#کولوسئوم

188 posts

TOP POSTS

.
فكر كن نه بازوهاى قوى داری نه خوب بلدى شمشير بزنی اما اسير شدی و بايد با گلادياتورها بجنگى.
زره تنت مي كنن و شمشير به دستت میدن، وقتى وارد ميدون جنگ ميشى از گلادياتورى كه بايد باهاش مبارزه كنى می ترسى، اما واسه زنده موندن تلاش می کنی و با تموم توانت شمشير ميزنى ولى در اخر شكست مى خورى.
وقتى شمشيرت مى افته امپراطور يا مى تونه دستش رو بياره بالا تا بهت یه فرصت ديگه بده يا مى تونه شست دستش رو بگيره پايين تا كارت رو تموم كنن. امپراطور تصميم ميگيره دستش رو بالا بگیره و اجازه بده یه روز ديگه هم بجنگى.
تو هم شمشيرت رو برمى دارى و خوشحال از اين كه زنده موندى ميرى تا فردا مثل يه گلادياتور واقعى مبارزه کنی.
روز بعد فرا ميرسه و این بار تو علاوه بر گلادياتوری كه باهاش مى جنگى از امپراطور هم ميترسى، مى دونى كه اين بار چيزی واسه از دست دادن ندارى. شمشيرت رو محكم تر توی دستت مى گيرى و با دل و جرات بيشترى مى جنگى.
اما باز هم شكست مى خورى و منتظر ميشى تا ديگه بكشنت ولى اين بار مردم دستشون رو ميارن بالا و وساطت مى كنن تا زنده بمونى. امپراطور هم به خاطر مردم دوباره می بخشدت و اجازه می ده باز هم بجنگى.
فرصت زنده بودن شايد واسه بار دوم هم خوشايند باشه اما ترس از شكست دوباره باعث ميشه ديگه شمشیر توی دست هات بلرزه.
روز سوم علاوه بر گلادياتوری كه باهاش می جنگى و امپراطور، از تماشاگرا هم مى ترسى... باز هم مى جنگى، مى جنگى، هر چى توان دارى توى دست هات میذارى ولى دوباره شكست مى خورى!
حالا بگو اون لحظه چه حسى دارى؟
مى خواى باز هم زنده بمونى؟ مى خوای باز هم بجنگى؟
يا مى خواى امپراطور این بار شست لعنتيش رو پايين بگيره؟

#سفرنامه_رم #روزبه_معین
#کولوسئوم

.
فكر كن نه بازوهاى قوى داری نه خوب بلدى شمشير بزنی اما اسير شدی و بايد با گلادياتورها بجنگى.
زره تنت مي كنن و شمشير به دستت میدن، وقتى وارد ميدون جنگ ميشى از گلادياتورى كه بايد باهاش مبارزه كنى می ترسى، اما واسه زنده موندن تلاش می کنی و با تموم توانت شمشير ميزنى ولى در اخر شكست مى خورى.
وقتى شمشيرت مى افته امپراطور يا مى تونه دستش رو بياره بالا تا بهت یه فرصت ديگه بده يا مى تونه شست دستش رو بگيره پايين تا كارت رو تموم كنن. امپراطور تصميم ميگيره دستش رو بالا بگیره و اجازه بده یه روز ديگه هم بجنگى.
تو هم شمشيرت رو برمى دارى و خوشحال از اين كه زنده موندى ميرى تا فردا مثل يه گلادياتور واقعى مبارزه کنی.
روز بعد فرا ميرسه و این بار تو علاوه بر گلادياتوری كه باهاش مى جنگى از امپراطور هم ميترسى، مى دونى كه اين بار چيزی واسه از دست دادن ندارى. شمشيرت رو محكم تر توی دستت مى گيرى و با دل و جرات بيشترى مى جنگى.
اما باز هم شكست مى خورى و منتظر ميشى تا ديگه بكشنت ولى اين بار مردم دستشون رو ميارن بالا و وساطت مى كنن تا زنده بمونى. امپراطور هم به خاطر مردم دوباره می بخشدت و اجازه می ده باز هم بجنگى.
فرصت زنده بودن شايد واسه بار دوم هم خوشايند باشه اما ترس از شكست دوباره باعث ميشه ديگه شمشیر توی دست هات بلرزه.
روز سوم علاوه بر گلادياتوری كه باهاش می جنگى و امپراطور، از تماشاگرا هم مى ترسى... باز هم مى جنگى، مى جنگى، هر چى توان دارى توى دست هات میذارى ولى دوباره شكست مى خورى!
حالا بگو اون لحظه چه حسى دارى؟
مى خواى باز هم زنده بمونى؟ مى خوای باز هم بجنگى؟
يا مى خواى امپراطور این بار شست لعنتيش رو پايين بگيره؟
~
#سفرنامه_رم #روزبه_معین
#کولوسئوم

