#ตูนบอดี้สแลม

MOST RECENT

RepostBy @mgronline: "สธ.มองโล่สัญลักษณ์ความดีงามเพื่อสาธารณสุขไทยแก่ "ตูน บอดี้สแลม" และ "อรวรรณ-เจริญ" คู่รักนักปั่นจักรยานรอบโลก ปิดการประชุมวิชาการ 100 ปี สาธารณสุขไทย คัด 100 ผลงานวิชาการดีเด่น เตรียมประกาศตัดสินปีหน้า
.
นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ปิดการประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย ภายใต้แนวคิด “เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปี แห่งการพัฒนา” พร้อมมอบรางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ปี 2560 จำนวน 6 รางวัล รางวัลผลงานวิชาการดีเด่นและนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ปี 2561 จำนวน 100 รางวัล รางวัลผลการจัดการความรู้ดีเด่น 2 รางวัล รางวัลประกวดวิดีโอคลิปหัวข้อ การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อระบบปฐมภูมิที่เข้มแข็ง 27 รางวัล รางวัลนวัตกรรม GREEN & CLEAN HOSPITAL ระดับประเทศ 3 รางวัลพร้อมทั้งมอบโล่สัญลักษณ์แห่งความดีงามเพื่อการสาธารณสุขไทย และกล่าวขอบคุณ คุณอทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม คุณอรวรรณ-คุณเจริญ โอทอง นักปั่นจักรยานรอบโลก และผู้ร่วมสนับสนุนโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ
.
นพ.เจษฎากล่าวว่า ในปี 2561 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดการประชุมวิชาการอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการฉลองวาระครบรอบ 100 ปีของระบบการสาธารณสุขไทย ซึ่งนอกจากจะเป็นเวทีวิชาการให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการ เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆ ผลงาน นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางการแพทย์และสาธารณสุขสู่เวทีสาธารณะเพื่อนำไปพัฒนาระบบบริการประชาชนแล้ว ยังได้จัดมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนที่มาร่วมงาน ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เข้าใจพัฒนาการของการสาธารณสุขไทย และเชิดชูบุคคลสำคัญด้านการสาธารณสุขไทยในอดีต รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้อง .
ในปีนี้ มีผลงานวิจัยของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ รวม 1,094 เรื่อง แบ่งเป็นนำเสนอด้วยวาจา 424 เรื่อง นำเสนอแบบโปสเตอร์ 497 เรื่อง นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 173 เรื่อง โดยคณะกรรมการวิชาการได้คัดเลือกผลงานวิชาการดีเด่นประจำปี 2561รวมทั้งหมด 100 เรื่อง ใน 3 ประเภท ดังนี้ 1.ประเภทผลงานนำเสนอด้วยวาจา 43 เรื่อง2.ประเภทโปสเตอร์ 44เรื่อง 3.ประเภทนำเสนอด้วยนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 13 เรื่อง จากนั้นจะพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด 6เรื่อง เข้ารับรางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยมในการประชุมวิชาการประจำปี 2562ต่อไป
.
#mgronline #ตูนบอดี้สแลม #โล่ความดีงามเพื่อสาธารณสุขไ

