#گالوم

MOST RECENT

⚽️ چطور جام جهانی را ببینیم؟ ✍️ عصرایران، احسان محمدی

روز پنج‌شنبه جام جهانی 2018 روسیه آغاز می‌شود. مهم‌ترین رویداد دنیای فوتبال که گفته می‌شود از هر دو انسان زندۀ روی کرۀ زمین یک نفر دست‌کم #فینال آن را نگاه می‌کند اما این مسابقات را چطور ببینیم؟
1️⃣ این جنگ جهانی نیست، فوتبال است. یک بازی! ما هم #بیل_شنکلی نیستیم، آن را به مرگ و زندگی گره نزنیم. در جام جهانی 2014 یک هوادار برزیل که اهل هرمزگان بود بعد از شکست 7- 1 این تیم مقابل #آلمان سکته کرد و جان باخت.

شب دریافت این خبر در شبکه ورزش برنامه داشتیم. هنوز و بعد از چهارسال افسوس می خورم که چرا؟! چرا باید یک خانواده عزیزشان را این همه آسان از دست بدهند وقتی کسی حتی در برزیل خبردار نمی‌شود و همدردی نمی‌کند؟
2️⃣ تکرار «من می دونم ما سه شکست می خوریم و له می شیم و برمی گردیم» هیچ‌کس را کارشناس نمی کند، بعد از جام جهانی به او مدال نمی‌دهند و #عادل_فردوسی پور هم دعوتش نمی‌کند به برنامه 2018! به جای این همه حس منفی «امیدوار» باشیم حتی اگر می دانیم امیدمان اندک است. این کشور پر از گالوم هایی هست که از صبح تا شب می گویند:«من می دونم ما موفق نمی شیم...». #گالوم نباشیم!
3️⃣ بیشتر بازی ها در ساعات انتهایی شب است. صدای تلویزیون را کم کنیم، بعد از شکست یا از دست دادن موقعیت توسط تیم محبوب‌مان فریاد نزنیم، با مُشت به دیوارهای نازک آپارتمان نکوبیم. شاید همسایۀ ما علاقه‌ای به فوتبال ندارد. در جام‌های جهانی موارد بسیار زیادی از درگیری، شکایت و تنش بین همسایه‌ها فقط به همین دلیل ساده رخ می‌دهد.
4️⃣ لذت ببریم اما کُری خواندن هم اندازه دارد. در این شرایط به هم‌ریخته اقتصادی روی اعصاب به هم‌ریختۀ دوست‌مان که تیم محبوبش شکست خورده #بیش_ از_حد رژه نرویم. در دنیای فوتبال هم عروسی به کوچه او می‌رسد هم تابوت عزا به کوچه ما!

5️⃣ یکی از کلیدی ترین شعارها در جام های جهانی احترام (Respect) است. رفتار بازیکنان بعد از سوت پایان بازی را ببینید. آنها 90 دقیقه با هم می‌جنگند اما به محض پایان بازی به هم دست می‌دهند، تبریک می‌گویند و لباس‌هایشان را با هم عوض می‌کنند.

در عوض بسیاری از ما در شبکه های اجتماعی از خجالت خانواده‌های هم در می‌آییم! آن هم به سود یا علیه بازیکنان کشورهایی که شاید حتی نتوانند ایران را روی نقشه پیدا کنند!

اگر شکست خوردیم هم با پلاکارد #مرگ_بر_رونالدو و #مرگ_بر_آسنسیو و ...به خیابان نیاییم. کاری که برخی بعد از گل دقیقه آخر مسی به ایران در جام جهانی 2014 انجام دادند. فوتبال، ورزش مرگ نیست!
6️⃣ یک ماه فوتبال د

