#گلشن_سرمه_اي

MOST RECENT

فرش طرح گلشن سرمه ای
دارای دوبافت 700 و 1000 شانه

700 شانه 10 رنگ با تراکم 2550 و نخ اکریلیک
قیمت 12 متری: 1,250,000 تومان
قیمت 9 متری: 950,000 تومان
قیمت 6 متری: 625,000 تومان

700 شانه 10 رنگ با تراکم 3000 و نخ اکریلیک
قیمت 12 متری: 1,350,000 تومان
قیمت 9 متری: 1,050,000 تومان
قیمت 6 متری: 675,000 تومان

1000 شانه 10 رنگ با تراکم 3000 و نخ اکریلیک
قیمت 12 متری: 1,590,000 تومان
قیمت 9 متری: 1,200,000 تومان
قیمت 6 متری: 800,000 تومان

دارای قالیچه در اندازه های:
1* 1.5 , 1.5*2.25
1*2 , 1*3 , 1*4

ارسال رایگان به سراسر کشور

پرداخت وجه در زمان تحويل

03155472944
09132640536

دریافت تصاویر واقعی فرش در تلگرام یا واتس اپ: 09132640536

www.farshak.com

#فرش #خرید_فرش #فرش_کاشان #700شانه #فرش_ماشینی #طرح_گلشن #گلشن #فرش_گلشن #گلشن_سرمه_اي #فرش_ماشینی #فرش700شانه #فرش10رنگ #تراکم3000 #1000شانه

فرش طرح گلشن سرمه ای
دارای دوبافت 700 و 1000 شانه

700 شانه 10 رنگ با تراکم 2550 و نخ اکریلیک
قیمت 12 متری: 1,250,000 تومان
قیمت 9 متری: 950,000 تومان
قیمت 6 متری: 625,000 تومان

700 شانه 10 رنگ با تراکم 3000 و نخ اکریلیک
قیمت 12 متری: 1,350,000 تومان
قیمت 9 متری: 1,050,000 تومان
قیمت 6 متری: 675,000 تومان

1000 شانه 10 رنگ با تراکم 3000 و نخ اکریلیک
قیمت 12 متری: 1,590,000 تومان
قیمت 9 متری: 1,200,000 تومان
قیمت 6 متری: 800,000 تومان

دارای قالیچه در اندازه های:
1* 1.5 , 1.5*2.25
1*2 , 1*3 , 1*4

ارسال رایگان به سراسر کشور

پرداخت وجه در زمان تحويل

03155472944
09132640536

دریافت تصاویر واقعی فرش در تلگرام یا واتس اپ: 09132640536

www.farshak.com

#فرش #خرید_فرش #فرش_کاشان #700شانه #فرش_ماشینی #طرح_گلشن #گلشن #فرش_گلشن #گلشن_سرمه_اي #فرش_ماشینی #فرش700شانه #فرش10رنگ #تراکم3000 #1000شانه

فرش طرح گلشن سرمه ای
دارای دوبافت 700 و 1000 شانه

700 شانه 10 رنگ با تراکم 2550 و نخ اکریلیک
قیمت 12 متری: 1,250,000 تومان
قیمت 9 متری: 950,000 تومان
قیمت 6 متری: 625,000 تومان

700 شانه 10 رنگ با تراکم 3000 و نخ اکریلیک
قیمت 12 متری: 1,350,000 تومان
قیمت 9 متری: 1,050,000 تومان
قیمت 6 متری: 675,000 تومان

1000 شانه 10 رنگ با تراکم 3000 و نخ اکریلیک
قیمت 12 متری: 1,590,000 تومان
قیمت 9 متری: 1,200,000 تومان
قیمت 6 متری: 800,000 تومان

دارای قالیچه در اندازه های:
1* 1.5 , 1.5*2.25
1*2 , 1*3 , 1*4

ارسال رایگان به سراسر کشور

پرداخت وجه در زمان تحويل

03155472944
09132640536

دریافت تصاویر واقعی فرش در تلگرام یا واتس اپ: 09132640536

www.farshak.com

#فرش #خرید_فرش #فرش_کاشان #700شانه #فرش_ماشینی #طرح_گلشن #گلشن #فرش_گلشن #گلشن_سرمه_اي #فرش_ماشینی #فرش700شانه #فرش10رنگ #تراکم3000 #1000شانه

Most Popular Instagram Hashtags