#یونان_باستان

346 posts

TOP POSTS

#لغت #جالب_است_بدانید #یونان_باستان ریشه لغت تراژدى به #يونان_باستان بازميگردد و از ترکیب دو لغت tragos و ode بمعنای "آهنگ بز" گرفته شده که نام نمایشی است که در آن بازیگران با لباس پشمى برای خدای شراب نمایشی غمگین برگزار میکردند!

***
#شهر_کرتی در سرزمین یونان کهن ترین تمدن اروپا را دارد. تمدن کرتی یک تمدن پیش از غربی ست و اولین تمدن پیچیده در مغرب زمین به حساب می آید.
زندگی کرتی ها اسطوره ای بوده و محل گذار تاریخ شرق به تاریخ غرب مشرکانه به حساب می آید. با وجود اینکه کرتی ها را نمیتوان جزو تاریخ شرق حساب کرد اما تأثیرات این تمدن بر یونان باستان به روشنی برجای مانده است. شواهدی وجود دارد که عمل قبیح برده داری در میان کرتی ها رایج بوده است. همچنین زنان کرتی بصورت برهنه و نیمه برهنه در معابر تردد میکردند و برعکس تمدن های بین النهرینی شرق، حجاب نداشتند.
یکی از سرگرمی های کرتی ها، مبارزه تن به تن مردان و زنان بوده است که این سنت زشت بعدها در روم باستان هم پدیدار گشت.
*
شهریار_زرشناس؛ جلد اول از مجموعه غرب شناسی؛ به نقل آزاد...
*
#تمدن_غرب
#یونان_باستان
#شهریار_زرشناس

"آرتیگوشه " شب گذشته با حضور خسرو شهراز بازیگر محبوب تاتر افتتاح شد
بی شک از برترین تئاترهای ده ساله ی اخیر تاتر ایران را به تماشا نشسته ایم ،.... آرتیگوشه از امشب ساعت 20
فروش بلیت از tik8

#آرتی#گوشه##یونان_باستان###ایران_باستان####قرن_حاضر

آ

الهه‌ی « برخورد انگشت کوچیکه پا به مبل» #یونان_باستان

الهه ی (گم شید اونور بازی کنید توله سگا از دست شما استراحت نداریم تو این خراب شده) در یونان باستان
#یونان_باستانمجله اینستاگرامی "بدانیم" : ‌

روسپی ها در #یونان_باستان به منظور تبلیغ خودشان صندل هایی میپوشیدند که کف آن کلمه دنبالم بیا حک شده بود كه وقتی راه میرفتند رد آن روی خاک میماند و مشترى ها به دنبالشان مى افتادند‌
‌ ❗✔لطفا دوستان خود را تگ کنید و از آنها نیز دعوت کنید تا از پیج بازدید کنند

MOST RECENT


پاندورا اثر هری بیتس؛ تیت بریتانیا، لندن
Pandora by Harry Bates; Tate Britain, London

هفائیستوس از باقیمانده‌ی گلی که پرومتئوس از آن مرد را آفریده بود، نخستین زن را آفرید. این میان اغلب خدایان از شرارت در پی انجام کاری بودند که خلق زن را به مخاطره اندازد چرا که از خلق مرد همه ناراضی بودند و زن از نوع او بود. بالاخره هفائیستوس کار خود را پایان داد و آفرودیت او را به زیبایی و جذابیت خود آراست و پاندورا نامید. آتنا او را عقل بخشید و ظرافت‌های جنگیدن را به او آموخت و هرمس هر حیلت و رندی که می‌دانست در اختیار او گذاشت. آخرین هدیه را هفائیستوس بود که ارزانی پاندورا کرد: صندوقی آهنی با قفلی سترگ که درونش تمامی بدی‌های جهان یک جا جمع شده بود. از پس این همه، پاندورا که صندوق هفائیستوس را جهیزیه‌ای از طرف خدایان می‌پنداشت، به خواست آنان راهی خانه‌ی اپیمتئوس شد. پیش از این پرومتئوس برادر خود را از خطر پیش رو تنبیه کرده بود، اما اپیمتئوس با شنیدن صدای پاندورا از خود بی‌خود شده و همان دم او را به زنی گرفت. کنجکاوی پاندورا به آنچه که در صندوق آهنی بود هر روز فراز می‌گرفت. چنان‌که روزی گفته‌ی خدایان را از یاد برد و خواست تا نیم نگاهی به درون صندوق بیندازد. تا در صندوق قدری بالا رفت، به آنی همه‌ی بدی‌های درونش بیرون ریخت. پاندورا سراسیمه در صندوق را محکم کرد، اما دیگر کار از کار گذشته بود و همه‌ی محتویات صندوق بیرون ریخته بود جز تنها چیز خوبی که به اشتباه آن تو بود، چیزی که تمایل به تداوم زندگی را در انسان‌ها بر می‌انگیخت: امید.

