#گردنیند_کوتاه

36 posts

TOP POSTS

بهترین برای شماست
دستبند unisex
سنگ اونیکس تراش دار
بال فرشته طلا
وزن طلا ۰/۵۸۰
قیمت ۱۱۹ هزار تومان
موجود یک عدد
سفارش از طریق دایرکت، تلگرام و تلفن
۰۹۳۵۴۲۹۳۴۳۶
زیورالات دست ساز طباطبایی:
#جواهرات#مهره_ای#طلا#نقره#سنگ#کریستال#گردنبند_بلند#گردنیند_کوتاه#دستیند#گوشواره#پابند#طوق#آویز#زنجیر#مردونه#خانومانه#زیورالات#دست_ساز#خاص#تک#تعداد#ایرانی#سفارشی#تهران#ایران#ارسال#سیم_نا#

بهترین برای تو
ازین پستی به سوی آسمان شو
آویز الف ( احد) استیل
با زنجیر یا با سنگ
بدون سنگ ۶۰ هزار تومان
با سنگ بستگی به نوع سنگ دارد
انتخاب به دلخواه شما .
#جواهرات#مهره_ای#طلا#نقره#سنگ#کریستال#گردنبند_بلند#گردنیند_کوتاه#دستیند#گوشواره#پابند#طوق#آویز#زنجیر#مردونه#خانومانه#زیورالات#دست_ساز#خاص#تک#تعداد#ایرانی#سفارشی#تهران#ایران#ارسال#سیم_نا#

بهترین برای شماست
گوشواره تبتی
پایه گوشواره نقره
قیمت ۴۵ هزار تومان
تماس از طریق دایرکت، تلگرام و تلفن
۰۹۳۵۴۲۹۳۴۳۶
زیورالات دست ساز طباطبایی:
#جواهرات#مهره_ای#طلا#نقره#سنگ#کریستال#گردنبند_بلند#گردنیند_کوتاه#دستیند#گوشواره#پابند#طوق#آویز#زنجیر#مردونه#خانومانه#زیورالات#دست_ساز#خاص#تک#تعداد#ایرانی#سفارشی#تهران#ایران#ارسال#سیم_نا#

MOST RECENT

بهترین برای تو
ازین پستی به سوی آسمان شو
آویز الف ( احد) استیل
با زنجیر یا با سنگ
بدون سنگ ۶۰ هزار تومان
با سنگ بستگی به نوع سنگ دارد
انتخاب به دلخواه شما .
#جواهرات#مهره_ای#طلا#نقره#سنگ#کریستال#گردنبند_بلند#گردنیند_کوتاه#دستیند#گوشواره#پابند#طوق#آویز#زنجیر#مردونه#خانومانه#زیورالات#دست_ساز#خاص#تک#تعداد#ایرانی#سفارشی#تهران#ایران#ارسال#سیم_نا#

#بهترین برای توست#
#مرا خیال تو بی خیال عالم کرد
تمامی اویزها نقره تایلند
سنگ صدف و فیروزه نیشابور
مدال میکروستینگ امتیس داخل شیشه طبیعی‌
تمامی تک میباشند و قابل تکرار نیست
.
#جواهرات#مهره_ای#طلا#نقره#سنگ#کریستال#گردنبند_بلند#گردنیند_کوتاه#دستیند#گوشواره#پابند#طوق#آویز#زنجیر#مردونه#خانومانه#زیورالات#دست_ساز#خاص#تک#تعداد#ایرانی#سفارشی#تهران#ایران#ارسال#سیم_نا#

بهترین برای شماست
*روزی ما کبوترهایمان را دوباره پیدا خواهیم کرد
و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت*
.
گردنبند استیل
قیمت در دایرکت
.
.
#جواهرات#مهره_ای#طلا#نقره#سنگ#کریستال#گردنبند_بلند#گردنیند_کوتاه#دستیند#گوشواره#پابند#طوق#آویز#زنجیر#مردونه#خانومانه#زیورالات#دست_ساز#خاص#تک#تعداد#ایرانی#سفارشی#تهران#ایران#ارسال#سیم_نا#

مرد آن است که در ناخوشی خوش باشد
بهترین برای شماست
آویز عینک مردونه
دایرکت تلگرام تلفن ۰۹۳۵۳۲۹۳۴۳۶
.
.
زیورالات دست ساز طباطبایی:
#جواهرات#مهره_ای#طلا#نقره#سنگ#کریستال#گردنبند_بلند#گردنیند_کوتاه#دستیند#گوشواره#پابند#طوق#آویز#زنجیر#مردونه#خانومانه#زیورالات#دست_ساز#خاص#تک#تعداد#ایرانی#سفارشی#تهران#ایران#ارسال#سیم_نا#

پیشاپیش ولادت حضرت فاطمه(ع) مبارک
روز مادر بر همه مادران مبارک
بهترین برای شماست
گردنبند سنگ و استیل
قیمت ۷۸ هزار تومان
.زیورالات دست ساز طباطبایی:
#جواهرات#مهره_ای#طلا#نقره#سنگ#کریستال#گردنبند_بلند#گردنیند_کوتاه#دستیند#گوشواره#پابند#طوق#آویز#زنجیر#مردونه#خانومانه#زیورالات#دست_ساز#خاص#تک#تعداد#ایرانی#سفارشی#تهران#ایران#ارسال#سیم_نا#

بهترین برای شماست
دستبند unisex
سنگ اونیکس تراش دار
بال فرشته طلا
وزن طلا ۰/۵۸۰
قیمت ۱۱۹ هزار تومان
موجود یک عدد
سفارش از طریق دایرکت، تلگرام و تلفن
۰۹۳۵۴۲۹۳۴۳۶
زیورالات دست ساز طباطبایی:
#جواهرات#مهره_ای#طلا#نقره#سنگ#کریستال#گردنبند_بلند#گردنیند_کوتاه#دستیند#گوشواره#پابند#طوق#آویز#زنجیر#مردونه#خانومانه#زیورالات#دست_ساز#خاص#تک#تعداد#ایرانی#سفارشی#تهران#ایران#ارسال#سیم_نا#

بهترین برای شماست
گوشواره تبتی
پایه گوشواره نقره
قیمت ۴۵ هزار تومان
تماس از طریق دایرکت، تلگرام و تلفن
۰۹۳۵۴۲۹۳۴۳۶
زیورالات دست ساز طباطبایی:
#جواهرات#مهره_ای#طلا#نقره#سنگ#کریستال#گردنبند_بلند#گردنیند_کوتاه#دستیند#گوشواره#پابند#طوق#آویز#زنجیر#مردونه#خانومانه#زیورالات#دست_ساز#خاص#تک#تعداد#ایرانی#سفارشی#تهران#ایران#ارسال#سیم_نا#

Most Popular Instagram Hashtags