[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#ชั้นโชว์สินค้า

MOST RECENT

ชั้นพับ 5 ชั้น (กั้นตก)
_______________
ชนิดไม้ : ขาพับ - ชนิดไม้สน | ที่วาง - ชนิดไม้ยางพารา
มือ : 1
_______________
ขนาด ชิ้นงาน : ยาว 55 สูง 50.5 กว้าง 44.5 cm.
ขนาด ที่วาง ( ไม่วัดกั้นตก ) : ยาว 55 x 8.5 cm.
ขอบ กั้นตก : ยาว 55 x สูง3 x หนา 1.3 cm.
ขอบ กั้นตก ( บนสุด ) : ยาว 55 x สูง7 x หนา 1.3 cm.
ความสูงแต่ละขั้น : 9 , 18 , 26 , 34.5 , 43.5 cm.

ความหนาไม้ : 1.3 ถึง 1.5 cm.
_______________________
ราคา 5 ชั้น : 750 บาท
_______________________
ค่าส่ง : พัสดุธรรมดา ชิ้นละ : 120 บาท
Ems ชิ้นละ : 250 บาท
__________
#ชั้นวาง #ชั้นโชว์สินค้า ชั้นไม้ #ชั้นพับ #ไม้สน #ชั้นมีขอบกั้นตก #ชั้นพับ #ชั้นไม้ #ชั้นวาง #ชั้นโชว์สินค้า #ไม้สน #เฟอร์นิเจอร์ #เฟอร์นิเจอร์ไม้ #เฟอร์นิเจอร์ราคาถูก #ชั้นวางต้นไม้ #ชั้นวางตุ๊กตา #ชั้นวางมินิ #ชั้นวางเครื่องสำอางค์ #ชั้นวางตะบองเพชร #ชั้นวางอเนกประสงค์ #ชั้นวางตุ๊กตา #ชั้นวางจัดระเบียบของใช้บนโต๊ะเครื่องแป้ง #กล่องไม้ #ไม้ #กล่อง #ไม้สน #ชั้นสินค้า #ชั้นโมเดล #ชั้น #ชั้นวางแว่นตา #ชั้นวางสร้อยข้อมือ #ชั้นวางของ #ชั้น

ชั้นพับ 5 ชั้น (กั้นตก)
_______________
ชนิดไม้ : ขาพับ - ชนิดไม้สน | ที่วาง - ชนิดไม้ยางพารา
มือ : 1
_______________
ขนาด ชิ้นงาน : ยาว 55 สูง 50.5 กว้าง 44.5 cm.
ขนาด ที่วาง ( ไม่วัดกั้นตก ) : ยาว 55 x 8.5 cm.
ขอบ กั้นตก : ยาว 55 x สูง3 x หนา 1.3 cm.
ขอบ กั้นตก ( บนสุด ) : ยาว 55 x สูง7 x หนา 1.3 cm.
ความสูงแต่ละขั้น : 9 , 18 , 26 , 34.5 , 43.5 cm.

ความหนาไม้ : 1.3 ถึง 1.5 cm.
_______________________
ราคา 5 ชั้น : 750 บาท
_______________________
ค่าส่ง : พัสดุธรรมดา ชิ้นละ : 120 บาท
Ems ชิ้นละ : 250 บาท
__________
#ชั้นวาง #ชั้นโชว์สินค้า ชั้นไม้ #ชั้นพับ #ไม้สน #ชั้นมีขอบกั้นตก #ชั้นพับ #ชั้นไม้ #ชั้นวาง #ชั้นโชว์สินค้า #ไม้สน #เฟอร์นิเจอร์ #เฟอร์นิเจอร์ไม้ #เฟอร์นิเจอร์ราคาถูก #ชั้นวางต้นไม้ #ชั้นวางตุ๊กตา #ชั้นวางมินิ #ชั้นวางเครื่องสำอางค์ #ชั้นวางตะบองเพชร #ชั้นวางอเนกประสงค์ #ชั้นวางตุ๊กตา #ชั้นวางจัดระเบียบของใช้บนโต๊ะเครื่องแป้ง #กล่องไม้ #ไม้ #กล่อง #ไม้สน #ชั้นสินค้า #ชั้นโมเดล #ชั้น #ชั้นวางแว่นตา #ชั้นวางสร้อยข้อมือ #ชั้นวางของ #ชั้น

