[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#นางพญานาคิณีสาวิทตรี

128 posts

MOST RECENT

‼️ เปิดบูชา #กริชนาคราช #ตรีศูลนาคราช -งานทองเหลือง ชุปขัดเงา
-ขนาด10 Cm - ราคาบุญ 499 บาท (ส่ง50) EMS
พร้อมส่งมอบให้เจ้าของอย่างแท้จริง หากท่านผู้ใดศรัทธา มีจิตผูกพันธ์ มีบุญสัมพันธ์ เชิญได้เลยนะครับ ( การเปิดบูชาในครั้งนี้ รายได้หักต้นทุนทั้งหมดแล้ว สมทบทุนสร้าง พระปางค์นาคปรกและองค์ปู่มุจลินทร์ นาคราช ที่วัดศรีสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย และอีก 1 ที่ คือสร้างพระ และองค์พญายัสมันนายะนาคราช ที่จังหวัดสุรินทร์ ทุกบาททุกสตางค์ ให้ทุกท่านคิดว่า เป็นการร่วมบุญกันนะครับ 😊 ที่ทำตรงนี่เพื่อทำนุบำรุงศาสนาให้คงอยู่สืบไป พร้อมๆกับพญานาคราชทุกๆพระองค์เช่นเดียวกัน ใช้จิตนำทางแตะที่รูปหากชอบ หากสัมพัสได้ ให้ท่านติดต่อเพื่อมารับของที่เป็นของท่านได้เลยจร้า )

ติดต่อ 0936366663
Line : porpangkrub
Inbox

#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี

‼️ เปิดบูชา #แหวนนาคราช7เศียร
งานทองเหลือง -ขนาดปรับได้
- ราคาบุญ 499 บาท (ส่ง50) EMS
พร้อมส่งมอบให้เจ้าของอย่างแท้จริง หากท่านผู้ใดศรัทธา มีจิตผูกพันธ์ มีบุญสัมพันธ์ เชิญได้เลยนะครับ ( การเปิดบูชาในครั้งนี้ รายได้หักต้นทุนทั้งหมดแล้ว สมทบทุนสร้าง พระปางค์นาคปรกและองค์ปู่มุจลินทร์ นาคราช ที่วัดศรีสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย และอีก 1 ที่ คือสร้างพระ และองค์พญายัสมันนายะนาคราช ที่จังหวัดสุรินทร์ ทุกบาททุกสตางค์ ให้ทุกท่านคิดว่า เป็นการร่วมบุญกันนะครับ 😊 ที่ทำตรงนี่เพื่อทำนุบำรุงศาสนาให้คงอยู่สืบไป พร้อมๆกับพญานาคราชทุกๆพระองค์เช่นเดียวกัน ใช้จิตนำทางแตะที่รูปหากชอบ หากสัมพัสได้ ให้ท่านติดต่อเพื่อมารับของที่เป็นของท่านได้เลยจร้า )

ติดต่อ 0936366663
Line : porpangkrub
Inbox

#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี

‼️ เปิดบูชา #พระปางค์นาคปรก #พญาครุฑ #พระสีวลี #หลวงปู่ทวด #พระพิฆเนศปางเสวยสุข -งานทองเหลือง -ขนาด1 - 1.5 Cm - ราคาบุญ 299 บาท (ส่ง50) EMS
พร้อมส่งมอบให้เจ้าของอย่างแท้จริง หากท่านผู้ใดศรัทธา มีจิตผูกพันธ์ มีบุญสัมพันธ์ เชิญได้เลยนะครับ ( การเปิดบูชาในครั้งนี้ รายได้หักต้นทุนทั้งหมดแล้ว สมทบทุนสร้าง พระปางค์นาคปรกและองค์ปู่มุจลินทร์ นาคราช ที่วัดศรีสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย และอีก 1 ที่ คือสร้างพระ และองค์พญายัสมันนายะนาคราช ที่จังหวัดสุรินทร์ ทุกบาททุกสตางค์ ให้ทุกท่านคิดว่า เป็นการร่วมบุญกันนะครับ 😊 ที่ทำตรงนี่เพื่อทำนุบำรุงศาสนาให้คงอยู่สืบไป พร้อมๆกับพญานาคราชทุกๆพระองค์เช่นเดียวกัน ใช้จิตนำทางแตะที่รูปหากชอบ หากสัมพัสได้ ให้ท่านติดต่อเพื่อมารับของที่เป็นของท่านได้เลยจร้า )

ติดต่อ 0936366663
Line : porpangkrub
Inbox

#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี

การรำถวาย เป็นการถวายความเคารพต่อองค์เทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์พร้อมเป็นการสร้างบารมีที่มากล้นอีก1อย่าง หากทำด้วยความศรัทธาและด้วยใจ ก็จะได้มาซึ่งความสุข 😊🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #จิตรลีลานาคราช #นาคราช #พญานาค#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #รับงานรำ #เพชรพญานาค

สุภายะตัง นาครันตัง
สักการะญานัง อุปทันตา
สุขขายะณา ทุกขมันตา
ปัทวาราเญ อมิตานังสวารา สาธุ สาธุ สาธุ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻😊#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #รับงานรำ #เพชรพญานาค

รูปนี้เหมือนแผ่พังพานเลย 7เศียร 😅🙏🏻🙏🏻🙏🏻#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #รับงานรำ #เพชรพญานาค

ขอให้ทุกๆคนโชคดี ได้บารมีองค์นาคราช เฮงๆ รวยๆ กันถ้วนหน้าจร้า 😊🙏🏻🙏🏻🙏🏻#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #รับงานรำ #เพชรพญานาค

ในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ ^^ ทุกๆสิ่งมีเจ้าของ ถ้าหากมีบุญวาสนาต่อกัน ท่านคงดลใจเอง สาธุจร้า🙏🏻🙏🏻🙏🏻😊#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #รับงานรำ #เพชรพญานาค

ทุกท่วงท่า ของบนเพลง คือจิตอันบริสุทธิ์ ที่โดยถ่ายทอดออกมาจากข้างในส่วนลึก #นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #รับงานรำ #เพชรพญานาค #จิตรลีลานาคราช

จุดเทียนชัย เพื่อความเป็นศิริมงคล 🙏🏻🙏🏻🙏🏻😊 #นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #รับงานรำ #เพชรพญานาค

เอาบุญมาฝากลคทุกๆท่านจ้า รำพิธีบวงสรวง สร้างพระปางค์นาคปรก และองค์พญามุจลินท์นาคราช 🙏🏻🙏🏻🙏🏻😊 #นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #รับงานรำ #เพชรพญานาค #จิตรลีลานาคราช

‼️เปิดบูชาองค์ ‼️#พญานาคราช ตระกูลวิรูปักษ์ (สีทอง)
- งานทองเหลือง....สีทองธรรมชาติไม่ผ่านการชุป
- ขนาดจิ๋ว 1 . 5 นิ้ว
- งานศิลปะไทยแบบละเอียดเงางาม - สามารถพกพา เลี่ยมใส่กรอบ หรือติดไว้หน้ารถ ผ่านพิธีเรียบร้อย ผ่านการอธิษฐานจิต และ พุทธคุณมากมาย
เปิดบูชา เพื่อนำปัจจัย สมทบทุน สร้างพระ ที่วัดศรีสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย สาธุบุญทุกท่านครับ ‼️ราคาบุญ 299 (ส่ง50 )