🌅چطور جام جهانی را ببینیم!!؟ 🌅امروز پنج‌شنبه جام جهانی 2018 روسیه آغاز می‌شود. مهم‌ترین رویداد دنیای فوتبال که گفته می‌شود از هر دو انسان زندۀ روی کرۀ زمین یک نفر دست‌کم #فینال آن را نگاه می‌کند اما این مسابقات را چطور ببینیم؟ 🌅 این جنگ جهانی نیست، فوتبال است. یک بازی! ما هم #بیل_شنکلی نیستیم، آن را به مرگ و زندگی گره نزنیم. در جام جهانی 2014 یک هوادار برزیل که اهل هرمزگان بود بعد از شکست 7- 1 این تیم مقابل #آلمان سکته کرد و جان باخت.
👈🏻چرا باید یک خانواده عزیزشان را این همه آسان از دست بدهند وقتی کسی حتی در برزیل خبردار نمی‌شود و همدردی نمی‌کند؟ 🌅 تکرار «من می دونم ما سه شکست می خوریم و له می شیم و برمی گردیم!!» هیچ‌کس را کارشناس نمی کند، بعد از جام جهانی به او مدال نمی‌دهند و #عادل_فردوسی پور هم دعوتش نمی‌کند به برنامه 2018! به جای این همه حس منفی «امیدوار» باشیم حتی اگر می دانیم امیدمان اندک است. این کشور پر از گالوم هایی هست که از صبح تا شب می گویند:«من می دونم ما موفق نمی شیم...». #گالوم نباشیم! 🌅 بیشتر بازی ها در ساعات انتهایی شب است. صدای تلویزیون را کم کنیم، بعد از شکست یا از دست دادن موقعیت توسط تیم محبوب‌مان فریاد نزنیم، با مُشت به دیوارهای نازک آپارتمان نکوبیم. شاید همسایۀ ما علاقه‌ای به فوتبال ندارد. در جام‌های جهانی موارد بسیار زیادی از درگیری، شکایت و تنش بین همسایه‌ها فقط به همین دلیل ساده رخ می‌دهد. 🌅 لذت ببریم اما کُری خواندن هم اندازه دارد. در این شرایط به هم‌ریخته اقتصادی روی اعصاب به هم‌ریختۀ دوست‌مان که تیم محبوبش شکست خورده #بیش_ از_حد رژه نرویم. در دنیای فوتبال هم عروسی به کوچه او می‌رسد هم تابوت عزا به کوچه ما!
🌅 یکی از کلیدی ترین شعارها در جام های جهانی احترام (Respect) است. رفتار بازیکنان بعد از سوت پایان بازی را ببینید. آنها 90 دقیقه با هم می‌جنگند اما به محض پایان بازی به هم دست می‌دهند، تبریک می‌گویند و لباس‌هایشان را با هم عوض می‌کنند!!.
👈🏻در عوض بسیاری از ما در شبکه های اجتماعی از خجالت خانواده‌های هم در می‌آییم! آن هم به سود یا علیه بازیکنان کشورهایی که شاید حتی نتوانند ایران را روی نقشه پیدا کنند!!!
👈🏻اگر شکست خوردیم هم با پلاکارد #مرگ_بر_رونالدو و #مرگ_بر_آسنسیو و ...به خیابان نیاییم. کاری که برخی بعد از گل دقیقه آخر مسی به ایران در جام جهانی 2014 انجام دادند. فوتبال، ورزش مرگ نیست!!!

⚽چطور جام جهانی را ببینیم؟

روز پنج‌شنبه جام جهانی 2018 روسیه آغاز می‌شود. مهم‌ترین رویداد دنیای فوتبال که گفته می‌شود از هر دو انسان زندۀ روی کرۀ زمین یک نفر دست‌کم #فینال آن را نگاه می‌کند اما این مسابقات را چطور ببینیم؟
1️⃣ این جنگ جهانی نیست، فوتبال است. یک بازی! ما هم #بیل_شنکلی نیستیم، آن را به مرگ و زندگی گره نزنیم. در جام جهانی 2014 یک هوادار برزیل که اهل هرمزگان بود بعد از شکست 7- 1 این تیم مقابل #آلمان سکته کرد و جان باخت.

شب دریافت این خبر در شبکه ورزش برنامه داشتیم. هنوز و بعد از چهارسال افسوس می خورم که چرا؟! چرا باید یک خانواده عزیزشان را این همه آسان از دست بدهند وقتی کسی حتی در برزیل خبردار نمی‌شود و همدردی نمی‌کند؟
2️⃣ تکرار «من می دونم ما سه شکست می خوریم و له می شیم و برمی گردیم» هیچ‌کس را کارشناس نمی کند، بعد از جام جهانی به او مدال نمی‌دهند و #عادل_فردوسی پور هم دعوتش نمی‌کند به برنامه 2018! به جای این همه حس منفی «امیدوار» باشیم حتی اگر می دانیم امیدمان اندک است. این کشور پر از گالوم هایی هست که از صبح تا شب می گویند:«من می دونم ما موفق نمی شیم...». #گالوم نباشیم!
3️⃣ بیشتر بازی ها در ساعات انتهایی شب است. صدای تلویزیون را کم کنیم، بعد از شکست یا از دست دادن موقعیت توسط تیم محبوب‌مان فریاد نزنیم، با مُشت به دیوارهای نازک آپارتمان نکوبیم. شاید همسایۀ ما علاقه‌ای به فوتبال ندارد. در جام‌های جهانی موارد بسیار زیادی از درگیری، شکایت و تنش بین همسایه‌ها فقط به همین دلیل ساده رخ می‌دهد.
4️⃣ لذت ببریم اما کُری خواندن هم اندازه دارد. در این شرایط به هم‌ریخته اقتصادی روی اعصاب به هم‌ریختۀ دوست‌مان که تیم محبوبش شکست خورده #بیش_ از_حد رژه نرویم. در دنیای فوتبال هم عروسی به کوچه او می‌رسد هم تابوت عزا به کوچه ما!