สธ.มองโล่สัญลักษณ์ความดีงามเพื่อสาธารณสุขไทยแก่ "ตูน บอดี้สแลม" และ "อรวรรณ-เจริญ" คู่รักนักปั่นจักรยานรอบโลก ปิดการประชุมวิชาการ 100 ปี สาธารณสุขไทย คัด 100 ผลงานวิชาการดีเด่น เตรียมประกาศตัดสินปีหน้า
.
นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ปิดการประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย ภายใต้แนวคิด “เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปี แห่งการพัฒนา” พร้อมมอบรางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ปี 2560 จำนวน 6 รางวัล รางวัลผลงานวิชาการดีเด่นและนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ปี 2561 จำนวน 100 รางวัล รางวัลผลการจัดการความรู้ดีเด่น 2 รางวัล รางวัลประกวดวิดีโอคลิปหัวข้อ การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อระบบปฐมภูมิที่เข้มแข็ง 27 รางวัล รางวัลนวัตกรรม GREEN & CLEAN HOSPITAL ระดับประเทศ 3 รางวัลพร้อมทั้งมอบโล่สัญลักษณ์แห่งความดีงามเพื่อการสาธารณสุขไทย และกล่าวขอบคุณ คุณอทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม คุณอรวรรณ-คุณเจริญ โอทอง นักปั่นจักรยานรอบโลก และผู้ร่วมสนับสนุนโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ
.
นพ.เจษฎากล่าวว่า ในปี 2561 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดการประชุมวิชาการอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการฉลองวาระครบรอบ 100 ปีของระบบการสาธารณสุขไทย ซึ่งนอกจากจะเป็นเวทีวิชาการให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการ เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆ ผลงาน นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางการแพทย์และสาธารณสุขสู่เวทีสาธารณะเพื่อนำไปพัฒนาระบบบริการประชาชนแล้ว ยังได้จัดมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนที่มาร่วมงาน ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เข้าใจพัฒนาการของการสาธารณสุขไทย และเชิดชูบุคคลสำคัญด้านการสาธารณสุขไทยในอดีต รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้อง .
ในปีนี้ มีผลงานวิจัยของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ รวม 1,094 เรื่อง แบ่งเป็นนำเสนอด้วยวาจา 424 เรื่อง นำเสนอแบบโปสเตอร์ 497 เรื่อง นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 173 เรื่อง โดยคณะกรรมการวิชาการได้คัดเลือกผลงานวิชาการดีเด่นประจำปี 2561รวมทั้งหมด 100 เรื่อง ใน 3 ประเภท ดังนี้ 1.ประเภทผลงานนำเสนอด้วยวาจา 43 เรื่อง2.ประเภทโปสเตอร์ 44เรื่อง 3.ประเภทนำเสนอด้วยนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 13 เรื่อง จากนั้นจะพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด 6เรื่อง เข้ารับรางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยมในการประชุมวิชาการประจำปี 2562ต่อไป
.
#mgronline #ตูนบอดี้สแลม #โล่ความดีงามเพื่อสาธารณสุขไทย

ก้อย รัชวิน เล่นหนังรอบ8ปีไร้ปัญหาร่วมงานเป้ อารักษ์ เผยเส้นเสียงตูนดีขึ้นรักแฮปปี้เหมือนเดิม

ติดตามข่าวคลิปเต็ม uncut ได้ที่ Youtube:Newsplus official
www.newsplus.co.th
#newsplusTH #Newsplus_ent #ก้อย รัชวิน #เป้อารักษ์ #ตูนบอดี้สแลม

อัพเดทอาการของพี่ตูน #ก้อยรัชวิน #ตูนบอดี้สแลม #บอดี้สแลม #นักร้อง #ทีวีพูล

นักแสดงมากฝีมือ ก้อย รัชวิน วงศ์วิริยะ กับ ตูน บอดี้สแลม ทั้งสองคนจับมือผ่านปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มาได้เป็นเวลานานแล้วทั้งคู่ยังดูแลกันอยู่ตลอดล่าสุดออกมาพูดถึงอาการของพี่ตูนและอัพเดทผลงานต่างๆ

การกลับมาเล่นคู่กับ เป้ อารักษ์ อีกครั้งไม่รู้สึกอะไร  เคยเล่นด้วยกัน10ปีที่แล้วอย่างรัก 3เส้า การร่วมงานปกติเหมือนเป็นเพื่อนคนนึง ด้วยบทตัวละคร เจอกันไม่กี่ครั้ง ส่วนงานวิ่ง100 กิโล ไปช่วยดูแลพี่ตูน เรื่องสภาพเสียงตอนนี้เริ่มโอเคแล้ว ช่วงแรกๆก็ตั้องเอาหูไปฟังใกล้ๆปกติเขาเป็นคนพูดเบาอยู่แล้วแค่ตอนนี้เขายังร้องเพลงไม่ได้

เอาเป็นว่าแฟนที่รอฟังเสียงพี่ตูนอดใจรอกันอีกนิดเดียว

มาแล้ว! พรีออเดอร์ Bodyslam Cocoon T-Shirt
ราคาตัวละ 400 บาท (ส่งฟรี) เสื้อสีน้ำเงินกรมท่า ด้านหน้าลายพิมพ์รังไหม ด้านหลังเป็นชื่อวง bodyslam
เสื้อที่ระลึกแบบแรกจาก bodyslam อัลบั้มชุดที่ 7
เริ่มจัดส่งสินค้า 7 สค. 61
มีไซส์ S,M,L,XL,XXL

สนใจสอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่ไลน์เจ้าหน้าที่ LINE ID : gmmshops06
#วิชาตัวเบา #bodyslam #ตูนบอดี้สแลม #เราคือใคร

คนจดมิเตอร์น้ำฝากโน๊ตถึง #ตูนบอดี้สแลม หลังได้ฟังเพลง #วิชาตัวเบา
#Bodyslam

#REPOST @artiwara - 19/7/2018 :)

ไปฟังเถอะ เพลงดี
@kid.dai **กดติดตามให้หน่อยน๊าา😘😘😘
#วิชาตัวเบา #บอดี้แสลม #เพลง #พี่ตูน #ตูนบอดี้สแลม