แบบนี้มีเพียงองค์เดียวครับ

0936366661
Line: porpangkrub
Inbox #นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #รับงานรำ #เพชรพญานาค

‼️เปิดบูชาองค์ ‼️#พญานาคราช ตระกูลวิรูปักษ์ (สีทอง)
- งานทองเหลือง....สีทองธรรมชาติไม่ผ่านการชุป
- ขนาดจิ๋ว 1 . 5 นิ้ว
- งานศิลปะไทยแบบละเอียดเงางาม - สามารถพกพา เลี่ยมใส่กรอบ หรือติดไว้หน้ารถ ผ่านพิธีเรียบร้อย ผ่านการอธิษฐานจิต และ พุทธคุณมากมาย
เปิดบูชา เพื่อนำปัจจัย สมทบทุน สร้างพระ ที่วัดศรีสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย สาธุบุญทุกท่านครับ ‼️ราคาบุญ 299 (ส่ง50 )

แบบนี้มีเพียงองค์เดียวครับ

0936366661
Line: porpangkrub
Inbox #นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #รับงานรำ #เพชรพญานาค

‼️เปิดบูชาองค์ ‼️#พญานาคราช ตระกูลกัณหาโคตมะ (สีดำ)
- งานทองเหลือง....สีดำธรรมชาติเอง
- ขนาดจิ๋ว 1 . 5 นิ้ว
- งานศิลปะไทยแบบละเอียดเงางาม - สามารถพกพา เลี่ยมใส่กรอบ หรือติดไว้หน้ารถ ผ่านพิธีอันศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อย ผ่านการอธิษฐานจิต และ พุทธคุณมากมาย
เปิดบูชา เพื่อนำปัจจัยส่วนหนึ่ง สมทบทุน สร้างพระ ที่วัดศรีสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย สาธุบุญทุกท่านครับ ‼️ราคาบุญ 299 (ส่ง50 )
พร้อมฐานบัว 399 (ส่ง 50)
แบบนี้มีเพียงองค์เดียวครับ

0936366661
Line: porpangkrub
Inbox #นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #รับงานรำ #เพชรพญานาค

เรียนเชิญตอนนี้ ลอตนี้มี1องค์ สุดท้าย‼️‼️‼️ ‼️🐍เปิดบูชา #นาคเกี้ยว ‼️มีเพียง 1 องค์สุดท้ายเท่านั้นนนนน ‼️ราคาบุญ 399 บาท (ส่งฟรี) เป็นของเก่าแก่หายาก ขนาด เท่าเหรียญ 10 พกติดตัวในกระเป๋าตัง หรือ ไว้บูชาบนหิ้งได้จร้า
องค์สีเขียว นาคเกี้ยว คือเครื่องรางอย่างหนึ่งตามความเชื่อของชาวล้านนาและชาวอีสานตอนบน ที่เชื่อว่าสัญลักษณ์นาคเกี้ยว เป็นเครื่องรางที่เสริมมงคลทางด้านของความรัก โดยจะมีลักษณะของพญานาคสองตัวพันเกี่ยวกันเป็นเกลียว เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ เชื่อกันว่าหากในบ้านใครมีนาคเกี้ยวอยู่ในบ้านจะส่งเสริมให้คนในบ้านอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาหรือแม้กระทั่งพกติดตัว ก็จะเสริมมงคลในด้านของเสน่ห์ เมตตา วิธีเสริมดวงในเรื่องของความรัก อีกอย่างคือ การนำนาคเกี้ยวนี้ไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนรัก จะส่งให้ความสัมพันธ์อยู่กันยาวนานไม่ขาดจากกัน นอกจากความรักแล้ว นาคคือสัญลักษณ์ของโชคลาภการเงิน หากพกนาคเกี้ยวติดตัวเอาไว้ จะทำให้มีเงินทางไหลมาเทมา เป็นเงินที่เกิดจากคนชื่นชอบ แล้วนำโชคลาภมาให้อีกด้วย 😊🙏🏻🙏🏻🙏🏻 เชิญเจ้าของมารับไปได้เลยครับ ขอเพียงมีศรัทธาก็จะเกิดปฏิหาร ทักจร้า
#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #รับงานรำ #เพชรพญานาค Line : porpangkrub
Tel: 0936366661
Inbox

😊🙏🏻🙏🏻🙏🏻
องค์นาคีพร้อมส่ง #พญานาคราช ในฐานบัว
งานละเอียด ไม่เหมือนใคร
งานปั้นมือ ขนาด 3.5นิ้ว
พร้อมลูกแก้วเขียว
ราคาบุญ 999 บาท พร้อมฐาน ปกติ 1590 บาท มีองค์เดียว เท่านั้นครับ ‼️‼️ มีบารมีมากล้น #นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #รับงานรำ #เพชรพญานาค 0936366661
Line : porpangkrub
Inbox

ของมาเท่านี้จร้า ขายดีมาก ที่ร้านพี่สาวทำไม่ได้ 😊 สินค้าที่ร้านส่งออกคำชะโนดนะครับ
วันนี้เอามาเปิดบูชาในราคาบุญ ‼️เปิดบูชาราคาบุญ ของมีจำกัด ‼️ รูปแกะสลัก #องค์ปู่ศรีสุทโธ #ย่าศรีปทุมมาในกรอบไม้ และ กรอบอลูมิเนียม ลายไทยอย่างดี ลงยาแล้วสวยงาม (งานฝีมือช่างแกะอันต่ออัน)
พญานาค ขดเป็นเลข8 เลขแห่งความรวย โชคชาภ เงินทอง ค้าขายร่ำรวย เมตตามหานิยม ราคาบุญจร้า พร้อมคาถาบูชา ปุกเสกเรียบร้อยจร้า
ตั้งโต๊ะทำงานได้
แขวนได้
ขนาด 8*10 นิ้วครับ

โปรโมชั่น 3 องค์เท่านั้นหมดแล้วจ้า

ราคาปกติ 1590 ‼️พิเศษราคาบุญ 659 บาท (ส่งฟรี)‼️ สนใจสอบถามข้อมูลมาน้า

สนใจติดต่อจ้า
0936366661
Line: porpangkrub
Inbox #นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #รับงานรำ

‼️เปิดบูชาราคาบุญ ของมีจำกัด ‼️ รูปแกะสลัก #องค์ปู่ศรีสุทโธ #ย่าศรีปทุมมาในกรอบไม้ และ กรอบอลูมิเนียม ลายไทยอย่างดี ลงยาแล้วสวยงาม (งานฝีมือช่างแกะอันต่ออัน)
พญานาค ขดเป็นเลข8 เลขแห่งความรวย โชคชาภ เงินทอง ค้าขายร่ำรวย เมตตามหานิยม ราคาบุญจร้า พร้อมคาถาบูชา ปุกเสกเรียบร้อยจร้า
ตั้งโต๊ะทำงานได้
แขวนได้
ขนาด 8*10 นิ้วครับ

โปรโมชั่น 3 องค์เท่านั้นหมดแล้วจ้า

ราคาปกติ 1590 ‼️พิเศษราคาบุญ 659 บาท (ส่งฟรี)‼️ สนใจสอบถามข้อมูลมาน้า

สนใจติดต่อจ้า
0936366661
Line: porpangkrub
Inbox #นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #รับงานรำ

‼️เปิดบูชาราคาบุญ ของมีจำกัด ‼️ รูปแกะสลัก #องค์ย่าศรีปทุมมาในกรอบไม้ และ กรอบอลูมิเนียม ลายไทยอย่างดี ลงยาแล้วสวยงาม (งานฝีมือช่างแกะอันต่ออัน)
พญานาค พญานาคขดเป็น เลข 8 เลขแห่งความรวย โชคชาภ เงินทอง ค้าขายร่ำรวย เมตตามหานิยม ราคาบุญจร้า พร้อมคาถาบูชา ปุกเสกเรียบร้อยจร้า
ตั้งโต๊ะทำงานได้
แขวนได้
ขนาด 8*10 นิ้วครับ