5️⃣ یکی از کلیدی ترین شعارها در جام های جهانی احترام (Respect) است. رفتار بازیکنان بعد از سوت پایان بازی را ببینید. آنها 90 دقیقه با هم می‌جنگند اما به محض پایان بازی به هم دست می‌دهند، تبریک می‌گویند و لباس‌هایشان را با هم عوض می‌کنند.

در عوض بسیاری از ما در شبکه های اجتماعی از خجالت خانواده‌های هم در می‌آییم! آن هم به سود یا علیه بازیکنان کشورهایی که شاید حتی نتوانند ایران را روی نقشه پیدا کنند!

اگر شکست خوردیم هم با پلاکارد #مرگ_بر_رونالدو و #مرگ_بر_آسنسیو و ...به خیابان نیاییم. کاری که برخی بعد از گل دقیقه آخر مسی به ایران در جام جهانی 2014 انجام دادند. فوتبال، ورزش مرگ نیست!
ادامه در پست بعدی←

#گالوم
گربه ای که در پارک پیداش کردن و یکی از دوستان ایلفا این بچه رو پذیرفتن که تقویت و نگهداری کنن. هنوز چند روز نگذشته که گالوم حالش خیلی بهتر شده و یکخورده هم وزن گرفته. تو دو تا عکس آخر که تو پارک گرفتن دنده هاش معلومه.
لطفا #گربه هاتونو در پارک رها نکنین.
این مساوی هست با مرگشون.
گالوم شانس اوورد ما پیداش کردیم.
لطفا #با_حیوانات_مهربان_باشیم .
برای گالوم قلب آبی بزارین که زودتر خوب شه💙🙏

دیشب که رفتم این گربه رو تو پارک خلدبرین امداد کنم سوزن تو پارک نمیشد انداخت همه نشسته بودن یه کتاب آسمانی هم دستشونو در حال دعا و نیایش، این حیوون هم چند قدم اونورترشون داشت از گرسنگی تلف میشد که برداشتم بردم دادمش به یکی از دوستان حامی که از دیشب داره مرتب غذا و آب میذاره جلوش
بماند که گربه نژاد پرشین هم هست و معلوم نیست کدوم ناکسی ولش کرده تو پارک و رفته، تا به این باور نرسیدید که میتونید مسئولیت یه حیوون رو قبول کنید لطفا اینکارو نکنید این یکی از بدترین روشهای حیوان آزاریه
#گالوم
#گربه

اگر بیاد تو خوابت ؟!!!!!!!!!!
#گالوم #جن #خواب

اندی سرکیس که در فیلم‌های ارباب حلقه‌ها، نقش گالوم را بازی کرد، در گفتگو با نشریه تورنتو سان اظهار کرد که کار او با این فرانچایز تمام شده و علاقه‌ای به بازی در یک سریال ندارد: «در حال حاضر قصد بازی کردن در نقش گالوم را ندارم. سرزمین میانه، بخشی از عمر من و یک تجربه شگفت‌انگیز بوده است اما این بخش از زندگی را پشت سر گذاشته‌ام.»
هنوز به مک کالن امیدی هست دوستان 😊
#سرزمین_میانه #ارباب_حلقه_ها #گالوم #سریال #اسمیگل #امازون #تخیلی

