#۱۸تیر

MOST RECENT

خیلی دوست دارم بدونم تو بیشعور الان کجایی؟ بدبختی ما شما بیشعورهای سیاسی هستید که بدون هیچ مطالعه سیاسی هر ۴ سال یکبار هی گه میخورید و هی تکرار میکنید خيلى ها #تابستان_۶۷ فهميدن اين حكومت اصلاح پذير نيست بعضیا #۱۸تیر ۷۸ فهميدن من #خرداد۸۸ فهميدم يه عده زيادى هم هنوز نفهميدن!!! دلار 5600 تومن #دلار

یک پنجشنبه طوری بود تما ایران منتظر ورود بزرگترین رهبر انقلابی دنیا به کشور بود همان زمان زمزمه کردند بختیار هواپیما را میزند . هواپیما نشست و امام وارد ایران شد و بختیار هیچ #غلطی نکرد.
پنجشنبه طوری صدام به سمت ایران شلیک کرد و وعده خوردن ناهار شام در شهرهای ایران را داد همان زمان یک عده گفتند اول کاریم و کار انقلاب تمام است . صدام هشت سال زد و زد اما در نهایت هیچ #غلطی نکرد.

پنجشنبه طوری رئیس جمهور منتخب ایران خائن از کار در امد و با لباس زنانه از ایران فرار کرد باز هم گفتند کار انقلاب تمام است اما بازهم نه او و نه رجوی هیچ #غلطی نتوانستند بکنند.
رجائی شهید شد و همه سراسیمه شدند از شهادت نخست وزیر ، منافقین به خیال خود کار انقلاب را یکسره کردند اما بازهم هیچ #غلطی نتوانستند بکنند.
مجنون ، خیبر کربلای ۵ ، جنگ نفتکشها و مهدوی و ورود مستقیم آمریکا به درگیری اما بازهم آمریکه هیچ #غلطی نتوانست بکند.
رسیدیم به عروج ملکوتی روح خدا و بی پشت و پناه شدن انقلاب ، اما بازهم خواست خدا و یاری امام زمان بزرگ مردی را بر مسند ولایت نشاند که دنیا نظیرش را ندیده #امام_خامنه‌ای.

داماتو تصویب کردند نفت تحریم شد ، محدود شدیم اما ساختیم و آباد کردیم ویرانه‌های جنگ را و به جلو شتابان ادامه دادیم.
انقلاب رسید به باغی آن و مجلس ششم . ندیدید تحصن کاسه لیسهای آمریکایی را در مجلس ؟ نشنیدید بد مستیهای ضد انقلاب و باطبی‌ها را در #۱۸تیر ؟
گذشت و گذشتیم تا باغی این ملعون تاریخ انقلاب و جاسوسهای وارداتی‌اش مشکل هسته‌ای را درست کردند و شد قرارداد پاریس و پروتکل الحاقی و کلاه گشادی که بر سر دولتمردان آن زمان رفت.
اما گذشت و گذشتیم تا قطار انقلاب را دوباره به ریلش برگرداندیم ولی مگر میشود حکومت انقلابی از دست #لیبرالها و جاسوسها و نفوذیها راحت باشد؟ فتنه‌ای علم کردند در ۸۸ که نظیرش در هر کشور اروپایی بود آخر قصه گرجستان میشد و اوکراین اما فدای #صلابت_حیدری آقا که مانند ناخدایی دوباره کشتی انقلاب را از طوفانی رهانید.

انحراف آمد و رفت و بعد از آن شد تدبیری بی تدبیر شد ترس #لیبرال از کدخدا شد #مذاکره شد جهنم شد #درک هرچه گفتیم شیخ نمیشود و او گفت آب هم اگر میخواهید باید #کدخدا بخواهد .
بله دوستان ما برای اینکه ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده‌ایم .
حالا این بولتون و برجام و ترامپ که هیچ هزاران شیطان دیگر هم بیاید و برود هزاران ترامپ و لشکرش باشند این انقلاب تا انقلاب مهدی ماندنیست و فقط در ایستگاههای مختلف خناسان را از قطار خویش پیاده میکند.

