[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#กระติกน้ำเย็น

MOST RECENT

กระติกน้ำเย็นชื่นใจ ของพรีเมี่ยมเซเว่น พลาสติกอย่างดีหนามากก!!
สำหรับใส่เครื่องดื่มเย็น ได้ 3 ลิตร
เก็บความเย็นได้นาน 8 ชั่วโมง
ความจุ 3 ลิตร
มีช่องใส่หลอดดูด (เพียงแค่สไลด์ฝาขึ้นไปด้านบน)
สินค้าใหม่พร้อมกล่อง
คำเตือน : ห้ามใส่น้ำร้อน
ราคา 210 บาท📮ค่าส่งลทบ.70 ems80 (น้ำหนักเยอะ)
สั่งซื้อ 🆔:@qcq5207g
#กระติกน้ำเย็นชื่นใจ #กระติกน้ำ #กระติกน้ำเย็น #ของพรีเมี่ยม #ของพรีเมี่ยมเซเว่น #แลกของพรีเมี่ยม #giftshop

กระติกน้ำเย็นชื่นใจ ของพรีเมี่ยมเซเว่น
สำหรับใส่เครื่องดื่มเย็น ได้ 3 ลิตร
เก็บความเย็นได้นาน 8 ชั่วโมง
ความจุ 3 ลิตร
มีช่องใส่หลอดดูด (เพียงแค่สไลด์ฝาขึ้นไปด้านบน)
สินค้าใหม่พร้อมกล่อง
คำเตือน : ห้ามใส่น้ำร้อน
ราคา 210 บาท📮ค่าส่งลทบ.70 ems80 (น้ำหนักเยอะ)
สั่งซื้อ 🆔:@qcq5207g
#กระติกน้ำเย็นชื่นใจ #กระติกน้ำ #กระติกน้ำเย็น #ของพรีเมี่ยม #ของพรีเมี่ยมเซเว่น #แลกของพรีเมี่ยม #giftshop

กระติกน้ำเย็นชื่นใจ ของพรีเมี่ยมเซเว่น
สำหรับใส่เครื่องดื่มเย็น ได้ 3 ลิตร
เก็บความเย็นได้นาน 8 ชั่วโมง
ความจุ 3 ลิตร
มีช่องใส่หลอดดูด (เพียงแค่สไลด์ฝาขึ้นไปด้านบน)
สินค้าใหม่พร้อมกล่อง
คำเตือน : ห้ามใส่น้ำร้อน
ราคา 210 บาท📮ค่าส่งลทบ.70 ems80 (น้ำหนักเยอะ)
สั่งซื้อ 🆔:@qcq5207g
#กระติกน้ำเย็นชื่นใจ #กระติกน้ำ #กระติกน้ำเย็น #ของพรีเมี่ยม #ของพรีเมี่ยมเซเว่น #แลกของพรีเมี่ยม #giftshop

กระติกน้ำเย็นชื่นใจ ของพรีเมี่ยมเซเว่น
สำหรับใส่เครื่องดื่มเย็น ได้ 3 ลิตร
เก็บความเย็นได้นาน 8 ชั่วโมง
ความจุ 3 ลิตร
มีช่องใส่หลอดดูด (เพียงแค่สไลด์ฝาขึ้นไปด้านบน)
สินค้าใหม่พร้อมกล่อง
คำเตือน : ห้ามใส่น้ำร้อน
ราคา 210 บาท📮ค่าส่งลทบ.70 ems80 (น้ำหนักเยอะ)
สั่งซื้อ 🆔:@qcq5207g
#กระติกน้ำเย็นชื่นใจ #กระติกน้ำ #กระติกน้ำเย็น #ของพรีเมี่ยม #ของพรีเมี่ยมเซเว่น #แลกของพรีเมี่ยม #giftshop