#اسطوره#اسطوره_شناسی#تاریخ_هنر#پاندورا#هری_بیتس#تیت_بریتانیا#هفائیستوس#آتنا#آفرودیت#هرمس#جعبه_پاندورا#اساطیر#اساطیر_یونان#یونان_باستان#میت_اوخته##myth#mythology#ancientgreece#greekart#mitoxtih#Pandora#HarryBates#TateBritain#Athena#Aphrodite#Hephaestus#Hermes

#لغت #جالب_است_بدانید #یونان_باستان ریشه لغت تراژدى به #يونان_باستان بازميگردد و از ترکیب دو لغت tragos و ode بمعنای "آهنگ بز" گرفته شده که نام نمایشی است که در آن بازیگران با لباس پشمى برای خدای شراب نمایشی غمگین برگزار میکردند!

#The_Lament_for_Icarus, by #Herbert_James_Draper, 1898

ایکاروس، به همراه پدرش، #دایدالوس، که بال‌هایی از موم و پر ساخته بود، توانستند از زندان مینوس بگریزند. پدر پیش از بال گرفتن توصیه نمود که نه خیلی نزدیک به خورشید پرواز کند و نه خیلی نزدیک به دریا. با وجود هشدار، #ایکاروس الگوی پرواز خود را پیش گرفت؛ زمانی متوجه شد به خورشید بسیار نزدیک شده است که دیگر دیر شده بود؛ موم‌ها ذوب و بال‌ها جدا گشته و به دریا افتاد.
امروزه این دریا به نام او، #ایکاریا نامیده می‌شود.

بال‌های ایکاروس بر اساس الگوی بال‌های #مرغ_بهشت طراحی شده‌اند.

#سوگواری_برای_ایکاروس

Icarus' father, #Daedalus, a very talented and remarkable Athenian craftsman, built the #Labyrinth for King Minos of Crete near his palace at Knossos to imprison the #Minotaur, a half-man, half-bull monster born of his wife and the Cretan bull. #Minos imprisoned Daedalus himself in the labyrinth because he gave Minos's daughter, #Ariadne, a clew (or ball of string) in order to help #Theseus, the enemy of Minos, to survive the Labyrinth and defeat the Minotaur.

Daedalus fashioned two pairs of #wings out of #wax and feathers for himself and his son. Daedalus tried his wings first, but before trying to escape the island, he warned his son not to fly too close to the sun, nor too close to the sea, but to follow his path of flight. Overcome by the giddiness that flying lent him, #Icarus soared into the sky, but in the process he came too close to the sun, which due to the heat melted the wax. Icarus kept flapping his wings but soon realized that he had no feathers left and that he was only flapping his bare arms, and so Icarus fell into the sea in the area which today bears his name, the #IcarianSea near #Icaria, an island southwest of #Samos.