پنجشنبه / #علی_مختارزاده
یک پنجشنبه طوری بود تما ایران منتظر ورود بزرگترین رهبر انقلابی دنیا به کشور بود همان زمان زمزمه کردند بختیار هواپیما را میزند . هواپیما نشست و امام وارد ایران شد و بختیار هیچ #غلطی نکرد.
پنجشنبه طوری صدام به سمت ایران شلیک کرد و وعده خوردن ناهار شام در شهرهای ایران را داد همان زمان یک عده گفتند اول کاریم و کار انقلاب تمام است . صدام هشت سال زد و زد اما در نهایت هیچ #غلطی نکرد.
پنجشنبه طوری رئیس جمهور منتخب ایران خائن از کار در امد و با لباس زنانه از ایران فرار کرد باز هم گفتند کار انقلاب تمام است اما بازهم نه او و نه رجوی هیچ #غلطی نتوانستند بکنند.
رجائی شهید شد و همه سراسیمه شدند از شهادت نخست وزیر ، منافقین به خیال خود کار انقلاب را یکسره کردند اما بازهم هیچ #غلطی نتوانستند بکنند.
مجنون ، خیبر کربلای ۵ ، جنگ نفتکشها و مهدوی و ورود مستقیم آمریکا به درگیری اما بازهم آمریکه هیچ #غلطی نتوانست بکند.
رسیدیم به عروج ملکوتی روح خدا و بی پشت و پناه شدن انقلاب ، اما بازهم خواست خدا و یاری امام زمان بزرگ مردی را بر مسند ولایت نشاند که دنیا نظیرش را ندیده #امام_خامنه‌ای.
داماتو تصویب کردند نفت تحریم شد ، محدود شدیم اما ساختیم و آباد کردیم ویرانه‌های جنگ را و به جلو شتابان ادامه دادیم.
انقلاب رسید به باغی آن و مجلس ششم . ندیدید تحصن کاسه لیسهای آمریکایی را در مجلس ؟ نشنیدید بد مستیهای ضد انقلاب و باطبی‌ها را در #۱۸تیر ؟
گذشت و گذشتیم تا باغی این ملعون تاریخ انقلاب و جاسوسهای وارداتی‌اش مشکل هسته‌ای را درست کردند و شد قرارداد پاریس و پروتکل الحاقی و کلاه گشادی که بر سر دولتمردان آن زمان رفت.
اما گذشت و گذشتیم تا قطار انقلاب را دوباره به ریلش برگرداندیم ولی مگر میشود حکومت انقلابی از دست #لیبرالها و جاسوسها و نفوذیها راحت باشد؟ فتنه‌ای علم کردند در ۸۸ که نظیرش در هر کشور اروپایی بود آخر قصه گرجستان میشد و اوکراین اما فدای #صلابت_حیدری آقا که مانند ناخدایی دوباره کشتی انقلاب را از طوفانی رهانید.
انحراف آمد و رفت و بعد از آن شد تدبیری بی تدبیر شد ترس #لیبرال از کدخدا شد #مذاکره شد جهنم شد #درک هرچه گفتیم شیخ نمیشود و او گفت آب هم اگر میخواهید باید #کدخدا بخواهد .
بله دوستان ما برای اینکه ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده‌ایم .⬇️

پنجشنبه/قطار انقلاب و خناسان داخلی

یک پنجشنبه طوری بود تمام ایران منتظر ورود بزرگترین رهبرانقلابی دنیا به کشور بود همان زمان زمزمه کردند بختیار هواپیما را می زند.هواپیما نشست و امام وارد ایران شد و بختیار هیچ #غلطی نکرد
پنجشنبه طوری صدام به سمت ایران شلیک کرد و وعده خوردن ناهار وشام در شهرهای ایران را داد،همان زمان یک عده گفتند اول کاریم و کار انقلاب تمام است صدام هشت سال زد و زد اما در نهایت هیچ غلطی نکرد

