#گرنجرور

MOST RECENT

...
📢برای اولین بار در گیلان 📢
🔰🔰 خاص شوید و خاص بمانید 🔰🔰
روکش نانوسرامیک شیشه های اتومبیل،قابل نصب بروی شیشه جلو
.
💯نصب برچسب نانو سرامیک بروی شیشه جلوی L90 💯
.
این برچسب از داخل به بیرون هیچ تاثیری در دید نداره
.

مزایا نانوسرامیک:
1-ضد UV واقعی
2-جلوگیری از ورود گرما به درون ماشین تا50%
3-محافظت از چشم در برابر اشعه های مضر خورشید
4-محافظت از داشبورد در برابر آفتاب سوختگی
5-قابلیت فتوکرومیک
6-بی رنگ
7-جلوگیری از نور چراغ سایر اتومبیل ها در شب
8-جلو گیری از سراب در جاده

شماره تماس: 09199970476
ممنون از کسایی که پیجو به رفیقاشون معرفی میکنن ❤️❤ .

@douditehran
@douditehran
@douditehran

#نانو #نانوسرامیک #UV #nanoceramic
#رشت #گیلان #دودی #ماشین #تیونینگ
#ضدحرارت #ضداشعه #بیرنگ#rasht#GIULAN #sport#cars#گلسار#منطقه#TINTING##nissan#هیوندا#آزرا#گرنجرور#benz#bmw#Ford#honda#mazd# #hiyundai#fiusion#

...
📢برای اولین بار در گیلان 📢
🔰🔰 خاص شوید و خاص بمانید 🔰🔰
روکش نانوسرامیک شیشه های اتومبیل،قابل نصب بروی شیشه جلو
.
💯درحال نصب برچسب نانو سرامیک بروی شیشه جلوی L90 💯
.
این برچسب از داخل به بیرون هیچ تاثیری در دید نداره
.

مزایا نانوسرامیک:
1-ضد UV واقعی
2-جلوگیری از ورود گرما به درون ماشین تا50%
3-محافظت از چشم در برابر اشعه های مضر خورشید
4-محافظت از داشبورد در برابر آفتاب سوختگی
5-قابلیت فتوکرومیک
6-بی رنگ
7-جلوگیری از نور چراغ سایر اتومبیل ها در شب
8-جلو گیری از سراب در جاده

شماره تماس: 09199970476
ممنون از کسایی که پیجو به رفیقاشون معرفی میکنن ❤️❤ .

@douditehran
@douditehran
@douditehran

#نانو #نانوسرامیک #UV #nanoceramic
#رشت #گیلان #دودی #ماشین #تیونینگ
#ضدحرارت #ضداشعه #بیرنگ#rasht#GIULAN #sport#cars#گلسار#منطقه#TINTING##nissan#هیوندا#آزرا#گرنجرور#benz#bmw#Ford#honda#mazd# #hiyundai#fiusion#

...
📢برای اولین بار در گیلان 📢
🔰🔰 خاص شوید و خاص بمانید 🔰🔰
روکش نانوسرامیک شیشه های اتومبیل،قابل نصب بروی شیشه جلو
.
💯نصب برچسب نانو سرامیک بروی شیشه جلوی فورد فیوژن چهارمین نمونه ی نصب شده 💯
.
این برچسب از داخل به بیرون هیچ تاثیری در دید نداره
.

مزایا نانوسرامیک:
1-ضد UV واقعی
2-جلوگیری از ورود گرما به درون ماشین تا50%
3-محافظت از چشم در برابر اشعه های مضر خورشید
4-محافظت از داشبورد در برابر آفتاب سوختگی
5-قابلیت فتوکرومیک
6-بی رنگ
7-جلوگیری از نور چراغ سایر اتومبیل ها در شب
8-جلو گیری از سراب در جاده

شماره تماس: 09199970476
ممنون از کسایی که پیجو به رفیقاشون معرفی میکنن ❤️❤ .

@douditehran
@douditehran
@douditehran

#نانو #نانوسرامیک #UV #nanoceramic
#رشت #گیلان #دودی #ماشین #تیونینگ
#ضدحرارت #ضداشعه #بیرنگ#rasht#GIULAN #sport#cars#گلسار#منطقه#TINTING##nissan#هیوندا#آزرا#گرنجرور#benz#bmw#Ford#honda#mazd# #hiyundai#fiusion

...
📢برای اولین بار در گیلان 📢
🔰🔰 خاص شوید و خاص بمانید 🔰🔰
روکش نانوسرامیک شیشه های اتومبیل،قابل نصب بروی شیشه جلو
.
💯نصب برچسب نانو سرامیک بروی شیشه جلوی فورد فیوژن چهارمین نمونه ی نصب شده 💯
.
این برچسب از داخل به بیرون هیچ تاثیری در دید نداره
.

مزایا نانوسرامیک:
1-ضد UV واقعی
2-جلوگیری از ورود گرما به درون ماشین تا50%
3-محافظت از چشم در برابر اشعه های مضر خورشید
4-محافظت از داشبورد در برابر آفتاب سوختگی
5-قابلیت فتوکرومیک
6-بی رنگ
7-جلوگیری از نور چراغ سایر اتومبیل ها در شب
8-جلو گیری از سراب در جاده

شماره تماس: 09199970476
ممنون از کسایی که پیجو به رفیقاشون معرفی میکنن ❤️❤ .

