#کیوان_پولادوند

MOST RECENT

.
آن نه زلف است و بناگوش که روز است و شب است
وآن نه بالای صنوبر،که درختِ رطب است
#سعدی
۱۸ اردیبهشت ۹۷
#خوشنویسی #خوشنویسی_با_خودکار #خط #خوشنویس #خودکاربیک #هنر #هنرمند #شعر #شکسته_نستعلیق #شکسته #غزل #خودکار #کیوان_پولادوند
#art #artpen #artwork #calligraphy

.
باد آمد و بوی عنبر آورد
بادام شکوفه بر سر آورد
#سعدی
۱۸ فروردین ۹۷
#خوشنویسی#خوشنویسی با خودکار#خط#خطاطی#هنر#شعر#غزل#شکسته_نستعلیق #شکسته #بیک
#کیوان_پولادوند
#art #artpen #artwork #calligraphy

. صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن
دور فلک درنگ ندارد شتاب کن

زان پیشتر که عالم فانی شود خراب
ما را ز جام باده گلگون خراب کن

خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد
گر برگ عیش می‌طلبی ترک خواب کن

روزی که چرخ از گل ما کوزه‌ها کند
زنهار کاسه سر ما پرشراب کن

ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم
با ما به جام باده صافی خطاب کن

کار صواب باده پرستیست حافظا
برخیز و عزم جزم به کار صواب کن
#حافظ
۲۰ اسفند ۹۶
#خوشنویسی#خوشنویسی_با_خودکار
#خط#خطاطی #هنر #هنری #شعر #غزل #شکسته_نستعلیق #شکسته #حافظ #خودکار #بیک #کیوان_پولادوند
#art #artwork #artpen #calligraphy

.
بجوشید بجوشید که ما اهل شعاریم
بجز عشق به جز عشق دگر کار نداریم

دراین خاک دراین خاک دراین مزرعه پاک
بجز مهر به جز عشق دگر تخم نکاریم

چه مستیم چه مستیم از آن شاه که هستیم
بیایید بیایید که تا دست برآریم

چه دانیم چه دانیم که ما دوش چه خوردیم
که امروز همه روز خمیریم و خماریم

مپرسید مپرسید ز احوال حقیقت
که ما باده پرستیم نه پیمانه شماریم

شما مست نگشتید وزان باده نخوردید
چه دانید چه دانید که ما در چه شکاریم

نیفتیم براین خاک ستان ما نه حصیریم
برآییم بر این چرخ که ما مرد حصاریم
#مولانا
۷ اسفند ۹۶
#خوشنویسی_با_خودکار #خوشنویسی #خط #خطاطی #هنر #هنری #غزل #شعر #شکسته_نستعلیق #شکسته #خودکار #بیک #کیوان_پولادوند
#art #artpen #artwork #calligraphy

.
دانشمندان آنچه را که هست کشف می کنند
مهندسان آنچه را که نیست خلق می کنند
روز مهندس مبارک
۵ اسفند ۹۶
#روز_مهندس #روز_مهندس_مبارک #خوشنویسی_با_خودکار #خوشنویسی #خط #خطاطی #هنری #هنر #شعر #شکسته_نستعلیق #خودکار #بیک
#کیوان_پولادوند
#art #artwork #artpen #calligraphy

.
همه عمر برندارم سر از این خمار مستی
که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی
#سعدی
۱۷ دی ۹۶
#خوشنویسی_با_خودکار #خوشنویسی #خط #خطاطی #هنر #هنری #غزل #شعر #شکسته_نستعلیق #شکسته #خودکار #بیک #کیوان_پولادوند
#art #artwork #artpen #calligraphy

.
شب یلدا
شب خلوت دلها،شب خاطره ها
مبارک
زمستانتان سفید و سلامت
یلدا مبارک💚🌹
۳۰ آذر ۹۶
#خوشنویسی_با_خودکار #خوشنویسی #خط #خطاطی #هنر #هنری #یلدا #شکسته_نستعلیق #شعر #خودکار_اشنایدر #خودکار
#کیوان_پولادوند
#art #artpen #artwork #calligraphy

.
.
بنما رخ که باغ و گلستانم آرزوست ...
#مولانا
#کیوان_پولادوند

Most Popular Instagram Hashtags