پنجشنبه طوری رئیس جمهور منتخب ایران خائن از کار درآمد و با لباس زنانه از ایران فرار کرد، بازهم گفتند کار انقلاب تمام است اما بازهم نه او و نه رجوی هیچ غلطی نتوانستند بکنند

رجائی شهید شد و همه از شهادت نخست وزیر سراسیمه شدند،منافقین به خیال خود کار انقلاب را یکسره کردند،اما بازهم هیچ #غلطی نتوانستند بکنند

مجنون،خیبر،کربلای۵،جنگ نفتکش ها و شهیدمهدوی و ورود مستقیم آمریکا به درگیری اما بازهم آمریکا هیچ #غلطی نتوانست بکند

رسیدیم به عروج ملکوتی روح خدا و بی پشت و پناه شدن انقلاب،اما بازهم خواست خدا و یاری امام زمان(عج) بزرگ مردی را بر مسند ولایت نشاند که دنیا نظیرش را ندیده #امام_خامنه‌ای
داماتو را تصویب کردند نفت تحریم شد، محدود شدیم، اما ویرانه‌های جنگ را ساختیم و آباد کردیم و رو به جلو شتابان ادامه دادیم

انقلاب رسید به باغی آن و #مجلس_ششم تحصن کاسه لیسهای آمریکایی را در مجلس ندیدید؟صدای بدمستی های ضدانقلاب و باطبی‌ها را در #۱۸تیر نشنیدید؟
گذشت و گذشتیم تا باغی این ملعون تاریخ انقلاب و جاسوس های وارداتی‌اش مشکل #هسته‌ای را درست کردند و شد #قرارداد_پاریس و #پروتکل_الحاقی و کلاه گشادی که بر سر دولتمردان آن زمان رفت
اما گذشت و گذشتیم تا قطار انقلاب را دوباره به ریلش برگرداندیم ولی مگر می شود حکومت انقلابی از دست #لیبرالها و جاسوسها و #نفوذی ها راحت باشد؟
در ۸۸ #فتنه ای علم کردند که اگر نظیرش در هر کشور اروپایی بود آخر قصه اش گرجستان و اوکراین می شد،اما فدای #صلابت_حیدری آقا که مانند ناخدایی دوباره کشتی انقلاب را از طوفانی رهانید

#انحراف آمد و رفت و بعد از آن تدبیر بی تدبیر شد، ترس #لیبرال از کدخدا شد، #مذاکره شد،جهنم شد، #درک...هرچه گفتیم شیخ نمی شود و او گفت آب هم اگر می خواهید باید #کدخدا بخواهد!
بله دوستان؛ما برای اینکه ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده‌ایم
حالا این بولتون و #برجام و ترامپ که هیچ، هزاران شیطان دیگر هم بیاید و برود هزاران ترامپ و لشکرش باشند این انقلاب تا #انقلاب_مهدی ماندنیست و فقط در ایستگاه های مختلف خناسان را از قطار خویش پیاده می کند.

