#کلاه_تابستانه

434 posts

TOP POSTS

Bowler hat_(370)
🔴این پست مدل میباشد
🔴برای مشاهده این نوع کلاه،اطلاع از قیمت و جزییات به پست شماره(368)و(369)مراجعه کنید
🔴پستهایی که زیر انها قیمت لحاظ شده موجود میباشند

_ نحوه سفارش به شرح زیر میباشد.
_مدل مورد نظرخود را که البته درزیر پست مربوط به ان قیمت ومشخصات اورده شده انتخاب کنید.
_پستهایی که قیمت ندارند (مدل هستند)
_برای سفارش بین ساعت ۱۰:۰۰تا۱۲:۰۰روزها و عصرها از ۱۷:۳۰تا۲۰:۰۰بجزروزهای تعطیل  تماس بگیرید.
_بدیهی است امکان پاسخ گویی غیراز ساعتهای بالا میسر نیست
_در حال حاضر در تلگرام فعالیتی نداریم بنابراین سفارشات تنها تلفنی ثبت میگردد.
_هزینه پست پیشتاز ۱۵۰۰۰تومان میباشد که به هزینه کاراضافه میگردد و سفارشات برای رسیدن به  تهران
ومراکز استانها دو تاسه روز وسایر نقاط کشور سه تا چهارروز زمان میبرند.
_ارسال بعد از تسویه کامل انجام میگیرد وعکس رسید پستی برایتان فرستاده میشود.
_پیگیری و رهگیری مرسوله های پستی بر عهده خریدار گرامی میباشد.
_از اینکه مارا یاری میفرمایید صمیمانه سپاسگزاریم.

#کلاه#کلاه_مجلسی#کلاه_زنانه#کلاه_مردانه#کلاه_کلاسیک#کلاه_فانتزی#کلاه_برت#کلاه_شاپو#کلاه_کپ
#کلاه_شکاری#کلاه_ماهیگیری#کلاه_کویری#کلاه_مهندسی#کلاه_باراتا#کلاه_دوری#نقاب#کلاه_لبه دار
#کلاه_بیسبال#کلاه_چارلی#کلاه_زمستانه#کلاه_روسی#کلاه_کنفی#کلاه_تابستانه#کلاه_ملوانی#کلاه_کاپتانی
#کلاه_شیراز#نقاب#افتابگیر#کلاه_نمدی#کلاه_کابوی

Bowler hat_(368)
🔴کلاسیک ومجلسی ،تک سایزوتک رنگ
🔴مناسب برای اقایان و بانوان
🔴قیمت کلاه بدون هزینه ارسال ۴۴۰۰۰تومان
🔴قیمت عینک بدون هزینه ارسال۳۵۰۰۰تومان
جهت سفارش تماس بگیرید👇

_ نحوه سفارش به شرح زیر میباشد.
_مدل مورد نظرخود را که البته درزیر پست مربوط به ان قیمت ومشخصات اورده شده انتخاب کنید.
_پستهایی که قیمت ندارند (مدل هستند)
_برای سفارش بین ساعت ۱۰:۰۰تا۱۲:۰۰روزها و عصرها از ۱۷:۳۰تا۲۰:۰۰بجزروزهای تعطیل  تماس بگیرید.
_بدیهی است امکان پاسخ گویی غیراز ساعتهای بالا میسر نیست
_در حال حاضر در تلگرام فعالیتی نداریم بنابراین سفارشات تنها تلفنی ثبت میگردد.
_هزینه پست پیشتاز ۱۵۰۰۰تومان میباشد که به هزینه کاراضافه میگردد و سفارشات برای رسیدن به  تهران
ومراکز استانها دو تاسه روز وسایر نقاط کشور سه تا چهارروز زمان میبرند.
_ارسال بعد از تسویه کامل انجام میگیرد وعکس رسید پستی برایتان فرستاده میشود.
_پیگیری و رهگیری مرسوله های پستی بر عهده خریدار گرامی میباشد.
_از اینکه مارا یاری میفرمایید صمیمانه سپاسگزاریم.

#کلاه#کلاه_مجلسی#کلاه_زنانه#کلاه_مردانه#کلاه_کلاسیک#کلاه_فانتزی#کلاه_برت#کلاه_شاپو#کلاه_کپ
#کلاه_شکاری#کلاه_ماهیگیری#کلاه_کویری#کلاه_مهندسی#کلاه_باراتا#کلاه_دوری#نقاب#کلاه_لبه دار
#کلاه_بیسبال#کلاه_چارلی#کلاه_زمستانه#کلاه_روسی#کلاه_کنفی#کلاه_تابستانه#کلاه_ملوانی#کلاه_کاپتانی
#کلاه_شیراز#نقاب#افتابگیر#کلاه_نمدی#کلاه_کابوی

Bowler hat_ first class_(369)
🔴کلاسیک ومجلسی ،تک سایزو تک رنگ
🔴مناسب برای اقایان و بانوان
🔴قیمت کلاه بدون هزینه ارسال ۴۸۰۰۰تومان
🔴قیمت عینک بدون هزینه ارسال۳۵۰۰۰تومان
جهت سفارش تماس بگیرید👇

_ نحوه سفارش به شرح زیر میباشد.
_مدل مورد نظرخود را که البته درزیر پست مربوط به ان قیمت ومشخصات اورده شده انتخاب کنید.
_پستهایی که قیمت ندارند (مدل هستند)
_برای سفارش بین ساعت ۱۰:۰۰تا۱۲:۰۰روزها و عصرها از ۱۷:۳۰تا۲۰:۰۰بجزروزهای تعطیل  تماس بگیرید.
_بدیهی است امکان پاسخ گویی غیراز ساعتهای بالا میسر نیست
_در حال حاضر در تلگرام فعالیتی نداریم بنابراین سفارشات تنها تلفنی ثبت میگردد.
_هزینه پست پیشتاز ۱۵۰۰۰تومان میباشد که به هزینه کاراضافه میگردد و سفارشات برای رسیدن به  تهران
ومراکز استانها دو تاسه روز وسایر نقاط کشور سه تا چهارروز زمان میبرند.
_ارسال بعد از تسویه کامل انجام میگیرد وعکس رسید پستی برایتان فرستاده میشود.
_پیگیری و رهگیری مرسوله های پستی بر عهده خریدار گرامی میباشد.
_از اینکه مارا یاری میفرمایید صمیمانه سپاسگزاریم.

