[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#ดารารัศมี

21 posts

TOP POSTS

#เรื่องเล่าจากภาพถ่าย @ความยิ่งใหญ่ของตำหนักเจ้าดารารัศมีในพระบรมมหาราชวัง@

ในบรรดาตำหนักของฝ่ายใน ภายในพระบรมมหาราชวัง สมัยร.๕ คงไม่มีตำหนักใดที่มีความสูงเท่าตำหนัก #เจ้าดารารัศมีพระราชชายา ตำหนักพระราชชายา เป็นตำหนักที่พระเจ้าอินทวิชยนนท์ พระเจ้านครเชียงใหม่ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สร้างขึ้นพระราชทานแด่เจ้าดารารัศมี พระราชชายา เป็นตำหนักขนาดใหญ่ ๓ชั้น ก่อสร้างเต็มพื้นที่ มีถนนโดยรอบทั้งสี่ด้าน ผนังด้านนอกทำหน้าที่เป็นขอบเขตของพระตำหนัก ทาสีชมพูสลับกับสีเขียว หลังคาทรงปั้นหยา
เมื่อพระองค์เสด็จเข้ามาประทับในพระบรมมหาราชวัง พระบิดาได้ประทานเงินค่าตอไม้ (ค่าสัมปทานไม้สักในเขตแคว้นล้านนา ซึ่งตอนนั้นถือกันว่าป่าไม้สักทั้งหมดในดินแดนล้านนาเป็นของพระเจ้านครเชียงใหม่ทั้งสิ้น จะยกประทานแก่ผู้ใดก็ได้ ในกรณีนี้ทรงยกผลประโยชน์เป็นค่าสัมปทานประทานพระธิดา) เพื่อสร้างตำหนักขนาดใหญ่ขึ้นใหม่ในเขตพระราชฐานชั้นในในพระบรมมหาราชวังเพื่อเป็นที่ประทับของเจ้าจอมดารารัศมีและข้าหลวงในพระองค์ ในระหว่างที่ประทับอยู่ในพระบรมมหาราชวัง ทรงดำรงพระองค์อย่างเรียบง่าย มิได้สนพระทัยต่อการถูกมองพระองค์ว่าเป็น "เจ้าหญิงเมืองลาว" แต่ประการใด ทรงให้ข้าหลวงในตำหนักแต่งกายด้วยผ้าซิ่นแบบล้านนา เหมือนเมื่อครั้งที่ยังประทับอยู่ ณ คุ้มหลวงนครเชียงใหม่ทุกประการ รวมทั้งโปรดให้ให้ศึกษาศิลปะดนตรีไทย ดนตรีสากล การขับร้อง และการฟ้อนรำ ทั้งนี้ เจ้าจอมดารารัศมีสามารถทรงเครื่องดนตรีได้หลากหลายชนิด แต่ที่โปรดและทรงได้ถนัดที่สุดคือจะเข้ เจ้าจอมดารารัศมี ยังทรงสนพระทัยในการถ่ายรูปซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่ในสมัยนั้น นอกเหนือไปจากพระปรีชาสามารถด้านการทรงม้า
ระหว่างที่ทรงประทับอยู่ ณ พระตำหนักแห่งนี้ เจ้าดารารัศมี พระราชชายา ได้โปรดเกล้าฯให้พระประยูรญาติและเจ้านายฝ่ายเหนือเสด็จมาประทับอยู่ด้วย ทั้งนี้โปรดเกล้าฯ ให้ทุกพระองค์แต่งกายด้วยผ้าซิ่นแบบล้านนาไว้ผมมวย
อนึ่งหลังจากเจ้าดารารัศมี พระราชชายา เสด็จกลับไปประทับ ณ นครเชียงใหม่ ตำหนักหลังก็นี้ว่างลง ต่อมา #พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐาสารี พระราชธิดาในรัชกาลที่ ๔ (ภาพด้านซ้าย) ได้มาประทับที่ตำหนักแห่งนี้จนสิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่๙ ปี พ.ศ.๒๕๐๕ (อ้างอิง:ข้อมูล และภาพประกอบจากวิกิพีเดีย) #thaihistory #เกร็ดประวัติศาสตร์ #ดารารัศมี #พระบรมมหาราชวัง #thairoyalfamily #thairoyal #grandpalace #เชียงใหม่ #เวียงพิงค์ #เชียงตุง #เขมรัฐ #chiengmai #ล้านนา #รัฐฉาน #รากนครา #เมืองมัณฑ์ #เมืองทิพย์ #เพลิงพระนาง #บ่วงบรรจถรณ์ #raknakara

