#گالری_طلا_هاله

MOST RECENT

#دستبند_طلا_اسپرت #دستبند_زنانه #طراحی_اسم #سنگ_طلا #کالای_ایرانی #هدیه_ارزان_مناسب_هنری_دستی
#هدیه_تولد_طلا #هدیه_خاص #سنگ_ماه_تولد #دستبنداسم #دستبندسنگی_طلا #گوشواره_طلا_اسپرت #خلخال_طلا #اویز_ساعت #مردادی #گالری_طلا_اسپرت #چرم_نقره
#چرم_طلا #چرم_طبیعی #گالری_طلا_مشهد #گالری_طلا_هاله 💎ارسال رایگان به تمام ایران
💎عضو اتحادیه طلا و جواهر مشهد
💎حدود قیمت 180 ت
💎چرم دو دور بافت اسپرت ✅از کانال گالری هاله (ادرس در قسمت بیو)برای دیدن نمونه کارهای بیشتر و مطالب اموزشی راجع به طلا و جواهر دیدن بفرمایید.

ادرس:خ خسروی بازار طلا و جواهر لیدوما طبقه منفی دو واحد 51 کنار کافی شاپ رایگان

سفارش از طریق تلگرام و یا دایرکت
09157004363
05132290150

#گردنبند_طلا_اسپرت #گردنبند_زنانه #طراحی_اسم #سنگ_طلا #کالای_ایرانی #هدیه_ارزان_مناسب_هنری_دستی
#هدیه_تولد_طلا #هدیه_خاص #سنگ_ماه_تولد #دستبنداسم #دستبندسنگی_طلا #گوشواره_طلا_اسپرت #خلخال_طلا #اویز_ساعت #بیتا #گالری_طلا_اسپرت
#گالری_طلا_مشهد #گالری_طلا_هاله 💎ارسال رایگان
💎عضو اتحادیه طلا و جواهر مشهد
💎حدود قیمت 600 تومان
💎قابل اجرا با نقره ✅از کانال گالری هاله (ادرس در قسمت بیو)برای دیدن نمونه کارهای بیشتر و مطالب اموزشی راجع به طلا و جواهر دیدن بفرمایید.

ادرس:خ خسروی بازار طلا و جواهر لیدوما طبقه منفی دو واحد 51 کنار کافی شاپ رایگان

سفارش از طریق تلگرام و یا دایرکت
09157004363
05132290150

#دستبند_طلا_اسپرت #دستبند_بچهگانه #طراحی_اسم #سنگ_طلا #کالای_ایرانی #هدیه_ارزان_مناسب_هنری_دستی
#هدیه_تولد_طلا #هدیه_خاص #سنگ_ماه_تولد #دستبنداسم #دستبندسنگی_طلا #گوشواره_طلا_اسپرت #خلخال_طلا #اویز_ساعت #مروارید_طلا #چشم_نظر#گالری_طلا_اسپرت
#گالری_طلا_مشهد #گالری_طلا_هاله 💎ارسال رایگان
💎عضو اتحادیه طلا و جواهر مشهد
💎حدود قیمت 120 تومان ✅از کانال گالری هاله (ادرس در قسمت بیو)برای دیدن نمونه کارهای بیشتر و مطالب اموزشی راجع به طلا و جواهر دیدن بفرمایید.

ادرس:خ خسروی بازار طلا و جواهر لیدوما طبقه منفی دو واحد 51 کنار کافی شاپ رایگان

سفارش از طریق تلگرام و یا دایرکت
09157004363
05132290150

#دستبند_طلا_اسپرت #دستبند_زنانه #طراحی_اسم #سنگ_طلا #کالای_ایرانی #هدیه_ارزان_مناسب_هنری_دستی
#هدیه_تولد_طلا #هدیه_خاص #سنگ_ماه_تولد #دستبنداسم #دستبندسنگی_طلا #گوشواره_طلا_اسپرت #خلخال_طلا #اویز_ساعت #مردادی #گالری_طلا_اسپرت
#گالری_طلا_مشهد #گالری_طلا_هاله 💎ارسال رایگان
💎عضو اتحادیه طلا و جواهر مشهد
💎حدود قیمت 200 تومان
💎سنگ اونیکس مات ✅از کانال گالری هاله (ادرس در قسمت بیو)برای دیدن نمونه کارهای بیشتر و مطالب اموزشی راجع به طلا و جواهر دیدن بفرمایید.