#کلاه#کلاه_مجلسی#کلاه_زنانه#کلاه_مردانه#کلاه_کلاسیک#کلاه_فانتزی#کلاه_برت#کلاه_شاپو#کلاه_کپ
#کلاه_شکاری#کلاه_ماهیگیری#کلاه_کویری#کلاه_مهندسی#کلاه_باراتا#کلاه_دوری#نقاب#کلاه_لبه دار
#کلاه_بیسبال#کلاه_چارلی#کلاه_زمستانه#کلاه_روسی#کلاه_کنفی#کلاه_تابستانه#کلاه_ملوانی#کلاه_کاپتانی
#کلاه_شیراز#نقاب#افتابگیر#کلاه_نمدی#کلاه_کابوی

Trilby hat_(367)
🔴تک سایز ،دارای رنگبندی موجود
🔴مناسب برای اقایان و بانوان
🔴قیمت بدون هزینه ارسال ۲۶۰۰۰تومان
🔴جهت سفارش تماس بگیرید👇

_ نحوه سفارش به شرح زیر میباشد.
_مدل مورد نظرخود را که البته درزیر پست مربوط به ان قیمت ومشخصات اورده شده انتخاب کنید.
_پستهایی که قیمت ندارند (مدل هستند)
_برای سفارش بین ساعت ۱۰:۰۰تا۱۲:۰۰روزها و عصرها از ۱۷:۳۰تا۲۰:۰۰بجزروزهای تعطیل  تماس بگیرید.
_بدیهی است امکان پاسخ گویی غیراز ساعتهای بالا میسر نیست
_در حال حاضر در تلگرام فعالیتی نداریم بنابراین سفارشات تنها تلفنی ثبت میگردد.
_هزینه پست پیشتاز ۱۵۰۰۰تومان میباشد که به هزینه کاراضافه میگردد و سفارشات برای رسیدن به  تهران
ومراکز استانها دو تاسه روز وسایر نقاط کشور سه تا چهارروز زمان میبرند.
_ارسال بعد از تسویه کامل انجام میگیرد وعکس رسید پستی برایتان فرستاده میشود.
_پیگیری و رهگیری مرسوله های پستی بر عهده خریدار گرامی میباشد.
_از اینکه مارا یاری میفرمایید صمیمانه سپاسگزاریم.

#کلاه#کلاه_مجلسی#کلاه_زنانه#کلاه_مردانه#کلاه_کلاسیک#کلاه_فانتزی#کلاه_برت#کلاه_شاپو#کلاه_کپ
#کلاه_شکاری#کلاه_ماهیگیری#کلاه_کویری#کلاه_مهندسی#کلاه_باراتا#کلاه_دوری#نقاب#کلاه_لبه دار
#کلاه_بیسبال#کلاه_چارلی#کلاه_زمستانه#کلاه_روسی#کلاه_کنفی#کلاه_تابستانه#کلاه_ملوانی#کلاه_کاپتانی
#کلاه_شیراز#نقاب#افتابگیر#کلاه_نمدی#کلاه_کابوی

Trilby hat_(366)
🔴مدل جکسون ،تک سایز و تک رنگ
🔴مناسب برای اقایان و بانوان
🔴قیمت بدون هزینه ارسال ۳۸۰۰۰تومان
🔴جهت سفارش تماس بگیرید👇

_ نحوه سفارش به شرح زیر میباشد.
_مدل مورد نظرخود را که البته درزیر پست مربوط به ان قیمت ومشخصات اورده شده انتخاب کنید.
_پستهایی که قیمت ندارند (مدل هستند)
_برای سفارش بین ساعت ۱۰:۰۰تا۱۲:۰۰روزها و عصرها از ۱۷:۳۰تا۲۰:۰۰بجزروزهای تعطیل  تماس بگیرید.
_بدیهی است امکان پاسخ گویی غیراز ساعتهای بالا میسر نیست
_در حال حاضر در تلگرام فعالیتی نداریم بنابراین سفارشات تنها تلفنی ثبت میگردد.
_هزینه پست پیشتاز ۱۵۰۰۰تومان میباشد که به هزینه کاراضافه میگردد و سفارشات برای رسیدن به  تهران
ومراکز استانها دو تاسه روز وسایر نقاط کشور سه تا چهارروز زمان میبرند.
_ارسال بعد از تسویه کامل انجام میگیرد وعکس رسید پستی برایتان فرستاده میشود.
_پیگیری و رهگیری مرسوله های پستی بر عهده خریدار گرامی میباشد.
_از اینکه مارا یاری میفرمایید صمیمانه سپاسگزاریم.

#کلاه#کلاه_مجلسی#کلاه_زنانه#کلاه_مردانه#کلاه_کلاسیک#کلاه_فانتزی#کلاه_برت#کلاه_شاپو#کلاه_کپ
#کلاه_شکاری#کلاه_ماهیگیری#کلاه_کویری#کلاه_مهندسی#کلاه_باراتا#کلاه_دوری#نقاب#کلاه_لبه دار
#کلاه_بیسبال#کلاه_چارلی#کلاه_زمستانه#کلاه_روسی#کلاه_کنفی#کلاه_تابستانه#کلاه_ملوانی#کلاه_کاپتانی
#کلاه_شیراز#نقاب#افتابگیر#کلاه_نمدی#کلاه_کابوی

کلاه تابستانی دخترانه
در سه رنگ صورتی کمرنگ و قرمز و صورتی پررنگ
قیمت 54تومان
دور سر 50-52
#خرید_از_آلمان #خرید_اینترنتی #برلین_شاپ #کلاه_تابستانه #کلاه_کپ #کلاه_بچگانه #کلاه_دخترانه #کلاه_تابستانه #کلاه_آفتابی #کلاه_میکی_موس

Fedora hat_(361)
🔴این پست مدل میباشد
🔴برای مشاهده این نوع کلاه،اطلاع از قیمت و جزییات به پست شماره(359)و(360)مراجعه کنید
🔴پستهایی که زیر انها قیمت لحاظ شده موجود میباشند👇

_ نحوه سفارش به شرح زیر میباشد.
_مدل مورد نظرخود را که البته درزیر پست مربوط به ان قیمت ومشخصات اورده شده انتخاب کنید.
_پستهایی که قیمت ندارند (مدل هستند)
_برای سفارش بین ساعت ۱۰:۰۰تا۱۲:۰۰روزها و عصرها از ۱۷:۳۰تا۲۰:۰۰بجزروزهای تعطیل  تماس بگیرید.
_بدیهی است امکان پاسخ گویی غیراز ساعتهای بالا میسر نیست
_در حال حاضر در تلگرام فعالیتی نداریم بنابراین سفارشات تنها تلفنی ثبت میگردد.
_هزینه پست پیشتاز ۱۵۰۰۰تومان میباشد که به هزینه کاراضافه میگردد و سفارشات برای رسیدن به  تهران
ومراکز استانها دو تاسه روز وسایر نقاط کشور سه تا چهارروز زمان میبرند.
_ارسال بعد از تسویه کامل انجام میگیرد وعکس رسید پستی برایتان فرستاده میشود.
_پیگیری و رهگیری مرسوله های پستی بر عهده خریدار گرامی میباشد.
_از اینکه مارا یاری میفرمایید صمیمانه سپاسگزاریم.

