#گفتگوتاصلح

MOST RECENT

سيدمحمّدخاتمي؛ 🔘 صلح غایب بزرگ متن ذهن و زندگی نوع بشر امروز است 🔘 انسان عصر ما دورانی دشوار را در جنگ گذرانیده و دورانی دشوارتر را در هراس از شكنندگی صلح آغاز كرده است 🔘 برای آنكه این صلح جانمایه زندگی انسان شود، به گفت‌و‌گو نیازمندیم 🔘 گریز از گفت‌و‌گو، قرارگرفتن در دایرة فرسایش و ناتوانی است و سرآغاز فرسایش و ناتوانی، نگاه به پیرامون از زاویه حذف است 🔘 وجه‌نظامی‌قدرت به تنهایی نه پیش برنده است و نه حتی باز دارنده

#فردادیراست #گفتگوتاصلح #rasane_khatami
#هواداران_سيد_محمد_خاتمي

#لطفا_کپشن_مطالعه_شود
جالب است کسانیکه باعث و بانی بوجود آمدن تحریم‌های ضد ایرانی هستند، کسانیکه مذاکرات هسته‌ای‌شان دو ساعت طول میکشید و بقول خانم اشتون آن دو ساعت هم به پندهای دینی و موعظه‌های آقای جلیلی میگذشت و با چند تحریم و قطعنامه جدید سازمان ملل برمی‌گشتند، کسانیکه تحریم‌ها را نعمتی میدانستند در جهت پیشرفت و خودکفایی کشور، حالا نگران تحریم‌هایی هستند خود پایه‌گذار و بانی آنها هستند ❌واژه مکر و حیله‌گری ناخودآگاه مرا یاد حیله‌گری روباه در داستان روباه و زاغ در کتاب دبستانمان می‌اندازد و اینکه چقدر دلم بحال زاغک میسوخت و روباه را چه مکار و حیله‌گر و شیاد تصور میکردم، اما امروز پیش روباه شرمنده‌ام که او را نماد مکر و حیله میدانستم در جاییکه انسانهایی هستند که واژه مکر و حیله‌گری برای توصیف زذالت و خباثت آنها هیچ است و ناچیز
*ارادتمند...ابوالفضل.پ*
منبع: a.p1984
#تحریم
#برجام
#مذاکره_با_آمریکا
#ایران_منزوی
#دولت_روحانی
#محمد_جواد_ظریف
#تعامل_با_جهان
#گفتگوی_تمدنها
#گفتگوتاصلح
#صلح_جهانی
#آزادی_اندیشه
#آزادی_بیان
#سعید_جلیلی
#نه_به_برجام
#مذاکرات_هسته_ای
#خودکفایی
#تحریمها
#آمریکا
#آخوند_آمریکایی
#تحریم_علیه_ایران
#نقض_برجام
#پیشرفت

🇺🇸🇮🇷 در اجتماع بزرگ مسلمانان شمال آمریکا در شیکاگو گفتم: 🔘 تصویر سیاسی بازنمایی شده از اسلام تنها تصویری از یک اسلام خیالی است که عاری از محبت، بیگانه با تجدد، گریزان از گفتگو و در پی سودای مرگ و ستیز با زندگی است 🔘 همچنانکه فرصت های همزیستی در عصر ما واقعی است، تهدیدهای مخرب در آن نیز جدی است 🔘 صداهای مختلفی را می شنویم که خود را منتسب به اسلام می دانند 🔘 نیاز نخست همه فرقه های اسلامی وحدت و مدارا با همه پیروان ادیان دیگر است 🔘 برای ساختن جهانی بهتر چه برای مسلمانان و چه غیرمسلمانان، باید خودمطلق بینی، تبعیض، فزون طلبی، غرور و خشونت را در هرکجا و به هر نام که باشد منزوی کنیم 📯 شما هم رسانه سیدمحمدخاتمی باشید و خاتمی‌مدیا را به دوستان خود معرفی کنید: 🌐 @khatamimedia

#خاتمی #خاتمی_مدیا #سخنرانی #شیکاگو #آمریکا #خشونت #گفتگو #گفتگوتاصلح #گفتگوی_تمدنها #فردادیراست #khatami #khatamimedia #speech #usa #chicago #dialogue #dialogueofcivilizations #dialogueforpeace #tomorrowistoolate

