#گردنبندنقره

MOST RECENT

.👇.
سرویس فیروزه نیشابور
کد 767.
.
👌طرح دریا
💍نقره دست ساز خوش ساخت
💎سنگ فیروزه خوش لعاب و مغزدار.
.
مدال: ۲۳۸
انگشتر: ۱۵۸
نیم ست: ۳۶۲.
.
ارسال رایگان🎁 .
.
📞مشاوره و سفارش خرید از طریق شماره تماس و کانال تلگرامی بالای صفحه اصلی.
.
📌مشاهده آلبوم انگشتر مردانه👇
#انگشتر_مردانه_سرای_فیروزه_نیشابور
.
#انگشترفیروزه #فیروزه #نیشابور #انگشترمردانه #انگشتر #نقره #انگشترنقره #turquois #دستبند #دستبندنقره #گردنبندنقره #گردنبند #جواهر #انگشترزنانه #ظرف_مسی_فیروزه کوب #ظرف_مسی #فیروزه_کوب #توپاز #سیترین #طلا_فیروزه #فیروزه_طلا #طلافیروزه #دستبندفیروزه #گردنبندفیروزه

.👇.
گردنبند فیروزه
کد 1247.
.
👌سفارش دکترسلیمی از اسلام آباد
💎 سنگ فیروزه دامله رگه طلایی اعلا
🔅سادگی و زیبایی.
.
ارسال رایگان🎁 .
.
📞مشاوره و سفارش خرید از طریق شماره تماس و کانال تلگرامی بالای صفحه اصلی.
.
📌مشاهده آلبوم گردنبندها👇
#گردنبند_سرای_فیروزه_نیشابور
.
#انگشترفیروزه #فیروزه #نیشابور #انگشترمردانه #انگشتر #نقره #انگشترنقره #turquois #دستبند #دستبندنقره #گردنبندنقره #گردنبند #جواهر #انگشترزنانه #ظرف_مسی_فیروزه کوب #ظرف_مسی #فیروزه_کوب #توپاز #سیترین #طلا_فیروزه #فیروزه_طلا #طلافیروزه #دستبندفیروزه #گردنبندفیروزه

.👇.
سرویس فیروزه کوب
کد 703.
.
💎چینش سنگ های فیروزه درکنارهم
👌ساده و شکیل
📌رکاب نقره دست ساز.
.
انگشتر: ۱۳۲
مدال: ۱۳۷
ارسال رایگان🎁 .
.
📞مشاوره و سفارش خرید از طریق شماره تماس و کانال تلگرامی بالای صفحه اصلی.
.
📌مشاهده آلبوم انگشتر مردانه👇
#انگشتر_مردانه_سرای_فیروزه_نیشابور
.
#انگشترفیروزه #فیروزه #نیشابور #انگشترمردانه #انگشتر #نقره #انگشترنقره #turquois #دستبند #دستبندنقره #گردنبندنقره #گردنبند #جواهر #انگشترزنانه #ظرف_مسی_فیروزه کوب #ظرف_مسی #فیروزه_کوب #توپاز #سیترین #طلا_فیروزه #فیروزه_طلا #طلافیروزه #دستبندفیروزه #گردنبندفیروزه

اسلايس سليماني شجر قيمت ١٢ هزار تومان
#نگين#سنگ#راف#نقره#انگشتر#انگشترنقره#گردنبند#گردنبندنقره#گردنبندشجر#گردنبندفيروزه#شجر#فيروزه#عقيق#زينتي#زبرجد#عقيق_سليماني
براي سفارش به دايركت پيام بديد يا با شماره ٠٩٣٩٥٦٢٥٤٩٩تماس فرمائيد
براي عضويت در كانال ما به قسمت بيو اينستا مراجعه كنيد

اسلايس سليماني شجر. قيمت ١٥ هزار تومان
#نگين#سنگ#راف#نقره#انگشتر#انگشترنقره#گردنبند#گردنبندنقره#گردنبندشجر#گردنبندفيروزه#شجر#فيروزه#عقيق#زينتي#زبرجد#عقيق_سليماني
براي سفارش به دايركت پيام بديد يا با شماره ٠٩٣٩٥٦٢٥٤٩٩تماس فرمائيد
براي عضويت در كانال ما به قسمت بيو اينستا مراجعه كنيد

اسلايي شجر با زمينه بسيار شفاف و شيشه اي. قيمت هر اسلايي ١٨ هزار تومان.
#نگين#سنگ#راف#نقره#انگشتر#انگشترنقره#گردنبند#گردنبندنقره#گردنبندشجر#گردنبندفيروزه#شجر#فيروزه#عقيق#زينتي#زبرجد#عقيق_سليماني
براي سفارش به دايركت پيام بديد يا با شماره ٠٩٣٩٥٦٢٥٤٩٩تماس فرمائيد
براي عضويت در كانال ما به قسمت بيو اينستا مراجعه كنيد