วันนี้ลองแต่งเป็นสาวล้านนา ยุค #ดารารัศมี #ชุดล้านนา #ชุดไทย

.....12ตุลาคม2560 สามเดือนกับการไม่แตะบุหรี่ #ดารารัศมี #รุ่น5 #นักรบตำรวจ #พ่อ

สิ่งมีชีวิตใดไม่เข้าพวก? #อรุณเบิกฟ้า #ผักชีไร้สังกัด #ดารารัศมี 🙄🌿

สีชมพู ✌✌
#ดารารัศมี

MOST RECENT

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ #ปิยราชา #ปิยมหาราช #ดารารัศมี #วิมลนาคนพีสี

.....12ตุลาคม2560 สามเดือนกับการไม่แตะบุหรี่ #ดารารัศมี #รุ่น5 #นักรบตำรวจ #พ่อ

#เรื่องเล่าจากภาพถ่าย @ความยิ่งใหญ่ของตำหนักเจ้าดารารัศมีในพระบรมมหาราชวัง@

ในบรรดาตำหนักของฝ่ายใน ภายในพระบรมมหาราชวัง สมัยร.๕ คงไม่มีตำหนักใดที่มีความสูงเท่าตำหนัก #เจ้าดารารัศมีพระราชชายา ตำหนักพระราชชายา เป็นตำหนักที่พระเจ้าอินทวิชยนนท์ พระเจ้านครเชียงใหม่ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สร้างขึ้นพระราชทานแด่เจ้าดารารัศมี พระราชชายา เป็นตำหนักขนาดใหญ่ ๓ชั้น ก่อสร้างเต็มพื้นที่ มีถนนโดยรอบทั้งสี่ด้าน ผนังด้านนอกทำหน้าที่เป็นขอบเขตของพระตำหนัก ทาสีชมพูสลับกับสีเขียว หลังคาทรงปั้นหยา
เมื่อพระองค์เสด็จเข้ามาประทับในพระบรมมหาราชวัง พระบิดาได้ประทานเงินค่าตอไม้ (ค่าสัมปทานไม้สักในเขตแคว้นล้านนา ซึ่งตอนนั้นถือกันว่าป่าไม้สักทั้งหมดในดินแดนล้านนาเป็นของพระเจ้านครเชียงใหม่ทั้งสิ้น จะยกประทานแก่ผู้ใดก็ได้ ในกรณีนี้ทรงยกผลประโยชน์เป็นค่าสัมปทานประทานพระธิดา) เพื่อสร้างตำหนักขนาดใหญ่ขึ้นใหม่ในเขตพระราชฐานชั้นในในพระบรมมหาราชวังเพื่อเป็นที่ประทับของเจ้าจอมดารารัศมีและข้าหลวงในพระองค์ ในระหว่างที่ประทับอยู่ในพระบรมมหาราชวัง ทรงดำรงพระองค์อย่างเรียบง่าย มิได้สนพระทัยต่อการถูกมองพระองค์ว่าเป็น "เจ้าหญิงเมืองลาว" แต่ประการใด ทรงให้ข้าหลวงในตำหนักแต่งกายด้วยผ้าซิ่นแบบล้านนา เหมือนเมื่อครั้งที่ยังประทับอยู่ ณ คุ้มหลวงนครเชียงใหม่ทุกประการ รวมทั้งโปรดให้ให้ศึกษาศิลปะดนตรีไทย ดนตรีสากล การขับร้อง และการฟ้อนรำ ทั้งนี้ เจ้าจอมดารารัศมีสามารถทรงเครื่องดนตรีได้หลากหลายชนิด แต่ที่โปรดและทรงได้ถนัดที่สุดคือจะเข้ เจ้าจอมดารารัศมี ยังทรงสนพระทัยในการถ่ายรูปซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่ในสมัยนั้น นอกเหนือไปจากพระปรีชาสามารถด้านการทรงม้า
ระหว่างที่ทรงประทับอยู่ ณ พระตำหนักแห่งนี้ เจ้าดารารัศมี พระราชชายา ได้โปรดเกล้าฯให้พระประยูรญาติและเจ้านายฝ่ายเหนือเสด็จมาประทับอยู่ด้วย ทั้งนี้โปรดเกล้าฯ ให้ทุกพระองค์แต่งกายด้วยผ้าซิ่นแบบล้านนาไว้ผมมวย
อนึ่งหลังจากเจ้าดารารัศมี พระราชชายา เสด็จกลับไปประทับ ณ นครเชียงใหม่ ตำหนักหลังก็นี้ว่างลง ต่อมา #พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐาสารี พระราชธิดาในรัชกาลที่ ๔ (ภาพด้านซ้าย) ได้มาประทับที่ตำหนักแห่งนี้จนสิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่๙ ปี พ.ศ.๒๕๐๕ (อ้างอิง:ข้อมูล และภาพประกอบจากวิกิพีเดีย) #thaihistory #เกร็ดประวัติศาสตร์ #ดารารัศมี #พระบรมมหาราชวัง #thairoyalfamily #thairoyal #grandpalace #เชียงใหม่ #เวียงพิงค์ #เชียงตุง #เขมรัฐ #chiengmai #ล้านนา #รัฐฉาน #รากนครา #เมืองมัณฑ์ #เมืองทิพย์ #เพลิงพระนาง #บ่วงบรรจถรณ์ #raknakara