💠 حساب کاربری خاتمی مدیا در اینستاگرام منتشر کرد: 🇺🇸🇮🇷 "در اجتماع بزرگ مسلمانان شمال آمریکا در شیکاگو گفتم: 🔘 تصویر سیاسی بازنمایی شده از اسلام تنها تصویری از یک اسلام خیالی است که عاری از محبت، بیگانه با تجدد، گریزان از گفتگو و در پی سودای مرگ و ستیز با زندگی است 🔘 همچنانکه فرصت های همزیستی در عصر ما واقعی است، تهدیدهای مخرب در آن نیز جدی است 🔘 صداهای مختلفی را می شنویم که خود را منتسب به اسلام می دانند 🔘 نیاز نخست همه فرقه های اسلامی وحدت و مدارا با همه پیروان ادیان دیگر است 🔘 برای ساختن جهانی بهتر چه برای مسلمانان و چه غیرمسلمانان، باید خودمطلق بینی، تبعیض، فزون طلبی، غرور و خشونت را در هرکجا و به هر نام که باشد منزوی کنیم"

#فردادیراست #گفتگوتاصلح #dialogueforpeace #tomorrowistoolate 📯 شما هم رسانه سیدمحمدخاتمی باشید و خاتمی‌مدیا را به دوستان خود معرفی کنید: 🌐 @khatamimedia
@kafaeealireza

https://instagram.com/p/BWz3oeSA48q/

#خاتمی
#فردادیراست #گفتگوتاصلح "در اجتماع بزرگ مسلمانان شمال آمریکا در شیکاگو گفتم: 🔘 تصویر سیاسی بازنمایی شده از اسلام تنها تصویری از یک اسلام خیالی است که عاری از محبت، بیگانه با تجدد، گریزان از گفتگو و در پی سودای مرگ و ستیز با زندگی است 🔘 همچنانکه فرصت های همزیستی در عصر ما واقعی است، تهدیدهای مخرب در آن نیز جدی است 🔘 صداهای مختلفی را می شنویم که خود را منتسب به اسلام می دانند 🔘 نیاز نخست همه فرقه های اسلامی وحدت و مدارا با همه پیروان ادیان دیگر است 🔘 برای ساختن جهانی بهتر چه برای مسلمانان و چه غیرمسلمانان، باید خودمطلق بینی، تبعیض، فزون طلبی، غرور و خشونت را در هرکجا و به هر نام که باشد منزوی کنیم"

#فردادیراست #گفتگوتاصلح 🌐 @khatamimedia

🇺🇸🇮🇷 در اجتماع بزرگ مسلمانان شمال آمریکا در شیکاگو گفتم: 🔘 تصویر سیاسی بازنمایی شده از اسلام تنها تصویری از یک اسلام خیالی است که عاری از محبت، بیگانه با تجدد، گریزان از گفتگو و در پی سودای مرگ و ستیز با زندگی است 🔘 همچنانکه فرصت های همزیستی در عصر ما واقعی است، تهدیدهای مخرب در آن نیز جدی است 🔘 صداهای مختلفی را می شنویم که خود را منتسب به اسلام می دانند 🔘 نیاز نخست همه فرقه های اسلامی وحدت و مدارا با همه پیروان ادیان دیگر است 🔘 برای ساختن جهانی بهتر چه برای مسلمانان و چه غیرمسلمانان، باید خودمطلق بینی، تبعیض، فزون طلبی، غرور و خشونت را در هرکجا و به هر نام که باشد منزوی کنیم 📯 شما هم رسانه سیدمحمدخاتمی باشید و خاتمی‌مدیا را به دوستان خود معرفی کنید: 🌐 @khatamimedia

#خاتمی #خاتمی_مدیا #سخنرانی #شیکاگو #آمریکا #خشونت #گفتگو #گفتگوتاصلح #گفتگوی_تمدنها #فردادیراست #khatami #khatamimedia #speech #usa #chicago #dialogue #dialogueofcivilizations #dialogueforpeace #tomorrowistoolate