ชั้นพับ 5 ชั้น (กั้นตก)
_______________
ชนิดไม้ : ขาพับ - ชนิดไม้สน | ที่วาง - ชนิดไม้ยางพารา
มือ : 1
_______________
ขนาด ชิ้นงาน : ยาว 55 สูง 50.5 กว้าง 44.5 cm.
ขนาด ที่วาง ( ไม่วัดกั้นตก ) : ยาว 55 x 8.5 cm.
ขอบ กั้นตก : ยาว 55 x สูง3 x หนา 1.3 cm.
ขอบ กั้นตก ( บนสุด ) : ยาว 55 x สูง7 x หนา 1.3 cm.
ความสูงแต่ละขั้น : 9 , 18 , 26 , 34.5 , 43.5 cm.

ความหนาไม้ : 1.3 ถึง 1.5 cm.
_______________________
ราคา 5 ชั้น : 750 บาท
_______________________
ค่าส่ง : พัสดุธรรมดา ชิ้นละ : 120 บาท
Ems ชิ้นละ : 250 บาท
__________
#ชั้นวาง #ชั้นโชว์สินค้า ชั้นไม้ #ชั้นพับ #ไม้สน #ชั้นมีขอบกั้นตก #ชั้นพับ #ชั้นไม้ #ชั้นวาง #ชั้นโชว์สินค้า #ไม้สน #เฟอร์นิเจอร์ #เฟอร์นิเจอร์ไม้ #เฟอร์นิเจอร์ราคาถูก #ชั้นวางต้นไม้ #ชั้นวางตุ๊กตา #ชั้นวางมินิ #ชั้นวางเครื่องสำอางค์ #ชั้นวางตะบองเพชร #ชั้นวางอเนกประสงค์ #ชั้นวางตุ๊กตา #ชั้นวางจัดระเบียบของใช้บนโต๊ะเครื่องแป้ง #กล่องไม้ #ไม้ #กล่อง #ไม้สน #ชั้นสินค้า #ชั้นโมเดล #ชั้น #ชั้นวางแว่นตา #ชั้นวางสร้อยข้อมือ #ชั้นวางของ #ชั้น

ชั้นพับ 5 ชั้น (กั้นตก)
_______________
ชนิดไม้ : ขาพับ - ชนิดไม้สน | ที่วาง - ชนิดไม้ยางพารา
มือ : 1
_______________
ขนาด ชิ้นงาน : ยาว 55 สูง 50.5 กว้าง 44.5 cm.
ขนาด ที่วาง ( ไม่วัดกั้นตก ) : ยาว 55 x 8.5 cm.
ขอบ กั้นตก : ยาว 55 x สูง3 x หนา 1.3 cm.
ขอบ กั้นตก ( บนสุด ) : ยาว 55 x สูง7 x หนา 1.3 cm.
ความสูงแต่ละขั้น : 9 , 18 , 26 , 34.5 , 43.5 cm.

ความหนาไม้ : 1.3 ถึง 1.5 cm.
_______________________
ราคา 5 ชั้น : 750 บาท
_______________________
ค่าส่ง : พัสดุธรรมดา ชิ้นละ : 120 บาท
Ems ชิ้นละ : 250 บาท
__________
#ชั้นวาง #ชั้นโชว์สินค้า ชั้นไม้ #ชั้นพับ #ไม้สน #ชั้นมีขอบกั้นตก #ชั้นพับ #ชั้นไม้ #ชั้นวาง #ชั้นโชว์สินค้า #ไม้สน #เฟอร์นิเจอร์ #เฟอร์นิเจอร์ไม้ #เฟอร์นิเจอร์ราคาถูก #ชั้นวางต้นไม้ #ชั้นวางตุ๊กตา #ชั้นวางมินิ #ชั้นวางเครื่องสำอางค์ #ชั้นวางตะบองเพชร #ชั้นวางอเนกประสงค์ #ชั้นวางตุ๊กตา #ชั้นวางจัดระเบียบของใช้บนโต๊ะเครื่องแป้ง #กล่องไม้ #ไม้ #กล่อง #ไม้สน #ชั้นสินค้า #ชั้นโมเดล #ชั้น #ชั้นวางแว่นตา #ชั้นวางสร้อยข้อมือ #ชั้นวางของ #ชั้น

