#گالری_طلا_سپید

138 posts

TOP POSTS

@sepidgoldgallery
نیمست طرح اشکال هندسی
حدود قیمت ~ ۲،۶۰۰،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #نیمست_طلا #پاساژ_کورش #gold #18k

@sepidgoldgallery
سرویس ظریف نگین دار
حدود قیمت ~ ۱،۸۰۰،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #سرويس_طلا #پاساژ_کورش #gold #18k

@sepidgoldgallery
سرویس ظریف نگین دار
حدود قیمت ~ ۱،۸۹۰،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #سرويس_طلا #پاساژ_کورش #gold #18k

@sepidgoldgallery
نیمست مشرق
حدود قیمت ~ ۱،۲۱۰،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #نیمست_طلا #پاساژ_کورش #gold #18k

@sepidgoldgallery
رولباسی طرح بی نهایت
حدود قیمت ~ ۷۹۰،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #رولباسی_طلا #پاساژ_کورش #gold #18k

@sepidgoldgallery
نیم ست اونیکس بدون احتساب سنگ
حدود قیمت ~ از ۱،۵۰۰،۰۰۰ تا ۱،۹۰۰،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #نیم_ست #پاساژ_کورش #gold #18k

@sepidgoldgallery
گردنبند اسلیمی مروارید دار
حدود قیمت ~ ۵۸۵،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #گردنبند #پاساژ_کورش #necklace #18k

@sepidgoldgallery
سرویس ظریف آویزی
حدود قیمت ~ ۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #نیم_ست #پاساژ_کورش #gold #18k

@sepidgoldgallery
سرویس طوق البرناردو
حدود قیمت ~ ۹،۵۰۰،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #سرویس_طلا #پاساژ_کورش #gold #18k

MOST RECENT

@sepidgoldgallery
پابند طرح ونکلیف
حدود قیمت ~ ۲۷۵،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #پابند #کادویی #پاساژ_کورش #gold #shackle #18k

@sepidgoldgallery
دستبند چرم طبیعی تاج درسا طرح کبوتر
حدود قیمت ~ ۳۶۰،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #دستبند_چرم #کادویی #پاساژ_کورش #gold #handcuff #18k

@sepidgoldgallery
رولباسی با توپک های برنارد
حدود قیمت ~ ۶۰۵،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #رولباسی_طلا #پاساژ_کورش #gold #necklace #18k

@sepidgoldgallery
ست دستبند و گردنبند طرح خودکاری
حدود قیمت ~ ۳،۱۰۰،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #دستبند #گردنبند #پاساژ_کورش #gold #handcuff #necklace #18k

@sepidgoldgallery
دستبند نوزادی
حدود قیمت ~ ۲۶۵،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #دستبند_نوزادی #کادویی #پاساژ_کورش #gold #handcuff #baby #18k

@sepidgoldgallery
آویز ساعت طرح فرشته
حدود قیمت ~ ۱۲۰،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #آویز_ساعت #کادویی #پاساژ_کورش #gold #pendant_watch #18k

@sepidgoldgallery
گردنبند کلاسیک با توپک های طلا
حدود قیمت ~ ۱،۰۵۰،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #گردنبند #پاساژ_کورش #gold #necklace #18k

@sepidgoldgallery
دستبند چرم طبیعی تاج درسا طرح آس پیک
حدود قیمت ~ ۳۵۰،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #دستبند_چرم #کادویی #پاساژ_کورش #gold #handcuff #18k

@sepidgoldgallery
دستبند چرم طبیعی تاج درسا: جانم از او مهر هم
حدود قیمت ~ ۳۵۰،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #دستبند_چرم #کادویی #پاساژ_کورش #gold #handcuff #18k

@sepidgoldgallery
سرویس طوق البرناردو
حدود قیمت ~ ۸،۱۰۰،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #سرویس_طلا #پاساژ_کورش #gold #handcuff #necklace #ring #18k

@sepidgoldgallery
انگشتر اوسطی
حدود قیمت ~‌ ۵۴۰،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #انگشتر #کادویی #پاساژ_کورش #gold #ring #18k

@sepidgoldgallery
گردنبند نگین دار
حدود قیمت ~ ۷۰۰،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #گردنبند #کادویی #پاساژ_کورش #gold #necklace #18k

@sepidgoldgallery
دستبند چرم طبیعی تاج درسا طرح برگ
حدود قیمت ~ ۶۶۰،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #دستبند_چرم #کادویی #پاساژ_کورش #gold #handcuff #18k

@sepidgoldgallery
دستبند چرم طبیعی تاج درسا طرح ترمه
حدود قیمت ~ ۳۴۰،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #دستبند_چرم #کادویی #پاساژ_کورش #gold #handcuff #18k

@sepidgoldgallery
نیمست طرح اشکال هندسی
حدود قیمت ~ ۲،۶۰۰،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #نیمست_طلا #پاساژ_کورش #gold #18k

@sepidgoldgallery
آویز ساعت طرح قفس
حدود قیمت ~ ۲۰۰،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #آویز_ساعت #کادویی #پاساژ_کورش #gold #pendant_watch #18k

@sepidgoldgallery
دستبند چرم طبیعی تاج درسا طرح کارتیه
حدود قیمت ~ ۳۵۰،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #دستبند_چرم #کادویی #پاساژ_کورش #gold #handcuff #18k

@sepidgoldgallery
تکپوش طرح آس پیک
حدود قیمت ~ ۸۲۰،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #دستبند #پاساژ_کورش #gold #handcuff #18k

@sepidgoldgallery
دستبند چرم طبیعی تاج درسا طرح ونکلیف
حدود قیمت ~ ۴۱۰،۰۰۰ تومان
تلفن سفارشات: ۰۲۱۴۴۰۳۵۳۱۷
#گالری_طلا_سپید #دستبند_چرم #کادویی #پاساژ_کورش #gold #handcuff #18k

Most Popular Instagram Hashtags