โปรโมชั่น 3 องค์เท่านั้นหมดแล้วจ้า

ราคาปกติ 1590 ‼️พิเศษราคาบุญ 659 บาท (ส่งฟรี)‼️ สนใจสอบถามข้อมูลมาน้า

สนใจติดต่อจ้า
0936366661
Line: porpangkrub
Inbox #นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #รับงานรำ

ราคาบุญอีกสักครู่มาลงจร้า ลอตใหม่ เช่าตามใจผู้ศรัทธา ราคากันเอง พร้อมแนะนำการบูชาปฏิบัติ ครับ^^ #นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #รับงานรำ #เพชรพญานาค
0936366661
Line: porpangkrub
Inbox

วันนี้พ่อค้าจะไปลงสินค้าใหม่ๆ ทั้งพญานาค และองค์เทพ ทุกๆพระองค์ สำหรับท่านใดสนใจ คอมเม้นไว้หรือกดไลด์ไว้ได้เลย ^^ (พร้อมกับส่งของให้ลคทุกท่านที่สั่งมาใหม่ เดี๋ยวพ่อค้าส่งเลขพัสดุให้นะค้าบ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻😊) #นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #รับงานรำ #เพชรพญานาค

‼️เปิดบูชากำไลพญานาค งาช้าง #กำไลงาช้างนาคราช ในราคาบุญ

ใส่เป็นกำไลแขนหรือ วางหิ้งบูชา ลวดลายสวยงาม พญานาค 2เศียร เสริมดวง โชคลาภ เงินทอง หน้าที่การงาน
บารมีปู่พญานาค
-บูชาเรียกทรัพย์
-ค้าขายร่ำรวย
-ดวงตกให้ดี
-ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองอย่างปาฏิหารย์
-บริวารดี ศัตรูเป็นมิตร

เปิดจองมีเพียง 5 องค์เท่านั้นจร้า ราคาปกติ 399 ‼️พิเศษ สุดๆ 299 ‼️(ส่ง50 )บาท‼️ ของจะศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นนั้นอยู่กับผู้ที่เป็นเจ้าของปฏิบัติดี ชอบ อยู่ในศิลและธรรมอันดี ของสิ่งนั้นจะยิ่งทวีคูณความศักดิ์สิทธิ์มีพุทธคุณมากขึ้นมีพุทธบารมีช่วยเหลือเราได้สาธุ #นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #รับงานรำ #เพชรพญานาค
0936366661
Line: porpangkrub
Inbox

‼️เปิดบูชากรอบรูป แกะสลัก ฝีมือพร้อมลงสี #องค์ปู่มุจลินท์ #พญามุจลินท์นาคราช
ขนาด 30*40
ปติราคา 2590
‼️พิเศษ 1590 (ส่ง 100) ‼️มีองค์ เดียว ทักเลยจร้า
Line : porpangkrub
Tel: 0936366661
Inbox
#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #รับงานร

รอเจ้าของ 1องค์สึดท้าย 159 เอาไปเลยจร้ส ‼️เปิดบูชาองค์พญานาคอุ้มแก้วสีเขียวในฐาน ครอบแก้วทรงเจย์ดีอย่างดี ให้ผู้ศรัทธาพญานาค และสายญานะญานาค ในราคาบุญ
กับเคล็ดลับความรวย โชคลาภ และความสำเร็จ ของลูกหลานผู้ศรัทธาพญานาค
บูชาปู่ศรีสุทโธแบบตั้งโต๊ะ
บารมีปู่พญานาค
-บูชาเรียกทรัพย์
-ค้าขายร่ำรวย
-ดวงตกให้ดี
-ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองอย่างปาฏิหารย์
-บริวารดี ศัตรูเป็นมิตร ‼️ราคาปกติองค์ละ 299 บาท
พิเศษ 159 บาท ( ส่ง 50) พร้อมแนะนำการบูชาเพื่อความเป็นศิริมงคล ‼️สนใจติดต่อจ้า‼️
0936366661
Line: porpangkrub
Inbox

#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #รับงานรำ

มาลงผลงานการลงสี #พระพิฆเนศ ปางประธานพร ศิลปะเนปาล -จะลงตามวันเกิด
-หรือเลือกสีที่ชอบ
-หรือจะเอาตามความหมายของสี
-พระพิฆเนศแบบตั้งโต๊ะบูชา
-ขนาด 3นิ้ว งานเรซิ่น
สนใจสอบถามความหมายของสีได้ครับ
งานตามสั่งลูกค้า มี10 องค์ ‼️ องค์ละ 499บาท ‼️ เปิดแค่ 10องค์ ออกไปแล้ว 4 เหลือ 6 ท่านใดสนใจสั่งลงสีได้จร้า ลงสีพร้อมเคลือบเงาอย่างนี้ งานเนียนละเอียด ผมทำเอง ^^ Line : porpangkrub
0936366661
Inbox

#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #รับงานรำ #องค์เทพ #พระพิฆเนศ

🎉🎉🎉ด่วนฉลองครบรอบ 1 เดือนร้าน พิเศษสุด ‼️เปิดบูชาราคาบุญ ของมีจำกัด ‼️ รูปแกะสลัก #องค์ปู่ศรีสุทโธ #ย่าศรีปทุมมาในกรอบไม้ #พญานาค3เศียร และ กรอบอลูมิเนียม ลายไทยอย่างดี
ใช้หินวัตถุธาตุในการติดลงไปบนองค์ สวยงามมากครับ (งานฝีมือช่างแกะอันต่ออัน)
พญานาค ความรวย โชคลาภ เงินทอง ค้าขายร่ำรวย เมตตามหานิยม ราคาบุญจร้า พร้อมคาถาบูชา ปุกเสกเรียบร้อยจร้า
ตั้งโต๊ะทำงานได้
แขวนได้
ขนาด 8*10 นิ้วครับ

โปรโมชั่น 1 องค์เท่านั้นหมดแล้วจ้า (สำหรับองค์พญานาค 3เศียร ) ราคาปกติ 1590 ‼️ตอนนี้พิเศษราคาบุญ🎉 509 บาท 🎉เท่านั้น พร้อม (ส่ง50 )‼️ สนใจสอบถามข้อมูลมาน้า