กระติกน้ำเย็นชื่นใจ ของพรีเมี่ยมเซเว่น
สำหรับใส่เครื่องดื่มเย็น ได้ 3 ลิตร
เก็บความเย็นได้นาน 8 ชั่วโมง
ความจุ 3 ลิตร
มีช่องใส่หลอดดูด (เพียงแค่สไลด์ฝาขึ้นไปด้านบน)
สินค้าใหม่พร้อมกล่อง
คำเตือน : ห้ามใส่น้ำร้อน
ราคา 210 บาท📮ค่าส่งลทบ.70 ems80 (น้ำหนักเยอะ)
สั่งซื้อ 🆔:@qcq5207g
#กระติกน้ำเย็นชื่นใจ #กระติกน้ำ #กระติกน้ำเย็น #ของพรีเมี่ยม #ของพรีเมี่ยมเซเว่น #แลกของพรีเมี่ยม #giftshop

กระติกน้ำเย็นชื่นใจ ของพรีเมี่ยมเซเว่น
สำหรับใส่เครื่องดื่มเย็น ได้ 3 ลิตร
เก็บความเย็นได้นาน 8 ชั่วโมง
ความจุ 3 ลิตร
มีช่องใส่หลอดดูด (เพียงแค่สไลด์ฝาขึ้นไปด้านบน)
สินค้าใหม่พร้อมกล่อง
คำเตือน : ห้ามใส่น้ำร้อน
ราคา 210 บาท📮ค่าส่งลทบ.70 ems80 (น้ำหนักเยอะ)
สั่งซื้อ 🆔:@qcq5207g
#กระติกน้ำเย็นชื่นใจ #กระติกน้ำ #กระติกน้ำเย็น #ของพรีเมี่ยม #ของพรีเมี่ยมเซเว่น #แลกของพรีเมี่ยม #giftshop

กระติกน้ำเย็นชื่นใจ ของพรีเมี่ยมเซเว่น
สำหรับใส่เครื่องดื่มเย็น ได้ 3 ลิตร
เก็บความเย็นได้นาน 8 ชั่วโมง
ความจุ 3 ลิตร
มีช่องใส่หลอดดูด (เพียงแค่สไลด์ฝาขึ้นไปด้านบน)
สินค้าใหม่พร้อมกล่อง
คำเตือน : ห้ามใส่น้ำร้อน
ราคา 250 บาท
📮ค่าส่งลทบ.70 ems80 (น้ำหนักเยอะ)
สั่งซื้อ 🆔:@qcq5207g
#กระติกน้ำเย็นชื่นใจ #กระติกน้ำ #กระติกน้ำเย็น #ของพรีเมี่ยม #ของพรีเมี่ยมเซเว่น #แลกของพรีเมี่ยม #giftshop

กระติกน้ำเย็นชื่นใจ ของพรีเมี่ยมเซเว่น
สำหรับใส่เครื่องดื่มเย็น ได้ 3 ลิตร
เก็บความเย็นได้นาน 8 ชั่วโมง
ความจุ 3 ลิตร
มีช่องใส่หลอดดูด (เพียงแค่สไลด์ฝาขึ้นไปด้านบน)
สินค้าใหม่พร้อมกล่อง
คำเตือน : ห้ามใส่น้ำร้อน
ราคา 250 บาท
📮ค่าส่งลทบ.70 ems80 (น้ำหนักเยอะ)
สั่งซื้อ 🆔:@qcq5207g
#กระติกน้ำเย็นชื่นใจ #กระติกน้ำ #กระติกน้ำเย็น #ของพรีเมี่ยม #ของพรีเมี่ยมเซเว่น #แลกของพรีเมี่ยม #giftshop

กระติกน้ำเย็นชื่นใจ ของพรีเมี่ยมเซเว่น
สำหรับใส่เครื่องดื่มเย็น ได้ 3 ลิตร
เก็บความเย็นได้นาน 8 ชั่วโมง
ความจุ 3 ลิตร
มีช่องใส่หลอดดูด (เพียงแค่สไลด์ฝาขึ้นไปด้านบน)
สินค้าใหม่พร้อมกล่อง
คำเตือน : ห้ามใส่น้ำร้อน
ราคา 210 บาท📮ค่าส่งลทบ.70 ems80 (น้ำหนักเยอะ)
สั่งซื้อ 🆔:@qcq5207g
#กระติกน้ำเย็นชื่นใจ #กระติกน้ำ #กระติกน้ำเย็น #ของพรีเมี่ยม #ของพรีเมี่ยมเซเว่น #แลกของพรีเมี่ยม #giftshop

