[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#ชุดองค์หญิงกำมะลอ

MOST RECENT

ชุดนางฟ้าเด็ก เหลือง เขียว รหัส GY 88 สินค้าพร้อมส่ง
#ชุดกี่เพ้าเด็ก #ชุดแฟนซีเด็ก #ชุดจีนเด็ก #ชุดแฟนซี #ชุดองค์หญิงกำมะลอ
ราคา. 1,200 บาท (ราคาไม่รวมค่าขนส่ง)
ขนาดเป็นนิ้ว 🌈ไซด์ 110
- อก 27” ยาวชุด 37” 🌈ไซด์ 120
-อก 28” ยาวชุด 40” 🌈ไซด์ 130
-อก 29” ยาวชุด. 41”
สนใจติดต่อ
LINE :@ntv7005q
www.hongqipaoshop.com

ชุดองค์หญิงราชวงศ์ถัง สีเหลือง รหัสFIN 151 สินค้าพร้อมส่ง
#ชุดๅกี่เพ้าเด็ก #ชุดแฟนซีเด็ก #ชุดจีนเด็ก #ชุดแฟนซี #ชุดองค์หญิงกำมะลอ
ราคา. 1,700 บาท (ราคาไม่รวมค่าขนส่ง)
ชุด+เครื่องประดับหัว
ขนาดเป็นนิ้ว 🌈ไซด์ 110
- ชุดใน. ยาวชุด. 71 cm. เสื้อคลุมยาว. 125 cm.
สนใจติดต่อ
LINE :@ntv7005q
www.hongqipaoshop.com

ชุดองค์หญิงราชวงศ์ถัง สีขาว. รหัสFIN 158 สินค้าพร้อมส่ง
#ชุดกี่เพ้าเด็ก #ชุดแฟนซีเด็ก #ชุดจีนเด็ก #ชุดแฟนซี #ชุดองค์หญิงกำมะลอ
ราคา. 1,800 บาท (ราคาไม่รวมค่าขนส่ง)
ชุด+เครื่องประดับหัว
ขนาดเป็นนิ้ว 🌈ไซด์ 110(มี 2ชุด)
- ชุดใน. ยาวชุด. 72 cm. เสื้อคลุมยาว. 120 cm. 🌈ไซด์ 120(หมด)
ชุดใน ยาวชุด. 83 cm. เสื้อคลุมยาว 138 cm.
สนใจติดต่อ
LINE :@ntv7005q
www.hongqipaoshop.com

ชุดเจ้าหญิง สีชมพู. รหัส MIN 104 สินค้าพร้อมส่ง
#ชุดกี่เพ้าเด็ก #ชุดแฟนซีเด็ก #ชุดจีนเด็ก #ชุดแฟนซี #ชุดองค์หญิงกำมะลอ
ราคา. 1,400 บาท (ราคาไม่รวมค่าขนส่ง)
ขนาดเป็นนิ้ว 🌈ไซด์ 110
- ชุดใน. ยาวชุด. 73 cm. เสื้อคลุมยาว. 150 cm. 🌈ไซด์ 120 (หมด)
- ชุดใน. ยาวชุด. 82 cm. เสื้อคลุมยาว. 155cm. .
สนใจติดต่อ
LINE :@ntv7005q
www.hongqipaoshop.com

ชุดเจ้าหญิง สีฟ้า รหัส NIP 133 สินค้าพร้อมส่ง
#ชุดกี่เพ้าเด็ก #ชุดแฟนซีเด็ก #ชุดจีนเด็ก #ชุดแฟนซี #ชุดองค์หญิงกำมะลอ
ราคา. 1,500 บาท (ราคาไม่รวมค่าขนส่ง)
ขนาดเป็นนิ้ว 🌈ไซด์ 120 - ชุดใน. ยาวชุด. 143 cm. เสื้อคลุมยาว. 124 cm. 🌈ไซด์ 130
ชุดใน ยาวชุด. 145 cm. เสื้อคลุมยาว 130 cm. .
สนใจติดต่อ
LINE :@ntv7005q
www.hongqipaoshop.com