#حتما بخونید....
پنجشنبه / #علی_مختارزاده
یک پنجشنبه طوری بود تما ایران منتظر ورود بزرگترین رهبر انقلابی دنیا به کشور بود همان زمان زمزمه کردند بختیار هواپیما را میزند . هواپیما نشست و امام وارد ایران شد و بختیار هیچ #غلطی نکرد.
پنجشنبه طوری صدام به سمت ایران شلیک کرد و وعده خوردن ناهار شام در شهرهای ایران را داد همان زمان یک عده گفتند اول کاریم و کار انقلاب تمام است . صدام هشت سال زد و زد اما در نهایت هیچ #غلطی نکرد.
@ansoyesiasat
پنجشنبه طوری رئیس جمهور منتخب ایران خائن از کار در امد و با لباس زنانه از ایران فرار کرد باز هم گفتند کار انقلاب تمام است اما بازهم نه او و نه رجوی هیچ #غلطی نتوانستند بکنند.
رجائی شهید شد و همه سراسیمه شدند از شهادت نخست وزیر ، منافقین به خیال خود کار انقلاب را یکسره کردند اما بازهم هیچ #غلطی نتوانستند بکنند.
مجنون ، خیبر کربلای ۵ ، جنگ نفتکشها و مهدوی و ورود مستقیم آمریکا به درگیری اما بازهم آمریکه هیچ #غلطی نتوانست بکند.
رسیدیم به عروج ملکوتی روح خدا و بی پشت و پناه شدن انقلاب ، اما بازهم خواست خدا و یاری امام زمان بزرگ مردی را بر مسند ولایت نشاند که دنیا نظیرش را ندیده #امام_خامنه‌ای.
@ansoyesiasat
داماتو تصویب کردند نفت تحریم شد ، محدود شدیم اما ساختیم و آباد کردیم ویرانه‌های جنگ را و به جلو شتابان ادامه دادیم.
انقلاب رسید به باغی آن و مجلس ششم . ندیدید تحصن کاسه لیسهای آمریکایی را در مجلس ؟ نشنیدید بد مستیهای ضد انقلاب و باطبی‌ها را در #۱۸تیر ؟
گذشت و گذشتیم تا باغی این ملعون تاریخ انقلاب و جاسوسهای وارداتی‌اش مشکل هسته‌ای را درست کردند و شد قرارداد پاریس و پروتکل الحاقی و کلاه گشادی که بر سر دولتمردان آن زمان رفت.
اما گذشت و گذشتیم تا قطار انقلاب را دوباره به ریلش برگرداندیم ولی مگر میشود حکومت انقلابی از دست #لیبرالها و جاسوسها و نفوذیها راحت باشد؟ فتنه‌ای علم کردند در ۸۸ که نظیرش در هر کشور اروپایی بود آخر قصه گرجستان میشد و اوکراین اما فدای #صلابت_حیدری آقا که مانند ناخدایی دوباره کشتی انقلاب را از طوفانی رهانید.
@ansoyesiasat
انحراف آمد و رفت و بعد از آن شد تدبیری بی تدبیر شد ترس #لیبرال از کدخدا شد #مذاکره شد جهنم شد #درک هرچه گفتیم شیخ نمیشود و او گفت آب هم اگر میخواهید باید #کدخدا بخواهد .
بله دوستان ما برای اینکه ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده‌ایم .
حالا این بولتون و برجام و ترامپ که هیچ هزاران شیطان دیگر هم بیاید و برود هزاران ترامپ و لشکرش باشند این انقلاب تا انقلاب مهدی ماندنیست و فقط در ایستگاههای مختلف خناسا