ادرس:خ خسروی بازار طلا و جواهر لیدوما طبقه منفی دو واحد 51 کنار کافی شاپ رایگان

سفارش از طریق تلگرام و یا دایرکت
09157004363
05132290150

#دستبند_طلا_اسپرت #دستبند_زنانه #طراحی_اسم #سنگ_طلا #کالای_ایرانی #هدیه_ارزان_مناسب_هنری_دستی
#هدیه_تولد_طلا #هدیه_خاص #سنگ_ماه_تولد #دستبنداسم #دستبندسنگی_طلا #گوشواره_طلا_اسپرت #خلخال_طلا #اویز_ساعت #سنگ_عقیق #سنگ_زینتی #گالری_طلا_اسپرت
#گالری_طلا_مشهد #گالری_طلا_هاله 💎ارسال رایگان
💎عضو اتحادیه طلا و جواهر مشهد
💎حدود قیمت 250 تومان
💎قابل اجرا با نقره ✅از کانال گالری هاله (ادرس در قسمت بیو)برای دیدن نمونه کارهای بیشتر و مطالب اموزشی راجع به طلا و جواهر دیدن بفرمایید.

ادرس:خ خسروی بازار طلا و جواهر لیدوما طبقه منفی دو واحد 51 کنار کافی شاپ رایگان

سفارش از طریق تلگرام و یا دایرکت
09157004363
05132290150

#دستبند_نقره_اسپرت #دستبند_بچهگانه #طراحی_اسم #چرم_طلا #کالای_ایرانی #چرم_نقره #هدیه_ارزان_مناسب_هنری_دستی
#هدیه_تولد_طلا #هدیه_خاص #سنگ_ماه_تولد #دستبنداسم #دستبندسنگی_طلا #گوشواره_طلا_اسپرت #خلخال_طلا #اویز_ساعت #امیرمهدی
#گالری_طلا_اسپرت
#گالری_طلا_مشهد #گالری_طلا_هاله 💎ارسال رایگان
💎عضو اتحادیه طلا و جواهر مشهد
💎حدود قیمت 150 تومان
💎قابل اجرا با طلا ✅از کانال گالری هاله (ادرس در قسمت بیو)برای دیدن نمونه کارهای بیشتر و مطالب اموزشی راجع به طلا و جواهر دیدن بفرمایید.

ادرس:خ خسروی بازار طلا و جواهر لیدوما طبقه منفی دو واحد 51 کنار کافی شاپ رایگان

سفارش از طریق تلگرام و یا دایرکت
09157004363
05132290150

#دستبند_طلا_اسپرت #دستبند_زنانه #طراحی_اسم #سنگ_طلا #کالای_ایرانی #هدیه_ارزان_مناسب_هنری_دستی
#هدیه_تولد_طلا #هدیه_خاص #سنگ_ماه_تولد #دستبنداسم #دستبندسنگی_طلا #گوشواره_طلا_اسپرت #خلخال_طلا #اویز_ساعت #خردادی #گالری_طلا_اسپرت
#گالری_طلا_مشهد #گالری_طلا_هاله 💎ارسال رایگان
💎عضو اتحادیه طلا و جواهر مشهد
💎حدود قیمت 150 تومان ✅از کانال گالری هاله (ادرس در قسمت بیو)برای دیدن نمونه کارهای بیشتر و مطالب اموزشی راجع به طلا و جواهر دیدن بفرمایید.