ชุดเจ้าหญิง สีชมพู . รหัส PIN 95 สินค้าพร้อมส่ง
#ชุดกี่เพ้าเด็ก #ชุดแฟนซีเด็ก #ชุดจีนเด็ก #ชุดแฟนซี #ชุดองค์หญิงกำมะลอ
ราคา. 1,250 บาท (ราคาไม่รวมค่าขนส่ง)
ขนาดเป็นนิ้ว 🌈ไซด์ 120 - ชุดใน. ยาวชุด. 85 cm. เสื้อคลุมยาว. 137cm. 🌈ไซด์ 130
ชุดใน ยาวชุด. 89 cm. เสื้อคลุมยาว 157 cm. 🌈ไซด์ 140 (1,320บาท) (จอง น้อง แก้ม)
ชุดใน ยาวชุด. 96 cm. เสื้อคลุมยาว 152 cm.
สนใจติดต่อ
LINE :@ntv7005q
www.hongqipaoshop.com

ชุดเด็กหญิงราชวงค์ถัง สีฟ้า. รหัส BP 90 สินค้าพร้อมส่ง
#ชุดกี่เพ้าเด็ก #ชุดแฟนซีเด็ก #ชุดจีนเด็ก #ชุดแฟนซี #ชุดองค์หญิงกำมะลอ
ราคา. 1,200บาท (ราคาไม่รวมค่าขนส่ง)
ขนาดเป็นนิ้ว 🌈ไซด์ 100 (สูง 95-105cm)
ชุดใน อก 24” ยาวชุด. 27” เสื้อคลุมยาว 44 🌈ไซด์ 110 (สูง 105 -115cm) - ชุดใน อก 25” ยาวชุด. 28 เสื้อคลุมยาว 45 🌈ไซด์ 120 (สูง 115 -125cm)
ชุดใน อก 26”. ยาวชุด. 32. เสื้อคลุมยาว 50 🌈ไซด์ 130 (สูง 125-135cm) - ชุดใน อก 27” . ยาวชุด. 35 เสื้อคลุมยาว 55
สนใจติดต่อ
LINE :@ntv7005q
www.hongqipaoshop.com

ชุดเด็กหญิงราชวงค์ถัง สีฟ้า. รหัส BP 90 สินค้าพร้อมส่ง
#ชุดกี่เพ้าเด็ก #ชุดแฟนซีเด็ก #ชุดจีนเด็ก #ชุดแฟนซี #ชุดองค์หญิงกำมะลอ
ราคา. 1,200บาท (ราคาไม่รวมค่าขนส่ง)
ขนาดเป็นนิ้ว 🌈ไซด์ 100 (สูง 95-105cm)
ชุดใน อก 24” ยาวชุด. 27” เสื้อคลุมยาว 44 🌈ไซด์ 110 (สูง 105 -115cm) - ชุดใน อก 25” ยาวชุด. 28 เสื้อคลุมยาว 45 🌈ไซด์ 120 (สูง 115 -125cm)
ชุดใน อก 26”. ยาวชุด. 32. เสื้อคลุมยาว 50 🌈ไซด์ 130 (สูง 125-135cm) - ชุดใน อก 27” . ยาวชุด. 35 เสื้อคลุมยาว 55

สนใจติดต่อ
LINE :@ntv7005q
www.hongqipaoshop.com

ชุดองค์หญิง น้อย. สีเขียวรหัส FU 95
สินค้าพร้อมส่ง ✏️ชุดเกาะอกด้านใน+เสื้อคลุม+ผ้าคล้องแขน+ดอกไม้ติดผม✏️ #ชุดกี่เพ้าเด็ก #ชุดแฟนซีเด็ก #ชุดจีนเด็ก #ชุดแฟนซี #ชุดองค์หญิงกำมะลอ
ราคา. 1,200บาท (ราคาไม่รวมค่าขนส่ง)
ขนาดเป็นนิ้ว 🌈ไซด์ 110 (สูง 105 -115cm) - ชุดใน. อก 20-25. ยาวชุด 30 - เสื้อคลุม ยาวชุด 14
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 🌈ไซด์ 120 (สูง 115 -125cm) - ชุดใน. อก 22-27. ยาวชุด 32 - เสื้อคลุม ยาวชุด 14.5 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 🌈ไซด์ 140 (สูง 135-145cm) - ชุดใน. อก 24-29 ยาวชุด 34 - เสื้อคลุม ยาวชุด 16
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 สนใจติดต่อ
LINE :@ntv7005q
www.hongqipaoshop.com