#فردادیراست #گفتگوتاصلح در #کویت گفتم: 🔘 قلب جهان اسلام یعنی خاورمیانه همواره مورد نظر و نیز استیلای استعمار در اشکال مختلف آن بوده 🔘 قدرتمندان جهان می کوشند تا با حفظ عدم تعادل قوا در منطقه کشورهای اسلامی را همچنان در حالت ترس و فرودستی نگاه دارند 🔘 یکی از آثار طبیعی این وضعیت، رشد روزافزون افراط گرایی و رادیکالیسم و تندروی است 🔘 یکصدسال تجربه جریان اصلاح و احیاء در جهان اسلام موجب شده تعریفی قابل قبول از تجدد در دنیای اسلام بتواند گفتمان غالب در جهان اسلام شود

#فردادیراست #گفتگوتاصلح#dialogueforpeace ‏🌐 @khatamimedia

🇰🇼🇮🇷 در کویت گفتم: 🔘 قلب جهان اسلام یعنی خاورمیانه همواره مورد نظر و نیز استیلای استعمار در اشکال مختلف آن بوده 🔘 قدرتمندان جهان می کوشند تا با حفظ عدم تعادل قوا در منطقه کشورهای اسلامی را همچنان در حالت ترس و فرودستی نگاه دارند 🔘 یکی از آثار طبیعی این وضعیت، رشد روزافزون افراط گرایی و رادیکالیسم و تندروی است 🔘 یکصدسال تجربه جریان اصلاح و احیاء در جهان اسلام موجب شده تعریفی قابل قبول از تجدد در دنیای اسلام بتواند گفتمان غالب در جهان اسلام شود

#سیدمحمدخاتمی #خاتمی #خاتمی_مدیا
#کویت
#گفتگوتاصلح #فردادیراست #گفتگو #گفتگوی_تمدنها #خاورمیانه #افراط_گرایی
#khatami #khatamimedia
#Kuwait
#dialogueforpeace #tomorrowistoolate #dialogue #dialogueofcivilizations #MiddleEast #Extremism
#like #follow #share #repost 📯 شما هم رسانه سیدمحمدخاتمی باشید و خاتمی‌مدیا را به دوستان خود معرفی کنید: 🌐 @khatamimedia

💠 سیدمحمدخاتمی در ضیافت افطار با همکاران دولت اصلاحات: 🔘 باید هوشیار باشیم؛ وحدت همه نیروهای جامعه لازم است 🔘 دغدغه همه ما امنیت به عنوان زیربنای موجودیت پیشرفت و توسعه کشور است 🔘 بزرگتر از دهانشان علیه ملت ایران و علیه جمهوری اسلامی ایران صحبت کردند 🔘 همه ما امنیت کشور را اولویت خود می‌دانیم 🔘 مسؤولان کشور، قدر ملت را بدانند و برای انسجام بیشتر و خدمت به مردم تلاش کنند 📯 شما هم رسانه سیدمحمدخاتمی باشید و خاتمی‌مدیا را به دوستان خود معرفی کنید 🌐 @khatamimedia

#سیدمحمدخاتمی #خاتمی #خاتمی_مدیا
#دولت_اصلاحات #رمضان #افطار #سخنرانی
#امنیت
#گفتگوتاصلح #فردادیراست
#khatami #khatamimedia
#Eslahat #Iftar #Ramadan #Speech
#security #unity
#dialogueforpeace #tomorrowistoolate
#follow #like #share #repost

Dialogue Among Civilizations;
Former Iranian president Mohammad Khatami introduced the idea of Dialogue Among Civilizations as a response to Samuel P. Huntington’s theory of a Clash of Civilizations. The term was initially used by Austrian philosopher Hans Köchler who in 1972, in a letter to UNESCO, had suggested the idea of an international conference on the "dialogue between different civilizations" ... What is diversity? What can people do to open the lines of communication and ... https://en.m.wikipedia.org/wiki/Dialogue_Among_Civilizations