#เรื่องเล่าจากภาพถ่าย "พี่สะใภ้" หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล พระธิดาเสด็จในกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเล่าว่า แม้เจ้าดารารัศมีจะอยู่ในพระบรมมหาราชวังในฐานะเจ้าจอมมารดาชั้นผู้ใหญ่ แต่ก็ทรงรักษาความเป็นชาวเหนืออย่างเคร่งครัด ทรงซิ่นตลอดมาตั้งแต่เข้ามาอยู่ และทรงไว้พระเกศายาว ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม ทรงเป็นชาวเหนือเพียงพระองค์เดียวในพระบรมมหาราชวัง
เจ้าดารารัศมีได้รับพระราชทานตำหนักที่ประทับใหญ่โตทั้งในพระบรมมหาราชวัง และ พระราชวังสวนดุสิต ในเวลาว่างราชการ เช่นในการเข้าเฝ้าเป็นครั้งคราวหรือเสด็จงานพระราชพิธีต่างๆแล้ว เจ้าดารารัศมีโปรดแต่งโคลงกลอนและการดนตรี พระองค์ทรงดีดจระเข้และสีซอได้ดี จนพระตำหนักของพระองค์เป็นสำนักดนตรีที่ดีแห่งหนึ่งในสมัยนั้น นอกจากนี้ยังทรงฝึกฟ้อนรำแบบเชียงใหม่ที่เรียกว่า “ฟ้อนเมือง” ไว้ด้วย
ตอนที่เจ้าดารารัศมีถวายตัวกับรัชกาลที่ ๕ แล้ว เมื่อพระเจ้าอินทวิชานนท์จะเสด็จกลับเชียงใหม่ ได้ฝากฝังเจ้าดารารัศมีกับสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพไว้ว่า “เสด็จเจ้า ข้าเจ้าฝากนางอึ่งด้วยเน้อ ถ้าทำอันหยังบ่ถูกบ่ต้อง เสด็จเจ้าจงเรียกตัวมาเกกหัวเอาเตอะ” สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงฯ ทรงเล่าถึงตอนนี้ด้วยทรงพระสรวลว่า “จะเขกหัวได้อย่างไร เมื่อเป็นพี่สะใภ้” ในระหว่างที่ประทับในพระบรมมหาราชวังนี้ ไม่มีหลักฐานใดที่แสดงความรักเสน่หาระหว่างสมเด็จพระปิยมหาราชกับเจ้าดารารัศมี แต่ใน พ.ศ.๒๔๕๑ หลังจากเจ้าอินทวิชานนท์ถึงพิราลัยแล้ว เจ้าอินทวโลรสสุริยงค์ พระราชโอรสองค์ใหญ่ขึ้นเป็นเจ้าผู้ครองนครต่อ ได้เสด็จลงมากรุงเทพฯ เจ้าดารารัศมีทรงปรารภว่าพระองค์ก็มีพระชันษาเกินวัยคะนองแล้ว มีพระประสงค์จะกราบถวายบังคมลากลับไปเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอนกับพระเชษฐาสักครั้งหนึ่ง และเมื่อนำความนี้ขึ้นกราบบังคมทูล พระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระกรุณาฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต และโปรดเกล้าฯให้จัดงานพระราชพิธีสถาปนาพระอิสริยยศเจ้าดารารัศมีขึ้นเป็น “พระราชชายาเจ้าดารารัศมี” ในตำแหน่งพระมเหสี (ที่มา : อ้างอิงเรื่องราวจากhttp://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9590000016928 / ภาพประกอบจากเพจฉายานิทรรศน์#thairoyalfamily #ดารารัศมี #เกร็ดความรู้ #เกร็ดประวัติศาสตร์ #ภาพเก่าเล่าใหม่