#کلاه#کلاه_مجلسی#کلاه_زنانه#کلاه_مردانه#کلاه_کلاسیک#کلاه_فانتزی#کلاه_برت#کلاه_شاپو#کلاه_کپ
#کلاه_شکاری#کلاه_ماهیگیری#کلاه_کویری#کلاه_مهندسی#کلاه_باراتا#کلاه_دوری#نقاب#کلاه_لبه دار
#کلاه_بیسبال#کلاه_چارلی#کلاه_زمستانه#کلاه_روسی#کلاه_کنفی#کلاه_تابستانه#کلاه_ملوانی#کلاه_کاپتانی
#کلاه_شیراز#نقاب#افتابگیر#کلاه_نمدی#کلاه_کابوی

MOST RECENT

Bowler hat_(370)
🔴این پست مدل میباشد
🔴برای مشاهده این نوع کلاه،اطلاع از قیمت و جزییات به پست شماره(368)و(369)مراجعه کنید
🔴پستهایی که زیر انها قیمت لحاظ شده موجود میباشند

_ نحوه سفارش به شرح زیر میباشد.
_مدل مورد نظرخود را که البته درزیر پست مربوط به ان قیمت ومشخصات اورده شده انتخاب کنید.
_پستهایی که قیمت ندارند (مدل هستند)
_برای سفارش بین ساعت ۱۰:۰۰تا۱۲:۰۰روزها و عصرها از ۱۷:۳۰تا۲۰:۰۰بجزروزهای تعطیل  تماس بگیرید.
_بدیهی است امکان پاسخ گویی غیراز ساعتهای بالا میسر نیست
_در حال حاضر در تلگرام فعالیتی نداریم بنابراین سفارشات تنها تلفنی ثبت میگردد.
_هزینه پست پیشتاز ۱۵۰۰۰تومان میباشد که به هزینه کاراضافه میگردد و سفارشات برای رسیدن به  تهران
ومراکز استانها دو تاسه روز وسایر نقاط کشور سه تا چهارروز زمان میبرند.
_ارسال بعد از تسویه کامل انجام میگیرد وعکس رسید پستی برایتان فرستاده میشود.
_پیگیری و رهگیری مرسوله های پستی بر عهده خریدار گرامی میباشد.
_از اینکه مارا یاری میفرمایید صمیمانه سپاسگزاریم.

#کلاه#کلاه_مجلسی#کلاه_زنانه#کلاه_مردانه#کلاه_کلاسیک#کلاه_فانتزی#کلاه_برت#کلاه_شاپو#کلاه_کپ
#کلاه_شکاری#کلاه_ماهیگیری#کلاه_کویری#کلاه_مهندسی#کلاه_باراتا#کلاه_دوری#نقاب#کلاه_لبه دار
#کلاه_بیسبال#کلاه_چارلی#کلاه_زمستانه#کلاه_روسی#کلاه_کنفی#کلاه_تابستانه#کلاه_ملوانی#کلاه_کاپتانی
#کلاه_شیراز#نقاب#افتابگیر#کلاه_نمدی#کلاه_کابوی

Bowler hat_ first class_(369)
🔴کلاسیک ومجلسی ،تک سایزو تک رنگ
🔴مناسب برای اقایان و بانوان
🔴قیمت کلاه بدون هزینه ارسال ۴۸۰۰۰تومان
🔴قیمت عینک بدون هزینه ارسال۳۵۰۰۰تومان
جهت سفارش تماس بگیرید👇

_ نحوه سفارش به شرح زیر میباشد.
_مدل مورد نظرخود را که البته درزیر پست مربوط به ان قیمت ومشخصات اورده شده انتخاب کنید.
_پستهایی که قیمت ندارند (مدل هستند)
_برای سفارش بین ساعت ۱۰:۰۰تا۱۲:۰۰روزها و عصرها از ۱۷:۳۰تا۲۰:۰۰بجزروزهای تعطیل  تماس بگیرید.
_بدیهی است امکان پاسخ گویی غیراز ساعتهای بالا میسر نیست
_در حال حاضر در تلگرام فعالیتی نداریم بنابراین سفارشات تنها تلفنی ثبت میگردد.
_هزینه پست پیشتاز ۱۵۰۰۰تومان میباشد که به هزینه کاراضافه میگردد و سفارشات برای رسیدن به  تهران
ومراکز استانها دو تاسه روز وسایر نقاط کشور سه تا چهارروز زمان میبرند.
_ارسال بعد از تسویه کامل انجام میگیرد وعکس رسید پستی برایتان فرستاده میشود.
_پیگیری و رهگیری مرسوله های پستی بر عهده خریدار گرامی میباشد.
_از اینکه مارا یاری میفرمایید صمیمانه سپاسگزاریم.

#کلاه#کلاه_مجلسی#کلاه_زنانه#کلاه_مردانه#کلاه_کلاسیک#کلاه_فانتزی#کلاه_برت#کلاه_شاپو#کلاه_کپ
#کلاه_شکاری#کلاه_ماهیگیری#کلاه_کویری#کلاه_مهندسی#کلاه_باراتا#کلاه_دوری#نقاب#کلاه_لبه دار
#کلاه_بیسبال#کلاه_چارلی#کلاه_زمستانه#کلاه_روسی#کلاه_کنفی#کلاه_تابستانه#کلاه_ملوانی#کلاه_کاپتانی
#کلاه_شیراز#نقاب#افتابگیر#کلاه_نمدی#کلاه_کابوی

Bowler hat_(368)
🔴کلاسیک ومجلسی ،تک سایزوتک رنگ
🔴مناسب برای اقایان و بانوان
🔴قیمت کلاه بدون هزینه ارسال ۴۴۰۰۰تومان
🔴قیمت عینک بدون هزینه ارسال۳۵۰۰۰تومان
جهت سفارش تماس بگیرید👇

_ نحوه سفارش به شرح زیر میباشد.
_مدل مورد نظرخود را که البته درزیر پست مربوط به ان قیمت ومشخصات اورده شده انتخاب کنید.
_پستهایی که قیمت ندارند (مدل هستند)
_برای سفارش بین ساعت ۱۰:۰۰تا۱۲:۰۰روزها و عصرها از ۱۷:۳۰تا۲۰:۰۰بجزروزهای تعطیل  تماس بگیرید.
_بدیهی است امکان پاسخ گویی غیراز ساعتهای بالا میسر نیست
_در حال حاضر در تلگرام فعالیتی نداریم بنابراین سفارشات تنها تلفنی ثبت میگردد.
_هزینه پست پیشتاز ۱۵۰۰۰تومان میباشد که به هزینه کاراضافه میگردد و سفارشات برای رسیدن به  تهران
ومراکز استانها دو تاسه روز وسایر نقاط کشور سه تا چهارروز زمان میبرند.
_ارسال بعد از تسویه کامل انجام میگیرد وعکس رسید پستی برایتان فرستاده میشود.
_پیگیری و رهگیری مرسوله های پستی بر عهده خریدار گرامی میباشد.
_از اینکه مارا یاری میفرمایید صمیمانه سپاسگزاریم.

