#کوص

MOST RECENT

💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃🕺💃🕺🕺🕺🕺🕺
۱ . دوجنسه
بارها و بارها در مطالب و نوشته‌های مختلف بیان کردیم که دوجنسی خواندن تراجنسی‌ها اشتباه است. دوجنسه یا خنثی افرادی هستند که هر دو آلت جنسی زنانه و مردانه را همزمان دارند یا هیچ کدام از دو آلت را ندارند. معمولا یکی از دو آلت مبهم و در زیر دیگری پنهان می‌شود اما در هر صورت یک ترنس، دوجنسه نیست. یک ترنس در زمان تولد با اندام جنسی سالم و کامل متولد می‌شود و یا تغییر چنسیت /جنس وی به خاطر نقص در سیستم جنسی او نیست. بلکه یک ترنس تنها در ذهن و الگوهای رفتاری خود مایل به ملحق شدن به جنسیت مخالف است
پس یک ترنس دوجنسه نیست
۲ . دوجنسیتی
برخلاف تشابه زیاد این کلمه و کلمه دوجنسه ، تفاوت‌های اساسی با هم دارند. یک دوجنسیتیفردی است که در زمان تولد اندام‌های جنسی کاملی دارد اما رفتار و الگوهای رفتاری دوگانه‌ای دارد. یک دوجنسیتی ترکیبی از رفتارهای زنانه و مردانه را انجام می‌دهد. تفاوت دوجنسیتی و ترنسکشوال در این است که یک دوجنسیتی رفتاری دوگانه دارد و لحظه‌ای زن و لحظه‌ای مرد است و به هیچ عنوان جراحی تغییر جنسیت /چنس را انجام نخواهد داد اما یک ترنس رفتاری ثابت دارد که این رفتار بر خلاف اندام متولد شده با آن است که به همین دلیل جراحی تغییر جنسیت /جنس را انجام می‌دهد
۳ . اواخواهر
این کلمه در گذشته به مردانی اطلاق میشد که رفتاری بین زنانه و مردانه داشته‌اند و رفتارهای آن‌ها در الگوهای جنسیتی زن و مرد قرار نمی‌گرفت. شاید بتوان اوا خواهر را برابر با جنسیت عجیب یا دوجنسیتی دانست اما در هر حال یک تراجنسی را نمی‌توان اواخواهر خواند.
۴ . شیمیل
البته پیش از این نیز گفته‌ایم که این کلمه یک توهین است و ریشه علمی ندارد. گفتن این کلمه به یک ترنس معادل است با گفتن کلمه روسپی یا خودفروش به یک زن است که یک بی احترامی و توهین است. این کلمه با آن معنی است که به یک ترنس بگویم تو خودفروش هستی. این کلمه تنها در صنعت هرزه نگاری کاربرد دارد و گفتن آن به یک ترنس چیزی به جز توهین نیست.
۵ . ترنس
بله درست خواندید! یک ترنس را ترنس یا تراجنسی صدا نکنید. یک ترنس رمانی که جراحی تغییر جنسیت /جنس خود را انجام می‌دهد دیگر یک ترنس نیست بلکه تنها یک زن یا مرد است. پس دیگر نباید به وی ترنس یا ترنسکشوال بگویید .
.
.
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#ممه#ممه_بزرگ #ممه #کص#کوص#فیلمسکسی#جینده#جنده#جیندا#تخم_لند#سسکی#سکس#سکسی#سینه#دختر#دخترونه#ممه_گنده#سینه_بزرگ#ممه_85#لزبین#کیر#ممه_بزرگ#کون#سکس#فیلمسوپر#شهوت#شهوتی#جنده#تپل#کص_تپل#تپل#ممه_تپل#سینه_تپل#حشر

n#سکس پره کس💎کس خونه💎 پره فیلم سوپر👙👙👙👙 شماره کس از همه شهر👙👙👙👇👇👇👇
@123naziw123 @123naziw123 @123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
ماهواره کس🌹📡👇👇
@123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
ماهواره اندروید📡📡✅🌹👇👇
@123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
#سکس #کس #کون #ممه #کیر #ساک #جنده #ممه85 #سکسی_ایرانی #کوص #کوس #کص #کسلیس #لیس #خنده #ایران #تهران #کرمان #شیراز #اصفهان #مشهد #استقلال #پرسپولیس