#TheLamentForIcarus is a painting by #HerbertJamesDraper, showing dead Icarus, surrounded by lamenting #nymphs. The wings of Icarus are based on the #bird_of_paradise pattern. .
.
.
.
.
.
.
.
.
#draper #herbertdraper #GreekMythology #mythology #افسانه_یونانی #یونان_باستان

الهه ي خط ريشتون رو كجا بندازم يونان باستان 😀😂😀😂😁😁
#یونان_باستان
#جوک
#باحال
#خنده
#طنز
#شوخی
#شادباشیم
#لبخند_دونی

‏الهه ی "داداچ خیلی نَسَخم آتیش داری ؟!" در یونان باستان
😂😂😀😀😁
#یونان_باستان
#باحال
#طنز
#جوک
#خنده
#شوخی
#بخندیم
#لبخند_دونی


روایت تولد آتنا بر خمره‌ی سفالی ؛ موزه‌ی هنرهای زیبا در بوستون
Two-handled jar (amphora) depicting the birth of Athena; Museum of Fine Arts in Boston

با تکیه‌ی زئوس بر اریکه‌ی قدرت برخلاف انتظار همگان سرنوشت شوم پایان نیافت؛ او نیز چون پدر و پدربزرگ خود روزی از طرف یکی از فرزندان خود از تخت برکنار شده و از قدرت خلع می‌گشت. بدیهی است که این چون پدر و پدربزرگش بزرگ‌ترین دغدغه‌ی زئوس بود. و گایا که از این همه به تنگ آمده بود بر آن شد که زئوس را پیشاپیش از تقدیر شوم خبردار کند تا جنگی دیگر نگیرد: فرزندی که قرار بود بر زئوس بشورد از خواهر او، متیس، زاده می‌شد. و متیس همان دم از زئوس آبستن بود. گفتنی است که متیس در لغت یونانی "عقل" در وجه عام آن معنی می‌دهد. چنان‌که اغلب کرده‌های او در عام‌ترین تعبیر آن همواره "معقول" بوده است. زئوس با اطلاع از این امر، روزی از متیس می‌پرسد که آیا بر دگردیسی خود تواناست؟ متیس در حال به شیری ژیان دگردیس می‌شود. و زئوس می‌پرسد آیا او می‌تواند این دگردیسی را همچنان ادامه دهد؟ و تا متیس به قطره‌ای آب دگردیس می‌شود او را برگرفته و به آنی می‌بلعد. این چنین زئوس با این کار خود به این نتیجه رهنمون می‌گردد که برای همیشه از سرنوشت شوم خود رهیده است. غافل از این‌که حاملگی متیس اکنون به خود او منتقل شده است؛ روزی زئوس با سردردی جان کاه از خواب پریده و به کمک پسرش، هفائیستوس، از فرق سرش الهه آتنا را به دنیا می‌آورد. و جالب این‌که آتنا سخت دلبسته‌ی زئوس است که در عین حال هم پدر اوست هم مادر او. به دیگر سخن، او هرگز بر زئوس عصیان نمی‌کند. پس از این راه سرنوشت شوم نیز خود به خود رفع می‌گردد.

#اسطوره#اسطوره_شناسی#تاریخ_هنر#اسطوره_شناسی_هنر#اساطیر#اساطیر_یونان#یونان_باستان#تاریخ_هنر#اثرهنری#متیس#آتنا#تولدآتنا#زئوس#هفائیستوس#معماری#myth#mythology#mitoxtih#ancientgreece#amphora#ArchaicPeriod#greekart#Metis#Zeus#Athena#birthofAthena #Hephaestus#MuseumofFineArts

الهه "مردونه همينجا زنونه طبقه بالا" يونان باستان😂😀😀😀😁😁😁😁
#یونان_باستان
#باحال
#جوک
#خنده
#جالب
#شوخی
#طنز
#بخندیم
#لبخند_دونی

الهه ى "نوموخام،قهرم اصن"
در يونان باستان 😀😂😂😂😁😁😁😁
#یونان_باستان
#قهر
#نوموخام
#شوخی
#باحال
#جک
#طنز
#لبخند_دونی