@douditehran
@douditehran
@douditehran

#نانو #نانوسرامیک #UV #nanoceramic
#رشت #گیلان #دودی #ماشین #تیونینگ
#ضدحرارت #ضداشعه #بیرنگ#rasht#GIULAN #sport#cars#گلسار#منطقه#TINTING##nissan#هیوندا#آزرا#گرنجرور#benz#bmw#Ford#honda#mazd# #hiyundai#fiusion

...
📢برای اولین بار در گیلان 📢
🔰🔰 خاص شوید و خاص بمانید 🔰🔰
روکش نانوسرامیک شیشه های اتومبیل،قابل نصب بروی شیشه جلو
💯نصب برچسب نانو سرامیک بروی شیشه جلوی هیوندا آزرا سومین نمونه ی نصب شده 💯
.
این برچسب از داخل به بیرون هیچ تاثیری در دید نداره
.

مزایا نانوسرامیک:
1-ضد UV واقعی
2-جلوگیری از ورود گرما به درون ماشین تا50%
3-محافظت از چشم در برابر اشعه های مضر خورشید
4-محافظت از داشبورد در برابر آفتاب سوختگی
5-قابلیت فتوکرومیک
6-بی رنگ
7-جلوگیری از نور چراغ سایر اتومبیل ها در شب
8-جلو گیری از سراب در جاده

شماره تماس: 09199970476
ممنون از کسایی که پیجو به رفیقاشون معرفی میکنن ❤️❤ .

@douditehran
@douditehran
@douditehran

#نانو #نانوسرامیک #UV #nanoceramic
#رشت #گیلان #دودی #ماشین #تیونینگ
#ضدحرارت #ضداشعه #بیرنگ#rasht#GIULAN #sport#cars#گلسار#منطقه#TINTING##nissan#jook#هیوندا#آزرا#گرنجرور#benz#bmw#Ford#honda#mazd# #hiyundai

...
📢برای اولین بار در گیلان 📢
🔰🔰 خاص شوید و خاص بمانید 🔰🔰
روکش نانوسرامیک شیشه های اتومبیل،قابل نصب بروی شیشه جلو
💯نصب برچسب نانو سرامیک بروی شیشه جلوی هیوندا آزرا سومین نمونه ی نصب شده 💯
.
این برچسب از داخل به بیرون هیچ تاثیری در دید نداره
.

مزایا نانوسرامیک:
1-ضد UV واقعی
2-جلوگیری از ورود گرما به درون ماشین تا50%
3-محافظت از چشم در برابر اشعه های مضر خورشید
4-محافظت از داشبورد در برابر آفتاب سوختگی
5-قابلیت فتوکرومیک
6-بی رنگ
7-جلوگیری از نور چراغ سایر اتومبیل ها در شب
8-جلو گیری از سراب در جاده

شماره تماس: 09199970476
ممنون از کسایی که پیجو به رفیقاشون معرفی میکنن ❤️❤ .

@douditehran
@douditehran
@douditehran

#نانو #نانوسرامیک #UV #nanoceramic
#رشت #گیلان #دودی #ماشین #تیونینگ
#ضدحرارت #ضداشعه #بیرنگ#rasht#GIULAN #sport#cars#گلسار#منطقه#TINTING##nissan#jook#هیوندا#آزرا#گرنجرور#benz#bmw#Ford#honda#mazd# #hiyundai

...
📢برای اولین بار در گیلان 📢
🔰🔰 خاص شوید و خاص بمانید 🔰🔰
روکش نانوسرامیک شیشه های اتومبیل،قابل نصب بروی شیشه جلو
💯نصب برچسب نانو سرامیک بروی شیشه جلوی هیوندا آزرا سومین نمونه ی نصب شده💯
✅اینجاست که مفهوم یه تیکه زدن شیشه عقب بیشتر درک میشه
برای اولین بار در گیلان با 5 سال سابقه👍

نصب شده ی اینکار در پست بعدی مشاهده کنید
.
.

مزایا نانوسرامیک:
1-ضد UV واقعی
2-جلوگیری از ورود گرما به درون ماشین تا50%
3-محافظت از چشم در برابر اشعه های مضر خورشید
4-محافظت از داشبورد در برابر آفتاب سوختگی
5-قابلیت فتوکرومیک
6-بی رنگ
7-جلوگیری از نور چراغ سایر اتومبیل ها در شب
8-جلو گیری از سراب در جاده

شماره تماس: 09199970476
ممنون از کسایی که پیجو به رفیقاشون معرفی میکنن ❤️❤ .

@douditehran
@douditehran
@douditehran

#نانو #نانوسرامیک #UV #nanoceramic
#رشت #گیلان #دودی #ماشین #تیونینگ
#ضدحرارت #ضداشعه #بیرنگ#rasht#GIULAN #sport#cars#گلسار#منطقه#TINTING##nissan#jook#هیوندا#آزرا#گرنجرور#benz#bmw#Ford#honda#mazd# #hiyundai

Most Popular Instagram Hashtags