สนใจติดต่อจ้า
0936366661
Line: porpangkrub
Inbox

#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #รับงานรำ

ประวัติอีก 1พระองค์ นาคาธิบดีทั้ง 9
#พญายัสมันนาคราช

พญายัสมันนาคราช หรือ พระนามเต็ม พญายัสมันรายะนาคราช เป็น พระราชโอรสในพญาอนันตนาคราช และ เจ้านางสรัอยแสงคีรี ตระกูลวิรูปักษ์ ทรงเป็นพระอนุชา สหายร่วมรบกับพญาเพชรภัทรนาคราช พญาภาคินทร์นาคราช และ พญานฤบดินทร์นาคราช
พญายัสมันนาคราช เจ้านั้น เก่งวิชาทางรบ มนต์นาวี มีเทพเจ้าแห่งสมุทรประสิทธิวิชาใหั ถ้าว่าด้วยเรื่องรบโดยพลังแห่งน้ำแล้ว ท่านถือเป็นเอกในด้านนี้ พญายัสมันนาคราช ทรงมีความดีความชอบ ต่อสู้กับเพชรพญาธรอัคคี ซึ่งไปลักลอบขโมยตำราจากหอมนตรา ของปู่ฤษีสีหโคดม และก่อกองกำลังคนธรรพ์ ยึดครองเมืองพญานาคใหญ่นัอยถึง 4 เมือง เป็นบัญชาในท้าวสักกะเทวราช ให้พญายัสมันนาคราชยกทัพไปจัดการ
เมื่อชนะศึกในครานั้น และ อีกหลายความดีความชอบ จึงได้ทรงยกย่องท่านนั้นเป็น 1 ใน 9 องค์นาคาธิบดี
ทรงเป็นกษัตริย์นาคินทร์ปกครองดินแดนแทบมาเลยเซีย สิงคโปร
สีพระวรกาย เขียวอมน้ำเงินปลัองพระนาภีสีทอง ปลายหางสีแสด สีพระเนตรสีแดงแสดพญายัสมันนาคราชที่ไม่มีพระชายานั้น ก็ด้วยท่านมิทรงสมหวังกับพระนางผู้เป็นที่รัก คือ พระนางมุญารินทร์รณีเทวี ราชธิดาใน พญาภุชงค์นาคราช และ พระนางทองคำศรีปางตาล เนื่องจากเจ้าปู่ภุชงค์ทรงหวงราชธิดาองค์เล็กมาก เมื่อมิอาจครองรักกัน และ มิอาจจะขัดพระประสงค์ของเจ้าปู่ภุชงค์จึงทรงจำศีล เก็บพระองค์เป็นนาคเทวราช คู่พระทัยองค์อัมรินทร์
#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #รับงานรำ #เพชรพญานาค

วันนี้ขอเสนอประวัติของอีก1 พระองค์ #พญานาคดำแสนสิริจันทรานาคราช
นาคราช ทรงเป็นพระราชโอรสพญาศรีสัตตะนาคราช กษัตริย์ฝั่งโขง 1 ในนาคาธิบดีทั้ง 9 กับ พระนางมธุรินรดีเทวีราชธิดา พญาอนันต์นาคราช
ท่านพญาเพชรภัทรนาคราชทรงเรียกพระองค์ว่า เจ้าชายเล็ก พระวรกายสีดำอมส้มองค์นี้มีหอกทองคำปลายเป็นเพชร เป็นอาวุธ
สิริโฉมมาก หวงน้องสาว แต่เจ้าสำราญชายามาก ทรงเก่งทั้งบู้และบุ๊น คล่องแคล่วปราดเปรื่องและว่องไวดุจสายฟ้า ทั้งยังมีคุณธรรมและคุณงามความดี
พระชายาวิชุราอารฎีเทวี ทรงเป็น1 ใน พระราชธิดาแห่งพญาอนันตนาคราช ผู้เป็นพระชายาคู่บารมี
#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #รับงานรำ #เพชรพญานาค

ขอเสนอเรื่องราวของ #พญาศรีสัตตนาคราช อีก1ท่าน ท่านคือ
พญาศรีสัตตนาคราชเป็นหนึ่งในพญานาคผู้มีฤทธิ์ ทรงศักดาอานุภาพ นามของพญาศรีสัตตฯ นี้ก็ปรากฏพบในตำนานอุรังคธาตุเช่นกันความดังนี้ว่า..... พระศาสดา ก็เสด็จไปสู้ดอยนันทกังรี ซึ่งเป็นที่อยู่ของนางนันทยักษ์แต่ก่อน มีนาคตัวหนึ่ง ๗ หัว ชื่อว่าศรีสัตตนาค เข้ามาทูลขอให้พระศาสดาทรงย่ำรอยพระบาทไว้ ณ ที่นั้น ทรงก้าวพระบาทข้ามตีนดอยก้ำขวาแล้วทรงแย้มพระโอฐ เจ้าอานนท์กราบทูลถาม ตถาคตตรัสว่า เราเห็นนาค ๗ หัวเป็นนิมิต ต่อไปภายหน้าที่นี้จักบังเกิดเป็นเมือง มีชื่อว่าเมืองศรีสัตตนาค#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #รับงานรำ #เพชรพญานาค

วันนี้ผมขอเสนอประวัติ #พญานาคาศรีสุทโธ และ นาคีศรีปทุมมา เป็นพญานาคราชผู้เป็นใหญ่ในประเทศไทย เป็นพญานาคราชขององค์อินทราธิราชเจ้า "มีพรหมประกายโลก" หรือวังนาคินทร์คำชะโนด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เป็นเวียงวังที่ประทับ องค์นาคาธิบดีศรีสุทโธ มีวรกายสีเขียวมรกต เศียรสีทอง มีเมตตาสูงต่อผู้กราบไหว้บูชา หากอธิษฐานจิตขอในสิ่งที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นจะสัมฤทธิ์ผล จึงมีผู้คนไปกราบไหว้ บนบานศาลกล่าวกันเป็นจำนวนมาก ประชาชนที่เคารพศรัทธามักจะเรียกท่านว่า "จ้าวปู่ศรีสุทโธ" และ "จ้าวย่าศรีปทุมมา" องค์นาคาธิบดีศรีสุทโธเป็นมหาเทพนาคาผู้ยิ่งใหญ่ แผลงเศียรได้ 9 เศียร ส่วนองค์นางพญาศรีปทุมมานาคิณีผู้เป็นชายาแผลงเศียรได้ 5 เศียร ทั้งสององค์โปรดปรานการฟังธรรมจากพระอริยสงฆ์มาก และเนรมิตวรกายเป็นเศียรเดียว หรือเป็นมนุษย์ก็ได้ ดั่งคำโบราณอีสานกล่าวว่า "นามนาคนั้นข้างขึ้นเป็นคน...ข้างแรมเป็นนาค" ทั้งองค์ศรีสุทโธและองค์ศรีปทุมมาอยู่ในตระกูลเอราปถะ วรกายของทั้งสององค์มีสีเขียวมรกตและสีเขียวตองอ่อน ครับ 😊🙏🏻🙏🏻🙏🏻#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #รับงานรำ #เพชรพญานาค

‼️เปิดบูชากำไลพญานาค งาช้าง ในราคาบุญ

ใส่เป็นกำไลแขนหรือ วางหิ้งบูชา ลวดลายสวยงาม พญานาค 2เศียร เสริมดวง โชคลาภ เงินทอง หน้าที่การงาน
บารมีปู่พญานาค
-บูชาเรียกทรัพย์
-ค้าขายร่ำรวย
-ดวงตกให้ดี
-ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองอย่างปาฏิหารย์
-บริวารดี ศัตรูเป็นมิตร

มีเพียง 1 องค์เท่านั้นจร้า ‼️ราคาพิเศษ 399 (ส่ง 50 )บาท‼️ ของจะศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นนั้นอยู่กับผู้ที่เป็นเจ้าของปฏิบัติดี ชอบ อยู่ในศิลและธรรมอันดี ของสิ่งนั้นจะยิ่งทวีคูณความศักดิ์สิทธิ์มีพุทธคุณมากขึ้นมีพุทธบารมีช่วยเหลือเราได้สาธุ #นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #รับงานรำ #เพชรพญานาค
0936366661
Line: porpangkrub
Inbox

‼️ เปิดบูชา #กำไลพญานาค #นาคบาศ
- ลวดลายละเอียดสวยงาม
- ชุปทองพร้อมลงยาสีไม่ลอกไม่ดำ - พญานาค 1เศียร
เชื่อกันว่าบูชาแล้วรวย มีกินไม่มีอด ค้าขายร่ำรวย งานการเข้าไม่ขาดสาย ปกป้องภัยอันตราย เสริมศิริมงคล จะใส่แขน หรือ วางบนหิ้งบูชา ย่อมได้ ‼️ราคาบุญ พิเศษ 399 บาท (ส่ง50)
มีจำนวนจำกัด ตอนนี้ 1องค์สุดท้าย เฮงๆ รวยๆ ทุกท่านสาธุ จร้า
‼️ช่องทางการติดต่อ‼️ 0936366661
Line: porpangkrub
Inbox

ของจะศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นนั้นอยู่กับผู้ที่เป็นเจ้าของปฏิบัติดี ชอบ อยู่ในศิลและธรรมอันดี ของสิ่งนั้นจะยิ่งทวีคูณความศักดิ์สิทธิ์มีพุทธคุณมากขึ้นมีพุทธบารมีช่วยเหลือเราได้สาธุ #นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #รับงานรำ #เพชรพญานาค

‼️เปิดบูชาองค์พญานาคอุ้มแก้วสีเขียวในฐาน ครอบแก้วทรงเจย์ดีอย่างดี ให้ผู้ศรัทธาพญานาค และสายญานะญานาค ในราคาบุญ
กับเคล็ดลับความรวย โชคลาภ และความสำเร็จ ของลูกหลานผู้ศรัทธาพญานาค
บูชาปู่ศรีสุทโธแบบตั้งโต๊ะ
บารมีปู่พญานาค
-บูชาเรียกทรัพย์
-ค้าขายร่ำรวย
-ดวงตกให้ดี
-ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองอย่างปาฏิหารย์
-บริวารดี ศัตรูเป็นมิตร ‼️ราคาบุญองค์ละ 299 บาท ( ส่ง 50) พร้อมแนะนำการบูชาเพื่อความเป็นศิริมงคล ‼️สนใจติดต่อจ้า‼️
0936366661
Line: porpangkrub
Inbox

#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #รับงานรำ

‼️เปิดบูชาองค์พญานาคอุ้มแก้วสีม่วงในฐาน ครอบแก้วทรงเจย์ดีอย่างดี ให้ผู้ศรัทธาพญานาค และสายญานะญานาค ในราคาบุญ
กับเคล็ดลับความรวย โชคลาภ และความสำเร็จ ของลูกหลานผู้ศรัทธาพญานาค
บูชาปู่ศรีสุทโธแบบตั้งโต๊ะ
บารมีปู่พญานาค
-บูชาเรียกทรัพย์
-ค้าขายร่ำรวย
-ดวงตกให้ดี
-ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองอย่างปาฏิหารย์
-บริวารดี ศัตรูเป็นมิตร ‼️ราคาบุญองค์ละ 299 บาท ( ส่ง 50) พร้อมแนะนำการบูชาเพื่อความเป็นศิริมงคล ‼️สนใจติดต่อจ้า‼️
0936366661
Line: porpangkrub
Inbox

#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #รับงานรำ

‼️เปิดบูชาราคาบุญ ของมีจำกัด ‼️ รูปแกะสลัก #องค์ปู่ศรีสุทโธ #ย่าศรีปทุมมาในกรอบไม้ #พญานาค3เศียร และ กรอบอลูมิเนียม ลายไทยอย่างดี
ใช้หินวัตถุธาตุในการติดลงไปบนองค์ สวยงามมากครับ (งานฝีมือช่างแกะอันต่ออัน)
พญานาค ขดเป็นเลข8 เลขแห่งความรวย โชคชาภ เงินทอง ค้าขายร่ำรวย เมตตามหานิยม ราคาบุญจร้า พร้อมคาถาบูชา ปุกเสกเรียบร้อยจร้า
ตั้งโต๊ะทำงานได้
แขวนได้
ขนาด 8*10 นิ้วครับ

โปรโมชั่น 1 องค์เท่านั้นหมดแล้วจ้า (สำหรับองค์พญานาค 3เศียร ) ราคาปกติ 1590 ‼️ตอนนี้พิเศษราคาบุญ🎉 590 บาท 🎉เท่านั้น พร้อม (ส่ง50 )‼️ สนใจสอบถามข้อมูลมาน้า

สนใจติดต่อจ้า
0936366661
Line: porpangkrub
Inbox

#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #รับงานรำ

‼️ เปิดบูชา #กำไลพญานาค #นาคบาศ
- ลวดลายละเอียดสวยงาม
- ชุปทองพร้อมลงยาสีไม่ลอกไม่ดำ - พญานาค 1เศียร
เชื่อกันว่าบูชาแล้วรวย มีกินไม่มีอด ค้าขายร่ำรวย งานการเข้าไม่ขาดสาย ปกป้องภัยอันตราย เสริมศิริมงคล จะใส่แขน หรือ วางบนหิ้งบูชา ย่อมได้ ‼️ราคาบุญ พิเศษ 399 บาท (ส่ง50)
มีจำนวนจำกัด 10 ท่าน เฮงๆ รวยๆ ทุกท่านสาธุ จร้า
‼️ช่องทางการติดต่อ‼️ 0936366661
Line: porpangkrub
Inbox

ของจะศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นนั้นอยู่กับผู้ที่เป็นเจ้าของปฏิบัติดี ชอบ อยู่ในศิลและธรรมอันดี ของสิ่งนั้นจะยิ่งทวีคูณความศักดิ์สิทธิ์มีพุทธคุณมากขึ้นมีพุทธบารมีช่วยเหลือเราได้สาธุ #นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #รับงานรำ #เพชรพญานาค

‼️เปิดบูชากำไลพญานาค งาช้าง ในราคาบุญ

ใส่เป็นกำไลแขนหรือ วางหิ้งบูชา ลวดลายสวยงาม พญานาค 2เศียร เสริมดวง โชคลาภ เงินทอง หน้าที่การงาน
บารมีปู่พญานาค
-บูชาเรียกทรัพย์
-ค้าขายร่ำรวย
-ดวงตกให้ดี
-ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองอย่างปาฏิหารย์
-บริวารดี ศัตรูเป็นมิตร

มีเพียง 2 องค์เท่านั้นจร้า ‼️ราคาพิเศษ 399 (ส่ง 50 )บาท‼️ ของจะศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นนั้นอยู่กับผู้ที่เป็นเจ้าของปฏิบัติดี ชอบ อยู่ในศิลและธรรมอันดี ของสิ่งนั้นจะยิ่งทวีคูณความศักดิ์สิทธิ์มีพุทธคุณมากขึ้นมีพุทธบารมีช่วยเหลือเราได้สาธุ #นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #รับงานรำ #เพชรพญานาค
0936366661
Line: porpangkrub
Inbox

วันที่ 2 กค ร่วมรำบวงสรวง และสักการะ ปู่ศรีสุทโธ และ ย่าศรีปทุมมา 🙏🏻🙏🏻🙏🏻😊 เอาบุญมาฝากลูกค้าทุกๆท่านครับ
จิตรลีลานัง นาคายันโต
สักการา นาคาธิบดีศรีสุทโธ นางพญานาคิณีศรีปทุมมา สประรายา ภานัยยะ สุขายะ นิตังวา สวาเดรโร สาธุ สาธุ สาธุ จร้า#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #รับงานร

‼️ เปิดบูชา #กำไลพญานาค #นาคบาศ -ขนาดปรับได้
-ทำจากทองเหลือง
-ลวดลายละเอียดสวยงาม
เชื่อกันว่าบูชาแล้วรวย มีกินไม่มีอด ค้าขายร่ำรวย งานการเข้าไม่ชาดสาย ปกป้องภัยอันตราย เสริมศิริมงคล จะใส่แขน หรือ วางบนหิ้งบูชา ย่อมได้ ‼️ราคาบุญ พิเศษ 499 บาท (ส่ง50)
มีจำนวนจะกัด เฮงๆ รวยๆ ทุกท่านสาธุ จร้า
ของจะศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นนั้นอยู่กับผู้ที่เป็นเจ้าของปฏิบัติดี ชอบ อยู่ในศิลและธรรมอันดี ของสิ่งนั้นจะยิ่งทวีคูณความศักดิ์สิทธิ์มีพุทธคุณมากขึ้นมีพุทธบารมีช่วยเหลือเราได้สาธุ #นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #รับงานรำ #เพชรพญานาค
0936366661
Line: porpangkrub
Inbox

