[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#ความซื่อสัตย์

2893 posts

TOP POSTS

ให้ความเชื่อใจไป ก็หวังจะได้... #ความซื่อสัตย์ กลับคืนมา😎😎

ตอนเป็นผู้กระทำไม่รู้สึก จะมาเจ็บลึกๆตอนโดนกระทำบ้าง #ความซื่อสัตย์ Cr.ดีเจพี่ฉอด

#ความซื่อสัตย์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ #รหัสเฟส
แต่มันขึ้นอยู่กับ #นิสัย และ #สันดานของคน

ให้เท่าไหร่ ก็ไม่เคยได้คืน #ความซื่อสัตย์ 🥀

มือที่สามมันจะไม่มีผล ถ้าคนสองคนต่างมี #ความซื่อสัตย์ 😍😍👌

ละฉันก็นอนคนเดียว#ความซื่อสัตย์

MOST RECENT

คุณทองแดง & คุณโจโฉ 🐕🐕#ความจงรักภักดี #ความซื่อสัตย์ #ความอบอุ่น 💛💛💛

ไม่"เรามีแฟนแล้ว" ชอบประโยคนี้นะ ..
แม้คำตอบมันจะดูโหดร้าย กับคนที่ถาม

แต่มันแสดงถึง #ความซื่อสัตย์ ของคนที่พูดไง 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

ให้ความเชื่อใจไป ก็หวังจะได้... #ความซื่อสัตย์ กลับคืนมา😎😎

คุณธรรมของคน “ ประการแรก คือ #ความซื่อสัตย์ ประการที่สอง คือ #การรู้จักข่มใจฝึกใจตนเอง #ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ความดีนั้น ประการที่สาม คือ #การอดทน_อดกลั้น_และอดออม #ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริต ประการที่สี่ คือ #การรู้จักละวางความชั่ว_ความทุจริต #และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน_เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

คุณธรรมสี่ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงาม จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุขความร่มเย็นและมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไป ”

คำสอนของพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

แม้คนที่ซื่อสัตย์ต้องไม่เหลือใคร แต่ฉันก็รักเธอ

ยังเหมือนเดิม ยังไงก็ยังอย่างนั้น
เวลาไม่เคยเปลี่ยนฉัน ที่มันยังมีแต่เธอทั้งใจ

#ความซื่อสัตย์ #bodyslam

#tamcha

ไปโกรธเขาไม่ได้หรอก ถ้าเขามีอะไรไม่บอก
ไปโกรธเขาไม่ได้หรอก ถ้าเขาไม่ได้ชวนไปไหนมาไหน
ไปโกรธเขาไม่ได้หรอก ถ้าเขาจะห่างเหินและไกลออกไป
เ ร า เ ลื อ ก เ ดิ น อ อ ก ม า
จ า ก ชี วิ ต ข อ ง เ ข าเ อ ง
มั น ก็ เ ป็ น เ รื่ อ ง ธ ร ร ม ด า
ถ้ า เ ร า จ ะ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ส า ร ะ
ส ำ คั ญ ใ น ชี วิ ต ข อ ง เ ข า อี ก แ ล้ ว
มั น ก็ แ ค่ เ ท่ า นั้ น เ อ ง แ ห ล ะ ชี วิ ต

#ฉันไม่ใช่รอยยิ้มของเค้า #ไม่ใช่คนที่เค้ารอคอย #และยิ่งตอนนี้ฉันไม่ใช่ความสุขอีกต่อไป #ที่ผ่านมาไม่ได้อะไร #ความซื่อสัตย์ #ความจริงใจ #ตอนนี้มีแต่ความไม่สบายใจแแค่นั้นเอง

คำว่า"แฟน"มันไม่ต้องการอะไรมากหรอกนะ..มันต้องการแค่ #เวลา# #ความรัก# #ความซื่อสัตย์#...แค่นั้นเอง...

#ความซื่อสัตย์ อยากได้ต้องให้ก่อน แต่บางทีให้ไปก้อไม่เคยได้คืน😢😬😂😅

.. ด้วยความเลื่อมใส และแรงศรัทธา.. ทำให้เรารู้ว่า#ความซื่อสัตย์ เป็นคุณสมบัติของผู้กล้า@ศาลพันท้ายนรสิงห์

ภาพรวมigอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้แสดงความยินดีให้กำลังใจ การพิมแชร์ในกลุ่มการช่วยกันพัฒนากลุ่ม3คนให่เก่งขึ้นพูดคุยหาวิธีต่างๆกัน การส่งสาระคำคมแง่คิดดีๆสาระน่ารู้ ประโยชน์ดีๆ และการสะท้อนการล้างห้องน้ำที่เปิดเผยตัวเองมากขึ้นความเข้าใจกับสิ่งที่ลงมือทำอยู่ ผลลัพต่างๆ ร่วมถึงการสร้างนิสัยให้รู้จักเก็บรู้จักออมเพื่อวันข้างหน้าเพื่ออนาคต การพูดคุยสื่อสัมพันธ์แนะนำโปรดีๆให้ลูกค้าคนรอบข้าง และความซื่อสัตย์ การทำดีโดยไม่หวังผลการมีจิตใจที่อ่อนน้อมค่ะ#ccm_2669#สาระดีๆแง่คิดดีๆ#ความซื่อสัตย์#รอยยิ้ม#สื่อสัมพันธ์ในทีงาน#การแชร์#โปรโมชั่นดีๆ#เซลฟี่ใสใส#สะท้อนล้างห้องน้ำวันคู่#ขับเคลื่อนกลุ่ม3คน#พัฒนาอยู่เสมอ

🎲 ชอบคำพูดนึงที่ว่า “ #ความซื่อสัตย์ เป็นของขวัญราคาแพง
อย่าคาดหวังมันจากคนราคาถูก “ 💍💐

เราเคยเชื่อในความรักน่ะ เคยใว้ใจ เคยยอมโง่ เคยเชื่อว่า #ความดี #ความซื่อสัตย์ มันจะชนะใจ แต่ปล่าวเลย เรากลับโดนหักหลัง

ให้เท่าไหร่ ก็ไม่เคยได้คืน #ความซื่อสัตย์ 🥀

Most Popular Instagram Hashtags