ชั้นพับ 5 ชั้น (กั้นตก)
_______________
ชนิดไม้ : ขาพับ - ชนิดไม้สน | ที่วาง - ชนิดไม้ยางพารา
มือ : 1
_______________
ขนาด ชิ้นงาน : ยาว 55 สูง 50.5 กว้าง 44.5 cm.
ขนาด ที่วาง ( ไม่วัดกั้นตก ) : ยาว 55 x 8.5 cm.
ขอบ กั้นตก : ยาว 55 x สูง3 x หนา 1.3 cm.
ขอบ กั้นตก ( บนสุด ) : ยาว 55 x สูง7 x หนา 1.3 cm.
ความสูงแต่ละขั้น : 9 , 18 , 26 , 34.5 , 43.5 cm.

ความหนาไม้ : 1.3 ถึง 1.5 cm.
_______________________
ราคา 5 ชั้น : 750 บาท
_______________________
ค่าส่ง : พัสดุธรรมดา ชิ้นละ : 120 บาท
Ems ชิ้นละ : 250 บาท
__________
#ชั้นวาง #ชั้นโชว์สินค้า ชั้นไม้ #ชั้นพับ #ไม้สน #ชั้นมีขอบกั้นตก #ชั้นพับ #ชั้นไม้ #ชั้นวาง #ชั้นโชว์สินค้า #ไม้สน #เฟอร์นิเจอร์ #เฟอร์นิเจอร์ไม้ #เฟอร์นิเจอร์ราคาถูก #ชั้นวางต้นไม้ #ชั้นวางตุ๊กตา #ชั้นวางมินิ #ชั้นวางเครื่องสำอางค์ #ชั้นวางตะบองเพชร #ชั้นวางอเนกประสงค์ #ชั้นวางตุ๊กตา #ชั้นวางจัดระเบียบของใช้บนโต๊ะเครื่องแป้ง #กล่องไม้ #ไม้ #กล่อง #ไม้สน #ชั้นสินค้า #ชั้นโมเดล #ชั้น #ชั้นวางแว่นตา #ชั้นวางสร้อยข้อมือ #ชั้นวางของ #ชั้น

ชั้นพับ 5 ชั้น (กั้นตก)
_______________
ชนิดไม้ : ขาพับ - ชนิดไม้สน | ที่วาง - ชนิดไม้ยางพารา
มือ : 1
_______________
ขนาด ชิ้นงาน : ยาว 55 สูง 50.5 กว้าง 44.5 cm.
ขนาด ที่วาง ( ไม่วัดกั้นตก ) : ยาว 55 x 8.5 cm.
ขอบ กั้นตก : ยาว 55 x สูง3 x หนา 1.3 cm.
ขอบ กั้นตก ( บนสุด ) : ยาว 55 x สูง7 x หนา 1.3 cm.
ความสูงแต่ละขั้น : 9 , 18 , 26 , 34.5 , 43.5 cm.

