#گالری_طلا_سپید

MOST RECENT

@sepidgoldgallery
دستبند سنگی طرح اشکال هندسی
حدود قیمت ~ ۳۰۰،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #دستبند #کادویی #پاساژ_کورش #gold #handcuff #kourosh_complex #18k

@sepidgoldgallery
زنجیر میورو
حدود قیمت ~ ۱،۳۰۰،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #گردنبند #کادویی #پاساژ_کورش #gold #necklace #kourosh_complex #18k

@sepidgoldgallery
دستبند پلاک کارتیر نوزادی در ۳ سایز
حدود قیمت ~ از ۳۵۰،۰۰۰ تا ۹۵۰،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #دستبند_نوزادی #کادویی #پاساژ_کورش #gold #handcuff #kourosh_complex #18k

@sepidgoldgallery
سرویس کارتیر
حدود قیمت ~ ۶،۶۵۰،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #سرویس_طلا #کادویی #پاساژ_کورش #gold #necklace #earings #handcuff #kourosh_complex #18k

@sepidgoldgallery
گوشواره طرح اشک
حدود قیمت ~ ۹۵۰،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #گوشواره #کادویی #پاساژ_کورش #gold #earings #kourosh_complex #18k

@sepidgoldgallery
انگشتر سولیتر
حدود قیمت ~ ۹۸۰،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #انگشتر #کادویی #پاساژ_کورش #gold #ring #kourosh_complex #18k

@sepidgoldgallery
گردنبند تک سنگ دونه انار
حدود قیمت ~ ۴۳۰،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #گردنبند #کادویی #پاساژ_کورش #gold #necklace #kourosh_complex #18k

@sepidgoldgallery
سنجاق نوزادی با آویزهای عروسکی
حدود قیمت ~ از ۲۰۰،۰۰۰ تا ۴۰۰،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #سنجاق_نوزادی #کادویی #پاساژ_کورش #gold #baby #kourosh_complex #18k

@sepidgoldgallery
ارائه دهنده دستبندهای چرم طبیعی تاج درسا در پاساژ کورش
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #دستبند_چرم #تاج_درسا #کادویی #پاساژ_کورش #gold #handcuff #kourosh_complex #18k

@sepidgoldgallery
آویز ساعت طرح کلید
حدود قیمت ~ ۲۲۰،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #آویز_ساعت #کادویی #پاساژ_کورش #gold #pendant_watch #kourosh_complex #18k

@sepidgoldgallery
گوشواره آویزی کلاسیک
حدود قیمت ~ ۶۰۰،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #گوشواره #کادویی #پاساژ_کورش #gold #earring #kourosh_complex #18k

@sepidgoldgallery
انگشتر سیاه قلم
حدود قیمت ~ ۱،۶۰۰،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #انگشتر #کادویی #پاساژ_کورش #gold #ring #kourosh_complex #18k

@sepidgoldgallery
آویز تک وان یکاد
حدود قیمت ~ ۲۰۰،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #آویز #نوزادی #کادویی #پاساژ_کورش #gold #pendant #baby #kourosh_complex #18k

@sepidgoldgallery
سرویس طوق تمام تراش
حدود قیمت ~ ۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #سرویس_طلا #کادویی #پاساژ_کورش #gold #necklace #earring #handcuff #ring #kourosh_complex #18k

@sepidgoldgallery
پستانک طلا
حدود قیمت ~ ۵۵۰،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #نوزادی #کادویی #پاساژ_کورش #gold #kourosh_complex #18k

@sepidgoldgallery
انگستر کارتیر
حدود قیمت ~ ۸۰۰،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #انگشتر #کادویی #پاساژ_کورش #gold #ring #kourosh_complex #18k

@sepidgoldgallery
گوشواره کلاسیک آویزی
حدود قیمت ~ ۱،۲۵۰،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #گوشواره #کادویی #پاساژ_کورش #gold #earring #kourosh_complex #18k

@sepidgoldgallery
آویز ساعت پر
حدود قیمت ~ ۱۶۵،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #آویز_ساعت #کادویی #پاساژ_کورش #gold #pendant_watch #kourosh_complex #18k

@sepidgoldgallery
انگشتر اسپرت مردانه
حدود قیمت ~ از ۱،۵۰۰،۰۰۰ تا ۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #انگشتر_مردانه #کادویی #پاساژ_کورش #gold #ring #men #kourosh_complex #18k

@sepidgoldgallery
گردنبند چشم نظر
حدود قیمت ~ ۴۷۰،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #گردنبند #کادویی #پاساژ_کورش #gold #necklace #kourosh_complex #18k

Most Popular Instagram Hashtags