#کولوسئوم بزرگترین آمفی #تئاتر #جهان...
در مورد کولوسئوم در #ایوارنامه بیشتر #مطالعه کنید....
www.eavar.com

تاریخ داریم
ریشه داریم
قدمت داریم
اعتبار داریم
شناسیم
نیازی هم به بیانش نیست
رُخ نشون بدیم کافیه
عینه #کولوسئوم

🇮🇷آمل زیبا_رُم زیبا🇮🇹
.
📸 #محمد_فاطمی
.
#کولوسئوم
یکی از بزرگترین تماشاخانه امپراطوری #رم بوده ، رم باستانی و تاریخ ساز با شخصیت های اساطیری ...
.
❤️ #آمل_زیبا ❤️ 💚ممنون از حمایتتون💚

ایتالیا - رم

بنای تاریخی کلوسئوم
این بنای عظیم توسط وسپاسیان امپراطور روم پایه‌گذاری شد و پس از آن پسرش تیتوس در سال ۸۰ بعد از میلاد آن را بنا کرد، نهایتا توسط دومیتیان برادر تیتوس به پایان رسید.
کلوسئوم در زمان امپراتوری روم باستان به عنوان یک تماشاخانه بیضی‌وار در مرکز شهر رم فعلی در کشور ایتالیا ساخته شده است.
این تماشاخانه یا آمفی‌تئاتر بزرگترین بنای از نوع خود در دوره امپراتوری روم باستان بوده است.
کلوسئوم که در لغت به معنی «جایگاه بزرگ» است دارای 50 هزار صندلی و 80 درب ورودی و خروجی می‌باشد.

این بنای شگفت‌انگیز که به آمفی تئاتر فلاویوسی شهرت دارد، در زمین‌های باتلاقی بین تپه‌های اسکوئیلین و کائلین واقع شده بود.
در این مجموعه در دوره امپراطوری روم فجیع‌ترین جنایات به شکل کشتار بردگان و نبردهای خونین بر سر مرگ و زندگی گلادیاتورها به صورت سرگرمی‌های روزانه امپراطوران و اشرافیان روم انجام می‌شده است.
پلان این مجموعه به شکل بیضی به قطرهای ۱۸۸ و ۱۵۶ متر و ارتفاع آن حدود 48 متر است.

گیتاشناسی را به دوستان معرفی کنید👧👦 #گردشگری #جهانگردی #ایتالیا #رم #کولوسئوم

🚩 #گلادیاتور

فكر كن نه بازوهاى قوى داری نه خوب بلدى شمشير بزنی اما اسير شدی و بايد با گلادياتورها بجنگى.
زره تنت مي كنن و شمشير به دستت میدن، وقتى وارد ميدون جنگ ميشى از گلادياتورى كه بايد باهاش مبارزه كنى می ترسى، اما واسه زنده موندن تلاش می کنی و با تموم توانت شمشير ميزنى ولى در اخر شكست مى خورى.
وقتى شمشيرت مى افته امپراطور يا مى تونه دستش رو بياره بالا تا بهت یه فرصت ديگه بده يا مى تونه شست دستش رو بگيره پايين تا كارت رو تموم كنن. امپراطور تصميم ميگيره دستش رو بالا بگیره و اجازه بده یه روز ديگه هم بجنگى.
تو هم شمشيرت رو برمى دارى و خوشحال از اين كه زنده موندى ميرى تا فردا مثل يه گلادياتور واقعى مبارزه کنی.
روز بعد فرا ميرسه و این بار تو علاوه بر گلادياتوری كه باهاش مى جنگى از امپراطور هم ميترسى، مى دونى كه اين بار چيزی واسه از دست دادن ندارى. شمشيرت رو محكم تر توی دستت مى گيرى و با دل و جرات بيشترى مى جنگى.
اما باز هم شكست مى خورى و منتظر ميشى تا ديگه بكشنت ولى اين بار مردم دستشون رو ميارن بالا و وساطت مى كنن تا زنده بمونى. امپراطور هم به خاطر مردم دوباره می بخشدت و اجازه می ده باز هم بجنگى.
فرصت زنده بودن شايد واسه بار دوم هم خوشايند باشه اما ترس از شكست دوباره باعث ميشه ديگه شمشیر توی دست هات بلرزه.
روز سوم علاوه بر گلادياتوری كه باهاش می جنگى و امپراطور، از تماشاگرا هم مى ترسى... باز هم مى جنگى، مى جنگى، هر چى توان دارى توى دست هات میذارى ولى دوباره شكست مى خورى!