ความหนาไม้ : 1.3 ถึง 1.5 cm.
_______________________
ราคา 5 ชั้น : 750 บาท
_______________________
ค่าส่ง : พัสดุธรรมดา ชิ้นละ : 120 บาท
Ems ชิ้นละ : 250 บาท
__________
#ชั้นวาง #ชั้นโชว์สินค้า ชั้นไม้ #ชั้นพับ #ไม้สน #ชั้นมีขอบกั้นตก #ชั้นพับ #ชั้นไม้ #ชั้นวาง #ชั้นโชว์สินค้า #ไม้สน #เฟอร์นิเจอร์ #เฟอร์นิเจอร์ไม้ #เฟอร์นิเจอร์ราคาถูก #ชั้นวางต้นไม้ #ชั้นวางตุ๊กตา #ชั้นวางมินิ #ชั้นวางเครื่องสำอางค์ #ชั้นวางตะบองเพชร #ชั้นวางอเนกประสงค์ #ชั้นวางตุ๊กตา #ชั้นวางจัดระเบียบของใช้บนโต๊ะเครื่องแป้ง #กล่องไม้ #ไม้ #กล่อง #ไม้สน #ชั้นสินค้า #ชั้นโมเดล #ชั้น #ชั้นวางแว่นตา #ชั้นวางสร้อยข้อมือ #ชั้นวางของ #ชั้น

3 ชั้นไซส์กลาง
พร้อมส่ง สีไม้,ขาว,น้ำตาล
ขนาด กว้าง8.4นิ้ว สูง3.3นิ้ว
ราคา 80 บาท

สั่งของ Id line : minniauy
#ชั้นไม้ #ชั้นวางของ #ชั้นโชว์สินค้า #ของแต่งบ้าน #ตกแต่งร้าน#ของขวัญ #งานฝีมือ
#dekcomkaamai

รอบใหม่ทำเสร็จแล้วค่าา🙌📦
ชั้นไม้ 4 ชั้นไซส์ใหญ่
ของพร้อมส่ง สีไม้
ขนาด ยาว20นิ้ว กว้าง2.5นิ้ว สูง7นิ้ว
ราคา 300 บาท

สั่งของ Id line : minniauy
#ชั้นไม้ #ชั้นโชว์สินค้า #ชั้นวางแคคตัส #ชั้นวางของเอนกประสงค์ #งานแฮนเมด #งานฝีมือ

.📣‼️‼️ปรับราคาใหม่‼️‼️.
เพิ่มความหนาของไม้ค่ะ
.
💙ราวตากผ้า ถอดประกอบได้ ไม้สัก ไม้หนาม้ากก!!
Size:
กางขากว้าง 63cm
ราวแขวนยาว 70cm
ราวแขวนสูงจากพื้น 88cm
.
ความสูงทั้งหมด 105cm
ความยาวทั้งหมด 100cm

Price:850฿.
.
.
110.17.5.6k
#ราวแขวนผ้า #ราวตากผ้า #ราวผ้า #แต่งห้อง #แต่งร้าน #ชั้นโชว์สินค้า #ชั้นวางของ #ชั้นพับ #ลังไม้ #กระบองเพชร #เก้าอี้ #รับหิ้วlyn

3 ชั้นไซส์กลาง
พร้อมส่ง สีไม้,ขาว
ขนาด กว้าง8.4นิ้ว สูง3.3นิ้ว
ราคา 80 บาท

สั่งของ Id line : minniauy
#ชั้นไม้ #ชั้นวางของ #ชั้นโชว์สินค้า #ของแต่งบ้าน #ตกแต่งร้าน#ของขวัญ #งานฝีมือ
#dekcomkaamai

รอบใหม่ทำเสร็จแล้วค่าา🙌📦
ชั้นไม้ 4 ชั้นไซส์ใหญ่
ของพร้อมส่ง สีไม้
ขนาด ยาว20นิ้ว กว้าง2.5นิ้ว สูง7นิ้ว
ราคา 300 บาท

สั่งของ Id line : minniauy
#ชั้นไม้ #ชั้นโชว์สินค้า #ชั้นวางแคคตัส #ชั้นวางของเอนกประสงค์ #งานแฮนเมด #งานฝีมือ