‼️ เปิดบูชา #กริชคู่ปู่นาคาย่านาคี
ราคาบุญ 999 บาท

ขนาด 3นิ้ว
ทำจากทองเหลือง
ป้องกันอันตราย อุบัติเหตุและภัยต่างๆ
#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #รับงานรำ #เพชรพญานาค
มีจำนวนจะกัด เฮงๆ รวยๆ ทุกท่านสาธุ
ของจะศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นนั้นอยู่กับผู้ที่เป็นเจ้าของปฏิบัติดี ชอบ อยู่ในศิลและธรรมอันดี ของสิ่งนั้นจะยิ่งทวีคูณความศักดิ์สิทธิ์มีพุทธคุณมากขึ้นมีพุทธบารมีช่วยเหลือเราได้สาธุ

Line : porpangkrub
Tel : 0936366661
Inbox

‼️เปิดบูชาราคาบุญ 599 บาท เท่านั้น
#กำไลพญานาค รุ่นพิเศษ งานละเอียด เพชรติดทุกเม็ดทุกส่วนขององค์ องค์ลวดลายสวยงามทำยาก งานฝีมือ งานโลเดียม ไม่ลอกไม่ดำ มีหลากสีเลือกตามหมาย เลข 01-03
เปิดสั่งจองเพียง 10ท่าน เท่านั้นจร้า ไปรับของพรุ่งนี้ มาไวไปไว
รีบๆน้าของมาไวไปไว มีจำกัดค้าบ
#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #รับงานรำ #เพชรพญานาค
Line : porpangkrub
Tel : 0936366661
Inbox

ตอนนี้ มี1องค์ สุดท้าย‼️‼️‼️ ‼️🐍เปิดบูชา #นาคเกี้ยว ‼️มีเพียง 1 องค์สุดท้ายเท่านั้นนนนน ‼️ราคาบุญ 399 บาท (ส่ง50 บาท)

พ่อค้าใส่ ในกรอบอย่างพรีเมี่ยม เป็นของเก่าแก่หายาก ขนาด เท่าเหรียญ 10 พกติดตัวในกระเป๋าตัง หรือ ไว้บูชาบนหิ้งได้จร้า
องค์สีเขียว นาคเกี้ยว คือเครื่องรางอย่างหนึ่งตามความเชื่อของชาวล้านนาและชาวอีสานตอนบน ที่เชื่อว่าสัญลักษณ์นาคเกี้ยว เป็นเครื่องรางที่เสริมมงคลทางด้านของความรัก โดยจะมีลักษณะของพญานาคสองตัวพันเกี่ยวกันเป็นเกลียว เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ เชื่อกันว่าหากในบ้านใครมีนาคเกี้ยวอยู่ในบ้านจะส่งเสริมให้คนในบ้านอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาหรือแม้กระทั่งพกติดตัว ก็จะเสริมมงคลในด้านของเสน่ห์ เมตตา วิธีเสริมดวงในเรื่องของความรัก อีกอย่างคือ การนำนาคเกี้ยวนี้ไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนรัก จะส่งให้ความสัมพันธ์อยู่กันยาวนานไม่ขาดจากกัน นอกจากความรักแล้ว นาคคือสัญลักษณ์ของโชคลาภการเงิน หากพกนาคเกี้ยวติดตัวเอาไว้ จะทำให้มีเงินทางไหลมาเทมา เป็นเงินที่เกิดจากคนชื่นชอบ แล้วนำโชคลาภมาให้อีกด้วย 😊🙏🏻🙏🏻🙏🏻 เชิญเจ้าของมารับไปได้เลยครับ ขอเพียงมีศรัทธาก็จะเกิดปฏิหาร ทักจร้า
#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #รับงานรำ #เพชรพญานาค Line : porpangkrub
Tel: 0936366661
Inbox

#จี้เพชรพญานาคสีชา ขอบเงินล้อมเพชร ‼️ขนาด เท่า เหรียญ บาท ‼️ ราคาบุญจริงๆครับใครได้ไปสาธุด้วยจร้า 🐍องค์นี้ 399 บาทเท่านั้น 🐍 ค่าส่ง 50บาทจ้า (เนื่องจากสีหายากและมีเพียงองค์เดียว )
#สีชาเป็นสีพิเศษและหาได้ยากยิ่ง ซึ่งหมายถึงสีที่มีพลังอานุภาพในการยับยั้งอารมณ์ที่ขุ่นมัวด้วยกิเลส ส่งผลให้เกิดสติปัญญาให้รู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด เพชรพญานาคสีชานี้เหมาะสำหรับผู้ที่ขาดที่พึ่งพิงทางจิตใจหรือผู้ที่ท้อแท้ในชีวิต นอกจากนี้สีชายังมีอานุภาพทางโชคลาภอีกด้วย
#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #รับงานรำ #เพชรพญานาค

เพชรพญานาครายะ สมันตรา เดวิลา สุปิตัง ครันตุโน นาโค อิธิรัญชญามา ติยัมบะราติสาครันเต สาธุ สาธุ สาธุ 😊🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Line : porpangkrub
Tel: 0936366661
Inbox

1องค์ สุดท้ายแล้ว หลุดจองจร้า ‼️เปิดบูชาราคาบุญ ของมีจำกัด ‼️ รูปแกะสลัก #องค์ปู่ศรีสุทโธ #ย่าศรีปทุมมาในกรอบไม้ และ กรอบอลูมิเนียม ลายไทยอย่างดี ลงยาแล้วสวยงาม (งานฝีมือช่างแกะอันต่ออัน)
พญานาค แห่งความรวย โชคชาภ เงินทอง ค้าขายร่ำรวย เมตตามหานิยม ราคาบุญจร้า พร้อมคาถาบูชา ปุกเสกเรียบร้อยจร้า
ตั้งโต๊ะทำงานได้
แขวนได้
ขนาด 8*10 นิ้วครับ

โปรโมชั่น 1 องค์เท่านั้นหมดแล้วจ้า ลอตนี้ ราคาปกติ 1590 ‼️พิเศษราคาบุญตอนนี้เท่านั้น 50% เพียงแค่ 795 บาท (ส่งฟรี)‼️ สนใจสอบถามข้อมูลมาน้า

สนใจติดต่อจ้า
0936366661
Line: porpangkrub
Inbox

#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #รับงานรำ

เอาบุญมาฝากจร้า ขอขอบคุณผู้ร่วมบุญทุกๆท่าน ทั้งทำหนังสือและโอนมาร่วมบุญ ทริปแห่งบุญสายนาคาราช วันที่ 1 -7-60 บวงสรวงสักการะ และรำถวายที่เขาพนมรุ้ง
วันที่ 2 -7 -60 รำถวายปู่ศรีสุทโธ และ ย่าศรีปทุมมา แจกหนังสือสวดมนต์ในคำชะโนด บุญกุศลใดๆที่ลูกทำในครั้งนี้ ขอให้ครอบครัวรวมทั้งญาติๆ และกัลยามิตรทั้งหลาย รวมทั้งเพื่อนร่วมทางทุกๆท่าน ที่ทำให้ทริปนี้เสร็จสมบูรณ์ครับขอ จงประสบพบความสุข หมดทุกข์ โศก โรค ภัย ทุกๆสรรพสิ่งด้วยเถิด เฮงๆ รวยๆ สาธุ สาธุ สาธุ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻😊 โกทูกทม 😘 Cr .ตรีธวัฒน์ วิไชยภัคดิลก
#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #เพชรพญานาค #ลูกแก้วพญานาค #มณีนาคราช

