#گلوگرد

116 posts

TOP POSTS

مسیر بین #زوردگان و #گهرو .
مـــــونا بختیــــار ایلخانی .
.
.
@soraya.ile.bakhtiyari
@soraya.ile.bakhtiyari
@soraya.ile.bakhtiyari
.
.
.
.
.
. ♥
.♥………………………..♥….♥
♥……………………..♥………..♥
.♥………………….♥………… ….♥
..♥……………….♥………………♥
…♥........…...…...................♥ ....♥ …..LIKEE………......♥
……..♥……LIKEEE.....……♥
………..♥...LIKEEE……♥
……..……..♥ ..........♥
.....................♥ . #اولاد_جعفرقلی_خان_دورکی#ایلخانی#حاجی_ایلخانی#ایلبیگی #زراسوند#گلوگرد#سیبک #علاسوند#خدرسرخ#توشمال#تیره_احمدخسروی#خدری#باپیر#شهو#ایهاوند#ایمری#تیره_یتیم#تیره_پیوندی#بختیاری#سیف_الدین_وند#هیهاوند#گرگه#کلار#تیره_میر#تیره_زنبور#دورکی#فرزندان_چغاخور

.#بختیاری

@soraya.ile.bakhtiyari
@soraya.ile.bakhtiyari
@soraya.ile.bakhtiyari
.
.
.
.
@soraya.ile.bakhtiyari
. ♥
.♥………………………..♥….♥
♥……………………..♥………..♥
.♥………………….♥………… ….♥
..♥……………….♥………………♥
…♥........…...…...................♥ ....♥ …..LIKEE………......♥
……..♥……LIKEEE.....……♥
………..♥...LIKEEE……♥
……..……..♥ ..........♥
.....................♥ .
#چغاخور #اولاد_جعفرقلی_خان_دورکی#ایلخانی#حاجی_ایلخانی#ایلبیگی #زراسوند#زوردگان#گلوگرد#سیبک #متویی#علاسوند#خدرسرخ#توشمال#تیره_احمدخسروی#خدری#باپیر#شهو#ایهاوند#ایمری#تیره_یتیم#تیره_پیوندی#سیف_الدین_وند#هیهاوند#گرگه#گاگریو#تیره_میر#تیره_زنبور#دورکی#فرزندان_چغاخور

#نجف_قلی_خان_صمصام_السلطنه_بختیاری
#پدر_دموکراس_ایران
#فاتح_اصفهان
#فاتح_تهران
#رئیس_الوزرا
#مشروطه_خواه
. …♥
.♥………………………..♥….♥
♥……………………..♥………..♥
.♥………………….♥………… ….♥
..♥……………….♥………………♥
…♥........…...…...................♥ ....♥ …..LIKEE………......♥
……..♥……LIKEEE.....……♥
………..♥...LIKEEE……♥
……..……..♥ ..........♥
.....................♥
#چغاخور #زراسوند #حسینقلی_خان_ایلخانی #اولاد_جعفرقلی_خان_دورکی #بختیاری#الاسوند#زوردگان #دورکی #گلوگرد #سیبک #علاسوند #خدرسرخ #توشمال #تیره_احمدخسروی #خدری #باپیر #شهو #ایمری #تیره_پیوندی#تیره_زنبور#تیره_میر#اسیوند#سیف_الدین_وند#گرگه