Words in Persian @khatamimedia:
🇺🇸🇮🇷 در کمبریج گفتم: 🔘 قدرت در روزگار ما بی مقصد، بی مسؤولیت و حتی بی خواست و آرزو است. 🔘 این است فاجعه بزرگ روزگار ما که در جنگ‌ها، اشغال‌ها، آوارگی‌انسان‌ها، پایمال‌کردنِ حق‌و‌حقوق ملتها و ترور و خشونت تجلی می‌کند 🔘 قدرت‌نظامی متکی بر سیستم اطلاعاتی و توان‌علمی و اقتصادی و فنی، جهان را تهدید می‌کند 🔘 تروریست‌ها همه جای جهان را نا‌امن کرده‌اند 🔘 هرروز هزاران کودک گرسنه می‌میرند و هزاران بیمار با درد و شکنجه به‌هلاکت می‌رسند 🔘 آوارگان دراردوگاهها به‌دنیامی‌آیند، رشدمی‌کنند وهمان‌جامی‌میرند 🔘 مگراین‌جهان را می‌توان پذیرفت و برای تغییر و بهبود آن نکوشید؟ 🔘 خشونت جنایت می‌آفریند و جنایتِ مضاعف هنگامی است که به نام ارزشها و دین انجام پذیرد 🔘 آنچه باید در جهان‌امروز نفی شود معیارهای دوگانه است 🔘 هدف باید صلح پایدار در سراسر جهان باشد و صلح پایدار جز برپایه عدالت، نفی تبعیض و کنارگذاشتن معیارهای دوگانه به دست نمی‌آید 🔘 چاره‌ای جز تلاش برای تغییر نگاه در شرق و غرب و تلاش برای رسیدن به انگاره ها و انگیزه های اخلاقی‌تر، واقعی تر و انسانی‌تر نداریم 🔘 این كاری است كه گفت‌وگوی‌‌فرهنگ‌ها و تمدن‌ها درصدد تحقق بخشیدن به آن است 🔘 تاریخ به راه خود می رود و منتظر کسانی که دچار تأخیر هستند نمی ماند

#سیدمحمدخاتمی #خاتمی #خاتمی_مدیا
#گفتگوتاصلح #فردادیراست #کمبریج #آمریکا #هاروارد #گفتگو #گفتگوی_تمدنها #صلح #دین
#khatami #khatamimedia
#dialogueforpeace #tomorrowistoolate #Cambridge #US #UnitedStates #America #Harvard #HarvardUniversity #HKS #dialogue #dialogueofcivilizations #Peace #Religion
#follow #share #repost 📯 شما هم رسانه سیدمحمدخاتمی باشید و خاتمی‌مدیا را به دوستان خود معرفی کنید: 🌐 @khatamimedia

https://twitter.com/khatamimedia/status/875037127792357376

🇯🇵🇮🇷 در کیوتو گفتم: 🔘 خشونت آشکارترین وجه حیات جمعی انسان بوده است که در دوران ما صورتی وحشت انگیز و نفرت آورتر از گذشته یافته است 🔘 خشونت حاصل نوعی منطق است که می گوید هرکس با ما نیست برماست 🔘 از شگفتی تاریخ بشر این که خشونت طلبان پیام محبت و صلح ادیان و فرهنگ ها را در نیز در مسیر اهداف ویرانگر خود تحریف می کنند 🔘 جهان برای نجات از این وضعیت در انتظار جنگی دیگر است که قهرمانان آن دیندارانی هستند که به انسان و کرامت او احترام می گذارند و روشنفکران و اندیشمندان و هنرمندانی که عزت و امنیت و پیشرفت را برای همه انسان ها می خواهند 🔘 گفت و گوی تمدن ها در چنین فضایی پیشنهاد شد تا پارادایمی باشد برای جهانی که روز به روز به هم پیوسته تر و اجزاء آن به هم نزدیک تر و سرنوشت ساکنان آن در هم گره خورده تر می شود

#سیدمحمدخاتمی #خاتمی #خاتمی_مدیا
#کیوتو #ژاپن
#گفتگوتاصلح #فردادیراست #گفتگو #گفتگوی_تمدنها #صلح #دین
#khatami #khatamimedia
#Kyoto #Japan
#dialogueforpeace #tomorrowistoolate #dialogue #dialogueofcivilizations #Peace #Religion
#follow #share #repost 📯 شما هم رسانه سیدمحمدخاتمی باشید و خاتمی‌مدیا را به دوستان خود معرفی کنید: 🌐 @khatamimedia ‏https://twitter.com/khatamimedia/status/876893319669927936