حالا بگو اون لحظه چه حسى دارى؟
مى خواى باز هم زنده بمونى؟ مى خوای باز هم بجنگى؟
يا مى خواى امپراطور این بار شست لعنتيش رو پايين بگيره؟

#سفرنامه_رم #روزبه_معین #کولوسئوم

#کولوسئوم یک تماشاخانه در شهر رم در #ایتالیا است. امروزه بیش‌تر کولوسئوم را با تاریخ خونین نبرد گلادیاتورها در آن می‌شناسند. در کولوسئوم گلادیاتور با یکدیگر یا با حیوانات وحشی می‌جنگیدند و اسباب سرگرمی تماشاچیان خود را ( که اغلب از اشراف بودند) فراهم می‌کردند. برخی اعدام‌ها (مانند اعدام با رهاسازی حیوانات وحشی) نیز در کولوسئوم انجام می‌شده است. ☎️02188481066
🌐www.lohesoleimani.com
🆔lohesoleimani

.
فكر كن نه بازوهاى قوى داری نه خوب بلدى شمشير بزنی اما اسير شدی و بايد با گلادياتورها بجنگى.
زره تنت مي كنن و شمشير به دستت میدن، وقتى وارد ميدون جنگ ميشى از گلادياتورى كه بايد باهاش مبارزه كنى می ترسى، اما واسه زنده موندن تلاش می کنی و با تموم توانت شمشير ميزنى ولى در اخر شكست مى خورى.
وقتى شمشيرت مى افته امپراطور يا مى تونه دستش رو بياره بالا تا بهت یه فرصت ديگه بده يا مى تونه شست دستش رو بگيره پايين تا كارت رو تموم كنن. امپراطور تصميم ميگيره دستش رو بالا بگیره و اجازه بده یه روز ديگه هم بجنگى.
تو هم شمشيرت رو برمى دارى و خوشحال از اين كه زنده موندى ميرى تا فردا مثل يه گلادياتور واقعى مبارزه کنی.
روز بعد فرا ميرسه و این بار تو علاوه بر گلادياتوری كه باهاش مى جنگى از امپراطور هم ميترسى، مى دونى كه اين بار چيزی واسه از دست دادن ندارى. شمشيرت رو محكم تر توی دستت مى گيرى و با دل و جرات بيشترى مى جنگى.
اما باز هم شكست مى خورى و منتظر ميشى تا ديگه بكشنت ولى اين بار مردم دستشون رو ميارن بالا و وساطت مى كنن تا زنده بمونى. امپراطور هم به خاطر مردم دوباره می بخشدت و اجازه می ده باز هم بجنگى.
فرصت زنده بودن شايد واسه بار دوم هم خوشايند باشه اما ترس از شكست دوباره باعث ميشه ديگه شمشیر توی دست هات بلرزه.
روز سوم علاوه بر گلادياتوری كه باهاش می جنگى و امپراطور، از تماشاگرا هم مى ترسى... باز هم مى جنگى، مى جنگى، هر چى توان دارى توى دست هات میذارى ولى دوباره شكست مى خورى!
حالا بگو اون لحظه چه حسى دارى؟
مى خواى باز هم زنده بمونى؟ مى خوای باز هم بجنگى؟
يا مى خواى امپراطور این بار شست لعنتيش رو پايين بگيره؟

