#گاری_خواب

MOST RECENT

ایران_زاهدان_ساعت 4:30صبح
خیابان رجایی

#گاری_خواب را هم به لیست گورخواب،کارتن خواب،لوله خواب،اضافه کنید.

کشتی نساز ای نوح طوفان نخواهد آمد/بر شوره زار دلها باران نخواهد آمد.
شاید به شعر تلخم خرده بگیری اما/جایی که سفره خالیست ایمان نخواهد امد.

ارسالی
e.rigi
#تگ_کنین

Most Popular Instagram Hashtags