📣✨ชั้นวางเคส ของมาแล้ววว ใครสนใจทักมาเลย หมดไวน้าา‼️‼️.
.
ชั้นวางเคสมือถือที่รอคอย หรือจะใช้เป็นชั้นโชว์ของก็ได้ค่ะ มีขาตั้งพับเก็บได้ด้วย วางเคสมือถือก็ได้ แต่ละช่องขนาดใหญ่ วางมือถือใหญ่สุดได้ถึง iphone6+.
.
Size: ก50xย64cm /ลึก6.5cm
ชั้นบน กับ ชั้นล่าง สูง8cm (วางเคสi6+ได้ 4อัน)
ชั้นกลาง สูง9cm (วางเคสi6+ได้5อัน)
.
Price:750฿
.
#ชั้นวางเคสมือถือ #เคสมือถือ #ชั้นโชว์ #ชั้นโชว์สินค้า #ชั้นโชว์ของ.
.
2P.64.52.18.7.3k

ชั้นพับ 5 ชั้น (กั้นตก)
_______________
ชนิดไม้ : ขาพับ - ชนิดไม้สน | ที่วาง - ชนิดไม้ยางพารา
มือ : 1
_______________
ขนาด ชิ้นงาน : ยาว 55 สูง 50.5 กว้าง 44.5 cm.
ขนาด ที่วาง ( ไม่วัดกั้นตก ) : ยาว 55 x 8.5 cm.
ขอบ กั้นตก : ยาว 55 x สูง3 x หนา 1.3 cm.
ขอบ กั้นตก ( บนสุด ) : ยาว 55 x สูง7 x หนา 1.3 cm.
ความสูงแต่ละขั้น : 9 , 18 , 26 , 34.5 , 43.5 cm.

ความหนาไม้ : 1.3 ถึง 1.5 cm.
_______________________
ราคา 5 ชั้น : 750 บาท
_______________________
ค่าส่ง : พัสดุธรรมดา ชิ้นละ : 120 บาท
Ems ชิ้นละ : 250 บาท
__________
#ชั้นวาง #ชั้นโชว์สินค้า ชั้นไม้ #ชั้นพับ #ไม้สน #ชั้นมีขอบกั้นตก #ชั้นพับ #ชั้นไม้ #ชั้นวาง #ชั้นโชว์สินค้า #ไม้สน #เฟอร์นิเจอร์ #เฟอร์นิเจอร์ไม้ #เฟอร์นิเจอร์ราคาถูก #ชั้นวางต้นไม้ #ชั้นวางตุ๊กตา #ชั้นวางมินิ #ชั้นวางเครื่องสำอางค์ #ชั้นวางตะบองเพชร #ชั้นวางอเนกประสงค์ #ชั้นวางตุ๊กตา #ชั้นวางจัดระเบียบของใช้บนโต๊ะเครื่องแป้ง #กล่องไม้ #ไม้ #กล่อง #ไม้สน #ชั้นสินค้า #ชั้นโมเดล #ชั้น #ชั้นวางแว่นตา #ชั้นวางสร้อยข้อมือ #ชั้นวางของ #ชั้น

ชั้นพับ 5 ชั้น (กั้นตก)
_______________
ชนิดไม้ : ขาพับ - ชนิดไม้สน | ที่วาง - ชนิดไม้ยางพารา
มือ : 1
_______________
ขนาด ชิ้นงาน : ยาว 55 สูง 50.5 กว้าง 44.5 cm.
ขนาด ที่วาง ( ไม่วัดกั้นตก ) : ยาว 55 x 8.5 cm.
ขอบ กั้นตก : ยาว 55 x สูง3 x หนา 1.3 cm.
ขอบ กั้นตก ( บนสุด ) : ยาว 55 x สูง7 x หนา 1.3 cm.
ความสูงแต่ละขั้น : 9 , 18 , 26 , 34.5 , 43.5 cm.