اسلايي شجر گياهي با تركيب رنگي زيبا. قيمت هر اسلايس. ٢٠ هزار تومان
#نگين#سنگ#راف#نقره#انگشتر#انگشترنقره#گردنبند#گردنبندنقره#گردنبندشجر#گردنبندفيروزه#شجر#فيروزه#عقيق#زينتي#زبرجد#عقيق_سليماني
براي سفارش به دايركت پيام بديد يا با شماره ٠٩٣٩٥٦٢٥٤٩٩تماس فرمائيد
براي عضويت در كانال ما به قسمت بيو اينستا مراجعه كنيد

اسلايي سليماني شجر باباقوري در يك سنگ😍. قيمت ١٨ هزار تومان.
#نگين#سنگ#راف#نقره#انگشتر#انگشترنقره#گردنبند#گردنبندنقره#گردنبندشجر#گردنبندفيروزه#شجر#فيروزه#عقيق#زينتي#زبرجد#عقيق_سليماني
براي سفارش به دايركت پيام بديد يا با شماره ٠٩٣٩٥٦٢٥٤٩٩تماس فرمائيد
براي عضويت در كانال ما به قسمت بيو اينستا مراجعه كنيد

اسلايس شجر گياهي قيمت هر اسلايس ١٢ هزار تومان.
#نگين#سنگ#راف#نقره#انگشتر#انگشترنقره#گردنبند#گردنبندنقره#گردنبندشجر#گردنبندفيروزه#شجر#فيروزه#عقيق#زينتي#زبرجد#عقيق_سليماني
براي سفارش به دايركت پيام بديد يا با شماره ٠٩٣٩٥٦٢٥٤٩٩تماس فرمائيد
براي عضويت در كانال ما به قسمت بيو اينستا مراجعه كنيد

اسلايس سليماني شجر. قيمت ٨ هزار تومان
#نگين#سنگ#راف#نقره#انگشتر#انگشترنقره#گردنبند#گردنبندنقره#گردنبندشجر#گردنبندفيروزه#شجر#فيروزه#عقيق#زينتي#زبرجد#عقيق_سليماني
براي سفارش به دايركت پيام بديد يا با شماره ٠٩٣٩٥٦٢٥٤٩٩تماس فرمائيد
براي عضويت در كانال ما به قسمت بيو اينستا مراجعه كنيد

اسلايس سليماني باباقوري 😍 قيمت هر اسلايس ١٥ هزار تومان
#نگين#سنگ#راف#نقره#انگشتر#انگشترنقره#گردنبند#گردنبندنقره#گردنبندشجر#گردنبندفيروزه#شجر#فيروزه#عقيق#زينتي#زبرجد#عقيق_سليماني
براي سفارش به دايركت پيام بديد يا با شماره ٠٩٣٩٥٦٢٥٤٩٩تماس فرمائيد
براي عضويت در كانال ما به قسمت بيو اينستا مراجعه كنيد

اسلايس سليماني خوشرنگ قيمت ٨ هزار تومان
#نگين#سنگ#راف#نقره#انگشتر#انگشترنقره#گردنبند#گردنبندنقره#گردنبندشجر#گردنبندفيروزه#شجر#فيروزه#عقيق#زينتي#زبرجد#عقيق_سليماني
براي سفارش به دايركت پيام بديد يا با شماره ٠٩٣٩٥٦٢٥٤٩٩تماس فرمائيد
براي عضويت در كانال ما به قسمت بيو اينستا مراجعه كنيد

راف عقيق با تعداد زيادي شكوفه هاي شجر ريز و منظم قيمت وزن ٤١١ گرم قيمت ١٣ هزار تومان
#نگين#سنگ#راف#نقره#انگشتر#انگشترنقره#گردنبند#گردنبندنقره#گردنبندشجر#گردنبندفيروزه#شجر#فيروزه#عقيق#زينتي#زبرجد#عقيق_سليماني
براي سفارش به دايركت پيام بديد يا با شماره ٠٩٣٩٥٦٢٥٤٩٩تماس فرمائيد
براي عضويت در كانال ما به قسمت بيو اينستا مراجعه كنيد

راف عقيق عسلي تيره وزن ٤٣٤ گرم قيمت ١٥ هزار تومان
#نگين#سنگ#راف#نقره#انگشتر#انگشترنقره#گردنبند#گردنبندنقره#گردنبندشجر#گردنبندفيروزه#شجر#فيروزه#عقيق#زينتي#زبرجد#عقيق_سليماني
براي سفارش به دايركت پيام بديد يا با شماره ٠٩٣٩٥٦٢٥٤٩٩تماس فرمائيد
براي عضويت در كانال ما به قسمت بيو اينستا مراجعه كنيد