#کلاه#کلاه_مجلسی#کلاه_زنانه#کلاه_مردانه#کلاه_کلاسیک#کلاه_فانتزی#کلاه_برت#کلاه_شاپو#کلاه_کپ
#کلاه_شکاری#کلاه_ماهیگیری#کلاه_کویری#کلاه_مهندسی#کلاه_باراتا#کلاه_دوری#نقاب#کلاه_لبه دار
#کلاه_بیسبال#کلاه_چارلی#کلاه_زمستانه#کلاه_روسی#کلاه_کنفی#کلاه_تابستانه#کلاه_ملوانی#کلاه_کاپتانی
#کلاه_شیراز#نقاب#افتابگیر#کلاه_نمدی#کلاه_کابوی

Trilby hat_(367)
🔴تک سایز ،دارای رنگبندی موجود
🔴مناسب برای اقایان و بانوان
🔴قیمت بدون هزینه ارسال ۲۶۰۰۰تومان
🔴جهت سفارش تماس بگیرید👇

_ نحوه سفارش به شرح زیر میباشد.
_مدل مورد نظرخود را که البته درزیر پست مربوط به ان قیمت ومشخصات اورده شده انتخاب کنید.
_پستهایی که قیمت ندارند (مدل هستند)
_برای سفارش بین ساعت ۱۰:۰۰تا۱۲:۰۰روزها و عصرها از ۱۷:۳۰تا۲۰:۰۰بجزروزهای تعطیل  تماس بگیرید.
_بدیهی است امکان پاسخ گویی غیراز ساعتهای بالا میسر نیست
_در حال حاضر در تلگرام فعالیتی نداریم بنابراین سفارشات تنها تلفنی ثبت میگردد.
_هزینه پست پیشتاز ۱۵۰۰۰تومان میباشد که به هزینه کاراضافه میگردد و سفارشات برای رسیدن به  تهران
ومراکز استانها دو تاسه روز وسایر نقاط کشور سه تا چهارروز زمان میبرند.
_ارسال بعد از تسویه کامل انجام میگیرد وعکس رسید پستی برایتان فرستاده میشود.
_پیگیری و رهگیری مرسوله های پستی بر عهده خریدار گرامی میباشد.
_از اینکه مارا یاری میفرمایید صمیمانه سپاسگزاریم.

#کلاه#کلاه_مجلسی#کلاه_زنانه#کلاه_مردانه#کلاه_کلاسیک#کلاه_فانتزی#کلاه_برت#کلاه_شاپو#کلاه_کپ
#کلاه_شکاری#کلاه_ماهیگیری#کلاه_کویری#کلاه_مهندسی#کلاه_باراتا#کلاه_دوری#نقاب#کلاه_لبه دار
#کلاه_بیسبال#کلاه_چارلی#کلاه_زمستانه#کلاه_روسی#کلاه_کنفی#کلاه_تابستانه#کلاه_ملوانی#کلاه_کاپتانی
#کلاه_شیراز#نقاب#افتابگیر#کلاه_نمدی#کلاه_کابوی

Trilby hat_(366)
🔴مدل جکسون ،تک سایز و تک رنگ
🔴مناسب برای اقایان و بانوان
🔴قیمت بدون هزینه ارسال ۳۸۰۰۰تومان
🔴جهت سفارش تماس بگیرید👇

_ نحوه سفارش به شرح زیر میباشد.
_مدل مورد نظرخود را که البته درزیر پست مربوط به ان قیمت ومشخصات اورده شده انتخاب کنید.
_پستهایی که قیمت ندارند (مدل هستند)
_برای سفارش بین ساعت ۱۰:۰۰تا۱۲:۰۰روزها و عصرها از ۱۷:۳۰تا۲۰:۰۰بجزروزهای تعطیل  تماس بگیرید.
_بدیهی است امکان پاسخ گویی غیراز ساعتهای بالا میسر نیست
_در حال حاضر در تلگرام فعالیتی نداریم بنابراین سفارشات تنها تلفنی ثبت میگردد.
_هزینه پست پیشتاز ۱۵۰۰۰تومان میباشد که به هزینه کاراضافه میگردد و سفارشات برای رسیدن به  تهران
ومراکز استانها دو تاسه روز وسایر نقاط کشور سه تا چهارروز زمان میبرند.
_ارسال بعد از تسویه کامل انجام میگیرد وعکس رسید پستی برایتان فرستاده میشود.
_پیگیری و رهگیری مرسوله های پستی بر عهده خریدار گرامی میباشد.
_از اینکه مارا یاری میفرمایید صمیمانه سپاسگزاریم.

#کلاه#کلاه_مجلسی#کلاه_زنانه#کلاه_مردانه#کلاه_کلاسیک#کلاه_فانتزی#کلاه_برت#کلاه_شاپو#کلاه_کپ
#کلاه_شکاری#کلاه_ماهیگیری#کلاه_کویری#کلاه_مهندسی#کلاه_باراتا#کلاه_دوری#نقاب#کلاه_لبه دار
#کلاه_بیسبال#کلاه_چارلی#کلاه_زمستانه#کلاه_روسی#کلاه_کنفی#کلاه_تابستانه#کلاه_ملوانی#کلاه_کاپتانی
#کلاه_شیراز#نقاب#افتابگیر#کلاه_نمدی#کلاه_کابوی

Trilby hat_(365)
🔴تک رنگ و تک سایز،کلاسیک و مجلسی
🔴مناسب برای اقایان و بانوان
🔴قیمت بدون هزینه ارسال ۳۶۰۰۰تومان
🔴جهت سفارش تماس بگیرید👇

_ نحوه سفارش به شرح زیر میباشد.
_مدل مورد نظرخود را که البته درزیر پست مربوط به ان قیمت ومشخصات اورده شده انتخاب کنید.
_پستهایی که قیمت ندارند (مدل هستند)
_برای سفارش بین ساعت ۱۰:۰۰تا۱۲:۰۰روزها و عصرها از ۱۷:۳۰تا۲۰:۰۰بجزروزهای تعطیل  تماس بگیرید.
_بدیهی است امکان پاسخ گویی غیراز ساعتهای بالا میسر نیست
_در حال حاضر در تلگرام فعالیتی نداریم بنابراین سفارشات تنها تلفنی ثبت میگردد.
_هزینه پست پیشتاز ۱۵۰۰۰تومان میباشد که به هزینه کاراضافه میگردد و سفارشات برای رسیدن به  تهران
ومراکز استانها دو تاسه روز وسایر نقاط کشور سه تا چهارروز زمان میبرند.
_ارسال بعد از تسویه کامل انجام میگیرد وعکس رسید پستی برایتان فرستاده میشود.
_پیگیری و رهگیری مرسوله های پستی بر عهده خریدار گرامی میباشد.
_از اینکه مارا یاری میفرمایید صمیمانه سپاسگزاریم.