صدای اکبر منانی ( و منوچهر آذری) را میشنوید در برنامه صبح جمعه با شما. تیپی که از منانی میشنوید تیپ ابداعی ایشان بجای شخصیت گلوم در سریال کارتونی ماجراهای گالیور ( ساخته ی جوزف باربارا و ویلیام هانا) است که به گفته خودش در مصاحبه ای که در آبان نود و چهار با او داشتیم و عکس فوق هم مربوط به همان مصاحبه است از صدای یک گدا که برای تکدی گری در زمان کودکی وی به درب خانه آنها می آمد و مادرش وی را از او میترساند الهام گرفته شده است. در نسخه اصلی این سریال مرحوم هرب ویرگان ( که عکسش را هم لحظاتی می بینید) اجرا میکرد که دائم میگفت "هرگز کار نخواهد کرد" که منانی آنرا تبدیل کرد به " من میدونم که ما موفق نمیشیم" ( و یا جملاتی منفی و یاس آور مشابه). البته این کارتون مجددا توسط خود وی در سال هشتاد و نه مجددا دوبله شد که در مقابل دوبله اول حرفی برای گفتن نداشت... منانی از جمله بهترین ویندگان تاریخ دوبلاژ ایران و یکی از برترین تیپ سازان صداست. صدای او در محبوبترین سریالهای قبل و بعد از انقلاب نجواگر گوشها بود و هست: فراری ، ویرجینیائی ، غرب وحشی وحشی ، روزهای زندگی ( که هفده سال پخش شد) ، پری میسون ، پیشتازان فضا ، بارتا ، دارا و ندار ، داستان پلیس ، چاپارل ، دود اسلحه ، محله پیتون ، تعقیب ، کلمبو ، مسافران زمان ، پوآرو و ... برترین آثار کارتونی را تیپ سازی کرده است: هاچ زنبور عسل ، عصر حجر ، دختر شاه پریان ، تنسی تاکسیدو ، وودی وود پیکر و .... صدای او را وقتی در ابتدای فیلم عمر مختار بعنوان گوینده ای که روی فیلمهای مستند زمان موسولینی با اقتداری عجیب صحبت میکند میشنوم بدون اغراق مو بر بدنم راست میشود از آنهمه صلابت... او نویسنده کتاب سرگذشت دوبله ایران و صداهای ماندگارش هم بود که متاسفانه توسط دیگران بدون کسب اجازه مورد بهره برداری و کتاب نویسی قرار گرفت و موجبات دلزدگی ایشان را فراهم آورد.... آرزوی سلامتی برای ایشان #اکبر_منانی#صبح_جمعه_با_شما#گلوم#گالوم#منوچهر_آذری#ماجراهای_گالیور

عرضم به حضوره مبارکتون که من کلا از فیلمای خشن و شلوغ و خون و خونریزی اصولا خوشم نمیاد و ترجیح میدم نبینم(از بس که روحیم لطیف و حساسه😕😂)
ولی خیلی تعریفش و شنیدم و
گفتم یه قسمت میبینم خوشم نیومد ادامه نمیدم خوشم اومد ادامه میدم
خلاصه که دیدن قسمت اول همانا و دلبری کردن این فیلم برای ما هم همانا....
فیلمی که بخاطره درگیریاشون رومخم نبود و به روحیه لطیف و حساسم هم اسیب نزد هیچ برعکس هنوزم که هنوزه از دیدنش خرسندم و بنظرم ارزش دیدن مجدد و هم داره....فیلمی پر از نکاته مثبت و اموزنده🚩شجاعته بیلبو(هابیت) وفاداری و اقتدار دورف ها❤...مهربونیه الف ها😍....عشقه خنگه چشم قشنگه من گالوم😶💀 ....ارامش گاندولف(ساحره ها) و البته رومخترینها(ارگها)😒🙆🚩 که اگر خیلی دقیق ببینیدش مطمئنن تاثیر مثبتی روتون داره..
باید بگم که هابیت از سری فیلمهای ارباب حلقه هاست سه گانه معروف و خیلی موفق سینمای جهان که البته هر سه سری رتبه تک رقمی چارت IMDb رو هم دارن....داستان هابیت زمانه قبل از ارباب حلقه هاست ولی خب بعد از ارباب حلقه ها ساخته شده
پس پیشنهاد میکنم اول هابیت و ببینید بعد ارباب حلقه ها .
هابیت فیلمی ۳ قسمتی در سبک حماسه ای فانتزی-ماجرایی بر اساس رمانی به همین نام نوشته ج.ر.ر. تالکین میباشد.
🚩🚩
« هابیت » داستان یک هابیت کوچک به نام بیلبو ( مارتین فریمن ) می باشد که به خوشی و خرمی در سرزمین شایر، در حال گذران ایام می باشد. او در این مکان سبز و دوست داشتنی، زندگی آرامی دارد و به نظر می رسد که زندگی به کام باشد. اما وقتی که وی با یک جادوگر به نام گاندولف ( ایان مک کلن ) و سیزده کوتوله ملاقات می کند، مسیر زندگی راحتش دستخوش تغییراتی می شود. گاندولف و یارانش به رهبری یک جنگجوی قدرتمند به نام ثورین ( ریچارد آرمیتج ) ، در جستجوی بازپس گیری پادشاهی کوتوله ها هستند و برای اینکار می بایستی با یک اژدهای مهیب به نام اسماگ، مبارزه کنند.
اما در کمال تعجب، بیلبو که فردی ترسو می باشد، با این گروه همراه می شود و این بر خلاف خواسته اعضای گروه است که معتقدند او توانایی جنگجو بودن را ندارد. با اینحال گاندولف با اصرار بر اینکه او می تواند به گروه کمک کند، وی را با خود همراه می کند. این گروه در سفر با موجودات مختلفی از جمله الف ها اُرگ ها(غول ها و جن ها یا شیاطین)برخورد می کنند و البته بیلبو بزودی به موجودی به نام گالوم ( اندی سرکیس ) می رسد که.🤔
⚜رتبه سری ۱و۲.. ۷.۹ از ۱۰ و سری۳..۷.۴ از ۱۰
#_fallow_your_dreams_
#dreamlife #fallowyourdream
#hobbit #movie #serios #film #serial #instamovie #cinema