จิตรลีลานัง สาคมัน เดรสวารา รายะ นาคา นาคี สุปะมัสมันตรา นมัสสักการา เทพเทวา ศิวายะ อุมายา โสมาวิกา นาคเทวีนา นาโค นาคา นาคีนา ขมุณา ศักดิ์ดิณา สุขายันโต สโรภา สุขาญา จิตจาญา รารายาณา สาธุโนภันเตร สาธุ สาธุ สาธุ #พนมรุ้ง
Cr .ตรีธวัฒน์ วิไชยภัคดิลก
#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #เพชรพญานาค #ลูกแก้วพญานาค #จิตรลีลานาคราช

จิตรลีลานัง สาคมัน เดรสวารา รายะ นาคา นาคี สุปะมัสมันตรา นมัสสักการา เทพเทวา ศิวายะ อุมายา โสมาวิกา นาคเทวีนา นาโค นาคา นาคีนา ขมุณา ศักดิ์ดิณา สุขายันโต สโรภา สุขาญา จิตจาญา รารายาณา สาธุโนภันเตร สาธุ สาธุ สาธุ #พนมรุ้ง
Cr .ตรีธวัฒน์ วิไชยภัคดิลก
#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #เพชรพญานาค #ลูกแก้วพญานาค #มณีนาคราช

พ่อค้ายังส่งของทุกวันจร้า สอบถามได้ กรอบรูปแกะสลัก องค์ปู่ศรีสุทโธ กำไลเกล็ดพญานาค องค์พญานาคทุกๆพระองค์ อยากได้แบบไหนสอบถามเลย (ส่วนเสาร์ อาทิตนี้งดส่งของครับส่งอีกทีวันจันทร์ พ่อค้าไปรำที่พนมรุ้ง และ คำชะโนดจร้า )
0936366661
Line : porpangkrub
Inbox
#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #รับงานรำ

สวัสดีวันศุกร์ครับคุณลูกค้า ใครเห็นขอความนี้ ขอให้วันนี้สุขใจ สบายใจ นึกคิดสิ่งใดสมปราถนาจร้า 🙏🏻🙏🏻🙏🏻😊🐍#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #รับงานรำ

สวัสดีช่วงค่ำครับคุณลูกค้า นำคลิปรำมาให้ชมกันครับ สาธุ สาธุ สาธุ 😊😊😊🐍🐍อัญชรา ยัสมันตรา นาคารันโต
นาโค นาคิณีญา สัพรัตตานัง
ยะมา เตร สวาโดรา สุปิติณา
สุขะยะ สพรัน ประชานิตังวา สวาเดโย สาธุ สาธุ สาธุ #นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง#พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #จิตรลีลานาคราช #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา #รับงานรำ #ขออนุญาตเจ้าของเพลงในการใช้รำนะครับขอบคุณครับผม 😊🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ขอบคุณรีวิวจากคุณลูกค้าแสนสวยจร้ากับ องค์พญานาค 3เศียร แกะสลักในกรอบไม้ และ อลูมิเนียม ลายไทย ตั้งโต๊ะได้ แขวนได้ มา พร้อมคาถาบูชา ขนาด 30*40นิ้ว ราคาบุญ 2590เท่านั้น ใครสนใจบูชาสั่งได้ค้าบ #นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #รับงานรำ

1องค์ สุดท้ายแล้ว หลุดจองจร้า ‼️เปิดบูชาราคาบุญ ของมีจำกัด ‼️ รูปแกะสลัก #องค์ปู่ศรีสุทโธ #ย่าศรีปทุมมาในกรอบไม้ และ กรอบอลูมิเนียม ลายไทยอย่างดี ลงยาแล้วสวยงาม (งานฝีมือช่างแกะอันต่ออัน)
พญานาค แห่งความรวย โชคชาภ เงินทอง ค้าขายร่ำรวย เมตตามหานิยม ราคาบุญจร้า พร้อมคาถาบูชา ปุกเสกเรียบร้อยจร้า
ตั้งโต๊ะทำงานได้
แขวนได้
ขนาด 8*10 นิ้วครับ

โปรโมชั่น 1 องค์เท่านั้นหมดแล้วจ้า ลอตนี้ ราคาปกติ 1590 ‼️พิเศษราคาบุญ 999 บาท (ส่งฟรี)‼️ สนใจสอบถามข้อมูลมาน้า

สนใจติดต่อจ้า
0936366661
Line: porpangkrub
Inbox

#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #รับงานรำ

กรอบรูปแกะสลักแบบ 3มิติเข้าพิธีแล้ว องค์ปู่ศรีสุทโธ ท่านใดสนทักได้จ้า 1องค์สุดท้าย
#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #เพชรพญานาค #ลูกแก้วพญานาค #มณีนาคราช #วัดป่าคลอง11

‼️เปิดบูชาราคาบุญ ให้สายญานพญานาค ให้กับผู้ศรัทธาในพญานาค หรือ ผู้ที่อยากบูชาพญานาค (ของดีบอกต่อ)

#กำไลนาคเกี้ยว #นาคเกี้ยว #เพชรพญานาค

เครื่องเงินแท้ 100% ลงยา (พร้อมติดเพชรพญานาคสีชมพู )

ทำพิธีปุกเสกเรียบร้อย ในการทำพิธีเป็นพิธีใหญ่และศักดิ์สิทธิ์มาก เป็นวันเสาร์ 5ของปี และทำพิธีที่ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีก1สถานที่ในประเทศไทยเช่นกัน -นาคเกี้ยวหมายถึง พุทธคุณนาคเกี้ยวมีความเชื่อว่าการมีนาคเกี้ยวไว้บูชาทำให้คู่รักรักกันคนเกลียดกันรักกัน คนในครอบครัวรักกัน นำติดตัวจะทำให้มีคนเมตตารักใคร่ มีไว้กับบ้านเรือนจะชุ่มเย็นทำให้คนในครอบครัวใคร่กัน หากมีไว้บูชากับตัวเราก็จะทำให้ดูดีมีเสน่ห์ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยโชคลาภ - เพชรพญานาคชมพู หมายถึง สีแห่งเมตามหานิยม มหาเสน่ห์ มีลักษณะของความนุ่มนวลอ่อนโยน เพราะมีแรงดึงดูดด้วยอำนาจเสน่ห์ของเพศตรงข้าม และผู้คนรอบข้าง ซึ่งจะทำให้ผู้คนรอบข้าง เกิดความเมตตาต่อผู้นั้น จนได้รับการช่วยเหลืออย่างน่าอัศจรรย์ หากสีชมพูนั้นมีโทนเข้ม ออกสดใส จะยิ่งมีพลังมหาเสน่ห์ดึงดูด เป็นที่รักที่ปราถนา ดั่งนางพญาที่สูงศักดิ์. -เป็นของเก่าแก่หายาก และ
-ท่านผู้เป็นเจ้าของสวดมนต์ อธิษฐานทุกวัน -เพิ่มพุทธคุณและศิริมงคลมากมาย ในการสมาธิ สวดมนต์ และปฏิบัติ

ผมขอตั้งราคาบุญ

2590 บาท เท่านั้น ( สาธุ ครับ)