ادرس:خ خسروی بازار طلا و جواهر لیدوما طبقه منفی دو واحد 51 کنار کافی شاپ رایگان

سفارش از طریق تلگرام و یا دایرکت
09157004363
05132290150

#دستبند_طلا_اسپرت #دستبند_مردانه #طراحی_اسم #سنگ_طلا #چرم_رولکسی #کالای_ایرانی #هدیه_ارزان_مناسب_هنری_دستی
#هدیه_تولد_طلا #هدیه_خاص #سنگ_ماه_تولد #دستبنداسم #دستبندسنگی_طلا #گوشواره_طلا_اسپرت #خلخال_طلا #اویز_ساعت #
#گالری_طلا_اسپرت
#گالری_طلا_مشهد #گالری_طلا_هاله 💎ارسال رایگان
💎عضو اتحادیه طلا و جواهر مشهد
💎حدود قیمت 200 تومان
💎قابل اجرا با نقره ✅از کانال گالری هاله (ادرس در قسمت بیو)برای دیدن نمونه کارهای بیشتر و مطالب اموزشی راجع به طلا و جواهر دیدن بفرمایید.

ادرس:خ خسروی بازار طلا و جواهر لیدوما طبقه منفی دو واحد 51 کنار کافی شاپ رایگان

سفارش از طریق تلگرام و یا دایرکت
09157004363
05132290150

#دستبند_طلا_اسپرت #دستبند_زنانه #طراحی_اسم #سنگ_طلا #کالای_ایرانی #اردیبهشتی #هدیه_ارزان_مناسب_هنری_دستی
#هدیه_تولد_طلا #هدیه_خاص #سنگ_ماه_تولد #دستبنداسم #دستبندسنگی_طلا #گوشواره_طلا_اسپرت #خلخال_طلا #اویز_ساعت #هلیا #گالری_طلا_اسپرت
#گالری_طلا_مشهد #گالری_طلا_هاله 💎ارسال رایگان
💎عضو اتحادیه طلا و جواهر مشهد
💎حدود قیمت 160تومان
💎قابل اجرا با سنگ و چرم دلخواه ✅از کانال گالری هاله (ادرس در قسمت بیو)برای دیدن نمونه کارهای بیشتر و مطالب اموزشی راجع به طلا و جواهر دیدن بفرمایید.

ادرس:خ خسروی بازار طلا و جواهر لیدوما طبقه منفی دو واحد 51 کنار کافی شاپ رایگان

سفارش از طریق تلگرام و یا دایرکت
09157004363
05132290150

#گردنبند_طلا_اسپرت #گردنبند_زنانه #طراحی_اسم #سنگ_طلا #کالای_ایرانی #گردنبند_اسم
#هدیه_ارزان_مناسب_هنری_دستی
#هدیه_تولد_طلا #هدیه_خاص #سنگ_ماه_تولد #دستبنداسم #دستبندسنگی_طلا #گوشواره_طلا_اسپرت #خلخال_طلا #اویز_ساعت #افسانه #گالری_طلا_اسپرت
#گالری_طلا_مشهد #گالری_طلا_هاله 💎ارسال رایگان
💎عضو اتحادیه طلا و جواهر مشهد
💎حدود قیمت 600 تومان
💎قابل اجرا با نقره ✅از کانال گالری هاله (ادرس در قسمت بیو)برای دیدن نمونه کارهای بیشتر و مطالب اموزشی راجع به طلا و جواهر دیدن بفرمایید.