#سکس پره کس💎کس خونه💎 پره فیلم سوپر👙👙👙👙 شماره کس از همه شهر👙👙👙👇👇👇👇
@123naziw123 @123naziw123 @123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
ماهواره کس🌹📡👇👇
@123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
ماهواره اندروید📡📡✅🌹👇👇
@123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
#سکس #کس #کون #ممه #کیر #ساک #جنده #ممه85 #سکسی_ایرانی #کوص #کوس #کص #کسلیس #لیس #خنده #ایران #تهران #کرمان #شیراز #اصفهان #مشهد #استقلال #پرسپولیس

#سکس پره کس💎کس خونه💎 پره فیلم سوپر👙👙👙👙 شماره کس از همه شهر👙👙👙👇👇👇👇
@123naziw123 @123naziw123 @123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
ماهواره کس🌹📡👇👇
@123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
ماهواره اندروید📡📡✅🌹👇👇
@123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
#سکس #کس #کون #ممه #کیر #ساک #جنده #ممه85 #سکسی_ایرانی #کوص #کوس #کص #کسلیس #لیس #خنده #ایران #تهران #کرمان #شیراز #اصفهان #مشهد #استقلال #پرسپولیس

#سکس پره کس💎کس خونه💎 پره فیلم سوپر👙👙👙👙 شماره کس از همه شهر👙👙👙👇👇👇👇
@123naziw123 @123naziw123 @123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
ماهواره کس🌹📡👇👇
@123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
ماهواره اندروید📡📡✅🌹👇👇
@123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
#سکس #کس #کون #ممه #کیر #ساک #جنده #ممه85 #سکسی_ایرانی #کوص #کوس #کص #کسلیس #لیس #خنده #ایران #تهران #کرمان #شیراز #اصفهان #مشهد #استقلال #پرسپولیس

#سکس پره کس💎کس خونه💎 پره فیلم سوپر👙👙👙👙 شماره کس از همه شهر👙👙👙👇👇👇👇
@123naziw123 @123naziw123 @123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
ماهواره کس🌹📡👇👇
@123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
ماهواره اندروید📡📡✅🌹👇👇
@123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
#سکس #کس #کون #ممه #کیر #ساک #جنده #ممه85 #سکسی_ایرانی #کوص #کوس #کص #کسلیس #لیس #خنده #ایران #تهران #کرمان #شیراز #اصفهان #مشهد #استقلال #پرسپولیس

#سکس پره کس💎کس خونه💎 پره فیلم سوپر👙👙👙👙 شماره کس از همه شهر👙👙👙👇👇👇👇
@123naziw123 @123naziw123 @123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
ماهواره کس🌹📡👇👇
@123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
ماهواره اندروید📡📡✅🌹👇👇
@123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
#سکس #کس #کون #ممه #کیر #ساک #جنده #ممه85 #سکسی_ایرانی #کوص #کوس #کص #کسلیس #لیس #خنده #ایران #تهران #کرمان #شیراز #اصفهان #مشهد #استقلال #پرسپولیس

#سکس پره کس💎کس خونه💎 پره فیلم سوپر👙👙👙👙 شماره کس از همه شهر👙👙👙👇👇👇👇
@123naziw123 @123naziw123 @123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
ماهواره کس🌹📡👇👇
@123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
ماهواره اندروید📡📡✅🌹👇👇
@123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
#سکس #کس #کون #ممه #کیر #ساک #جنده #ممه85 #سکسی_ایرانی #کوص #کوس #کص #کسلیس #لیس #خنده #ایران #تهران #کرمان #شیراز #اصفهان #مشهد #استقلال #پرسپولیس

#سکس پره کس💎کس خونه💎 پره فیلم سوپر👙👙👙👙 شماره کس از همه شهر👙👙👙👇👇👇👇
@123naziw123 @123naziw123 @123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
ماهواره کس🌹📡👇👇
@123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
ماهواره اندروید📡📡✅🌹👇👇
@123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
#سکس #کس #کون #ممه #کیر #ساک #جنده #ممه85 #سکسی_ایرانی #کوص #کوس #کص #کسلیس #لیس #خنده #ایران #تهران #کرمان #شیراز #اصفهان #مشهد #استقلال #پرسپولیس

#سکس پره کس💎کس خونه💎 پره فیلم سوپر👙👙👙👙 شماره کس از همه شهر👙👙👙👇👇👇👇
@123naziw123 @123naziw123 @123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
ماهواره کس🌹📡👇👇
@123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
ماهواره اندروید📡📡✅🌹👇👇
@123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
#سکس #کس #کون #ممه #کیر #ساک #جنده #ممه85 #سکسی_ایرانی #کوص #کوس #کص #کسلیس #لیس #خنده #ایران #تهران #کرمان #شیراز #اصفهان #مشهد #استقلال #پرسپولیس