عزیز خان سلطانی علاسوند زراسوند دورکی فرزند مهراب خان (خــواهرزاده آعلیداد خدرسرخ) تک اسب ســوار و تک شکارچی منطقه شاه نشین چغاخــور،،، شاعر و شاهنامه خوان و شش هزار بیت سروده اند و همیشه در سنین نوجوانی و جوانی در چغاخــور جلوی ابوالقاسم خان و سپهبد تیمور خان بختیار حرکات نمایشی فوق العاده ای با اسب به نمایش میگذاشتند و مقدمشان را گرامی میداشتند، تندرست و سلامت باشند. ♥'"')🌻
🌻،۰*""،۰*"")،۰*"")🌻liiike
(;۰*"(،۰*🌻)،۰'💕'💓💓💓🌺
🍃🌹🍃🌻🍃🌸beautiful🌸🌼🌼🌼🌼🌼🌻🌹liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiike🌻
🌻🌹liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiike🌻
🌻🌹liiiiiiiiiiiiiiiiiiiike🌻
🌻🌹liiiiiiiiiiiiiiiiike🌻
🌻🌹liiiiiiiiiiiiike🌻
🌻🌹🌹liiiiiike🌻
🌻🌹🌹🌹liiiiike🌻
🌻🌹🌹🌹🌹liiiike🌻🌻
🌻🌹🌹🌹liiiiike🌻
🌻🌹🌹liiiiiiike🌻
🌻🌹liiiiiiiiiiiiiiike🌻
🌻🌹liiiiiiiiiiiiiiiiiike🌻
🌻🌹liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiike🌻
🌻🌹liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiike🌻
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
............................💖❥
........................💖❥
....................💖❥
................💖❥
............💖❥
........💖❥
....💖💖💖.............💖💖💖....
.💖💖💖💖..........💖💖💖💖.
💖💛💛💛💛💛💛💛💛💛💖
💖💙💙💙💙💙💙💙💙💙💖
..💖💙💙💙💙💙💙💙💙💖
....💖💙💙💙💙💙💙💙💖
........💖💜💜💜💜💜💖
.............💖💜💜💜💖
..................💖💜💖
.....................💖💖
.......................💖...Big...liiiike...
❥❥❥❥❥❥beautiful❥❥❥❥❥ #چغاخور #اولاد_جعفرقلی_خان #زراسوند#زوردگان#گلوگرد#سیبک #متویی#علاسوند#خدرسرخ#توشمال#احمدخسروی#خدری#باپیر#شهو#ایهاوند#ایمری#تیره_یتیم#پیوندی#بختیاری#سیف_الدین_وند#هیهاوند#گرگه#گاگریو#تیره_میر#تیره_زنبور#اسیوند#آسترکی#بامدی#دورکی

مسیر از #زوردگان به #چغاخور
به کِفت زِوِردِگون تیپی دیـــــاره
نَدونوم تیپِ خومه یا نُه هِـــزاره
.
مـــــونا بختیــــار ایلخانی .
.
.
@soraya.ile.bakhtiyari
@soraya.ile.bakhtiyari
@soraya.ile.bakhtiyari
.
.
.
.
.
. ♥
.♥………………………..♥….♥
♥……………………..♥………..♥
.♥………………….♥………… ….♥
..♥……………….♥………………♥
…♥........…...…...................♥ ....♥ …..LIKEE………......♥
……..♥……LIKEEE.....……♥
………..♥...LIKEEE……♥
……..……..♥ ..........♥
.....................♥ . #اولاد_جعفرقلی_خان_دورکی#ایلخانی#حاجی_ایلخانی#ایلبیگی #زراسوند#گلوگرد#سیبک #علاسوند#خدرسرخ#توشمال#تیره_احمدخسروی#خدری#باپیر#شهو#ایهاوند#ایمری#تیره_یتیم#تیره_پیوندی#بختیاری#سیف_الدین_وند#هیهاوند#گرگه#کلار#تیره_میر#تیره_زنبور#دورکی#فرزندان_چغاخور#گهرو

دو شیر پیاه باپیر زراسوند (آ اسفندیار و آجمعه حسنی) مِن گَوده چغاخـــــــور
.
چغاخـور از گذشته اشكباره ........ نگو تالاب بگو اشك كَلاره
چغاخور جان آن كوه كَلارت ....... بجان خرمي فصل بهــارت
تويي بس افتخار بختيــاري ....... تويي سمبل تويي يادگاري
.
@soraya.ile.bakhtiyari
@soraya.ile.bakhtiyari
@soraya.ile.bakhtiyari .

.♥………………………..♥….♥
♥……………………..♥………..♥
.♥………………….♥………… ….♥
..♥……………….♥………………♥
…♥........…...…...................♥ ....♥ …..LIKEE………......♥
……..♥……LIKEEE.....……♥
………..♥...LIKEEE……♥
……..……..♥ ..........♥
.....................♥ .