پنجشنبه / #علی_مختارزاده
یک پنجشنبه طوری بود تمام ایران منتظر ورود بزرگترین رهبر انقلابی دنیا به کشور بود همان زمان زمزمه کردند بختیار هواپیما را میزند . هواپیما نشست و امام وارد ایران شد و بختیار هیچ #غلطی نکرد☺
پنجشنبه طوری صدام به سمت ایران شلیک کرد و وعده خوردن ناهار شام در شهرهای ایران را داد همان زمان یک عده گفتند اول کاریم و کار انقلاب تمام است . صدام هشت سال زد و زد اما در نهایت هیچ #غلطی نکرد☺
پنجشنبه طوری رئیس جمهور منتخب ایران خائن از کار در امد و با لباس زنانه از ایران فرار کرد باز هم گفتند کار انقلاب تمام است اما بازهم نه او و نه رجوی هیچ #غلطی نتوانستند بکنند☺
رجائی شهید شد و همه سراسیمه شدند از شهادت نخست وزیر ، منافقین به خیال خود کار انقلاب را یکسره کردند اما بازهم هیچ #غلطی نتوانستند بکنند☺
مجنون ، خیبر کربلای ۵ ، جنگ نفتکشها و مهدوی و ورود مستقیم آمریکا به درگیری اما بازهم آمریکه هیچ #غلطی نتوانست بکند.
رسیدیم به عروج ملکوتی روح خدا و بی پشت و پناه شدن انقلاب ، اما بازهم خواست خدا و یاری امام زمان بزرگ مردی را بر مسند ولایت نشاند که دنیا نظیرش را ندیده #امام_خامنه ای
داماتو تصویب کردند نفت تحریم شد ، محدود شدیم اما ساختیم و آباد کردیم ویرانه‌های جنگ را و به جلو شتابان ادامه دادیم.
انقلاب رسید به باغی آن و مجلس ششم . ندیدید تحصن کاسه لیسهای آمریکایی را در مجلس ؟ نشنیدید بد مستیهای ضد انقلاب و باطبی‌ها را در #۱۸تیر ؟
گذشت و گذشتیم تا باغی این ملعون تاریخ انقلاب و جاسوسهای وارداتی‌اش مشکل هسته‌ای را درست کردند و شد قرارداد پاریس و پروتکل الحاقی و کلاه گشادی که بر سر دولتمردان آن زمان رفت.
اما گذشت و گذشتیم تا قطار انقلاب را دوباره به ریلش برگرداندیم ولی مگر میشود حکومت انقلابی از دست #لیبرالها و جاسوسها و نفوذیها راحت باشد؟ فتنه‌ای علم کردند در ۸۸ که نظیرش در هر کشور اروپایی بود آخر قصه گرجستان میشد و اوکراین اما فدای #صلابت_حیدری آقا که مانند ناخدایی دوباره کشتی انقلاب را از طوفانی رهانید.
انحراف آمد و رفت و بعد از آن شد تدبیری بی تدبیر شد ترس #لیبرال از کدخدا شد #مذاکره شد جهنم شد #درک هرچه گفتیم شیخ نمیشود و او گفت آب هم اگر میخواهید باید #کدخدا بخواهد .
بله دوستان ما برای اینکه ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده‌ایم .
حالا این بولتون و برجام و ترامپ که هیچ هزاران شیطان دیگر هم بیاید و برود هزاران ترامپ و لشکرش باشند این انقلاب تا انقلاب مهدی ماندنیست و فقط در ایستگاههای مختلف خناسان را از قطار خویش پیاده میکند. #والعاقبة_للمتقین

°
.
🔹27 خرداد 78، کمتر از یکماه قبل از کودتای 18 تیر کنفرانسی در قبرس تحت عنوان "ایران در قرن بیست و یکم، استمرار و تغییر" برگزار شد.

. 🔹 این کنفرانس اولین نقطه اتصال شبه رسمی رابطین اصلاحات با مقامات و عوامل اطلاعاتی آمریکا بود. .
● .
🔹از آمریکا شخصیت‌هایی نظیر گری سیک (مشاور امنیت ملی آمریکا)، ریچارد مورفی (معاون وزارت خارجه آمریکا)، ویلیام میلر (مسئول امور ایران سازمان اطلاعات آمریکا و مدیر بنیاد آمریکایی جستجوی زمینه های مشترک به مرکزیت اورشلیم)، ساموئل هانتینگتون (استراتژیست مشهور آمریکا) حضور داشتند. .
● .
🔹از ایران هم اشخاصی چون ابراهیم یزدی، عزت‌الله سحابی، عمادالدین باقی و ماشاء الله شمس‌الواعظین، علیرضا علوی‌تبار و عباس عبدی، هادی سمتی، ناصر هادیان، حسین بشیریه، اعظم طالقانی، شهلا شرکت، علی حکمت، شعله سعدی، صالح آبادی، نقیب زاده، سیف زاده، فاضل میبدی و موسوی بجنوردی حضور داشتند.