ชุดองค์หญิง น้อย. สีเขียวรหัส FU 95
สินค้าพร้อมส่ง ✏️ชุดเกาะอกด้านใน+เสื้อคลุม+ผ้าคล้องแขน+ดอกไม้ติดผม✏️ #ชุดกี่เพ้าเด็ก #ชุดแฟนซีเด็ก #ชุดจีนเด็ก #ชุดแฟนซี #ชุดองค์หญิงกำมะลอ
ราคา. 1,200บาท (ราคาไม่รวมค่าขนส่ง)
ขนาดเป็นนิ้ว 🌈ไซด์ 110 (สูง 105 -115cm) - ชุดใน. อก 20-25. ยาวชุด 30 - เสื้อคลุม ยาวชุด 14
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 🌈ไซด์ 120 (สูง 115 -125cm) - ชุดใน. อก 22-27. ยาวชุด 32 - เสื้อคลุม ยาวชุด 14.5 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 🌈ไซด์ 140 (สูง 135-145cm) - ชุดใน. อก 24-29 ยาวชุด 34 - เสื้อคลุม ยาวชุด 16
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 สนใจติดต่อ
LINE :@ntv7005q
www.hongqipaoshop.com

ชุดองค์หญิง น้อย. สีส้ม รหัส FU 95
สินค้าพร้อมส่ง ✏️ชุดเกาะอกด้านใน+เสื้อคลุม+ผ้าคล้องแขน+ดอกไม้ติดผม✏️ #ชุดกี่เพ้าเด็ก #ชุดแฟนซีเด็ก #ชุดจีนเด็ก #ชุดแฟนซี #ชุดองค์หญิงกำมะลอ
ราคา. 1,200บาท (ราคาไม่รวมค่าขนส่ง)
ขนาดเป็นนิ้ว 🌈ไซด์ 110 (สูง 105 -115cm) - ชุดใน. อก 20-25. ยาวชุด 30 - เสื้อคลุม ยาวชุด 14
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 🌈ไซด์ 120 (สูง 115 -125cm) - ชุดใน. อก 22-27. ยาวชุด 32 - เสื้อคลุม ยาวชุด 14.5 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 🌈ไซด์ 140 (สูง 135-145cm) - ชุดใน. อก 24-29 ยาวชุด 34 - เสื้อคลุม ยาวชุด 16
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺 🌈ไซด์ 150 (สูง 145-155cm) - ชุดใน. อก 26-33 ยาวชุด 37 - เสื้อคลุม ยาวชุด 17
สนใจติดต่อ
LINE :@ntv7005q
www.hongqipaoshop.com

ชุดเจ้าหญิงกำมะลอ ผู้ใหญ่ รหัส N99
สินค้าพร้อมส่ง 🖌ชุด + ผ้าคล้องคอ +หัวองค์หญิง🖌

มีสีฟ้า. ม่วง ชมพูเข้ม. แดง เหลือง ชมพู
#ชุดกี่เพ้าเด็ก #ชุดแฟนซีเด็ก #ชุดจีนเด็ก #ชุดแฟนซี #ชุดองค์หญิงกำมะลอ #ชุดกี่เพ้า #ชุดจีนผู้หญิง #ชุดแฟนซี
ราคา. 1,500บาท (ราคาไม่รวมค่าขนส่ง)
ขนาด ฟรีไซด์
สนใจติดต่อ
LINE :@ntv7005q
www.hongqipaoshop.com

เสื้อคอจีนผู้ชายสีขาว รหัส WJ 88 พร้อมส่ง
#ชุดจีน #ชุดกี่เพ้าเด็กชาย #ชุดกี่เพ้าหญิง #ชุดจีนcosplay #กี่เพ้ายาว #ชุดกี่เพ้ายาว #กี่เพ้ายาวพร้อมส่ง #เดรสยาว #เดรสสไตล์จีน#ชุดแฟนซี #ชุดองค์หญิงกำมะลอ #ชุดจีนชาย #ชุดจีนหญิง #กี่เพ้าชาย #กี่เพ้าหญิง #ชุดแฟนซี #กี่เพ้าเด็ก #ชุดยกน้ำชา #ชุดเจ้าบ่าว #ชุดเจ้าสาว #กี่เพ้าสั้น #กี่เพ้ายาว #เสื้อผ้าฝ้าย #ชุดผ้าฝ้าย #เครื่องประดับหัวเจ้าสาว #วิกผมจีนโบราณ
ผ้าลินิน เบาสบาย ใส่ เทศกาลกินเจ

ราคา 1,150 บาท (ไม่รวมค่าขนส่ง)