#เรื่องเล่าจากภาพถ่าย "ดารารัศมี:ขัตติยะนารีสองแผ่นดิน" พระราชชายา เจ้าดารารัศมี ทรงเป็นขัตติยะราชนารี พระองค์สำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย ด้วยพระบุคลิกภาพที่เข้มแข็ง พระสติปัญญาเฉียบแหลมฉลาดล้ำ ทรงมีพระอัจฉริยะสามารถทรงพระอักษรและรับสั่งได้ดีทั้งไทย, ล้านนา, อังกฤษ พร้อมทรงเป็นผู้นำสตรีแห่งล้านนาในยุคนั้นทรงส่งเสริมในวิชาชีพการเกษตร ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งทรงทำคุณประโยชน์อย่างมากมายในหลายเรื่องหลายประการ ทรงทำหน้าที่ทุกฐานะได้ดียิ่ง จากที่ทรงมีพระฐานะสูงส่งเป็นถึงพระราชธิดาของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่และยังเป็นพระมเหสีของพระมหากษัตริย์ไทย รวมทั้งยังเป็นพระราชมารดาของพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ไทย
ในระหว่างที่ประทับอยู่ในพระบรมมหาราชวัง ทรงดำรงพระองค์อย่างเรียบง่าย มิได้สนพระทัยต่อการถูกมองพระองค์ว่าเป็น "เจ้าหญิงเมืองลาว" แต่ประการใด ทรงให้ข้าหลวงในตำหนักแต่งกายด้วยผ้าซิ่นแบบล้านนา เหมือนเมื่อครั้งที่ยังประทับอยู่ ณ คุ้มหลวงนครเชียงใหม่ทุกประการ รวมทั้งโปรดให้ให้ศึกษาศิลปะดนตรีไทย ดนตรีสากล การขับร้อง และการฟ้อนรำ ทั้งนี้ เจ้าจอมดารารัศมีสามารถทรงเครื่องดนตรีได้หลากหลายชนิด แต่ที่โปรดและทรงได้ถนัดที่สุดคือจะเข้ เจ้าจอมดารารัศมี ยังทรงสนพระทัยในการถ่ายรูปซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่ในสมัยนั้น นอกเหนือไปจากพระปรีชาสามารถด้านการทรงม้า
ความรักระหว่างพระราชชายา เจ้าดารารัศมีกับรัชกาลที่ ๕ แม้จะเกี่ยวข้องกับการเมืองซึ่งเป็นเรื่องของชาติบ้านเมือง แต่บทบาทของพระนางนั้นสำคัญยิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับล้านนาผูกมัดรัดเกี่ยวด้วยความรักอย่างแน่นหนามั่นคงจงรักเป็นปึกแผ่นจนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าตราบเท่าทุกวันนี้พระเกียรติคุณแห่งความดีของพระราชชายา เจ้าดารารัศมี จะยังคงมีปรากฏอยู่ในใจผู้คนดุจดั่งดวงดาราที่เจิดจ้าประดับฟ้าในแผ่นดินล้านนาและทั่วแคว้นแดนสยามตลอดไป.... (อ้างอิง:ภาพเก่าลงสี : เจ้าดารารัศมี พระราชชายา ในรัชกาลที่ ๕ และเรื่องราวจากเพจS.Phormma's Colorizations บทความ : ศรีรัญจวน (๖ตุลาคม ๒๕๕๗). พระราชชายา "ตอนที่ ๓๙ รักดั่งดวงดาราแห่งเจ้าดารารัศมี พระราชชายา"เดลินิวส์) #ดารารัศมี #พระราชชายา #เรารักราชวงศ์จักรี #thairoyalfamily #รัชกาลที่๕ #kingchulalongkorn #kingrama10 #เชียงใหม่ #chiengmai

#เกร็ดประวัติศาสตร์ "ว่าด้วยเรื่อง ตำแหน่งพระราชชายา" ...เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระอิสริยยศ "เจ้าจอมมารดาดารารัศมี" ขึ้นเป็นเจ้านายในราชวงศ์จักรี มีพระอิสริยยศเป็นพระมเหสีพระองค์หนึ่งออกพระนามว่า "เจ้าดารารัศมี พระราชชายา" นับเป็นพระอิสริยยศในตำแหน่งพระมเหสีเทวีที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน จึงนับได้ว่า "เจ้าดารารัศมี พระราชชายา" เป็นพระมเหสีลำดับที่ ๕ในเวลานั้น (ลำดับที่ ๑-๔ มีรายพระนามดังนี้ สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี และพระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมขุนสุทธาสินีนาฏ ไม่นับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี พระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค กรมขุนอัครวรราชกัลยา และพระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์ สมเด็จพระอัครมเหสีพระองค์แรกและพระมเหสีทั้ง ๒พระองค์ที่สวรรคตและ สิ้นพระชนม์ไปก่อนหน้านั้นแล้ว) (อ้างอิง: ข้อมูลจากวิกิพีเดีย /ภาพประกอบจากเพจ S.Phormma's Colorizations) #ดารารัศมี #princessdararasmi #เกร็ดความรู้

สิ่งมีชีวิตใดไม่เข้าพวก? #อรุณเบิกฟ้า #ผักชีไร้สังกัด #ดารารัศมี 🙄🌿

Most Popular Instagram Hashtags