiptrading/
website
http://satthathip.lnwshop.com
instagram
https://www.instagram.com/satthathipshop/

พระแม่ลักษมี ปางคชลักษมี เรซิ่น - Lakshmi Devi

วัสดุ เรซิ่น ลงสี

ขนาด
สูง 12.5 นิ้ว
ฐาน กวา้ง 8.5 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว

ราคา
1,050.00- บาท (รวมค่าจัดส่งภายในประเทศ)

คชลักษมี
ปางหลักแห่งองค์พระแม่ลักษมีเทวี ปางนี้มีทั้งยืนและประทับนั่งบนดอกบัว มี 4 พระกร สวมอาภรณ์สีสันสวยงามล้วน สองพระกรหลังถือดอกบัว ยกพระหัตถ์ประทานพรและโปรยเหรียญทอง ประทานพรความสำเร็จทั้งการงาน การเงิน ความรักแก่ผู้บูชา เป็นปางที่พบเห็นได้มากที่สุดในภาพเขียน (พบเทวรูปอยู่ทั่วไป มีลักษณะเดียวกับปางอิศวารยะลักษมี)
ขอบคุณที่มา http://www.siamganesh.com/laksmi8devi.html

#พระแม่ลักษมี
#พระแม่ลักษมีปางคชลักษมี
#พระแม่ลักษมีเรซิ่น
#บูชาพระแม่ลักษมี
#เปิดเช่าพระแม่ลักษมี
#เช่าบูชาพระแม่ลักษมี
โดย ศรัทธาทิพย์
สนใจติดต่อ 099 449 5262, 080 590 9267
page ศรัทธาทิพย์
https://www.facebook.com/satthathiptrading/
website
http://satthathip.lnwshop.com
instagram
https://www.instagram.com/satthathipshop/

พระแม่ลักษมี ปางคชลักษมี เรซิ่น - Lakshmi Devi

วัสดุ เรซิ่น ลงสี

ขนาด
สูง 12.5 นิ้ว
ฐาน กวา้ง 8.5 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว

ราคา
1,050.00- บาท (รวมค่าจัดส่งภายในประเทศ)

คชลักษมี
ปางหลักแห่งองค์พระแม่ลักษมีเทวี ปางนี้มีทั้งยืนและประทับนั่งบนดอกบัว มี 4 พระกร สวมอาภรณ์สีสันสวยงามล้วน สองพระกรหลังถือดอกบัว ยกพระหัตถ์ประทานพรและโปรยเหรียญทอง ประทานพรความสำเร็จทั้งการงาน การเงิน ความรักแก่ผู้บูชา เป็นปางที่พบเห็นได้มากที่สุดในภาพเขียน (พบเทวรูปอยู่ทั่วไป มีลักษณะเดียวกับปางอิศวารยะลักษมี)
ขอบคุณที่มา http://www.siamganesh.com/laksmi8devi.html

#พระแม่ลักษมี
#พระแม่ลักษมีปางคชลักษมี
#พระแม่ลักษมีเรซิ่น
#บูชาพระแม่ลักษมี
#เปิดเช่าพระแม่ลักษมี
#เช่าบูชาพระแม่ลักษมี
โดย ศรัทธาทิพย์
สนใจติดต่อ 099 449 5262, 080 590 9267
page ศรัทธาทิพย์
https://www.facebook.com/satthathiptrading/
website
http://satthathip.lnwshop.com
instagram
https://www.instagram.com/satthathipshop/

พระแม่ลักษมี ปางคชลักษมี เรซิ่น - Lakshmi Devi

วัสดุ เรซิ่น

ขนาด
สูง 12.5 นิ้ว
ฐาน กวา้ง 8.5 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว

ราคา
950.00- บาท (รวมค่าจัดส่งภายในประเทศ)