เสื้อ+กางเกง+เสื้อกล้าม

ขนาด วัดเป็นนิ้ว 🌈ไซด์175/L

ไหล่ 17
อก 40
เสื้อยาว 29
กางเกง เอว 27-40
กางเกงยาว 39 🌈ไซด์180/XL

ไหล่ 18.5
อก 42
เสื้อยาว 30
กางเกง เอว 27-42
กางเกงยาว 40 🌈ไซด์185/XXL

ไหล่ 19
อก 44
เสื้อยาว 30
กางเกง เอว 28-42
กางเกงยาว 40 🌈ไซด์190/XXXL

ไหล่ 19.5
อก 45
เสื้อยาว 31
กางเกง เอว 29-44
กางเกงยาว 41 💊สนใจติดต่อสอบถามได้

www.hongqipaoshop.com

LINE : @ntv7005q

IG: https://www.instagram.com/hong_chinise_dress

กี่เพ้ายาว สีน้ำเงินลายดอกแดง . รหัส RAN 155 สินค้าพร้อมส่ง

#ชุดจีนชาย #ชุดจีนหญิง #กี่เพ้าชาย #กี่เพ้าหญิง #ชุดแฟนซี #กี่เพ้าเด็ก #ชุดยกน้ำชา #ชุดเจ้าบ่าว #ชุดเจ้าสาว #กี่เพ้าสั้น #กี่เพ้ายาว #เสื้อผ้าฝ้าย #ชุดผ้าฝ้าย #ชุดจีน #ชุดกี่เพ้าเด็กชาย #ชุดกี่เพ้าหญิง #ชุดจีนcosplay #กี่เพ้ายาว #ชุดกี่เพ้ายาว #กี่เพ้ายาวพร้อมส่ง #เดรสยาว #เดรสสไตล์จีน#ชุดแฟนซี #ชุดองค์หญิงกำมะลอ #ชุดจีนชาย #ชุดจีนหญิง #กี่เพ้าชาย #กี่เพ้าหญิง #ชุดแฟนซี #กี่เพ้าเด็ก #ชุดยกน้ำชา #ชุดเจ้าบ่าว #ชุดเจ้าสาว #กี่เพ้าสั้น #กี่เพ้ายาว #เสื้อผ้าฝ้าย #ชุดผ้าฝ้าย #เครื่องประดับหัวเจ้าสาว #วิกผมจีนโบราณ
ราคา. 1,750 บาท (ราคาไม่รวมค่าขนส่ง)
ขนาดเป็นนิ้ว 🌈ไซด์ L

ไหล่ 15
อก 35
เอว 30
สะโพก 36
ยาวชุด 51 🌈ไซด์ XL

ไหล่ 15.5
อก 36
เอว 32
สะโพก 37
ยาวชุด 52 🌈ไซด์ XXL

ไหล่ 16
อก 38
เอว 33
สะโพก 40
ยาวชุด 51 💊สนใจติดต่อสอบถามได้

www.hongqipaoshop.com

LINE : @ntv7005q

IG: https://www.instagram.com/hong_chinise_dress

กี่เพ้ายาว สีชมพู ผ้าชีฟอง. รหัส LON 80 สินค้าพร้อมส่ง

#ชุดจีนชาย #ชุดจีนหญิง #กี่เพ้าชาย #กี่เพ้าหญิง #ชุดแฟนซี #กี่เพ้าเด็ก #ชุดยกน้ำชา #ชุดเจ้าบ่าว #ชุดเจ้าสาว #กี่เพ้าสั้น #กี่เพ้ายาว #เสื้อผ้าฝ้าย #ชุดผ้าฝ้าย #ชุดจีน #ชุดกี่เพ้าเด็กชาย #ชุดกี่เพ้าหญิง #ชุดจีนcosplay #กี่เพ้ายาว #ชุดกี่เพ้ายาว #กี่เพ้ายาวพร้อมส่ง #เดรสยาว #เดรสสไตล์จีน#ชุดแฟนซี #ชุดองค์หญิงกำมะลอ #ชุดจีนชาย #ชุดจีนหญิง #กี่เพ้าชาย #กี่เพ้าหญิง #ชุดแฟนซี #กี่เพ้าเด็ก #ชุดยกน้ำชา #ชุดเจ้าบ่าว #ชุดเจ้าสาว #กี่เพ้าสั้น #กี่เพ้ายาว #เสื้อผ้าฝ้าย #ชุดผ้าฝ้าย #เครื่องประดับหัวเจ้าสาว #วิกผมจีนโบราณ
ราคา. 1,000 บาท (ราคาไม่รวมค่าขนส่ง)
ขนาดเป็นนิ้ว 🌈ไซด์ XL

ไหล่ 14.5
อก 36
เอว 32
สะโพก free
ยาวชุด 46 💊สนใจติดต่อสอบถามได้

www.hongqipaoshop.com

LINE : @ntv7005q

IG: https://www.instagram.com/hong_chinise_dress

Most Popular Instagram Hashtags