#سکس پره کس💎کس خونه💎 پره فیلم سوپر👙👙👙👙 شماره کس از همه شهر👙👙👙👇👇👇👇
@123naziw123 @123naziw123 @123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
ماهواره کس🌹📡👇👇
@123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
ماهواره اندروید📡📡✅🌹👇👇
@123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
#سکس #کس #کون #ممه #کیر #ساک #جنده #ممه85 #سکسی_ایرانی #کوص #کوس #کص #کسلیس #لیس #خنده #ایران #تهران #کرمان #شیراز #اصفهان #مشهد #استقلال #پرسپولیس

#سکس پره کس💎کس خونه💎 پره فیلم سوپر👙👙👙👙 شماره کس از همه شهر👙👙👙👇👇👇👇
@123naziw123 @123naziw123 @123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
ماهواره کس🌹📡👇👇
@123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
ماهواره اندروید📡📡✅🌹👇👇
@123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
#سکس #کس #کون #ممه #کیر #ساک #جنده #ممه85 #سکسی_ایرانی #کوص #کوس #کص #کسلیس #لیس #خنده #ایران #تهران #کرمان #شیراز #اصفهان #مشهد #استقلال #پرسپولیس

#سکس پره کس💎کس خونه💎 پره فیلم سوپر👙👙👙👙 شماره کس از همه شهر👙👙👙👇👇👇👇
@123naziw123 @123naziw123 @123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
ماهواره کس🌹📡👇👇
@123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
ماهواره اندروید📡📡✅🌹👇👇
@123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
#سکس #کس #کون #ممه #کیر #ساک #جنده #ممه85 #سکسی_ایرانی #کوص #کوس #کص #کسلیس #لیس #خنده #ایران #تهران #کرمان #شیراز #اصفهان #مشهد #استقلال #پرسپولیس

#سکس پره کس💎کس خونه💎 پره فیلم سوپر👙👙👙👙 شماره کس از همه شهر👙👙👙👇👇👇👇
@123naziw123 @123naziw123 @123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
ماهواره کس🌹📡👇👇
@123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
ماهواره اندروید📡📡✅🌹👇👇
@123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
#سکس #کس #کون #ممه #کیر #ساک #جنده #ممه85 #سکسی_ایرانی #کوص #کوس #کص #کسلیس #لیس #خنده #ایران #تهران #کرمان #شیراز #اصفهان #مشهد #استقلال #پرسپولیس

#سکس پره کس💎کس خونه💎 پره فیلم سوپر👙👙👙👙 شماره کس از همه شهر👙👙👙👇👇👇👇
@123naziw123 @123naziw123 @123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
ماهواره کس🌹📡👇👇
@123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
ماهواره اندروید📡📡✅🌹👇👇
@123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
#سکس #کس #کون #ممه #کیر #ساک #جنده #ممه85 #سکسی_ایرانی #کوص #کوس #کص #کسلیس #لیس #خنده #ایران #تهران #کرمان #شیراز #اصفهان #مشهد #استقلال #پرسپولیس

#سکس پره کس💎کس خونه💎 پره فیلم سوپر👙👙👙👙 شماره کس از همه شهر👙👙👙👇👇👇👇
@123naziw123 @123naziw123 @123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
ماهواره کس🌹📡👇👇
@123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
ماهواره اندروید📡📡✅🌹👇👇
@123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
#سکس #کس #کون #ممه #کیر #ساک #جنده #ممه85 #سکسی_ایرانی #کوص #کوس #کص #کسلیس #لیس #خنده #ایران #تهران #کرمان #شیراز #اصفهان #مشهد #استقلال #پرسپولیس

#سکس پره کس💎کس خونه💎 پره فیلم سوپر👙👙👙👙 شماره کس از همه شهر👙👙👙👇👇👇👇
@123naziw123 @123naziw123 @123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
ماهواره کس🌹📡👇👇
@123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
ماهواره اندروید📡📡✅🌹👇👇
@123naziw123
@123naziw123
@123naziw123
#سکس #کس #کون #ممه #کیر #ساک #جنده #ممه85 #سکسی_ایرانی #کوص #کوس #کص #کسلیس #لیس #خنده #ایران #تهران #کرمان #شیراز #اصفهان #مشهد #استقلال #پرسپولیس

Most Popular Instagram Hashtags