ความหนาไม้ : 1.3 ถึง 1.5 cm.
_______________________
ราคา 5 ชั้น : 750 บาท
_______________________
ค่าส่ง : พัสดุธรรมดา ชิ้นละ : 120 บาท
Ems ชิ้นละ : 250 บาท
__________
#ชั้นวาง #ชั้นโชว์สินค้า ชั้นไม้ #ชั้นพับ #ไม้สน #ชั้นมีขอบกั้นตก #ชั้นพับ #ชั้นไม้ #ชั้นวาง #ชั้นโชว์สินค้า #ไม้สน #เฟอร์นิเจอร์ #เฟอร์นิเจอร์ไม้ #เฟอร์นิเจอร์ราคาถูก #ชั้นวางต้นไม้ #ชั้นวางตุ๊กตา #ชั้นวางมินิ #ชั้นวางเครื่องสำอางค์ #ชั้นวางตะบองเพชร #ชั้นวางอเนกประสงค์ #ชั้นวางตุ๊กตา #ชั้นวางจัดระเบียบของใช้บนโต๊ะเครื่องแป้ง #กล่องไม้ #ไม้ #กล่อง #ไม้สน #ชั้นสินค้า #ชั้นโมเดล #ชั้น #ชั้นวางแว่นตา #ชั้นวางสร้อยข้อมือ #ชั้นวางของ #ชั้น

.📣‼️‼️ปรับราคาใหม่‼️‼️.
เพิ่มความหนาของไม้ค่ะ
.
💙ราวตากผ้า ถอดประกอบได้ ไม้สัก ไม้หนาม้ากก!!
Size:
กางขากว้าง 63cm
ราวแขวนยาว 70cm
ราวแขวนสูงจากพื้น 88cm
.
ความสูงทั้งหมด 105cm
ความยาวทั้งหมด 100cm

Price:850฿.
.
.
110.17.5.6k
#ราวแขวนผ้า #ราวตากผ้า #ราวผ้า #แต่งห้อง #แต่งร้าน #ชั้นโชว์สินค้า #ชั้นวางของ #ชั้นพับ #ลังไม้ #กระบองเพชร #เก้าอี้ #รับหิ้วlyn

วันหยุดก็รับออเดอร์ตลอดจ้าา
ขอบคุณทุกออเดอร์นะค่ะ❤📦
.
.
สั่งของได้ตลอด ID Line : minniauy
#งานไม้ #งานไม้สน #ชั้นไม้วางของ #ชั้นโชว์สินค้า #ของตกแต่งบ้าน #งานฝีมือ #งานแฮนเมด

รีวิว ชั้นขนม ชั้นโชว์สินค้า ชั้นพับ
___________________________________
ขนาด : สูง 100 x หน้ากว้าง 60 cm.
ความลึกแต่ละถาด : 15 , 20 , 25 cm.
____________
งานดิบ ขาสีไม้ : 1,400 บาท
เคลือบแลคเกอร์ทั้งชิ้น ขาสีไม้ : 1,650 บาท
พ่นขาดำ + เคลือบแลคเกอร์ : 1,800 บาท
____________
จัดส่ง Kerry : 280 บาท
____________________________________
Line : @nxx7739y
________
#ชั้นพับ #ชั้นโชว์สินค้า #ชั้นไม้ #ชั้นวางต้นไม้ #ชั้นวางกระบอกเพชร #เฟอร์นิเจอร์ไม้ #ชั้นขนม #ชั้นสินค้า #ชั้นตกแต่งร้าน #ชั้นออกบู้ท #ชั้นวาง #ชั้นโชว์สินค้า ชั้นไม้ #ชั้นพับ #ไม้สน #ชั้นมีขอบกั้นตก #ชั้นพับ #ชั้นไม้ #ชั้นวาง #ชั้นโชว์สินค้า #ไม้สน #เฟอร์นิเจอร์ #เฟอร์นิเจอร์ไม้ #เฟอร์นิเจอร์ราคาถูก #ชั้นวางต้นไม้ #ชั้นวางตุ๊กตา #ชั้นวางมินิ #ชั้นวางเครื่องสำอางค์ #ชั้นวางตะบองเพชร #ชั้นวางอเนกประสงค์ #ชั้นวางตุ๊กตา #ชั้นวางจัดระเบียบของใช้บนโต๊ะเครื่องแป้ง #กล่องไม้ #ไม้ #กล่อง #ไม้สน #ชั้นสินค้า #ชั้นโมเดล #ชั้น #ชั้นวางแว่นตา #ชั้นวางสร้อยข้อมือ

Most Popular Instagram Hashtags