กระติกน้ำเย็นชื่นใจ ของพรีเมี่ยมเซเว่น
สำหรับใส่เครื่องดื่มเย็น ได้ 3 ลิตร
เก็บความเย็นได้นาน 8 ชั่วโมง
ความจุ 3 ลิตร
มีช่องใส่หลอดดูด (เพียงแค่สไลด์ฝาขึ้นไปด้านบน)
สินค้าใหม่พร้อมกล่อง
คำเตือน : ห้ามใส่น้ำร้อน
ราคา 250 บาท
📮ค่าส่งลทบ.70 ems80 (น้ำหนักเยอะ)
สั่งซื้อ 🆔:@qcq5207g
#กระติกน้ำเย็นชื่นใจ #กระติกน้ำ #กระติกน้ำเย็น #ของพรีเมี่ยม #ของพรีเมี่ยมเซเว่น #แลกของพรีเมี่ยม #giftshop

กระติกน้ำเย็นชื่นใจ ของพรีเมี่ยมเซเว่น
สำหรับใส่เครื่องดื่มเย็น ได้ 3 ลิตร
เก็บความเย็นได้นาน 8 ชั่วโมง
ความจุ 3 ลิตร
มีช่องใส่หลอดดูด (เพียงแค่สไลด์ฝาขึ้นไปด้านบน)
สินค้าใหม่พร้อมกล่อง
คำเตือน : ห้ามใส่น้ำร้อน
ราคา 250 บาท
📮ค่าส่งลทบ.70 ems80 (น้ำหนักเยอะ)
สั่งซื้อ 🆔:@qcq5207g
#กระติกน้ำเย็นชื่นใจ #กระติกน้ำ #กระติกน้ำเย็น #ของพรีเมี่ยม #ของพรีเมี่ยมเซเว่น #แลกของพรีเมี่ยม #giftshop

กระติกน้ำเย็นชื่นใจ ของพรีเมี่ยมเซเว่น
สำหรับใส่เครื่องดื่มเย็น ได้ 3 ลิตร
เก็บความเย็นได้นาน 8 ชั่วโมง
ความจุ 3 ลิตร
มีช่องใส่หลอดดูด (เพียงแค่สไลด์ฝาขึ้นไปด้านบน)
สินค้าใหม่พร้อมกล่อง
คำเตือน : ห้ามใส่น้ำร้อน
ราคา 250 บาท
📮ค่าส่งลทบ.70 ems80 (น้ำหนักเยอะ)
สั่งซื้อ 🆔:@qcq5207g
#กระติกน้ำเย็นชื่นใจ #กระติกน้ำ #กระติกน้ำเย็น #ของพรีเมี่ยม #ของพรีเมี่ยมเซเว่น #แลกของพรีเมี่ยม #giftshop

📌 สินค้าราคาพิเศษช่วงปีใหม่
กระติกเก็บร้อนเย็น ราคาพิเศษ
ราคา : 250 บาท
ลทบ : 50 ems : 70

LINE : @jlx1628d
FB : Tukta Shop
#กระติกน้ำ #กระติกน้ำเก็บความร้อน #กระติกน้ำเก็บความเย็น #กระติกน้ำร้อนเย็น #กระติกน้ำร้อน #กระติกน้ำเย็น

❗️❗️ขาย❗️❗️
✔ยกชุด กระติกน้ำ star war 3 แบบ ราคาพิเศษ 999 บาท 🌋🌋 ในเวปขายอยู่ชิ้นละ 500-590 บาท
✔ของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน
✔ขนาดจุ 400 ml/วัสดุ metal
✔น้ำร้อน น้ำเย็น ✔ขายแยก ชิ้นละ 450 ไม่รวมส่ง