#کلاه#کلاه_مجلسی#کلاه_زنانه#کلاه_مردانه#کلاه_کلاسیک#کلاه_فانتزی#کلاه_برت#کلاه_شاپو#کلاه_کپ
#کلاه_شکاری#کلاه_ماهیگیری#کلاه_کویری#کلاه_مهندسی#کلاه_باراتا#کلاه_دوری#نقاب#کلاه_لبه دار
#کلاه_بیسبال#کلاه_چارلی#کلاه_زمستانه#کلاه_روسی#کلاه_کنفی#کلاه_تابستانه#کلاه_ملوانی#کلاه_کاپتانی
#کلاه_شیراز#نقاب#افتابگیر#کلاه_نمدی#کلاه_کابوی

Wide brim hat_first class_(363)
🔴این پست مدل میباشد
🔴برای مشاهده این نوع کلاه،اطلاع از قیمت و جزییات به پست شماره (362)مراجعه کنید
🔴پستهایی که زیر انها قیمت لحاظ شده موجود میباشند👇

_ نحوه سفارش به شرح زیر میباشد.
_مدل مورد نظرخود را که البته درزیر پست مربوط به ان قیمت ومشخصات اورده شده انتخاب کنید.
_پستهایی که قیمت ندارند (مدل هستند)
_برای سفارش بین ساعت ۱۰:۰۰تا۱۲:۰۰روزها و عصرها از ۱۷:۳۰تا۲۰:۰۰بجزروزهای تعطیل  تماس بگیرید.
_بدیهی است امکان پاسخ گویی غیراز ساعتهای بالا میسر نیست
_در حال حاضر در تلگرام فعالیتی نداریم بنابراین سفارشات تنها تلفنی ثبت میگردد.
_هزینه پست پیشتاز ۱۵۰۰۰تومان میباشد که به هزینه کاراضافه میگردد و سفارشات برای رسیدن به  تهران
ومراکز استانها دو تاسه روز وسایر نقاط کشور سه تا چهارروز زمان میبرند.
_ارسال بعد از تسویه کامل انجام میگیرد وعکس رسید پستی برایتان فرستاده میشود.
_پیگیری و رهگیری مرسوله های پستی بر عهده خریدار گرامی میباشد.
_از اینکه مارا یاری میفرمایید صمیمانه سپاسگزاریم.

#کلاه#کلاه_مجلسی#کلاه_زنانه#کلاه_مردانه#کلاه_کلاسیک#کلاه_فانتزی#کلاه_برت#کلاه_شاپو#کلاه_کپ
#کلاه_شکاری#کلاه_ماهیگیری#کلاه_کویری#کلاه_مهندسی#کلاه_باراتا#کلاه_دوری#نقاب#کلاه_لبه دار
#کلاه_بیسبال#کلاه_چارلی#کلاه_زمستانه#کلاه_روسی#کلاه_کنفی#کلاه_تابستانه#کلاه_ملوانی#کلاه_کاپتانی
#کلاه_شیراز#نقاب#افتابگیر#کلاه_نمدی#کلاه_کابوی

Wide brim hat_first class_(362)
🔴مناسب برای اقایان و بانوان
🔴تک سایز،تک رنگ ،اسپورت و کلاسیک
🔴قیمت بدون هزینه ارسال۳۹۰۰۰تومان
🔴جهت سفارش تماس بگیرید👇

_ نحوه سفارش به شرح زیر میباشد.
_مدل مورد نظرخود را که البته درزیر پست مربوط به ان قیمت ومشخصات اورده شده انتخاب کنید.
_پستهایی که قیمت ندارند (مدل هستند)
_برای سفارش بین ساعت ۱۰:۰۰تا۱۲:۰۰روزها و عصرها از ۱۷:۳۰تا۲۰:۰۰بجزروزهای تعطیل  تماس بگیرید.
_بدیهی است امکان پاسخ گویی غیراز ساعتهای بالا میسر نیست
_در حال حاضر در تلگرام فعالیتی نداریم بنابراین سفارشات تنها تلفنی ثبت میگردد.
_هزینه پست پیشتاز ۱۵۰۰۰تومان میباشد که به هزینه کاراضافه میگردد و سفارشات برای رسیدن به  تهران
ومراکز استانها دو تاسه روز وسایر نقاط کشور سه تا چهارروز زمان میبرند.
_ارسال بعد از تسویه کامل انجام میگیرد وعکس رسید پستی برایتان فرستاده میشود.
_پیگیری و رهگیری مرسوله های پستی بر عهده خریدار گرامی میباشد.
_از اینکه مارا یاری میفرمایید صمیمانه سپاسگزاریم.

#کلاه#کلاه_مجلسی#کلاه_زنانه#کلاه_مردانه#کلاه_کلاسیک#کلاه_فانتزی#کلاه_برت#کلاه_شاپو#کلاه_کپ
#کلاه_شکاری#کلاه_ماهیگیری#کلاه_کویری#کلاه_مهندسی#کلاه_باراتا#کلاه_دوری#نقاب#کلاه_لبه دار
#کلاه_بیسبال#کلاه_چارلی#کلاه_زمستانه#کلاه_روسی#کلاه_کنفی#کلاه_تابستانه#کلاه_ملوانی#کلاه_کاپتانی
#کلاه_شیراز#نقاب#افتابگیر#کلاه_نمدی#کلاه_کابوی

Fedora hat_(361)
🔴این پست مدل میباشد
🔴برای مشاهده این نوع کلاه،اطلاع از قیمت و جزییات به پست شماره(359)و(360)مراجعه کنید
🔴پستهایی که زیر انها قیمت لحاظ شده موجود میباشند👇

_ نحوه سفارش به شرح زیر میباشد.
_مدل مورد نظرخود را که البته درزیر پست مربوط به ان قیمت ومشخصات اورده شده انتخاب کنید.
_پستهایی که قیمت ندارند (مدل هستند)
_برای سفارش بین ساعت ۱۰:۰۰تا۱۲:۰۰روزها و عصرها از ۱۷:۳۰تا۲۰:۰۰بجزروزهای تعطیل  تماس بگیرید.
_بدیهی است امکان پاسخ گویی غیراز ساعتهای بالا میسر نیست
_در حال حاضر در تلگرام فعالیتی نداریم بنابراین سفارشات تنها تلفنی ثبت میگردد.
_هزینه پست پیشتاز ۱۵۰۰۰تومان میباشد که به هزینه کاراضافه میگردد و سفارشات برای رسیدن به  تهران
ومراکز استانها دو تاسه روز وسایر نقاط کشور سه تا چهارروز زمان میبرند.
_ارسال بعد از تسویه کامل انجام میگیرد وعکس رسید پستی برایتان فرستاده میشود.
_پیگیری و رهگیری مرسوله های پستی بر عهده خریدار گرامی میباشد.
_از اینکه مارا یاری میفرمایید صمیمانه سپاسگزاریم.