#سفرنامه_رم #روزبه_معین
#کولوسئوم

MOST RECENT

Colosseum, Rome, Italy
.
تماشاخانه کولوسئوم، قتلگاه گلادیاتورها،رم، ایتالیا
#کولوسئوم یکی از برترین جاذبه‌های گردشگری جهان در #رم است. این بنا دارای معماری، مهندسی و همچنین گذشته‌ی بسیار شگفت‌انگیزی است که اکنون آن را به نمادی برای کشور ایتالیا و رم مبدل کرده است. تماشاخانه کولوسئوم شاهد اعدام‌ها و نبردهای خونین #گلادیاتورها با یکدیگر و یا با حیوانات وحشی بوده است تا باعث سرگرمی تماشاچی‌ها، امپراطور و اشرفایان باشد.
نام اصلی کولوسئوم، آمفی تئاتر فلاویان بوده که آن را از امپراطور سلسله‌ی فلاویان گرفته است.
کولوسئوم بزرگترین آمفی تئاتر در دنیاست و در حال حاضر در حال مرمت و بازسازی است.
این بنا دارای ۸۰ ورودی است و ظرفیت پنجاه هزار جمعیت را در خود داشته است.
در زیر بنای کولوسئوم زیرزمینی به نام هیپوجئو وجود داشته است که در آن شبکه‌ای از تونل‌ها و چندین آغل برای حیوانات طراحی شده است. هشتاد کانال عمودی در اینجا نیز برای دسترسی سریع به میدان وجود داشته است.
در این میدان سی و شش در به عنوان تله برای برنامه‌ها و جلوه‌های ویژه طراحی شده است.
کولوسئوم میدانی برای به نمایش گذاشتن مسابقات گلادیاتورها، جنگ با حیوانات، نبردهای مشهور، اعدام با رهاسازی حیوان‌های وحشی و نمایش‌های درام بوده است.
تمام افراد رومی می‌توانستند به صورت رایگان برای تماشای برنامه‌ها به اینجا بیایند. در زمان برنامه به تماشاچی‌ها غذا و خوراکی داده می‌شد.
برخی مسابقات در اینجا به صد روز نیز کشیده می شد.
آخرین نبردهای گلادیاتورها به سال ۴۳۵ میلادی و همچنین آخرین شکار حیوان‌ها به سال ۵۲۳ میلادی بازمی‌گردد. این توقف به دلیل هزینه‌های بالا برای فراهم کردن و نگهداری حیوانات و گلادیاتورها بوده است.
گلادیاتورها همانطور که در میدان جنگ مورد تحسین قرار می‌گرفتند، در دنیای #رومی‌ها از حقوق شهروندی و امتیازات یک فرد در جامعه محروم بودند.
کارشناسان در یک آزمایش و بررسی منحصر به فرد متوجه شدند بتن باستانی به کار رفته در ساخت این بنا عامل اصلی مقاومت آن در طول قرن‌ها بوده است.
در طول بازی‌هایی که توسط #امپراطور تایتوس در سال هشتاد میلادی برگزار شد، هزاران حیوان #وحشی در اینجا کشته شدند.
در جنگ‌هایی که در این میدان برگزار شد جمعیت بسیار زیادی از حیوانات به خصوص شیر، ببر و پلنگ در جغرافیای آن منطقه کاهش پیدا کرد.
با گذر زمان این بنا با بلایای طبیعی زیادی مواجه شد، اما زلزله‌هایی که در سال ۸۴۷ و ۱۲۳۱ میلادی اتفاق افتاد، بیشترین آسیب را به این بنا زدند.
.
Photo by: @fran4life
.
.
#گردش #گردشگری #گردشگر #توریست #ایتالیا

