#گریــہ

10 posts

TOP POSTS

#مرا
#مار🐍
#درون
#آستينم
#ميزند
#گاهى
یادم بمـونہ نوشـــت : یـہ لیــست تهیــہ کــنم از افــرادے کـہ خیلـے بهشـــون اعتمـــاد دارم ، یہ جــا قایـــم کــنم
2 ســـال بعـــد لیســــت و دوبـاره ببـــینم،
ببیـــنم بـہ انتخـــابام #مےخندم ...(یا #گریــہ مےکنــم)!!☺ @yastunes

اگر #گریــہ نمے کنـــم
فکــر نکن از #سنگـــــم
مــن مـــــرد هستم
تنهـایے قـدم زدن
از گریـه کردن #دردنـاک تـــر است
#instagram#coffee#singleboy#fumilycoffee

#نمیبخشم... بــھ #ﺧـــﺪﺍ قســم...
#ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﻤــشـــ ... !!! #اونیــو کـہ وسـط #خندهــام

وقتــی #یادشــ میـوفتــم " #گریــہ ام" میگیـرھ...😔💔

MOST RECENT

#مرا
#مار🐍
#درون
#آستينم
#ميزند
#گاهى
یادم بمـونہ نوشـــت : یـہ لیــست تهیــہ کــنم از افــرادے کـہ خیلـے بهشـــون اعتمـــاد دارم ، یہ جــا قایـــم کــنم
2 ســـال بعـــد لیســــت و دوبـاره ببـــینم،
ببیـــنم بـہ انتخـــابام #مےخندم ...(یا #گریــہ مےکنــم)!!☺ @yastunes

#نمیبخشم... بــھ #ﺧـــﺪﺍ قســم...
#ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﻤــشـــ ... !!! #اونیــو کـہ وسـط #خندهــام

وقتــی #یادشــ میـوفتــم " #گریــہ ام" میگیـرھ...😔💔

#نمیبخشم... بــھ #ﺧـــﺪﺍ #قســم...
ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﻤــشـــ ... !!! اونیــو کـہ #وسـط #خندهــام
وقتــی #یادشــ میـوفتــم "#گریــہ ام" میگیـرھ...

عشق چیزِ مردانــہ ایست . .
گاهــے لخت توےِ خانــہ مـےگردد . .
گاهــے روےِ تختــت مــےخوابد . .
و گاهــے ڪــہ مــےخواهــے
روے شانـہ هاے ارضا شده اش #گریــہ ڪــنـے . . .
رفتــہ است . .

حاݪـا ڪہ #ݪـبخنـده همـہ بخاطـره شڪسټــہ مݩــہ😒
بݪݩــد میشمـــ ټا #گریــہ ڪݩـݩ😏

#اولــین بارے کــہ گفـتے #دوستت
#دارم.... #گریــہ ام گرفت... #الان کسـے بهم میگـہ دوسم داره

#خندم میگــيـره

#siiah__ghalam

#خــستــہ امـ …

از صبورے خــستـــہ ام …

از فــَریــــادهایے که در گـــلویـــم خفـہ مانـد …

از اشـــــــک هایــی که قـاه قـاه خنــــده شـב …

و از حــــرف هایے که زنـــده بہ گـــور گــَشت در گــورستاטּِ دلـــــم

آســــاטּ نیست در پــَس #خـــنـده هاے مصــنوعے #گریــہ هاے دلت را ،

در بــی پنـــاهیت در پشت هـــــزاراטּ #دروغ پنهـــاטּ کنے …

ایــــטּ روزهــا معنے را از #زنـدگـــے حذف کــرבه امـ …

بدون تو برایـــم #فرق نمــےکــُنـد روزهایـــم را چگونــہ قربانـے کنمـ

مــــن خیــــلي #تغییر کردم..
خیــــــــــلي....
دیگہ واسـہ نبودن کسی #گریــہ نمیکنــم!
دیگہ به عشق دیدن کسی #بیرون نمیـــرم!
دیگہ #خندیدن بلد نیستم!
فقط آروم میشینم یه گوشه و #نــگاه میکنم!
دیگہ #شوخی نمیکنم!
دیگہ دنبال متن #عاشقانہ نیستم!
دیگہ آنلاین بودن کسی رو #چک نمیکنم!
دیگہ #نگران کسی نمیشم! دیگه #منتظر پی ام نیستم! بـَـد نشدم نــــہ.....!!! فقط خســـــــــتم ....😔 "مـــرگ احســــاســـم مبــارڪ"

اگر #گریــہ نمے کنـــم
فکــر نکن از #سنگـــــم
مــن مـــــرد هستم
تنهـایے قـدم زدن
از گریـه کردن #دردنـاک تـــر است
#instagram#coffee#singleboy#fumilycoffee

Most Popular Instagram Hashtags