لائوکون و پسرانش اثر سه مجسمه‌ساز؛ آگساندر، آتندروس و پلیدروس ؛ موزه‌ی پیوکلمنتینو در واتیکان
Laocoon and His Sons by the three sculptors; Agesander, Athenodoros and Polydorus; Museo Pio-Clementino in Vatican

لائومدون تا به پادشاهی شهر تروآ دست یافت از زئوس خواهش کرد تا رخصت دهد که او پیرامون شهر خود برج و بارویی سترگ بنیاد نهد. زئوس پذیرفت و به پوسیدون و آپولون دستور داد که فعلیت بخشیدن به این امر را راساً عهده‌دار شوند. دو خدا از آن‌جا که به رفتار و گفتار لائومدون اساساً شک داشتند بر آن شدند که کار ساخت برج و بارو را به همراهی آدمیان سامان دهند، چرا که اگر پس از اتمام کار، لائومدون در برابر خدایان عصیان می‌کرد، هیچ میرایی یارای مقابله با او را نداشت چون برج و بارویی که از او حفاظت می‌کرد به دست خدایان ساخته شده بود. اما، اگر انسانی هم در این ساخت و ساز کم یا زیاد به هر حال دخیل می‌شد در آن صورت کلیت قضیه به کل فرق می‌کرد. و چنان‌که خدایان گمان می‌کردند، تا کار به اتمام رسید، لائومدون از پرداخت حق الزحمه‌ی خدایان امتناع کرد تا در برابر این خدایان نیز او و شهرش را نفرین کنند. البته به رغم این، پوسیدون در جنگ تروآ سعی کرد بی‌طرفی خود را حفظ کرده و در این کارزار هیچ دخالتی نکند. اما، باید توجه داشت که دخالت‌های غیرمستقیم اما بسیار به‌جا و کارای او، نتیجه‌ی جنگ را رقم زد: لائوکون کاهن پوسیدون در تروا بود. او به حقه‌ی اسب چوبی پی برد اما تا خواست آن را با دیگر همشهریان خود در میان بگذارد، از آب دریاها انبوهی مار زهرآگین بیرون جهیده و او و دو پسرش را به فجیع‌ترین شکل ممکن از پای درآورد. و نیاز به توضیح ندارد که آن مارها در اختیار پوسیدون بودند و این همه به خواست او فعلیت یافت.

#myth#mythology#ancientgreece#greek_mythology#laocoon#Tory_war#illiad#homer#troy#sculpture#Agesander#Athenodoros#Polydorus#MuseoPioClementino#Poseidon#Laomedon#اسطوره#اسطوره_شناسی#اساطیر_یونان#یونان_باستان#تاریخ_هنر#ایلیاد#هومر#میت_اوخته#مجسمه#تروآ#جنگ_تروآ#لائومدون#لائوکون#پوسیدون

ريشه عبارت "به سلامتى": در مهمانی های #یونان_باستان همیشه میزبان شراب را اولین نفر می چشید تا از سالم بودن آن اطمینان حاصل کند و بعد از اطمینان از سلامت آن عبارت "به سلامتی همگی" به کار میرفت..
.
.
#cheers #wine

#یونان_باستان #شهرداری #اصراراقلیما شهرداری های شهرهای یونان اصرار دارند برای ساخت و ساز جاده بیشتر زیرگذر بسازند چرا که در لا به لای این عمل ممکن است اشیا و یا حتی شهرهای زیرزمینی مربوط به یونان باستان پیدا شوند!