راف عسلي وزن ١١٥ گرم قيمت ٤ هزار تومان
#نگين#سنگ#راف#نقره#انگشتر#انگشترنقره#گردنبند#گردنبندنقره#گردنبندشجر#گردنبندفيروزه#شجر#فيروزه#عقيق#زينتي#زبرجد#عقيق_سليماني
براي سفارش به دايركت پيام بديد يا با شماره ٠٩٣٩٥٦٢٥٤٩٩تماس فرمائيد
براي عضويت در كانال ما به قسمت بيو اينستا مراجعه كنيد

راف عقيق سليماني عسلي وزن ٢٤٥ گرم قيمت ٦ هزار تومان
#نگين#سنگ#راف#نقره#انگشتر#انگشترنقره#گردنبند#گردنبندنقره#گردنبندشجر#گردنبندفيروزه#شجر#فيروزه#عقيق#زينتي#زبرجد#عقيق_سليماني
براي سفارش به دايركت پيام بديد يا با شماره ٠٩٣٩٥٦٢٥٤٩٩تماس فرمائيد
براي عضويت در كانال ما به قسمت بيو اينستا مراجعه كنيد

🔷 دستبند مدل 0152 🔷
🔻قیمت : ۴۶۰۰۰ تومان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
⁦♦️⁩ مشخصات کالا
➖ وزن دقیق : 2.8 گرم
➖ درجه کیفیت : A+
➖ کشور سازنده : چین
➖ رنگ بندی : نقره‌ای
➖ سایز‌بندی: free-size
➖ جنس : نقره اصل
➖ ضد حساسیت
➖ رنگ 100٪ ثابت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جهت سفارش و راهنمایی در خرید
عکس مدل رو به
شماره موبایل در تلگرام یا واتساپ
بفرستید :
📲0922-396 3324
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‌‎
🔸گارانتی ۳ ماه رنگ محصول
🔸قابلیت تعویض و مرجوعی ۱۰ روزه
🔸تمام عکس ها از خود کالا ها گرفته میشوند
🔸 درگاه پرداخت آنلاین امن داری نماد اعتماد الکترونیکی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📍پیک رایگان در دزفول است
📍برای آدرس های دیگر به‌ غیر از دزفول
هزینه كالا ابتدا واریز میشود
و بعد ارسال،‌ با پست انجام میشود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پیج زیورآلات ما :
@rozsiah.ir
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پیج ساعت های ما :
@rozsiah_watch
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پیج عکس های ارسالی شما دوستان :
@rozsiah_fans
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هزینه ارسال به سراسر کشور ۸ هزار تومان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ارسال رایگان خریدهای بالای ۸۰ هزار تومان

.👇.
انگشتر توپاز
کد 1242.
..
♦️طرح آینه
👌رکاب نقره آبکاری شده با پلاتین
💎 سنگ توپاز تراش الماسه اعلا.
.
قیمت: 544 ه.ت.
ارسال رایگان🎁 .
.
📞مشاوره و سفارش خرید از طریق شماره تماس و کانال تلگرامی بالای صفحه اصلی.
.
📌مشاهده آلبوم انگشتر مردانه👇
#انگشتر_مردانه_سرای_فیروزه_نیشابور
.
#انگشترفیروزه #فیروزه #نیشابور #انگشترمردانه #انگشتر #نقره #انگشترنقره #turquois #دستبند #دستبندنقره #گردنبندنقره #گردنبند #جواهر #انگشترزنانه #ظرف_مسی_فیروزه کوب #ظرف_مسی #فیروزه_کوب #توپاز #سیترین #طلا_فیروزه #فیروزه_طلا #طلافیروزه #دستبندفیروزه #گردنبندفیروزه

.👇.
انگشتر فیروزه
کد 857.
.
👌طرح کاسیک
💍رکاب نقره خوش ساخت
💎 سنگ فیروزه گنبدی.
.
قیمت: ۱۷۶ هزارتومان
ارسال رایگان🎁 .
.
📞مشاوره و سفارش خرید از طریق شماره تماس و کانال تلگرامی بالای صفحه اصلی.
.
📌مشاهده آلبوم انگشتر مردانه👇
#انگشتر_زنانه_سرای_فیروزه_نیشابور
.
#انگشترفیروزه #فیروزه #نیشابور #انگشترمردانه #انگشتر #نقره #انگشترنقره #turquois #دستبند #دستبندنقره #گردنبندنقره #گردنبند #جواهر #انگشترزنانه #ظرف_مسی_فیروزه کوب #ظرف_مسی #فیروزه_کوب #توپاز #سیترین #طلا_فیروزه #فیروزه_طلا #طلافیروزه #دستبندفیروزه #گردنبندفیروزه

Most Popular Instagram Hashtags