#فردادیراست #گفتگوتاصلح
✔سید محمد خاتمی
در ویرجینیا گفتم: 🔘 چرا خشونت مسأله مهم جهان ما است؟ 🔘 اختلاف شدید طبقاتی و پدیده زشت استعمار بشر را در چنان کوره جهنمی گداخت که تصویر آن حتی در تراژیک‌ترین داستانهای مخلوق زبردست‌ترین نویسندگان نیز وجود نداشت 🔘 خشونت حاصل نوعی منطق است که براساس آن اعلام می شود «هرکس با ما نیست، بر ما است» 🔘 آنچه امروز بر عهده همه خیرخواهان و صلح‌طلبان جهان است، تلاش برای تغییر گفتمان و تحول پاردایم های جهانی است. 🔘 جهان برای نجات از وضعیت ناگوار کنونی در انتظار مبارزه نوینی است. میدان این مبارزه نیز افکار عمومی بشری است. 🔘 گفت‌وگوی‌تمدن‌ها افق جدیدی برای گشودگی دایره معنویت و عقلانیت در برابر زور و خشونت است 🔘 این آغازی دیگر در جهانی آزرده از «خشونت» اما در جستجوی «مدارا» است. سرآغازی برای به متن آمدن صداهای حاشیه است. 🔘 می توانیم در جهان کنونی، صدای عقلانیت و معنویت را نیز بشنویم. پس به آن تکیه کنیم و گامی در گفت‌و‌گو فراپیش نهیم. #dialogueforpeace #tomorrowistoolate 🌐 @khatamimedia

🇺🇸🇮🇷 در ویرجینیا گفتم: 🔘 چرا خشونت مسأله مهم جهان ما است؟ 🔘 اختلاف شدید طبقاتی و پدیده زشت استعمار بشر را در چنان کوره جهنمی گداخت که تصویر آن حتی در تراژیک‌ترین داستانهای مخلوق زبردست‌ترین نویسندگان نیز وجود نداشت 🔘 خشونت حاصل نوعی منطق است که براساس آن اعلام می شود «هرکس با ما نیست، بر ما است» 🔘 آنچه امروز بر عهده همه خیرخواهان و صلح‌طلبان جهان است، تلاش برای تغییر گفتمان و تحول پاردایم های جهانی است. 🔘 جهان برای نجات از وضعیت ناگوار کنونی در انتظار مبارزه نوینی است. میدان این مبارزه نیز افکار عمومی بشری است. 🔘 گفت‌وگوی‌تمدن‌ها افق جدیدی برای گشودگی دایره معنویت و عقلانیت در برابر زور و خشونت است 🔘 این آغازی دیگر در جهانی آزرده از «خشونت» اما در جستجوی «مدارا» است. سرآغازی برای به متن آمدن صداهای حاشیه است. 🔘 می توانیم در جهان کنونی، صدای عقلانیت و معنویت را نیز بشنویم. پس به آن تکیه کنیم و گامی در گفت‌و‌گو فراپیش نهیم.
#خاتمی #خاتمی_مدیا
#سخنرانی#دانشگاه #ویرجینیا #آمریکا
#فردادیراست #گفتگوتاصلح
#khatami #khatamimedia
#speech #university #Virginia #US #America #UnitedStates
#tomorrowistoolate #dialogueforpeace 📯 شما هم رسانه سیدمحمدخاتمی باشید و خاتمی‌مدیا را به دوستان خود معرفی کنید: 🌐 @khatamimedia