ทุกอย่างอยู่ที่ใจศรัทธาของท่านผู้อยากเชิญไปบูชาต่อ. ของจะศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นขึ้นอยู่กับผู้ที่เป็นเจ้าของปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สร้างบุญกุศล ผลบุญ เพื่อองค์ท่านและตัวเอง แล้วสิ่งดีๆ จะตามทุกท่านมาเองเพียงมีใจศรัทธา
#ท่านจะเป็นคนเลือกเราเอง #เราเลือกท่านได้ท่านก็เลือกเราได้เช่นกัน
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี
#รายได้ส่วนหนึ่งนำไปทำบุญสร้างกุศลต่อไป

ติดต่อ 0936366661
ไลน์ porpangkrub
Inbox

สวัสดีตอนเช้าครับคุณลูกค้า
เช้านี้ขอนำเสนอเรื่องราวของ

#พญาภุชงค์นาคราช .พญาภุชงค์นาคราชเจ้าวิสุทธิเทวา เป็นพญานาคราชประจำองค์พระศิวะเทพ หรือ พระอิศวรเจ้า อยู่ในตระกลู วิรูปักษ์ มีพระวรกายเป็นสีเทาฮินดู พระนาภี และ พระเศียรเป็นสีแดง มีพระเศียร ตั้งแต่ ๑ ,๓ ,๕ ,๗ ,๙ แล้วแต่ปางค์ แต่ส่วนใหญ่ที่ปรากฎให้เห็น คือ ๑ เศียร และ ๗ เศียร ......... มีพระอัครมเหสี คือ พญานาคิณีเทวีศรีปางตาล ( แม่ย่าทองคำ ) ซึ่งเป็นพญานาคิณีประจำองค์แม่พระอุมาเทวี มเหสีของพระศิวะเทพ

ประวัติปู่ภุชงค์นาคราช

พญาภุชงค์นาคราชเจ้าวิสุทธิเทวาเป็นพญานาคราชประจำองค์พระศิวะเทพ หรือพระอิศวรเจ้าอยู่ในตระกลู วิรูปักษ์ มีพระวรกายเป็นสีเทาฮินดู พระนาภีและพระเศียรเป็นสีแดง มีพระเศียร ตั้งแต่ ๑ ,๓ ,๕ ,๗ ,๙ แล้วแต่ปางค์แต่ส่วนใหญ่ที่ปรากฎให้เห็นคือ๑เศียรและ๗เศียรมีพระอครมเหษีคือ พญานาคิณีเทวีศรีปางตาล ( แม่ย่าทองคำ )

ซึ่งเป็นพญานาคิณีประจำองค์แม่พระอุมาเทวี มเหสีของพระศิวะเทพ พญาภุชงค์นาคราชมีอุปนิสัยตรงไปตรงมา ดูภายนอกมองว่าท่านดุแต่แท้จริงแล้วท่านใจดีมาก รูปร่างสง่างาม อายุเปรียบกับคนอายุราว ๕๐ กว่าๆ ท่านชอบศึกษาธรรมเป็นนิสัยหลังจากสละจากกษัตริย์แล้วท่านได้บำเพ็ญตบะเป็นฤๅษีและได้บำเพ็ญมาถึงทุกวันนี้ ส่วนท่านอาศัยอยู่น่านน้ำอ่าวไทยตลอดถึงอันดามันคือน่านน้ำเข็มและได้อยู่ตามถ้ำต่างๆทั้วประเทศจึงได้พบเห็นว่าท่านอยู่แถบทุกภาค ของประเทศ ในขณะเดียวกันท่านได้เป็นฤๅษีในชั้นพรหมมีวิมานอยู่ที่พรหมโลก ปู่ภุชงค์นาคราชมีหลายพระญาณบารมีเสมือนมีหลายปางค์แต่ละภาคปางค์ก็ต่างกันภาคปางค์ที่เป็นกษัตริย์ท่านมีนิสัยเจ้าชู้มักมากในกามรมณ์ ส่วนที่บำเพ็ญตบะเป็นฤๅษีท่านมีความเมตตาชอบสอนธรรมะและโปรดที่จะช่วยเหลือมวลมนุษย์

นมัสสักการา ภุชงค์นาคาครันโต
นาโคชิริยะ นุสสาสวารา
ฤาษีนาคา นมัสสักการัม
ปุรัมภุชงค์ องคาระสาสัพเพยา
สุขิตา ภะวันตุเม สาธุ สาธุ สาธุ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻😊🐍 #นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #เพชรพญานาค #ลูกแก้วพญานาค #มณีนาคราช #วัดป่าคลอง11

วันนี้ขอเสนอประวัติ

#พญามุจรินทร์นาคราช ครั้งล่วง ๗ วัน ฝนหายขาดแล้ว พญานาคก็คลายขนดจำแลงกายเป็นมานพ เข้าไปถวายอัญชลีเฉพาะพระพักตร์ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งอุทานวาจาว่า"ความสงัดเป็นสุข สำหรับบุคคลผู้มีธรรมอันเห็นแล้ว ยินดีอยู่ในที่สงัด รู้เห็นตามความเป็นจริง ความไม่เบียดเบียน คือความสำรวมในสัตว์ทั้งหลาย และความปราศจากความกำหนัด คือความล่วงกามทั้งหลายเสียได้ด้วยประการทั้งปวง เป็นสุขในโลก ความนำอัสมิมานะ คือความถือตัวออกให้หมดไปเป็นสุขอย่างยิ่ง" ครั้นล่วง ๗ วันแล้ว เสด็จออกจากร่มไม้มุจลินท์ ไปยังร่มไม้เกตุ อันมีนามว่า"ราชายตนะ"อันอยู่ในทิศทักษิณ แห่งต้นมหาโพธิ์ เสวยวิมุติสุข ณ ที่นั้น สิ้น ๗ วัน เป็นอวสาน ในกาลนั้น ท้าวสักกะอมรินทราธิราช ทรงดำริว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิได้เสวยพระกระยาหารนับแต่กาลตรัสรู้มาได้ ๔๙ วันแล้ว จึงได้เสด็จลงมาจากเทวโลก น้อมผลสมออันเป็นทิพยโอสถเข้าไปถวาย พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับผลสมอเสวย แล้วทรงสรีระกิจลงพระบังคม ทรงสำราญพระกายแล้ว เสด็จเข้าประทับยังร่มไม้ราชายตนะพฤกษ์นั้น.

นมัสสักการัม พญามุจรินทร์นาคารัน
สาคะมัน วิจิตตา สาการาธรรมวิชัยยา
สุขตา อนุโมทนาเดร สาธุ สาธุ สาธุ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🐍
#นาคราช #พญาตรีธวัฒน์นาคราช #รำถวายปู่ศรีสุทโธ #รำถวายย่าศรีปทุมมา #รำบวงสรวง #พญานาค #ปู่อนันตนาคราช #ปู่ภุชงค์นาคราช #ปู่มุจลินท์นาคราช #ปู่นาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #แม่ย่าศรีเมือง #พระแม่ธรณี #พระแม่คงคา
#พญาอนันตนาคราช #ท้าววิรูปักษ์ #พญาภุชงค์นาคราช #พญาเพชรภัทรนาคราช #พญานาคดำแสนศิริจันทรานาคราช #พญาศรีสัตตนาคราช #พญามุจรินทร์นาคราช #พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ #นางพญานาคิณีศรีปทุมมา #พญาเตชวิทย์สุริยันต์นาคราช #พญาจันทรราเชญนาคราช #นางพญานาคิณีสาวิทตรี #นาคเทวี #เพชรพญานาค #ลูกแก้วพญานาค #มณีนาคราช #วัดป่าคลอง11

Most Popular Instagram Hashtags