کولوسئوم رم
اگر به شهر #رم #ایتالیا سفر کردید دیدن #مکان_تاریخی کولوسئوم رم را از دست ندهید. به راستی که این بنای تاریخی نشانگر تاریخ رومیان است. با دیدن کولوسئوم قطعا یاد فیلم های سینمایی گلادیاتورها و مسابقاتشان می افتید. در این مکان مسابقات بین برده های گلادیاتور انجام می شد و افراد زیادی برای تماشای خون و خونریزی در این مکان جمع می شدند. تماشاخانه ای که بیش از پنجاه هزار نفر ظرفیت داشت و در آن زمان بزرگترین تماشاخانه امپراطوری روم بود حالا به محلی پر تردد برای بازدید توریست های خارجی تبدیل شده است. #کولوسئوم دارای هشتاد درب ورودی بود. از این طریق ورود افراد به داخل استادیوم به راحتی انجام می شد. واژه کولوسئوم به معنای جایگاه بزرگه که قطعا با دیدن این تماشاخانه، به عمق معنای این واژه پی می بریم. به تازگی این اثر هم به عنوان یکی از عجایب هفت گانه جدید به ثبت رسیده است. (عجایب هفت گانه جدید طرحی بود که برای به روز رسانی عجایب هفت گانه جهان مطرح شد و طی یک نظر سنجی، میزان محبوبیت و رواج این عجایب مد نظر گرفته شد که کولوسئوم رم هم به دلیل دارا بودن محبوبیت فراوان و ساختار بی نظیرش، در بین هفت عجایب جدید جهان قرار گرفت.)
برای تماشای داخل کولوسئوم عکس ها را ورق بزنید.
#جاذبه_های_گردشگری #گردشگری #کشور_ایتالیا #دیدنی_های_ایتالیا #گردش_در_اروپا #اروپا_گردی

.
📌 کولوسئوم | رم | ایتالیا

کولوسئوم معروفترین آمفی تئاتر روم باستان هست که قصه هاش خیلی زیاده... یه مطلب کامل هم درباره راهنمای بازدیدش تو سایت گذاشتیم می تونید ببینید.

❓ شما کدام آمفی تئاترها یا سالن های سینما و نمایش رو بیشار دوس دارید؟ تو کامنت بنوییید

🌻🌻🌻🌻

#دیدنیهای_ایتالیا
#دیدنیهای_اروپا
#آمفی_تئاترهای_جهان
#مپگرد #ایتالیا #رم #کولوسئوم #جهانگردی
#mapgard #italy #rome #colloseum

#کولوسئوم بزرگترین #تماشاخانه در #امپراتوری #روم بوده است. کولوسئوم ظرفیتی میان پنجاه هزار تا هشتاد هزار نفر و هشتاد درب ورودی داشته است. ساخت کولوسئوم توسط وسپاسیان بین سالهای شصت و نه تا هفتاد میلادی پایه‌گذاری شد. پس از آن پسرش تیتوس در سال هشتاد میلادی کار ساخت آن را در زمین‌های باتلاقی میان تپه‌های اسکوئیلین و کائلین تمام کرد.
امروزه بیش‌تر کولوسئوم را با تاریخ خونین نبرد #گلادیاتورها در آن می‌شناسند.
#colosseum #rome #italy #tourism #touristwiki

.
# ایتالیا
بنای #تاریخی #کولوسئوم (Colosseum#) که به عنوان یکی از #عجایب هفتگانه جدید جهان شهرت دارد، در #رم پایتخت کشور #ایتالیا قرار دارد. این #تماشاخانه یا آمفی‌تئاتر بزرگترین بنای از نوع خود در دوره #امپراتوری #روم باستان بوده است.
#جهانگردی
#italia #rome #Colosseo #travel

نماهایی داخلی از کولوسئوم
حقیقتش عکس های بهتری از داخل کولولسئوم هست و می شد آنها را آورد، اما دلم می خواست در این عکس ها نماهایی از داخل کولوسئوم از راه پله ها و راهروها را هم بیینید.
آوریل ۲۰۱۷، رم، ایتالیا

Photography by :@mojtaba_shahmorady
#ایتالیا
#رم
#کولوسئوم
#کولوسئوم_رم
#اصفهان_من
#تخت_جمشید
#چشم_ها_را_باید_شست_جور_دیگر_باید_دید
#از_شکل_های_جهان_حرف_زدن
#explorer
#italy #rome #myisfahan #colosseum #colosseo

نهم تیر ماه سال...؟ (چند ماه پیش از فوت جناب آقای جکسون)
پ.ن: بجای پس انداز کردن، عاشق دنیا گردی هستم(اگه پولش باشه)، اما هر شهری رو فقط یک بار دوست دارم بگردم، بجز رُم. انگار خاکش نمک گیر! میکنه آدمو
#رم #واتیکان #کولوسئوم #ایتالیا #rome #colloseum #vatican #italy