คชลักษมี
ปางหลักแห่งองค์พระแม่ลักษมีเทวี ปางนี้มีทั้งยืนและประทับนั่งบนดอกบัว มี 4 พระกร สวมอาภรณ์สีสันสวยงามล้วน สองพระกรหลังถือดอกบัว ยกพระหัตถ์ประทานพรและโปรยเหรียญทอง ประทานพรความสำเร็จทั้งการงาน การเงิน ความรักแก่ผู้บูชา เป็นปางที่พบเห็นได้มากที่สุดในภาพเขียน (พบเทวรูปอยู่ทั่วไป มีลักษณะเดียวกับปางอิศวารยะลักษมี)
ขอบคุณที่มา http://www.siamganesh.com/laksmi8devi.html

#พระแม่ลักษมี
#พระแม่ลักษมีปางคชลักษมี
#พระแม่ลักษมีเรซิ่น
#บูชาพระแม่ลักษมี
#เปิดเช่าพระแม่ลักษมี
#เช่าบูชาพระแม่ลักษมี
โดย ศรัทธาทิพย์
สนใจติดต่อ 099 449 5262, 080 590 9267
page ศรัทธาทิพย์
https://www.facebook.com/satthathiptrading/
website
http://satthathip.lnwshop.com
instagram
https://www.instagram.com/satthathipshop/

พระแม่ลักษมี ปางคชลักษมี เรซิ่น - Lakshmi Devi

วัสดุ เรซิ่น

ขนาด
สูง 12.5 นิ้ว
ฐาน กวา้ง 8.5 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว

ราคา
950.00- บาท (รวมค่าจัดส่งภายในประเทศ)

คชลักษมี
ปางหลักแห่งองค์พระแม่ลักษมีเทวี ปางนี้มีทั้งยืนและประทับนั่งบนดอกบัว มี 4 พระกร สวมอาภรณ์สีสันสวยงามล้วน สองพระกรหลังถือดอกบัว ยกพระหัตถ์ประทานพรและโปรยเหรียญทอง ประทานพรความสำเร็จทั้งการงาน การเงิน ความรักแก่ผู้บูชา เป็นปางที่พบเห็นได้มากที่สุดในภาพเขียน (พบเทวรูปอยู่ทั่วไป มีลักษณะเดียวกับปางอิศวารยะลักษมี)
ขอบคุณที่มา http://www.siamganesh.com/laksmi8devi.html

#พระแม่ลักษมี
#พระแม่ลักษมีปางคชลักษมี
#พระแม่ลักษมีเรซิ่น
#บูชาพระแม่ลักษมี
#เปิดเช่าพระแม่ลักษมี
#เช่าบูชาพระแม่ลักษมี
โดย ศรัทธาทิพย์
สนใจติดต่อ 099 449 5262, 080 590 9267
page ศรัทธาทิพย์
https://www.facebook.com/satthathiptrading/
website
http://satthathip.lnwshop.com
instagram
https://www.instagram.com/satthathipshop/

พระแม่ลักษมี ปางคชลักษมี เรซิ่น - Lakshmi Devi

วัสดุ เรซิ่น

ขนาด
สูง 12.5 นิ้ว
ฐาน กวา้ง 8.5 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว

ราคา
950.00- บาท (รวมค่าจัดส่งภายในประเทศ)

คชลักษมี
ปางหลักแห่งองค์พระแม่ลักษมีเทวี ปางนี้มีทั้งยืนและประทับนั่งบนดอกบัว มี 4 พระกร สวมอาภรณ์สีสันสวยงามล้วน สองพระกรหลังถือดอกบัว ยกพระหัตถ์ประทานพรและโปรยเหรียญทอง ประทานพรความสำเร็จทั้งการงาน การเงิน ความรักแก่ผู้บูชา เป็นปางที่พบเห็นได้มากที่สุดในภาพเขียน (พบเทวรูปอยู่ทั่วไป มีลักษณะเดียวกับปางอิศวารยะลักษมี)
ขอบคุณที่มา http://www.siamganesh.com/laksmi8devi.html