#کلاه#کلاه_مجلسی#کلاه_زنانه#کلاه_مردانه#کلاه_کلاسیک#کلاه_فانتزی#کلاه_برت#کلاه_شاپو#کلاه_کپ
#کلاه_شکاری#کلاه_ماهیگیری#کلاه_کویری#کلاه_مهندسی#کلاه_باراتا#کلاه_دوری#نقاب#کلاه_لبه دار
#کلاه_بیسبال#کلاه_چارلی#کلاه_زمستانه#کلاه_روسی#کلاه_کنفی#کلاه_تابستانه#کلاه_ملوانی#کلاه_کاپتانی
#کلاه_شیراز#نقاب#افتابگیر#کلاه_نمدی#کلاه_کابوی

Fedora hat_(359)
🔴کلاسیک و مجلسی،استردار و تک سایز
🔴دارای رنگبندی ،تصویر موجود
🔴مناسب برای اقایان و بانوان
🔴قیمت بدون هزینه ارسال۳۴۰۰۰تومان
🔴جهت سفارش تماس بگیرید👇

_ نحوه سفارش به شرح زیر میباشد.
_مدل مورد نظرخود را که البته درزیر پست مربوط به ان قیمت ومشخصات اورده شده انتخاب کنید.
_پستهایی که قیمت ندارند (مدل هستند)
_برای سفارش بین ساعت ۱۰:۰۰تا۱۲:۰۰روزها و عصرها از ۱۷:۳۰تا۲۰:۰۰بجزروزهای تعطیل  تماس بگیرید.
_بدیهی است امکان پاسخ گویی غیراز ساعتهای بالا میسر نیست
_در حال حاضر در تلگرام فعالیتی نداریم بنابراین سفارشات تنها تلفنی ثبت میگردد.
_هزینه پست پیشتاز ۱۵۰۰۰تومان میباشد که به هزینه کاراضافه میگردد و سفارشات برای رسیدن به  تهران
ومراکز استانها دو تاسه روز وسایر نقاط کشور سه تا چهارروز زمان میبرند.
_ارسال بعد از تسویه کامل انجام میگیرد وعکس رسید پستی برایتان فرستاده میشود.
_پیگیری و رهگیری مرسوله های پستی بر عهده خریدار گرامی میباشد.
_از اینکه مارا یاری میفرمایید صمیمانه سپاسگزاریم.

#کلاه#کلاه_مجلسی#کلاه_زنانه#کلاه_مردانه#کلاه_کلاسیک#کلاه_فانتزی#کلاه_برت#کلاه_شاپو#کلاه_کپ
#کلاه_شکاری#کلاه_ماهیگیری#کلاه_کویری#کلاه_مهندسی#کلاه_باراتا#کلاه_دوری#نقاب#کلاه_لبه دار
#کلاه_بیسبال#کلاه_چارلی#کلاه_زمستانه#کلاه_روسی#کلاه_کنفی#کلاه_تابستانه#کلاه_ملوانی#کلاه_کاپتانی
#کلاه_شیراز#نقاب#افتابگیر#کلاه_نمدی#کلاه_کابوی

Wide brim hat_(358)
🔴مناسب برای اقایان و بانوان
🔴تک سایز،اسپورت و کلاسیک
🔴قیمت بدون هزینه ارسال۳۰۰۰۰تومان
🔴جهت سفارش تماس بگیرید👇

_ نحوه سفارش به شرح زیر میباشد.
_مدل مورد نظرخود را که البته درزیر پست مربوط به ان قیمت ومشخصات اورده شده انتخاب کنید.
_پستهایی که قیمت ندارند (مدل هستند)
_برای سفارش بین ساعت ۱۰:۰۰تا۱۲:۰۰روزها و عصرها از ۱۷:۳۰تا۲۰:۰۰بجزروزهای تعطیل  تماس بگیرید.
_بدیهی است امکان پاسخ گویی غیراز ساعتهای بالا میسر نیست
_در حال حاضر در تلگرام فعالیتی نداریم بنابراین سفارشات تنها تلفنی ثبت میگردد.
_هزینه پست پیشتاز ۱۵۰۰۰تومان میباشد که به هزینه کاراضافه میگردد و سفارشات برای رسیدن به  تهران
ومراکز استانها دو تاسه روز وسایر نقاط کشور سه تا چهارروز زمان میبرند.
_ارسال بعد از تسویه کامل انجام میگیرد وعکس رسید پستی برایتان فرستاده میشود.
_پیگیری و رهگیری مرسوله های پستی بر عهده خریدار گرامی میباشد.
_از اینکه مارا یاری میفرمایید صمیمانه سپاسگزاریم.

#کلاه#کلاه_مجلسی#کلاه_زنانه#کلاه_مردانه#کلاه_کلاسیک#کلاه_فانتزی#کلاه_برت#کلاه_شاپو#کلاه_کپ
#کلاه_شکاری#کلاه_ماهیگیری#کلاه_کویری#کلاه_مهندسی#کلاه_باراتا#کلاه_دوری#نقاب#کلاه_لبه دار
#کلاه_بیسبال#کلاه_چارلی#کلاه_زمستانه#کلاه_روسی#کلاه_کنفی#کلاه_تابستانه#کلاه_ملوانی#کلاه_کاپتانی
#کلاه_شیراز#نقاب#افتابگیر#کلاه_نمدی#کلاه_کابوی

Wide brim hat_(357)
🔴مناسب برای اقایان و بانوان
🔴تک سایز،اسپورت و کلاسیک
🔴قیمت بدون هزینه ارسال۳۰۰۰۰تومان
🔴جهت سفارش تماس بگیرید👇