งดจอง ขอคนพร้อมโอน ธ.กสิกร,ไทยพาณิชย์,พร้อมเพย์(ไม่เสียค่าโอน)
ส่งของ จ-ศ 📬ลทบ.60 📮EMS 100

Inbox
IDline @limiped

#แก้วน้ำสตาวอล #กระติกน้ำ #กระติกน้ำร้อน #ของเล่นสตาวอล #กระติกน้ำเย็น #ของเล่น #ของสะสม #โมเดล

รายละเอียดของสินค้า ขวดน้ำ กระติกน้ำ สแตนเลส เก็บร้อนเย็น ขนาด 500ml รุ่น cupColorfulInsulation101-J1

ขวดน้ำ กระติกน้ำ สแตนเลส เก็บร้อนเย็น ขนาด 500ml รุ่น cupColorfulInsulation101-J1

คุณสมบัติ -ผลิตจาก Stainless อย่างดี -มีหูจับ พกพาสะดวก
-ดีไซน์สวยงาม และน้ำหนักเบา
-ลวดลายน่ารัก
สีชมพู. สีฟ้า

6x21x21#กระติกน้ำ#กระติกน้ำร้อน#กระติกน้ำเย็น#เด็ก#แม่และเด็ก#เก็บนม#ใส่น้ำผลไม้#ของขวัญ#ของฝาก#ปีใหม่#ร้านขายถูก#ร้านอายุยืน 😊ราคา 189 บาท 📮ลงทะเบียน 40 EMS 50 🎀ท่านที่อยู่แถว ประเวศ ศรีนครินทร์ บางนา สามารถมารับที่ร้านได้นะคะ ☎️065-4168615

กระบอกน้ำสูญญากาศลายสัตว์สุดน่ารัก

มี 2 ขนาด 350ml กับ 500ml

คุณสมบัติสำคัญ

เป็นกระบอกน้ำเก็บน้ำร้อน - เย็น ได้นานถึง 8-10 ชม. ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

สำหรับพกพาหรือเดินทาง สะดวก สามารถเก็บอุณหภูมิ ได้ดี น้ำหนักเบา

ผลิตจากวัสดุ : สแตนเลสอย่างดี คุณภาพสูง : รอบฝามีวงเเหวนพลาสติกพร้อมยางซีล หุ้มกันน้ำรั่วซึม พกพาไปได้ทุกที่ : ฝาถอดล้างทำความสะอาดได้
มี 2 ขนาด 6 สี 6 ลาย
🌈สีชมพู 🐰
🌈สีขาว 🐼
🌈สีครีม 🦁
🌈สีฟ้า 🐘
🌈สีเหลือง🐤
🌈สีเขียว 🦌

ขนาด 350 ml ราคา 159 บาท
ขนาด 500 ml ราคา 189 บาท

ลทบ 45
EMS 65

#กระบอกน้ำเก็บความเย็น #กระบอกน้ำเก็บความร้อน #กระบอกน้ำลายสัตว์ #กระบอกน้ำน่ารัก #กระบอกน้ำสูญญากาศ #กระติกน้ำร้อน #กระติกน้ำเย็น

Smm
มิติใหม่ของกระติกสุดน่ารัก💖💖
#กระติกน้ำเย็นคิตตี้ 💖 แบบมีห่วงคล้องฝา💕
#กระติกเก็บความร้อน เย็นสุดสวย💕✨
แนวใหม่ไม่เหมือนใคร💖🍼🕰เก็บร้อนเย็นก็ได้✨💕
มีถึง 4 ลายให้เลือกเลยจ้า

ราคา 440 บาท
ID : enpp_0110

#กระติกน้ำคิตตี้ #กระบอกน้ำคิตตี้ #คิตตี้ #กระติกน้ำเก็บอุณหภูมิ #กระติกน้ำร้อนคิตตี้ #กระติกน้ำร้อน #กระติกน้ำเย็น

Most Popular Instagram Hashtags