#گوزل_تبریز

61 posts

TOP POSTS

MOST RECENT

Pourzamani:
با۲۵میلیارد افلاک نما چه کارهایی می شد، کرد،

#کمپین_چه_کسی_در_تبریز_پاسخگوست(۲۲)

#سکوت_نمی_کنیم
هر روز یک سوال درباره تبریز از شورای چهارم

#دکتر_عارف_گوزلی

کانال تلگرامی #گوزل_تبریز
@gozaltabriz

گؤزل تبریز:
آسفالت ۸۰ میلیاردی!

#کمپین_چه_کسی_در_تبریز_پاسخگوست (۲۱)

#سکوت_نمی_کنیم
هر روز یک سوال درباره تبریز از شورای چهارم

#دکتر_عارف_گوزلی

کانال تلگرامی #گوزل_تبریز
@gozaltabriz

Pourzamani:
جلسه خورون ۱۰ میلیاردی!

#کمپین_چه_کسی_در_تبریز_پاسخگوست (۱۹)

#سکوت_نمی_کنیم
هر روز یک سوال درباره تبریز از شورای چهارم

#دکتر_عارف_گوزلی

کانال تلگرامی #گوزل_تبریز
@gozaltabriz

#عارف_گوزلی
#انتخابات_شورای_شهر_تبریز

سهم شهرداری از لاله پارک چه شده است؟

#کمپین_چه_کسی_در_تبریز_پاسخگوست(۱۷)

#سکوت_نمی_کنیم
هر روز یک سوال درباره تبریز از شورای چهارم

#دکتر_عارف_گوزلی

کانال تلگرامی #گوزل_تبریز
@gozaltabriz

#عارف_گوزلی
#انتخابات_شورای_شهر_تبریز

متر شورا خراب است!! #کمپین_چه_کسی_در_تبریز_پاسخگوست (۱۶)

#سکوت_نمی_کنیم
هر روز یک سوال درباره تبریز از شورای چهارم

#دکتر_عارف_گوزلی

کانال تلگرامی #گوزل_تبریز
@gozaltabriz
به کمپین ما بپیوندید!

#دکتر_عارف_گوزلی
#انتخابات_شورای_شهر _تبریز
#انتخاب_اصلح_حق_منو_تو

تبریز ۲۰۲۰!!!!!!! #کمپین_چه_کسی_در_تبریز_پاسخگوست (۱۵)

هر روز یک سوال درباره تبریز از شورای چهارم

کانال تلگرامی #گوزل_تبریز
@gozaltabriz
به کمپین ما بپیوندید!

#عارف_گوزلی
#انتخابات_شورای_شهر
#انتخاب_اصلح_حق_منو_تو

مسئولان پلّه سوار!

#کمپین_چه_کسی_در_تبریز_پاسخگوست (۱۴)

هر روز یک سوال درباره تبریز از شورای چهارم

کانال تلگرامی #گوزل_تبریز
@gozaltabriz
به کمپین ما بپیوندید!

#عارف_گوزلی
#انتخابات_شورای_شهر
#انتخاب_اصلح_حق_منو_تو

مواد ارزان تر است یا سالن ورزشی؟! #کمپین_چه_کسی_در_تبریز_پاسخگوست (۱۳)

هر روز یک سوال درباره تبریز از شورای چهارم

کانال تلگرامی #گوزل_تبریز
@gozaltabriz
به کمپین ما بپیوندید!

#عارف_گوزلی
#انتخابات_شورای_شهر
#انتخاب_اصلح_حق_منو_تو

تو سینما مگه چیپس می خورند؟! #کمپین_چه_کسی_در_تبریز_پاسخگوست (۱۲)

هر روز یک سوال درباره تبریز از شورای چهارم

کانال تلگرامی #گوزل_تبریز
@gozaltabriz
به کمپین ما بپیوندید!

#عارف_گوزلی
#انتخابات_شورای_شهر
#انتخاب_اصلح_حق_منو_تو

سفر بخیر عزیزم!

#کمپین_چه_کسی_در_تبریز_پاسخگوست (۱۱)

هر روز یک سوال درباره تبریز از شورای چهارم

کانال تلگرامی #گوزل_تبریز
@gozaltabriz
به کمپین ما بپیوندید!

#عارف_گوزلی
#انتخابات_شورای_شهر
#انتخاب_اصلح_حق_منو_تو

این خبر دلت را می لرزاند!

#کمپین_چه_کسی_در_تبریز_پاسخگوست (۱۰)

هر روز یک سوال درباره تبریز از شورای چهارم

کانال تلگرامی #گوزل_تبریز
@gozaltabriz
به کمپین ما بپیوندید!
#عارف_گوزلی
#انتخابات_شورای_شهر
#انتخاب_اصلح_حق_منو_تو

آن ۵۴ نفر!!!! #کمپین_چه_کسی_در_تبریز_پاسخگوست (۹)

هر روز یک سوال درباره تبریز از شورای چهارم

کانال تلگرامی #گوزل_تبریز
@gozaltabriz
به کمپین ما بپیوندید!

#عارف_گوزلی
#انتخابات_شورای_شهر
#انتخاب_اصلح_حق_منو_تو

در حاشیه ۳ در تبریز ساخته شد!

#کمپین_چه_کسی_در_تبریز_پاسخگوست (۸)

هر روز یک سوال درباره تبریز از شورای چهارم

کانال تلگرامی #گوزل_تبریز
@gozaltabriz
به کمپین ما بپیوندید!
#عارف_گوزلی
#انتخابات_شورای_شهر
#انتخاب_اصلح_حق_منو_تو

Most Popular Instagram Hashtags