_ نحوه سفارش به شرح زیر میباشد.
_مدل مورد نظرخود را که البته درزیر پست مربوط به ان قیمت ومشخصات اورده شده انتخاب کنید.
_پستهایی که قیمت ندارند (مدل هستند)
_برای سفارش بین ساعت ۱۰:۰۰تا۱۲:۰۰روزها و عصرها از ۱۷:۳۰تا۲۰:۰۰بجزروزهای تعطیل  تماس بگیرید.
_بدیهی است امکان پاسخ گویی غیراز ساعتهای بالا میسر نیست
_در حال حاضر در تلگرام فعالیتی نداریم بنابراین سفارشات تنها تلفنی ثبت میگردد.
_هزینه پست پیشتاز ۱۵۰۰۰تومان میباشد که به هزینه کاراضافه میگردد و سفارشات برای رسیدن به  تهران
ومراکز استانها دو تاسه روز وسایر نقاط کشور سه تا چهارروز زمان میبرند.
_ارسال بعد از تسویه کامل انجام میگیرد وعکس رسید پستی برایتان فرستاده میشود.
_پیگیری و رهگیری مرسوله های پستی بر عهده خریدار گرامی میباشد.
_از اینکه مارا یاری میفرمایید صمیمانه سپاسگزاریم.

#کلاه#کلاه_مجلسی#کلاه_زنانه#کلاه_مردانه#کلاه_کلاسیک#کلاه_فانتزی#کلاه_برت#کلاه_شاپو#کلاه_کپ
#کلاه_شکاری#کلاه_ماهیگیری#کلاه_کویری#کلاه_مهندسی#کلاه_باراتا#کلاه_دوری#نقاب#کلاه_لبه دار
#کلاه_بیسبال#کلاه_چارلی#کلاه_زمستانه#کلاه_روسی#کلاه_کنفی#کلاه_تابستانه#کلاه_ملوانی#کلاه_کاپتانی
#کلاه_شیراز#نقاب#افتابگیر#کلاه_نمدی#کلاه_کابوی

Wide brim hat_(356)
🔴مناسب برای اقایان و بانوان
🔴تک سایز،اسپورت و کلاسیک
🔴قیمت بدون هزینه ارسال۳۰۰۰۰تومان
🔴جهت سفارش تماس بگیرید👇

_ نحوه سفارش به شرح زیر میباشد.
_مدل مورد نظرخود را که البته درزیر پست مربوط به ان قیمت ومشخصات اورده شده انتخاب کنید.
_پستهایی که قیمت ندارند (مدل هستند)
_برای سفارش بین ساعت ۱۰:۰۰تا۱۲:۰۰روزها و عصرها از ۱۷:۳۰تا۲۰:۰۰بجزروزهای تعطیل  تماس بگیرید.
_بدیهی است امکان پاسخ گویی غیراز ساعتهای بالا میسر نیست
_در حال حاضر در تلگرام فعالیتی نداریم بنابراین سفارشات تنها تلفنی ثبت میگردد.
_هزینه پست پیشتاز ۱۵۰۰۰تومان میباشد که به هزینه کاراضافه میگردد و سفارشات برای رسیدن به  تهران
ومراکز استانها دو تاسه روز وسایر نقاط کشور سه تا چهارروز زمان میبرند.
_ارسال بعد از تسویه کامل انجام میگیرد وعکس رسید پستی برایتان فرستاده میشود.
_پیگیری و رهگیری مرسوله های پستی بر عهده خریدار گرامی میباشد.
_از اینکه مارا یاری میفرمایید صمیمانه سپاسگزاریم.

#کلاه#کلاه_مجلسی#کلاه_زنانه#کلاه_مردانه#کلاه_کلاسیک#کلاه_فانتزی#کلاه_برت#کلاه_شاپو#کلاه_کپ
#کلاه_شکاری#کلاه_ماهیگیری#کلاه_کویری#کلاه_مهندسی#کلاه_باراتا#کلاه_دوری#نقاب#کلاه_لبه دار
#کلاه_بیسبال#کلاه_چارلی#کلاه_زمستانه#کلاه_روسی#کلاه_کنفی#کلاه_تابستانه#کلاه_ملوانی#کلاه_کاپتانی
#کلاه_شیراز#نقاب#افتابگیر#کلاه_نمدی#کلاه_کابوی

Humborg hat_(355)
🔻این پست مدل میباشد
🔻برای مشاهده این نوع کلاه،اطلاع از قیمت و جزییات به پست شماره(353)مراجعه کنید
🔻پستهایی که زیر انها قیمت لحاظ شده موجود میباشند👇

_ نحوه سفارش به شرح زیر میباشد.
_مدل مورد نظرخود را که البته درزیر پست مربوط به ان قیمت ومشخصات اورده شده انتخاب کنید.
_پستهایی که قیمت ندارند (مدل هستند)
_برای سفارش بین ساعت ۱۰:۰۰تا۱۲:۰۰روزها و عصرها از ۱۷:۳۰تا۲۰:۰۰بجزروزهای تعطیل  تماس بگیرید.
_بدیهی است امکان پاسخ گویی غیراز ساعتهای بالا میسر نیست
_در حال حاضر در تلگرام فعالیتی نداریم بنابراین سفارشات تنها تلفنی ثبت میگردد.
_هزینه پست پیشتاز ۱۵۰۰۰تومان میباشد که به هزینه کاراضافه میگردد و سفارشات برای رسیدن به  تهران
ومراکز استانها دو تاسه روز وسایر نقاط کشور سه تا چهارروز زمان میبرند.
_ارسال بعد از تسویه کامل انجام میگیرد وعکس رسید پستی برایتان فرستاده میشود.
_پیگیری و رهگیری مرسوله های پستی بر عهده خریدار گرامی میباشد.
_از اینکه مارا یاری میفرمایید صمیمانه سپاسگزاریم.

#کلاه#کلاه_مجلسی#کلاه_زنانه#کلاه_مردانه#کلاه_کلاسیک#کلاه_فانتزی#کلاه_برت#کلاه_شاپو#کلاه_کپ
#کلاه_شکاری#کلاه_ماهیگیری#کلاه_کویری#کلاه_مهندسی#کلاه_باراتا#کلاه_دوری#نقاب#کلاه_لبه دار
#کلاه_بیسبال#کلاه_چارلی#کلاه_زمستانه#کلاه_روسی#کلاه_کنفی#کلاه_تابستانه#کلاه_ملوانی#کلاه_کاپتانی
#کلاه_شیراز#نقاب#افتابگیر#کلاه_نمدی#کلاه_کابوی

Humborg hat_(354)
🔻این پست مدل میباشد
🔻برای مشاهده این نوع کلاه،اطلاع از قیمت و جزییات به پست شماره(353)مراجعه کنید
🔻پستهایی که زیر انها قیمت لحاظ شده موجود میباشند👇