https://twitter.com/khatamimedia/status/876452133125730304

#فردادیراست #گفتگوتاصلح ✔ در کمبریج گفتم: 🔘 قدرت در روزگار ما بی مقصد، بی مسؤولیت و حتی بی خواست و آرزو است. 🔘 این است فاجعه بزرگ روزگار ما که در جنگ‌ها، اشغال‌ها، آوارگی‌انسان‌ها، پایمال‌کردنِ حق‌و‌حقوق ملتها و ترور و خشونت تجلی می‌کند 🔘 قدرت‌نظامی متکی بر سیستم اطلاعاتی و توان‌علمی و اقتصادی و فنی، جهان را تهدید می‌کند 🔘 تروریست‌ها همه جای جهان را نا‌امن کرده‌اند 🔘 هرروز هزاران کودک گرسنه می‌میرند و هزاران بیمار با درد و شکنجه به‌هلاکت می‌رسند 🔘 آوارگان دراردوگاهها به‌دنیامی‌آیند، رشدمی‌کنند وهمان‌جامی‌میرند 🔘 مگراین‌جهان را می‌توان پذیرفت و برای تغییر و بهبود آن نکوشید؟ 🔘 خشونت جنایت می‌آفریند و جنایتِ مضاعف هنگامی است که به نام ارزشها و دین انجام پذیرد 🔘 آنچه باید در جهان‌امروز نفی شود معیارهای دوگانه است 🔘 هدف باید صلح پایدار در سراسر جهان باشد و صلح پایدار جز برپایه عدالت، نفی تبعیض و کنارگذاشتن معیارهای دوگانه به دست نمی‌آید 🔘 چاره‌ای جز تلاش برای تغییر نگاه در شرق و غرب و تلاش برای رسیدن به انگاره ها و انگیزه های اخلاقی‌تر، واقعی تر و انسانی‌تر نداریم 🔘 این كاری است كه گفت‌وگوی‌‌فرهنگ‌ها و تمدن‌ها درصدد تحقق بخشیدن به آن است 🔘 تاریخ به راه خود می رود و منتظر کسانی که دچار تأخیر هستند نمی ماند

#فردادیراست #گفتگوتاصلح #dialogueforpeace #tomorrowistoolate 🌐 @khatamimedia

سیدمحمد خاتمی :
قدرت در روزگار ما بی مقصد، بی مسؤولیت و حتی بی خواست و آرزو است. 🔘 این است فاجعه بزرگ روزگار ما که در جنگ‌ها، اشغال‌ها، آوارگی‌انسان‌ها، پایمال‌کردنِ حق‌و‌حقوق ملتها و ترور و خشونت تجلی می‌کند 🔘 قدرت‌نظامی متکی بر سیستم اطلاعاتی و توان‌علمی و اقتصادی و فنی، جهان را تهدید می‌کند 🔘 تروریست‌ها همه جای جهان را نا‌امن کرده‌اند 🔘 هرروز هزاران کودک گرسنه می‌میرند و هزاران بیمار با درد و شکنجه به‌هلاکت می‌رسند 🔘 آوارگان دراردوگاهها به‌دنیامی‌آیند، رشدمی‌کنند وهمان‌جامی‌میرند 🔘 مگراین‌جهان را می‌توان پذیرفت و برای تغییر و بهبود آن نکوشید؟ 🔘 خشونت جنایت می‌آفریند و جنایتِ مضاعف هنگامی است که به نام ارزشها و دین انجام پذیرد 🔘 آنچه باید در جهان‌امروز نفی شود معیارهای دوگانه است 🔘 هدف باید صلح پایدار در سراسر جهان باشد و صلح پایدار جز برپایه عدالت، نفی تبعیض و کنارگذاشتن معیارهای دوگانه به دست نمی‌آید 🔘 چاره‌ای جز تلاش برای تغییر نگاه در شرق و غرب و تلاش برای رسیدن به انگاره ها و انگیزه های اخلاقی‌تر، واقعی تر و انسانی‌تر نداریم 🔘 این كاری است كه گفت‌وگوی‌‌فرهنگ‌ها و تمدن‌ها درصدد تحقق بخشیدن به آن است 🔘 تاریخ به راه خود می رود و منتظر کسانی که دچار تأخیر هستند نمی ماند

#سیدمحمدخاتمی #خاتمی #خاتمی_مدیا
#گفتگوتاصلح #فردادیراست #کمبریج #آمریکا #هاروارد #گفتگو #گفتگوی_تمدنها #صلح #دین