#พระแม่ลักษมี
#พระแม่ลักษมีปางคชลักษมี
#พระแม่ลักษมีเรซิ่น
#บูชาพระแม่ลักษมี
#เปิดเช่าพระแม่ลักษมี
#เช่าบูชาพระแม่ลักษมี
โดย ศรัทธาทิพย์
สนใจติดต่อ 099 449 5262, 080 590 9267
page ศรัทธาทิพย์
https://www.facebook.com/satthathiptrading/
website
http://satthathip.lnwshop.com
instagram
https://www.instagram.com/satthathipshop/

พระแม่ลักษมี ปางคชลักษมี เรซิ่น - Lakshmi Devi

วัสดุ เรซิ่น

ขนาด
สูง 12.5 นิ้ว
ฐาน กวา้ง 8.5 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว

ราคา
950.00- บาท (รวมค่าจัดส่งภายในประเทศ)

คชลักษมี
ปางหลักแห่งองค์พระแม่ลักษมีเทวี ปางนี้มีทั้งยืนและประทับนั่งบนดอกบัว มี 4 พระกร สวมอาภรณ์สีสันสวยงามล้วน สองพระกรหลังถือดอกบัว ยกพระหัตถ์ประทานพรและโปรยเหรียญทอง ประทานพรความสำเร็จทั้งการงาน การเงิน ความรักแก่ผู้บูชา เป็นปางที่พบเห็นได้มากที่สุดในภาพเขียน (พบเทวรูปอยู่ทั่วไป มีลักษณะเดียวกับปางอิศวารยะลักษมี)
ขอบคุณที่มา http://www.siamganesh.com/laksmi8devi.html

#พระแม่ลักษมี
#พระแม่ลักษมีปางคชลักษมี
#พระแม่ลักษมีเรซิ่น
#บูชาพระแม่ลักษมี
#เปิดเช่าพระแม่ลักษมี
#เช่าบูชาพระแม่ลักษมี
โดย ศรัทธาทิพย์
สนใจติดต่อ 099 449 5262, 080 590 9267
page ศรัทธาทิพย์
https://www.facebook.com/satthathiptrading/
website
http://satthathip.lnwshop.com
instagram
https://www.instagram.com/satthathipshop/

พระแม่ลักษมี ปางคชลักษมี เรซิ่น - Lakshmi Devi

วัสดุ เรซิ่น

ขนาด
สูง 12.5 นิ้ว
ฐาน กวา้ง 8.5 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว

ราคา
950.00- บาท (รวมค่าจัดส่งภายในประเทศ)

คชลักษมี
ปางหลักแห่งองค์พระแม่ลักษมีเทวี ปางนี้มีทั้งยืนและประทับนั่งบนดอกบัว มี 4 พระกร สวมอาภรณ์สีสันสวยงามล้วน สองพระกรหลังถือดอกบัว ยกพระหัตถ์ประทานพรและโปรยเหรียญทอง ประทานพรความสำเร็จทั้งการงาน การเงิน ความรักแก่ผู้บูชา เป็นปางที่พบเห็นได้มากที่สุดในภาพเขียน (พบเทวรูปอยู่ทั่วไป มีลักษณะเดียวกับปางอิศวารยะลักษมี)
ขอบคุณที่มา http://www.siamganesh.com/laksmi8devi.html

#พระแม่ลักษมี
#พระแม่ลักษมีปางคชลักษมี
#พระแม่ลักษมีเรซิ่น
#บูชาพระแม่ลักษมี
#เปิดเช่าพระแม่ลักษมี
#เช่าบูชาพระแม่ลักษมี
โดย ศรัทธาทิพย์
สนใจติดต่อ 099 449 5262, 080 590 9267
page ศรัทธาทิพย์
https://www.facebook.com/satthathiptrading/
website
http://satthathip.lnwshop.com
instagram
https://www.instagram.com/satthathipshop/

พระแม่ลักษมี ปางคชลักษมี เรซิ่น - Lakshmi Devi

วัสดุ เรซิ่น

ขนาด
สูง 12.5 นิ้ว
ฐาน กวา้ง 8.5 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว

ราคา
950.00- บาท (รวมค่าจัดส่งภายในประเทศ)

คชลักษมี
ปางหลักแห่งองค์พระแม่ลักษมีเทวี ปางนี้มีทั้งยืนและประทับนั่งบนดอกบัว มี 4 พระกร สวมอาภรณ์สีสันสวยงามล้วน สองพระกรหลังถือดอกบัว ยกพระหัตถ์ประทานพรและโปรยเหรียญทอง ประทานพรความสำเร็จทั้งการงาน การเงิน ความรักแก่ผู้บูชา เป็นปางที่พบเห็นได้มากที่สุดในภาพเขียน (พบเทวรูปอยู่ทั่วไป มีลักษณะเดียวกับปางอิศวารยะลักษมี)
ขอบคุณที่มา http://www.siamganesh.com/laksmi8devi.html

#พระแม่ลักษมี
#พระแม่ลักษมีปางคชลักษมี
#พระแม่ลักษมีเรซิ่น
#บูชาพระแม่ลักษมี
#เปิดเช่าพระแม่ลักษมี
#เช่าบูชาพระแม่ลักษมี
โดย ศรัทธาทิพย์
สนใจติดต่อ 099 449 5262, 080 590 9267
page ศรัทธาทิพย์
https://www.facebook.com/satthathiptrading/
website
http://satthathip.lnwshop.com
instagram
https://www.instagram.com/satthathipshop/

คืนนี้หลายคนทำพิธี #บูชาพระแม่ลักษมี ไม่ถูกเอาง่ายๆคะ ใช้หัวใจกับศรัทธาสวดมนต์
สวดด้วยจิตที่สว่าง สะอาด สงบ
จุดไฟให้สว่าง ดอกไม้พร้อมผลไม้นำมาถวายพระแม่
อย่าตั้งกำหนดจิตเพียงแต่จะขอผลจากท่านฝ่ายเดียว
จงตั้งใจบูชาด้วยความนอบน้อมให้ใจเกิดสุขทุกขณะจิต
เล็กใหญ่มากน้อย ไม่เท่ากับความตั้งใจในการบูชา
และตั้งใจสวดมนต์ เมื่อรู้สึกว่าใจเราสงบ มีความสุข
ปลื้มปิติ ก็น้อมบุญถวายพระแม่
และขอความเมตตาจากพระแม่ประทานพรให้เรา

พระแม่ลักษมีจะอำนวยผลเรื่อง เงินตรา วันนี้เป็นวันที่เราต้องกำหนดภาพไว้ในสมอง ว่าต่อแต่นี้ไป เราจะมีเงินทองไหลมาเทมาทุกทิศทุกทาง เพียงเท่านี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการบูชาที่สำฤทธิ์ผลได้เช่นกัน

ในขณะสวดให้เราวางกระเป๋าสตังค์หรือสมุดบัญชี กุญแจตู้เซฟไว้หน้าพระแม่ หลังสวดเสร็จแล้ว ให้เราเปิดกระเป๋า สมุดบัญชี ต่อหน้าพระแม่ ขอพรให้พระแม่ประทานเงินตราให้เรา ขอให้มีเงินหมุนเวียนในบัญชี ให้มีทองคำเต็มตู้เซฟ
ปรารถนาสิ่งใด ก็ขอพรกับพระแม่
ขอให้ทุกท่านสมหวังในเร็วพลัน
ขอพระแม่อวยพรคะ
เครดิตจากเพจ : Aura Queen

ค่ำคืนนี้ #บูชาพระแม่ลักษมี ก่อนนอน 🙏🏻🙏🏻🙏🏻😇😇😇 โอม ศรี มหาลักษมี เจ นะมะ ฮา.
โอม ศรี มหาลักษมี เจ นะมะ ฮา.
โอม ศรี มาหลักษมี เจ นะมะ ฮา.

Most Popular Instagram Hashtags