[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#کنی

2929 posts

TOP POSTS

تنهایی را به بودن در جمعی که به آن تعلق ندارم ترجیح میدهم
و سه چیز را هرگز فراموش نمیکنم؛
۱ به همه نمیتوانم کمک کنم.
۲ همه چیز را نمیتوانم عوض کنم
۳ همه مرا دوست نخواهند داشت..وتو قبل از این که بخواهی در مورد من و زندگی من#قضاوت#کنی؛
کفشهای من را بپوش واز خیابان هایی که من گذر کردم گذر کن
اشکهایی را بریز که من ریختم
سالهایی را بگذران که من گذراندم
روی سنگهایی بلغز که من لغزیدم
دوباره و دوباره برخیز و مجددا در همان راه...
سخت قدم بزن

وقتی طول هفته تا دیر وقت سرکار باشی باید جمعه هارو برای اهل خونه آشپزی #کنی تا آشپزی یادت نره مرغ پرتقالی #هستن ایشون ناهار روز جمعه ی ما

تغییر خیلی ساده تر از اونه که تو فکر میکنی...گاهی فقط با یه کلمه میتونی تغییر کنی به شرطی که ثابت قدم باشی..😀😀
#بلدی #خودتو#عوض#کنی؟؟#😀😀😀

ارسالی #کاربران#
گر امر #کنی #خاک# در #5%درگهت# هستیم
ای شاه #تر از شاه# تر از شاه# تر از# شاه#

کاکا دانیال #انشالله #زودی #بری تمومش #کنی# برگردی #😘😘😘😘

آرزو کن# ویاد #بگیر که #اخم هایت _را# باز#کنی چین پیشانی ات را بگشایی، سعی کن با چشمان باز و روشن دنیا را نگاه کنی، از این دو دیو سیاه (چشم ها) دو فرشته ی بی گناه و بی پروا بساز که به چیزی شک ندارند و همه را دوست خود می دانند، مگر آن که خلافش ثابت شود. حالت سگ ولگرد و پستی را نگیر که انگار هر لگدی که می خورد حقش است و از تمام دنیا به اندازه ی کسی که لگدش می زند متنفر است، چون دنیا باعث درد و رنج است!
فراموش نکن که خوش قلبی تو را قشنگ می کند و در نظر دیگران زیبا جلوه می دهد، حتی اگر رنگت سیاه باشد. چه بسیار آدم های بدذاتی که زیبا هستند اما در نظر مردم زشت جلوه می کنند.....

بعلاوه خدا باشی...
منحای هر چیزی میتونی زندگی#کنی...#👌#😉

. کتاب زندگي چاپ دوم ندارد! پس عاشقانه زندگي کن*#فالو #کنی دوستان #بک می دم صدرصد

MOST RECENT

Sometimes you just have to turn up the music just to not listen to your brain's sound.

#بعضی #وقتا #باید #صدای #موزیکتو #زیاد #کنی؛
تا #صدای #مغزتو #نشنوی!

@senator4577

هیچکس بی دردو غصه و گرفتاری نیست
اما قشنگیش به اینِ که تو اوج غم
لبخند بزنی و ببینی خدا خیلی بزرگه
دلتون بی غصه و لحظه هاتون لبریز مهر الهی
#گرفتار #گرفتاری #هست #همجا #به #خدا #فکر #کنی #خودش #درست #میشه

Most Popular Instagram Hashtags