_ نحوه سفارش به شرح زیر میباشد.
_مدل مورد نظرخود را که البته درزیر پست مربوط به ان قیمت ومشخصات اورده شده انتخاب کنید.
_پستهایی که قیمت ندارند (مدل هستند)
_برای سفارش بین ساعت ۱۰:۰۰تا۱۲:۰۰روزها و عصرها از ۱۷:۳۰تا۲۰:۰۰بجزروزهای تعطیل  تماس بگیرید.
_بدیهی است امکان پاسخ گویی غیراز ساعتهای بالا میسر نیست
_در حال حاضر در تلگرام فعالیتی نداریم بنابراین سفارشات تنها تلفنی ثبت میگردد.
_هزینه پست پیشتاز ۱۵۰۰۰تومان میباشد که به هزینه کاراضافه میگردد و سفارشات برای رسیدن به  تهران
ومراکز استانها دو تاسه روز وسایر نقاط کشور سه تا چهارروز زمان میبرند.
_ارسال بعد از تسویه کامل انجام میگیرد وعکس رسید پستی برایتان فرستاده میشود.
_پیگیری و رهگیری مرسوله های پستی بر عهده خریدار گرامی میباشد.
_از اینکه مارا یاری میفرمایید صمیمانه سپاسگزاریم.

#کلاه#کلاه_مجلسی#کلاه_زنانه#کلاه_مردانه#کلاه_کلاسیک#کلاه_فانتزی#کلاه_برت#کلاه_شاپو#کلاه_کپ
#کلاه_شکاری#کلاه_ماهیگیری#کلاه_کویری#کلاه_مهندسی#کلاه_باراتا#کلاه_دوری#نقاب#کلاه_لبه دار
#کلاه_بیسبال#کلاه_چارلی#کلاه_زمستانه#کلاه_روسی#کلاه_کنفی#کلاه_تابستانه#کلاه_ملوانی#کلاه_کاپتانی
#کلاه_شیراز#نقاب#افتابگیر#کلاه_نمدی#کلاه_کابوی

Humborg hat_Hand make_100%Wool_(353)
🔻لاکچری ،کاملا کلاسیک
🔻دست ساز ،استردار،تک رنگ
🔻مناسب برای سایز۵۷_۵۸
🔻مناسب برای اقایان و بانوان
🔻قیمت بدون هزینه ارسال ۱۶۵۰۰۰تومان
جهت سفارش تماس بگیرید👇
_ نحوه سفارش به شرح زیر میباشد.
_مدل مورد نظرخود را که البته درزیر پست مربوط به ان قیمت ومشخصات اورده شده انتخاب کنید.
_پستهایی که قیمت ندارند (مدل هستند)
_برای سفارش بین ساعت ۱۰:۰۰تا۱۲:۰۰روزها و عصرها از ۱۷:۳۰تا۲۰:۰۰بجزروزهای تعطیل  تماس بگیرید.
_بدیهی است امکان پاسخ گویی غیراز ساعتهای بالا میسر نیست
_در حال حاضر در تلگرام فعالیتی نداریم بنابراین سفارشات تنها تلفنی ثبت میگردد.
_هزینه پست پیشتاز ۱۵۰۰۰تومان میباشد که به هزینه کاراضافه میگردد و سفارشات برای رسیدن به  تهران
ومراکز استانها دو تاسه روز وسایر نقاط کشور سه تا چهارروز زمان میبرند.
_ارسال بعد از تسویه کامل انجام میگیرد وعکس رسید پستی برایتان فرستاده میشود.
_پیگیری و رهگیری مرسوله های پستی بر عهده خریدار گرامی میباشد.
_از اینکه مارا یاری میفرمایید صمیمانه سپاسگزاریم.

#کلاه#کلاه_مجلسی#کلاه_زنانه#کلاه_مردانه#کلاه_کلاسیک#کلاه_فانتزی#کلاه_برت#کلاه_شاپو#کلاه_کپ
#کلاه_شکاری#کلاه_ماهیگیری#کلاه_کویری#کلاه_مهندسی#کلاه_باراتا#کلاه_دوری#نقاب#کلاه_لبه دار
#کلاه_بیسبال#کلاه_چارلی#کلاه_زمستانه#کلاه_روسی#کلاه_کنفی#کلاه_تابستانه#کلاه_ملوانی#کلاه_کاپتانی
#کلاه_شیراز#نقاب#افتابگیر#کلاه_نمدی#کلاه_کابوی

Bowler hat_(352)
🔻این پست مدل میباشد
🔻برای مشاهده این نوع کلاه و اطلاع از قیمت و جزییات و سفارش به پست شماره(350)مراجعه کنید
🔻پستهایی که زیر انها قیمت لحاظ شده موجود میباشند👇

_ نحوه سفارش به شرح زیر میباشد.
_مدل مورد نظرخود را که البته درزیر پست مربوط به ان قیمت ومشخصات اورده شده انتخاب کنید.
_پستهایی که قیمت ندارند (مدل هستند)
_برای سفارش بین ساعت ۱۰:۰۰تا۱۲:۰۰روزها و عصرها از ۱۷:۳۰تا۲۰:۰۰بجزروزهای تعطیل  تماس بگیرید.
_بدیهی است امکان پاسخ گویی غیراز ساعتهای بالا میسر نیست
_در حال حاضر در تلگرام فعالیتی نداریم بنابراین سفارشات تنها تلفنی ثبت میگردد.
_هزینه پست پیشتاز ۱۵۰۰۰تومان میباشد که به هزینه کاراضافه میگردد و سفارشات برای رسیدن به  تهران
ومراکز استانها دو تاسه روز وسایر نقاط کشور سه تا چهارروز زمان میبرند.
_ارسال بعد از تسویه کامل انجام میگیرد وعکس رسید پستی برایتان فرستاده میشود.
_پیگیری و رهگیری مرسوله های پستی بر عهده خریدار گرامی میباشد.
_از اینکه مارا یاری میفرمایید صمیمانه سپاسگزاریم.

#کلاه#کلاه_مجلسی#کلاه_زنانه#کلاه_مردانه#کلاه_کلاسیک#کلاه_فانتزی#کلاه_برت#کلاه_شاپو#کلاه_کپ
#کلاه_شکاری#کلاه_ماهیگیری#کلاه_کویری#کلاه_مهندسی#کلاه_باراتا#کلاه_دوری#نقاب#کلاه_لبه دار
#کلاه_بیسبال#کلاه_چارلی#کلاه_زمستانه#کلاه_روسی#کلاه_کنفی#کلاه_تابستانه#کلاه_ملوانی#کلاه_کاپتانی
#کلاه_شیراز#نقاب#افتابگیر#کلاه_نمدی#کلاه_کابوی

Most Popular Instagram Hashtags