. 🔹گری سیک مدیر تیم عملیات آمریکا در ایران به نمایندگی از برژینسکی- مغر متفکر کودتا-، در این اجلاس نقش بسیار فعالی ایفا می نماید و برخوردهای گرم و صمیمانه او با برخی همچون شمس الواعظین و هادیان موجب تعجب حاضرین در اجلاس می گردد. .
● .
🔹عزت الله سحابی درباره این اجلاس می گوید: « من چیزی که از آن کنفرانس مشاهده کردم این بود که در جلسات علنی و پنل ها هر کس حرف هایی می زد ولی روابط و صحبت های خاصی در اتاق های خصوصی اشخاص صورت می گرفت که از دید دیگران پنهان بود. آقای شمس الواعظین خودشان تعریف کردند که آقای گری سیک... از صحبت های آقایان صالح آبادی و عبدی راضی بوده است. گری سیک در آن زمان مثل دوران انعقاد توافق ژنو و #برجام، تحلیلگر نخست روزنامه ها و رسانه های زنجیره ای غربگرایان بود. .
● .
🔹یک لشکر از فعالین سیاسی در قبرس با امنیتی ترین چهره های شورای روابط خارجی آمریکا نشستند و سه هفته بعد همان چهره ها در کودتا علیه نظام و دستگاه اطلاعاتی کشور نقش آفرینی کردند و وزیر اطلاعات وقت "علی یونسی" بابت این ماجرا محاکمه نشد! شاید باور نکنید اما یونسی در کنار ربیعی و سرمدی با مشاورت #سعیدحجاریان با حکم رئیس جمهور وقت ریاست کمیته پیگیری قتل های زنجیره ای را عهده دار شدند و با فراغ بال متن بازجویی ها از همسر #سعیدامامی را مطالعه کردند! فقط #دهه_شصت #مظلوم نیست! دهه هفتاد کثافت خانه #تاریخ ایران است!
°
#نهان_خانه#فتنه#۱۸تیر

شماره ششم #۱۸تیر منتشر شد .

مدیرمسئول: سعید ربیعی
سردبیر: پدرام باقری
گرافیست: محمد اسماعیلی
صاحب امتیاز: انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

آنچه در این شماره میخوانیم:

آخرین روزهای زندان/ ضیا نبوی

دختران خیابان انقلاب چگونه جوانه زدند؟ / پدرام باقری

ظلمی از جنس دلسوزی/ فریماه دهقانی

نقدی بر کتاب “ما چگونه ما شدیم؟” / محمدرضا فولادی

به کامِ حاتمی کیا/ محمد دهقانی

@anj_es_bpums

🔸 ‏امان از این پولهای اسرائیل ⁦⁦!!
#احمدباطبی که روزگاری نماد مبارزان #اپوزیسیون بود، الان برای گذران زندگی نام خودش رو در فیسبوک به زبان #عبری مینویسه و اسم #یهودی روی بچه‌هاش میگذاره ... 😏
.
@edalat_khah.ir .
#مزدور #احمدباطبی #باطبی #۱۸تیر #تظاهرات_سراسرى #براندازم #دختران_خیابان_انقلاب #پهلوی #سلطنت_طلب #ضدانقلاب #اپوزیسیون #فیسبوک #عبری #اسرائیل #صهیونیست #یهود #یهودی

🔸 ‏امان از این پولهای اسرائیل ⁦⁦!!
#احمدباطبی که روزگاری نماد مبارزان #اپوزیسیون بود، الان برای گذران زندگی نام خودش رو در فیسبوک به زبان #عبری مینویسه و اسم #یهودی روی بچه‌هاش میگذاره ... 😏
.
@mozdoor
.
#مزدور #احمدباطبی #باطبی #۱۸تیر #تظاهرات_سراسرى #براندازم #دختران_خیابان_انقلاب #پهلوی #سلطنت_طلب #ضدانقلاب #اپوزیسیون #فیسبوک #عبری #اسرائیل #صهیونیست #یهود #یهودی

#۱۸تیر
زدنو ما باتوم خوردیم ، اونا ساندیس ...