🔸 🔸
พร้อมส่ง
เสื้อadidas
ราคา 1390.- 🔸
ไซส์ XS .S .M . L .XL
__________________________________________
📝สั่งซื้อ-สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
👉 📲ID: shop_589

🔸 🔸
พร้อมส่ง
เสื้อadidas
ราคา 1390.- 🔸
ไซส์ XS .S .M . L .XL
__________________________________________
📝สั่งซื้อ-สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
👉 📲ID: shop_589

🔸
พร้อมส่งไทยแล้วคะ
สีเหลืองสวยๆจร้า
เสื้อ adidas+กางเกง
__________________________________________
📝สั่งซื้อ-สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
👉 📲ID: shop_589

แน่นอนว่าไม่มีใครไม่รู้จักนักร้องชาวร็อค ที่เคยสร้างปรากฏการณ์ด้วยการวิ่งจากใต้สุดไปจนเหนือสุดประเทศไทยอย่าง "ตูน บอดีสแลม" หรือ อาทิวาห์ คงมาลัย ซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ในสายตาคนไทยทั้งประเทศ เรียกว่าลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งทุกฉบับ แต่รู้หรือไม่ตูน บอดี้สแลม เขาเคยลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มาแล้ว ตั้งแต่วัยเด็ก! โดยล่าสุดได้รับการเปิดเผยจากเจ้าตัวผ่านอินสตาแกรม ด้วยภาพจากหนังสือพิมพ์ที่เก่าจนสีซีด ฉบับวันเสาร์ ที่ 3 สิงหาคม 2534 เป็นภาพนักเตะเยาวชนขณะแข่งฟุตบอลโรงเรียน โดยหนุ่มตูนได้เขียนแคปชั่นว่า "ครั้งหนึ่ง...เคยลงหนังสือพิมพ์ :) #พ่อส่งมาให้ดู #ใช้ชีวิตให้สนุกครับ" สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆเป็นจำนวนมาก หลายคนถึงกับบอกว่าเขาเกิดมาเพื่อเป็นคนดังจริงๆ
อ่านต่อ https://www.brighttv.co.th/entertain/244530
#ตูนบอดี้สแลม #artiwara #ข่าวบันเทิง #ไบรท์ทีวีช่อง20 #brighttv #brighttv20

แต่งไหม⁉️🤩🤩 มาฟัง #ตูนบอดี้สแลม ตอบ เรื่อง #ก้อยรัชวิน via polyplus #ch3

ท่ามกลางความเสียใจต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของ "นาวาตรี สมาน กุนัน" หรือจ่าแซม มนุษย์กบฮีโร่แห่งถ้ำหลวง ก็ยังมีเรื่องที่น่ายินดีเมื่อภารกิจเสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามความตั้งใจของจ่าแซม หมูป่าทั้ง 13 ชีวิตได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย แม้วันนี้ตัวของจ่าแซมจะจากไปแต่ความทรงจำ และคุณงามความดีที่เขาทิ้งเอาไว้จะมีแต่คนจดจำไว้ไม่ลืมเลือน ล่าสุดนักร้องฮีโร่สายวิ่ง "ตูน บอดี้สแลม" หรือ ตูน อาทิวราห์ ก็ได้โพสต์รูปภาพตนเองคู่กับจ่าแซม เมื่อครั้งที่เคยเจอพร้อมข้อความสุดซึ้งสั้นๆ "รักพี่แซมครับ :)" อ่านต่อ https://www.brighttv.co.th/entertain/243769
#จ่าแซมวีรบุรุษถ้ำหลวง #จ่าสมาน #ตูนบอดี้สแลม #พาทีมหมูป่ากลับบ้าน #ข่าวบันเทิง #ไบรท์ทีวีช่อง20 #brighttv #brighttv20

🔸 🔸
พร้อมส่ง
เสื้อadidas
ราคา 1390.- 🔸
ไซส์ XS .S .M . L .XL
__________________________________________
📝สั่งซื้อ-สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
👉 📲ID: shop_589

🔸 🔸
พร้อมส่ง
เสื้อadidas
ราคา 1390.- 🔸
ไซส์ XS .S .M . L .XL
__________________________________________
📝สั่งซื้อ-สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
👉 📲ID: shop_589

.
🔸ชุดadidas เด็ก 🔸
🔸สำหรับ 6M-8Y 🔸
🔸ราคาsale ทั้งชุด 2390.- รีบจัดกันเลยจร้า
🔸สอบถามไซต์ได้คะ

Most Popular Instagram Hashtags