ادرس:خ خسروی بازار طلا و جواهر لیدوما طبقه منفی دو واحد 51 کنار کافی شاپ رایگان

سفارش از طریق تلگرام و یا دایرکت
09157004363
05132290150

#دستبند_طلا_اسپرت #دستبند_زنانه #خردادی #سنگ_طلا #کالای_ایرانی #هدیه_ارزان_مناسب_هنری_دستی
#هدیه_تولد_طلا #هدیه_خاص #سنگ_ماه_تولد #دستبنداسم #دستبندسنگی_طلا #گوشواره_طلا_اسپرت #خلخال_طلا #اویز_ساعت #گالری_طلا_اسپرت
#گالری_طلا_مشهد #گالری_طلا_هاله 💎ارسال رایگان
💎عضو اتحادیه طلا و جواهر مشهد
💎حدود قیمت 180 تومان
💎قابل اجرا با سنگ دلخواه ✅از کانال گالری هاله (ادرس در قسمت بیو)برای دیدن نمونه کارهای بیشتر و مطالب اموزشی راجع به طلا و جواهر دیدن بفرمایید.

ادرس:خ خسروی بازار طلا و جواهر لیدوما طبقه منفی دو واحد 51 کنار کافی شاپ رایگان

سفارش از طریق تلگرام و یا دایرکت
09157004363
05132290150

#دستبند_طلا_اسپرت #دستبند_بچهگانه #طراحی_اسم #سنگ_طلا #کالای_ایرانی #هدیه_ارزان_مناسب_هنری_دستی
#هدیه_تولد_طلا #هدیه_خاص #سنگ_ماه_تولد #دستبنداسم #دستبندسنگی_طلا #گوشواره_طلا_اسپرت #خلخال_طلا #اویز_ساعت #چرم_طلا #گالری_طلا_اسپرت
#گالری_طلا_مشهد #گالری_طلا_هاله 💎ارسال رایگان
💎عضو اتحادیه طلا و جواهر مشهد
💎حدود قیمت 120 تومان
💎قابل اجرا با نقره ✅از کانال گالری هاله (ادرس در قسمت بیو)برای دیدن نمونه کارهای بیشتر و مطالب اموزشی راجع به طلا و جواهر دیدن بفرمایید.

ادرس:خ خسروی بازار طلا و جواهر لیدوما طبقه منفی دو واحد 51 کنار کافی شاپ رایگان

سفارش از طریق تلگرام و یا دایرکت
09157004363
05132290150

#دستبند_طلا_اسپرت #دستبند_زنانه #طراحی_اسم #سنگ_طلا #کالای_ایرانی #هدیه_ارزان_مناسب_هنری_دستی
#هدیه_تولد_طلا #هدیه_خاص #سنگ_ماه_تولد #دستبنداسم #دستبندسنگی_طلا #گوشواره_طلا_اسپرت #خلخال_طلا #اویز_ساعت #هلیا #گالری_طلا_اسپرت
#گالری_طلا_مشهد #گالری_طلا_هاله 💎ارسال رایگان
💎عضو اتحادیه طلا و جواهر مشهد
💎امکان تعویض سنگ
💎قابل اجرا با نقره ✅از کانال گالری هاله (ادرس در قسمت بیو)برای دیدن نمونه کارهای بیشتر و مطالب اموزشی راجع به طلا و جواهر دیدن بفرمایید.

ادرس:خ خسروی بازار طلا و جواهر لیدوما طبقه منفی دو واحد 51 کنار کافی شاپ رایگان

سفارش از طریق تلگرام و یا دایرکت
09157004363
05132290150

#گردنبند_طلا_اسپرت #گردنبند_زنانه #طراحی_اسم #سنگ_طلا #کالای_ایرانی #هدیه_ارزان_مناسب_هنری_دستی
#هدیه_تولد_طلا #هدیه_خاص #سنگ_ماه_تولد #دستبنداسم #دستبندسنگی_طلا #گوشواره_طلا_اسپرت #خلخال_طلا #اویز_ساعت #هلیا #گالری_طلا_اسپرت
#گالری_طلا_مشهد #گالری_طلا_هاله 💎ارسال رایگان
💎عضو اتحادیه طلا و جواهر مشهد
💎حدود قیمت 650 تومان
💎قابل اجرا با نقره ✅از کانال گالری هاله (ادرس در قسمت بیو)برای دیدن نمونه کارهای بیشتر و مطالب اموزشی راجع به طلا و جواهر دیدن بفرمایید.