#Repost @mozdoor
• • •
1901 - حیله‌ای برای فرار به فرنگ!
.
«احمد باطبی» اپوزیسیون فراری که در جریان اغتشاشات تیرماه 78 با عکس معروفش مطرح شد، به‌اذعان دوستانش نه دانشجو بود و نه آن خونِ لباس، خون انسان!
در واقع، در زمانی که باطبی در فکر مهاجرت به آمریکا بود، با هماهنگی عکاس نشریه‌ای انگلیسی در جریان اغتشاشات آن ایام، با بالا بردن پیراهنی ظاهراً خونی، خود را در رسانه‌ها معروف نمود و مقدمات فرار و پناهندگی‌اش را فراهم کرد!
درست مانند افرادی که روسری بر نیزه می‌کنند تا دیده شوند و پناهندگی بگیرند!!
.
@mozdoor
.
#مزدپر #احمدباطبی #ویداموحد #بیمارروانی #اپوزیسیون #ضدانقلاب #آمریکا #جمهوری_خواه پناهندگی #تابعیت #۱۸تیر #خون #پیراهن #بی_حجابی #ححاب #عفاف #آزادی_یواشکی #دختران_خیابان_انقلاب #چهارشنبه_سفید

1901 - حیله‌ای برای فرار به فرنگ!
.
«احمد باطبی» اپوزیسیون فراری که در جریان اغتشاشات تیرماه 78 با عکس معروفش مطرح شد، به‌اذعان دوستانش نه دانشجو بود و نه آن خونِ لباس، خون انسان!
در واقع، در زمانی که باطبی در فکر مهاجرت به آمریکا بود، با هماهنگی عکاس نشریه‌ای انگلیسی در جریان اغتشاشات آن ایام، با بالا بردن پیراهنی ظاهراً خونی، خود را در رسانه‌ها معروف نمود و مقدمات فرار و پناهندگی‌اش را فراهم کرد!
درست مانند افرادی که روسری بر نیزه می‌کنند تا دیده شوند و پناهندگی بگیرند!!
.
@mozdoor
.
#مزدپر #احمدباطبی #ویداموحد #بیمارروانی #اپوزیسیون #ضدانقلاب #آمریکا #جمهوری_خواه پناهندگی #تابعیت #۱۸تیر #خون #پیراهن #بی_حجابی #ححاب #عفاف #آزادی_یواشکی #دختران_خیابان_انقلاب #چهارشنبه_سفید

نمونه ای از رأفت جمهوری اسلامی! دانشجویان در #۱۸تیر چگونه خاموش ماندند ؟!
😡😡😡😡

نمونه ای از رأفت جمهوری اسلامی! دانشجویان در
#۱۸تیر چگونه خاموش ماندند؟

22#بهمن
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری
#سقوط_نظام_آخوندی

نمونه ای از رأفت جمهوری اسلامی! دانشجویان در #۱۸تیر چگونه خاموش ماندند ؟! خود روحانی بشنود !
راه عمام یعنی آدم کشی و قتل عام؟

نمونه ای از رأفت جمهوری اسلامی! دانشجویان در #۱۸تیر چگونه خاموش ماندند ؟! خود روحانی بشنود !
@iranvatanmast💯

نمونه ای از رأفت جمهوری اسلامی! دانشجویان در #۱۸تیر چگونه خاموش ماندند ؟! خود روحانی بشنوید !

تیرماه غمبار ۷۸
#تهران در التهاب
#کوی_دانشگاه در آتش
#دانشجو غرق در خون
و نبرد گلادیاتورها در #دربی فینال #جام_حذفی

#جواد_زرینچه #حسین_عبدی
#پرسپولیس #استقلال
#استقلال_پرسپولیس
#۱۸تیر

Most Popular Instagram Hashtags