🇺🇸🇮🇷 در کمبریج گفتم: 🔘 قدرت در روزگار ما بی مقصد، بی مسؤولیت و حتی بی خواست و آرزو است. 🔘 این است فاجعه بزرگ روزگار ما که در جنگ‌ها، اشغال‌ها، آوارگی‌انسان‌ها، پایمال‌کردنِ حق‌و‌حقوق ملتها و ترور و خشونت تجلی می‌کند 🔘 قدرت‌نظامی متکی بر سیستم اطلاعاتی و توان‌علمی و اقتصادی و فنی، جهان را تهدید می‌کند 🔘 تروریست‌ها همه جای جهان را نا‌امن کرده‌اند 🔘 هرروز هزاران کودک گرسنه می‌میرند و هزاران بیمار با درد و شکنجه به‌هلاکت می‌رسند 🔘 آوارگان دراردوگاهها به‌دنیامی‌آیند، رشدمی‌کنند وهمان‌جامی‌میرند 🔘 مگراین‌جهان را می‌توان پذیرفت و برای تغییر و بهبود آن نکوشید؟ 🔘 خشونت جنایت می‌آفریند و جنایتِ مضاعف هنگامی است که به نام ارزشها و دین انجام پذیرد 🔘 آنچه باید در جهان‌امروز نفی شود معیارهای دوگانه است 🔘 هدف باید صلح پایدار در سراسر جهان باشد و صلح پایدار جز برپایه عدالت، نفی تبعیض و کنارگذاشتن معیارهای دوگانه به دست نمی‌آید 🔘 چاره‌ای جز تلاش برای تغییر نگاه در شرق و غرب و تلاش برای رسیدن به انگاره ها و انگیزه های اخلاقی‌تر، واقعی تر و انسانی‌تر نداریم 🔘 این كاری است كه گفت‌وگوی‌‌فرهنگ‌ها و تمدن‌ها درصدد تحقق بخشیدن به آن است 🔘 تاریخ به راه خود می رود و منتظر کسانی که دچار تأخیر هستند نمی ماند

#سیدمحمدخاتمی #خاتمی #خاتمی_مدیا
#گفتگوتاصلح #فردادیراست #کمبریج #آمریکا #هاروارد #گفتگو #گفتگوی_تمدنها #صلح #دین
#khatami #khatamimedia
#dialogueforpeace #tomorrowistoolate #Cambridge #US #UnitedStates #America #Harvard #HarvardUniversity #HKS #dialogue #dialogueofcivilizations #Peace #Religion
#follow #share #repost 📯 شما هم رسانه سیدمحمدخاتمی باشید و خاتمی‌مدیا را به دوستان خود معرفی کنید: 🌐 @khatamimedia

https://twitter.com/khatamimedia/status/875037127792357376

.
.
در بیروت گفتم:
.
🔘 باید از دینی سخن گفت که رهاننده آدمی از جهل و خشونت و بیداد است.
.
🔘 دین ستیزی نیز مانند خود دین سابقه ای بلند دارد.
.
🔘 بنا بود علم جدید بدون کمک وحی و عقل متافیزیکی همه مشکلات بشر را حل کند.
.
🔘 آیا بشر امروز با مشکلاتی به مراتب بزرگ تر از مشکلات گذشته مواجه نشده است؟
.
🔘 آیا جنگها و ویرانی‌های مادی‌و‌معنوی ناشی‌از آن در دوران جدید قابل ‏مقایسه با درگیری‌های دوران قبل است؟
.
🔘 آیا دلهره‌ای که بر بشر امروز حاکم است و ‏ناامنی تباه‌کننده زندگی در شرق و غرب و شمال و جنوب عالم، ویرانگرتر از ‏اضطرابات و ناامنی‌های بشر گذشته نیست؟
.
🔘 در هیچ دوره ای از تاریخ، خشونت، نا‌امنی و ناخشنودی مثل امروز عریان و ‏ترس آور نبوده است.
.
🔘 زمان ما برای رهایی نیازمند دین است، دینی که علاوه بر خدا، به عدالت، آزادی و ‏حقوق انسان، مؤمن باشد و به فقر،جهل، جنگ، ترور و تحقیر انسان، کافر.
.
#سیدمحمدخاتمی #خاتمی #خاتمی_مدیا
#گفتگوتاصلح #فردا_دیر_است #بیروت #لبنان #گفتگو #گفتگوی_تمدنها #دین
#خاتمی_حذف_شدنی_نیست
.
#dialogueforpeace #tomorrowistoolate #Beirut #Lebanon #dialogue #dialogueofcivilizations #Religion
#follow #share #repost
.
@khatamimedia