#چغاخور #اولاد_جعفرقلی_خان_دورکی#ایلخانی#حاجی_ایلخانی#ایلبیگی #زراسوند#زوردگان#گلوگرد#سیبک #متویی#علاسوند#خدرسرخ#توشمال#تیره_احمدخسروی#خدری#باپیر#شهو#ایهاوند#ایمری#تیره_یتیم#تیره_پیوندی#بختیاری#سیف_الدین_وند#هیهاوند#گرگه#تیره_میر#تیره_زنبور#دورکی#فرزندان_چغاخور

اجرای دکلمه سوزناک مراسم آاسمال
مراسم آاسمال رحیمی زراسوند ؛ گود چغاخور؛ بانوی عزیز خانم احمدپور قسمت اخر
…♥
.♥………………………..♥….♥
♥……………………..♥………..♥
.♥………………….♥………… ….♥
..♥……………….♥………………♥
…♥........…...…...................♥ ....♥ …..LIKEE………......♥
……..♥……LIKEEE.....……♥
………..♥...LIKEEE……♥
……..……..♥ ..........♥
.....................♥
#چغاخور #ایلخانی #حاجی_ایلخانی #زراسوند#زراسوندان #حسینقلی_خان_ایلخانی #شیران_بختیاری #جعفرقلی_خان_دورکی #کلار #بختیاری#الاسوند#زوردگان #دورکی #هفت_لنگ #چهار_لنگ #گلوگرد #سیبک #متویی #علاسوند #خدرسرخ #توشمال #احمدخسروی #خدری #باپیر #شهو #ایهاوند #شیر_زنان_بختیاری #ایمری #پیوندی

#گهرو#زوردگان#چغاخور
.
.
.
@soraya.ile.bakhtiyari
@soraya.ile.bakhtiyari
@soraya.ile.bakhtiyari
.
.
.
.
.
. ♥
.♥………………………..♥….♥
♥……………………..♥………..♥
.♥………………….♥………… ….♥
..♥……………….♥………………♥
…♥........…...…...................♥ ....♥ …..LIKEE………......♥
……..♥……LIKEEE.....……♥
………..♥...LIKEEE……♥
……..……..♥ ..........♥
.....................♥ . #اولاد_جعفرقلی_خان_دورکی#ایلخانی#حاجی_ایلخانی#ایلبیگی #زراسوند#گلوگرد#سیبک #علاسوند#خدرسرخ#توشمال#تیره_احمدخسروی#خدری#باپیر#شهو#ایهاوند#ایمری#تیره_یتیم#تیره_پیوندی#بختیاری#سیف_الدین_وند#هیهاوند#گرگه#گاگریو#تیره_میر#تیره_زنبور#دورکی#فرزندان_چغاخور

MOST RECENT

چشمه گلوگرد - چغاخور
( چشمه گلوگرد یکی از قابل دسترس ترین مکانهای تفریحی برای خانواده ها در حوالی تالاب چغاخور است. این چشمه در انتهای بخش غربی تالاب و در ابتدای جاده عبوری از تالاب سولگان میباشد. روستای گلوگرد به فاصله 50 کیلومتری از بروجن و 25 کیلومتری بلداجی قرار دارد.)
Photo: @payam.talebi
#گلوگرد #چشمه_گلوگرد #boldaji #borujen #chaharmahalobakhtiari #چهارمحال_بختیاری #چهارمحال #چغاخور #choghakhor #بلداجی #بروجن#سولار #گردشگری #سازمان_مردم_نهاد_سولار #سازمان_مردم_نهاد#طبیعت#طبیعتگردی #طبیعتگردی_ایران

۱۳۹۶/۲/۱۵
چشمه گلوگرد _ بروجن
(چشمه ای در کنار روستای گلوگرد و نزدیک به تالاب چغاخور.)
#ایران #چهارمحال_و_بختیاری #بروجن #بلداجی #گلوگرد #چشمه #چشمه_گلوگرد #طبیعت #سفرنامه
#iran #chaharmahal_va_bakhtiari #boroujen #boldaji #glogerd #spring #glogerd_spring #nature #travelogue #itinerary

این عکس در تاریخ 7.1.95 در استان چهار و محال بختیاری،بام ایران گرفته شد
منطقه گردشگری چغاخور
تالاب بین اللملی چغاخور

آدرس:استان چهار و محال بختیاری،شهرستان بروجن،شهر بلداجی،منطقه ی گردشگری چغاخور
از همه ی کسانی که تا الان به این مکان سفر نکردن میخواهم اگر شده یک بار به این جا سفر کنید و لذت ببرید.
جاذبه های گردشگری:تالاب،چشمه سیبک،چشمه گلوگرد،چشمه تنگ سیاه،چشمه چغایورد،چال تر،چال خشک و...
پر از درختان گردو،زردآلو،گیلاس،آلبالو،سیب،گلابی و... تو تابستان سر بزنید یک روز خوب ؤ خاطره انگیز و بیاد ماندنی .#چغاخور #سیبک #گلوگرد #اورگان

Most Popular Instagram Hashtags