_ 🛑 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

1️⃣ کيفيت: BluRay 1080p

2️⃣ حجم: 56.4 GB

3️⃣ رزولوشن: 1920×1080 🛑 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)

1️⃣ کيفيت: BluRay 1080p

2️⃣ حجم: 56.6 GB

3️⃣ رزولوشن: 1920×1080 🛑 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)

1️⃣ کيفيت: BluRay 1080p

2️⃣ حجم: 64.5 GB

3️⃣ رزولوشن: 1920×1080

Bluray #REMUX Full HD

https://t.me/Expecto_Pat

#sale #movies #tv #show #director #1080p #4k #3d #فیلم #فروش
#the_lord_of_the_rings
#remux
#ارباب_حلقه_ها #فرودو_بگینز #شایر #گاندولف_خاکستری #هابیت #بگینز #سم_وایز_گمجی #آراگون #الف #موردور #گالوم

شانزده سال از اولین روز اکران سری فیلم‌های #ارباب_حلقه_ها گذشت. قطعاً شاهکار #تالکین بهترین مجموعه کتابی هست که در زندگیم خوندم و تاثیرگذاری اون انکار ناپذیره. بارها و بارها این کتاب‌ها رو از صفر خوندم و بارها و بارها فیلم‌های #پیتر_جکسون رو از اول دیدم. سرزمین میانه و ساکنینش، راه درست زندگی کردن رو به ما #تالکینیست ها یاد دادن ❤️
در ترانه‌ای که دورف‌ها می‌خواندند:
در آن سوی سرمای کوه‌های مه آلود
به سوی دخمه‌های عمیق و مغاره‌های کهن
رهسپاریم پیش از دمیدن صبح
در طلب زری که از آن ماست،
و دیری است که فراموشش کرده‌ایم.

Annon edhellen, edro hi ammen!
Fennas nogothrim, lasto beth lammen!
🌙🌙🌙🌙🌙🌙🌙
#هابیت #دورف #الف #هورین #ثورین #گیملی #گاندالف #گالوم #سیلماریلیون #بیلبو #فرودو #سموایز #الندیل #ریوندل

#مژده به طرفدارای #ارباب_حلقه_ها !!! کمپانی #وارنر_برادرز که امتیاز این سری رو داره تصمیم گرفته تا یک #سریال تلویزیونی بر اساس این داستان‌ها تهیه کنه. شما دوست دارین کدوم شخصیت‌ها رو تو این سریال ببینین؟؟؟ #گندالف #فرودو #گالوم #بیلبو #آراگون #لگولاس #گیملی

#lotr #lordoftherings #tv #series #tvseries #warnerbros #gandalf #golum #frodo #aragon #bilbo #legolas #gimli

همه‌چیز از دنیای #کمیکس و فیلم و #سرگرمی در @geekypedia_ir

Most Popular Instagram Hashtags