ادرس:خ خسروی بازار طلا و جواهر لیدوما طبقه منفی دو واحد 51 کنار کافی شاپ رایگان

سفارش از طریق تلگرام و یا دایرکت
09157004363
05132290150

#قرعه کشی
برنده خوش شانس اردیبهشت ماه

فقط خریدارانی که عکس خرید خود را به ربات گالری هاله ارسال کرده اند در قرعه کشی شرکت داده میشوند

#برنده #قرعه_کشی #جایزه #سکه #هدیه #ربات_هوشمند #اردیبهشت #گالری_طلا_هاله #گالری_طلا_مشهد #دستبند_طلا_اسپرت #دستبند_اسم_طلا #چرم_دودوربافت #سنگ_طلا #چرم_طلا

#دستبتد_سنگ_طلا #دستبند_طلا_اسپرت #دستبند_دخترانه #طلا_شیک #اماتیست #سوارسکی

ارسال رایگان
حدود قیمت 128 ت
عضو اتحادیه طلا جواهر مشهد

عکس ها به صورت اختصاصی از محصولات گرفته شده است و کیفیت کارها مشابه عکس میباشد.
برای سفارش و اطلاعات بیشتر: 👇👇 Telegram:09157004363
Telegram: halehgallery
لینک بالای صفحه👀👀 ادرس:خ خسروی بازار طلا و جواهر لیدوما طبقه منفی دو واحد 51 جنب کافی شاپ رایگان #گالری_طلا_هاله

#دستبند_اسم #دستبند_طلا_اسپرت #طلا_اسپرت #اسم_لیزری #طلا_شیک#بهار #بهاره #مروارید_اصل #کالای_ایرانی #هنر_دستی

ارسال رایگان
طراحی رایگان فونت های نستعلیق
عضو اتحادیه طلا جواهر مشهد

عکس ها به صورت اختصاصی از محصولات گرفته شده است و کیفیت کارها مشابه عکس میباشد.
برای سفارش و اطلاعات بیشتر: 👇👇 Telegram:09157004363
Telegram: halehgallery
لینک بالای صفحه👀👀 ادرس:خ خسروی بازار طلا و جواهر لیدوما طبقه منفی دو واحد 51 جنب کافی شاپ رایگان #گالری_طلا_هاله

#دستبند_اسم #دستبند_مردانه #دستبند_چرم_طلا #طلا_اسپرت #اسم_لیزری #طلا_شیک #چرم_طبیعی_دستدوز #کالای_ایرانی

ارسال رایگان
طراحی رایگان فونت های نستعلیق
عضو اتحادیه طلا جواهر مشهد

عکس ها به صورت اختصاصی از محصولات گرفته شده است و کیفیت کارها مشابه عکس میباشد.
برای سفارش و اطلاعات بیشتر: 👇👇 Telegram:09157004363
Telegram: halehgallery
لینک بالای صفحه👀👀 ادرس:خ خسروی بازار طلا و جواهر لیدوما طبقه منفی دو واحد 51 جنب کافی شاپ رایگان #گالری_طلا_هاله

#دستبند_دخترانه #دستبند_سنگ_طلا #طلا_اسپرت #سنگ_عقیق #طلا_شیک

ارسال رایگان
حدود قیمت 105 تومان
عضو اتحادیه طلا جواهر مشهد

عکس ها به صورت اختصاصی از محصولات گرفته شده است و کیفیت کارها مشابه عکس میباشد.
برای سفارش و اطلاعات بیشتر: 👇👇 Telegram:09157004363
Telegram: halehgallery
لینک بالای صفحه👀👀 ادرس:خ خسروی بازار طلا و جواهر لیدوما طبقه منفی دو واحد 51 جنب کافی شاپ رایگان #گالری_طلا_هاله

Most Popular Instagram Hashtags