الهه «داداش جیشم ریخت! زود بیا بیرون» در یونان باستان😂😀😀😀😁😁😁
#الهه
#یونان_باستان
#باحال
#شوخی
#جالب
#کلیپ
#طنز
#لبخند_دونی

امروز در تاریخ به نام زادروز افلاطون ثبت شده است...این دانشمند بزرگ یونانی در ۴۲۷ سال قبل از میلاد مسیح به دنیا آمد.
او از بچگی بسیار تیزهوش بود. پدرش برای او بهترین معلم موسیقی، فلسفه، ژیمناستیک، و ادبیات را گرفت. فیثاغورث تأثیر زیادی بر روی او گذاشت. وی در بیست سالگی برای تکمیل معارف خود شاگرد سقراط شد. این مصاحبت و شاگردی به مدت هشت سال ادامه یافت.
افلاطون شاهد اعدام آموزگارش سقراط به حکم دادگاه آتن بود
افلاطون پایه گذار و در واقع طلایه دار بسیاری از مباحث عمیق فلسفی است. یکی از متفکران قرن بیستم می گوید: تمام تاریخ فلسفه تا به امروز، چیزی جز حاشیه نویسی بر آثار افلاطون نیست
. ✅ سخنانی از افلاطون
.  نیرومند ترین مردم كسی است كه بر خشم خود غلبه كند
عوام ثروتمندان را محترم می دانند و خواص دانشمندان را
به‌عقیده من تنها فکری که شایسته‌است مغز انسان را به خود مشغول سازد، آینده فرزندان اوست و اندیشه این موضوع که چه‌کار کند تا فرزندانش خوشبخت شوند

نادانی هرکس به‌دو چیز دانسته می‌شود: اول، به‌چیزی که از او نپرسیده‌اند خبر گوید. دوم، سخن‌راندن بیش از ضرورت
#افلاطون #دانشمند #فلسفه #یونان #یونان_باستان #فلاسفه #سخن_بزرگان #عکس_نوشته #عکس_نوشت #بیست_یکم_می #زادروز #روزبین #پندبین  #ارسطو
#کسنوفان #فیلسوف #سقراط #افلاطون #ارسطو فیثاغورث #آتن #سیسیل
 #Plato #philosopher
#Aristotle
#Ksnvfan #Philosopher #Socrates #Plato #Aristotle #Pythagoras #Athens #Sicily
@Roozbeen1 @Pandbeen 
#Roozbeen1 #Pandbeen

امروز در تاریخ به نام زادروز افلاطون ثبت شده است...این دانشمند بزرگ یونانی در ۴۲۷ سال قبل از میلاد مسیح به دنیا آمد

او از بچگی بسیار تیزهوش بود. پدرش برای او بهترین معلم موسیقی، فلسفه، ژیمناستیک، و ادبیات را گرفت. فیثاغورث تأثیر زیادی بر روی او گذاشت. وی در بیست سالگی برای تکمیل معارف خود شاگرد سقراط شد. این مصاحبت و شاگردی به مدت هشت سال ادامه یافت.

افلاطون  شاهد اعدام آموزگارش سقراط به حکم دادگاه آتن بود

افلاطون پایه گذار و در واقع طلایه دار بسیاری از مباحث عمیق فلسفی است. یکی از متفکران قرن بیستم می گوید: تمام تاریخ فلسفه تا به امروز، چیزی جز حاشیه نویسی بر آثار افلاطون نیست .
✅ سخنانی از افلاطون
.
 نیرومند ترین مردم كسی است كه بر خشم خود غلبه كند

عوام ثروتمندان را محترم می دانند و خواص دانشمندان را
به‌عقیده من تنها فکری که شایسته‌است مغز انسان را به خود مشغول سازد، آینده فرزندان اوست و اندیشه این موضوع که چه‌کار کند تا فرزندانش خوشبخت شوند
.
نادانی هرکس به‌دو چیز دانسته می‌شود: اول، به‌چیزی که از او نپرسیده‌اند خبر گوید. دوم، سخن‌راندن بیش از ضرورت

#افلاطون #دانشمند #فلسفه #یونان #یونان_باستان #فلاسفه #سخن_بزرگان #عکس_نوشته #عکس_نوشت #Plato #philosopher
@Roozbeen1

Most Popular Instagram Hashtags