ماکتی دیدنی از یک بنای دیدنی
در طبقه اول کولوسئوم بخشی موزه مانند وجود دارد که در آن نمونه هایی از آثار کشف شده در کولوسئوم و همچنین توضیحاتی در مورد کاربری های این بنا وجود دارد. این ماکت که در تصویر نمی توان زیبایی آن و ظرافت و حجم کاری که بر روی آن شده است را نشان داد یکی از جذاب ترین چیزهایی است که می توانید ببینید. برش وسط این ماکت می تواند به شما تجسمی از کل بنا را بدهد. اگر در تصویر اول دقت کنید و به پست قبل توجه کنید متوجه می شوید که در دهانه های کولوسئوم مجسمه هایی بوده که الان نیست.
راهروهای داخلی این بنا هم واقعا جالب هستند. هر چند تمام بناهای تاریخی ایتالیا هر یک نمودی از قدرت رومی ها در معماری و هنر است. اما کولوسئوم واقعا چیز دیگری است.
این را اضافه کنم که این ماکت هم برای خودش قدمتی دارد و استادکاری.
آوریل ۲۰۱۷، رم، ایتالیا

Photography by :@mojtaba_shahmorady
#ایتالیا
#رم
#کولوسئوم
#کولوسئوم_رم
#اصفهان_من
#تخت_جمشید
#چشم_ها_را_باید_شست_جور_دیگر_باید_دید
#از_شکل_های_جهان_حرف_زدن
#explorer
#italy #rome #myisfahan #colosseum #colosseo

شکوه کولوسئوم یادآور شکوه تخت جمشید
این بنا بزرگترین تماشاخانه در امپراتوری روم بوده و گفته می شود بین ۵۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ نفر ظرفیت داشته است. ما کولوسئوم را با صحنه های فیلم گلادیاتور و نبردهای خونین گلادیاتورها در آن می‌شناسیم. در کولوسئوم گلادیاتور با یکدیگر یا با حیوانات وحشی می‌جنگیدند و اسباب سرگرمی تماشاچیان خود را ( که اغلب از اشراف بودند) فراهم می‌کردند. برخی اعدام‌ها (مانند اعدام با رهاسازی حیوانات وحشی) نیز در کولوسئوم انجام می‌شده است.
این بنا الان به نوعی نماد شهر رم و شاید حتی کشور ایتالیا نیز هست. (نام باستانی این بنا: Amphitheatrum Novum یاAmphitheatrum Flavium، به ایتالیایی: Colosseo، به لاتین:Colosseum است). آوریل ۲۰۱۷، رم، ایتالیا

Photography by :@mojtaba_shahmorady
#ایتالیا
#رم
#کولوسئوم
#کولوسئوم_رم
#اصفهان_من
#تخت_جمشید
#چشم_ها_را_باید_شست_جور_دیگر_باید_دید
#از_شکل_های_جهان_حرف_زدن
#explorer
#italy #rome #myisfahan #colosseum #colosseo

#فروم رومانوم به عنوان قلب روم باستان ،دارای تعداد زیادی از معابد ،طاق ها و کلیسا های بزرگ بود.بسیاری از آنها در حال حاضر به تلی از خاک تبدیل شده اند،اما با کمی تخیل شما می توانید امپراتوری رم که دوباره به زندگی برگشته است را در اینجا تصور کنید.از #کولوسئوم که به سمت بالای خیابان فروم های پادشاهی حرکت کنید،فروم رمی در سمت چپتان می بینید.این فروم محل برگزاری بیشتر جشن های روم باستان ،نشست ها ،جشنواره ها و مهمانی های رومی به شمار می آمده است.ویرانه های پرستشگاه های باستانی هم در این محل باقی مانده اند.این فروم در سال 283 میلادی بر اثر یک آتش سوزی ویران شد و بعدها امپراتور #دیوکلتسیانو بازسازی کرد،اما از سده ی چهارم میلادی کم کم کنارش گذاشتند. #ایتالیا #رم #فروم #رمانوم #جادبه #توریستی #سفر #italy #rome #rorum #romanum

Most Popular Instagram Hashtags