🇱🇧🇮🇷 در بیروت گفتم: 🔘 باید از دینی سخن گفت که رهاننده آدمی از جهل و خشونت و بیداد است 🔘 دین ستیزی نیز مانند خود دین سابقه ای بلند دارد 🔘 بنا بود علم جدید بدون کمک وحی و عقل متافیزیکی همه مشکلات بشر را حل کند 🔘 آیا بشر امروز با مشکلاتی به مراتب بزرگ تر از مشکلات گذشته مواجه نشده است؟ 🔘 آیا جنگها و ویرانی‌های مادی‌و‌معنوی ناشی‌از آن در دوران جدید قابل ‏مقایسه با درگیری‌های دوران قبل است؟ 🔘 آیا دلهره‌ای که بر بشر امروز حاکم است و ‏ناامنی تباه‌کننده زندگی در شرق و غرب و شمال و جنوب عالم، ویرانگرتر از ‏اضطرابات و ناامنی‌های بشر گذشته نیست؟ 🔘 در هیچ دوره ای از تاریخ، خشونت، نا‌امنی و ناخشنودی مثل امروز عریان و ‏ترس آور نبوده است. 🔘 زمان ما برای رهایی نیازمند دین است، دینی که علاوه بر خدا، به عدالت، آزادی و ‏حقوق انسان، مؤمن باشد و به فقر و جهل و جنگ و ترور و تحقیر انسان، کافر

#فردادیراست #گفتگوتاصلح #dialogueforpeace #tomorrowistoolate 🌐 @khatamimedia

https://twitter.com/khatamimedia/status/874686159254900738

🇱🇧🇮🇷 در بیروت گفتم: 🔘 باید از دینی سخن گفت که رهاننده آدمی از جهل و خشونت و بیداد است 🔘 دین ستیزی نیز مانند خود دین سابقه ای بلند دارد 🔘 بنا بود علم جدید بدون کمک وحی و عقل متافیزیکی همه مشکلات بشر را حل کند 🔘 آیا بشر امروز با مشکلاتی به مراتب بزرگ تر از مشکلات گذشته مواجه نشده است؟ 🔘 آیا جنگها و ویرانی‌های مادی‌و‌معنوی ناشی‌از آن در دوران جدید قابل ‏مقایسه با درگیری‌های دوران قبل است؟ 🔘 آیا دلهره‌ای که بر بشر امروز حاکم است و ‏ناامنی تباه‌کننده زندگی در شرق و غرب و شمال و جنوب عالم، ویرانگرتر از ‏اضطرابات و ناامنی‌های بشر گذشته نیست؟ 🔘 در هیچ دوره ای از تاریخ، خشونت، نا‌امنی و ناخشنودی مثل امروز عریان و ‏ترس آور نبوده است. 🔘 زمان ما برای رهایی نیازمند دین است، دینی که علاوه بر خدا، به عدالت، آزادی و ‏حقوق انسان، مؤمن باشد و به فقر و جهل و جنگ و ترور و تحقیر انسان، کافر

#سیدمحمدخاتمی #خاتمی #خاتمی_مدیا
#گفتگوتاصلح #فردادیراست #بیروت #لبنان #گفتگو #گفتگوی_تمدنها #دین
#dialogueforpeace #tomorrowistoolate #Beirut #Lebanon #dialogue #dialogueofcivilizations #Religion
#follow #share #repost 📯 شما هم رسانه سیدمحمدخاتمی باشید و خاتمی‌مدیا را به دوستان خود معرفی کنید: 🌐 @khatamimedia

https://twitter.com/khatamimedia/status/874686159254900738

🇶🇦🇮🇷 در دوحه گفتم 🔘 قدرت‌های رسمی و غیررسمی محروم از منطق مهر و گفت و گو جز به خشونت نمی اندیشند 🔘 متأسفانه صدای بلند و غالب بر جهان ما، صدای خشونت و اهانت شده است 🔘 بزرگ فکر کنیم، اما همین امروز از کوچک آغاز کنیم، چون فردا خیلی دیر است 🔘 علی‌رغم غریو نفرت‌آور خشونت و تقابل و جنگ، صدای گفت‌وگو در جانها طنینی دلنشین دارد
#فردادیراست #گفتگوتاصلح #dialogueforpeace #tomorrowistoolate 📯 شما هم رسانه سیدمحمدخاتمی باشید و خاتمی‌مدیا را به دوستان خود معرفی کنید:

Most Popular Instagram Hashtags