#گيشنيز

229 posts

TOP POSTS

😁هر وقت كسي ازتون پرسيد آرامش يعني چي؟ اين عكس رو نشونش بديد😜😁😀
👉🏻👉🏻@gish.niz👈🏻👈🏻
#باحال #گيشنيز #آرامش#عكس#شومبول

استعداد كشف نشده در برنامه استيج!😂😀
👉🏻👉🏻@gish.niz👈🏻👈🏻
#گيشنيز #استيج #ديوونه#خوش_صدا

داداش با نون بخور سير شي😂😀
@gish.niz @gish.niz @gish.niz @gish.niz
#گيشنيز #باحال #كليپ #عكس #مسي

داداچ بزن كه داري درست ميزني😂😀
@gish.niz @gish.niz @gish.niz @gish.niz
#طنز #كليپ #گيشنيز #باحال #عكس

يادش بخير😂سالها!
كسي هست اينو نديده باشه؟
😀😉
@gish.niz @gish.niz @gish.niz @gish.niz
#گيشنيز #كليپ #عكس #باحال #صدا_و_سیما

به نظرتون چطوري بايد در مقابل گرگ با احتياط باشيم؟🤔😀
@gish.niz @gish.niz @gish.niz @gish.niz
#باحال #عكس #كليپ #گيشنيز

MOST RECENT

داداش با نون بخور سير شي😂😀
@gish.niz @gish.niz @gish.niz @gish.niz
#گيشنيز #باحال #كليپ #عكس #مسي

پسراي اين تيپي رو تگ كن😆😀
@gish.niz @gish.niz @gish.niz @gish.niz
#عكس #كليپ #باحال #گيشنيز

هر بار اين خرو محكم نبند، نرو 😂😀
@gish.niz @gish.niz @gish.niz @gish.niz #گيشنيز #باحال #كليپ #عكس

حداقل يه دونه از اينا برام بگيريد😭😢😁
@gish.niz @gish.niz @gish.niz @gish.niz
#گيشنيز #كليپ #عكس #باحال

دوستاني كه التماس دعا داشتن، بفرماييد ، بالاخره پيداش كردم😀😂😜
@gish.niz @gish.niz @gish.niz @gish.niz
#باحال #عكس #كليپ #گيشنيز

يادش بخير😂سالها!
كسي هست اينو نديده باشه؟
😀😉
@gish.niz @gish.niz @gish.niz @gish.niz
#گيشنيز #كليپ #عكس #باحال #صدا_و_سیما

به نظرتون چطوري بايد در مقابل گرگ با احتياط باشيم؟🤔😀
@gish.niz @gish.niz @gish.niz @gish.niz
#باحال #عكس #كليپ #گيشنيز

اين دهه نودي ها😰😀
جشن تموم شدن مهد كودكه الان! ما هم مهد كودك ميرفتيم☹️😕
#باحال #كليپ #عكس#گيشنيز

Most Popular Instagram Hashtags