#کلاف_خام

MOST RECENT

گروه تولیدی مبل پارس

تهیه و توزیع کلاف خام انواع مدلهای مبلمان استیل و کلاسیک با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت

تهیه کلاف خام مبلمان طبق عکس و ژورنال در کمترین زمان
آماده همکاری با تولید کنندگان و نمایشگاه‌های مبلمان سراسر کشور
با ما بهترینها را تجربه کنید
تلفن ۰۹۰۳۰۶۳۷۳۹۰ - ۰۹۳۵۹۱۴۶۹۹۹

@parsfurniture2
@parsfurniture
#کلاف_خام #کلاف #مبل_استیل #مبلمان #مبلمان_ #مبل_کلاسیک #مبل_پارس

گروه تولیدی مبل پارس

تهیه و توزیع کلاف خام انواع مدلهای مبلمان استیل و کلاسیک با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت

تهیه کلاف خام مبلمان طبق عکس و ژورنال در کمترین زمان
آماده همکاری با تولید کنندگان و نمایشگاه‌های مبلمان سراسر کشور
با ما بهترینها را تجربه کنید
تلفن ۰۹۰۳۰۶۳۷۳۹۰ - ۰۹۳۵۹۱۴۶۹۹۹

@parsfurniture2
@parsfurniture
#کلاف_خام #کلاف #مبل_استیل #مبلمان #مبلمان_ #مبل_کلاسیک #مبل_پارس

گروه تولیدی مبل پارس

کلاف خام مدل رز
متریال چوب توسکا
هفت نفره ۳+۱+۱+۱+۱
یک عدد جلو مبلی
قیمت ۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان
تلفن ۰۹۰۳۰۶۳۷۳۹۰ - ۰۹۹۰۲۷۸۴۰۳۱
#کلاف_خام #کلاف #مبلمان_ #مبلمان #مبل_کلاسیک #مبل_پارس

گروه تولیدی مبل پارس

کلاف خام مدل رز
متریال چوب توسکا
هفت نفره ۳+۱+۱+۱+۱
یک عدد جلو مبلی
قیمت ۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان
تلفن ۰۹۰۳۰۶۳۷۳۹۰ - ۰۹۹۰۲۷۸۴۰۳۱
#کلاف_خام #کلاف #مبلمان_ #مبلمان #مبل_کلاسیک #مبل_پارس

گروه تولیدی مبل پارس

کلاف خام مدل رز
متریال چوب توسکا
هفت نفره ۳+۱+۱+۱+۱
یک عدد جلو مبلی
قیمت ۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان
تلفن ۰۹۰۳۰۶۳۷۳۹۰ - ۰۹۹۰۲۷۸۴۰۳۱
#کلاف_خام #کلاف #مبلمان_ #مبلمان #مبل_کلاسیک #مبل_پارس

گروه تولیدی مبل پارس

تهیه و توزیع کلاف خام انواع مدلهای مبلمان استیل و کلاسیک با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت

تهیه کلاف خام مبلمان طبق عکس و ژورنال در کمترین زمان
آماده همکاری با تولید کنندگان و نمایشگاه‌های مبلمان سراسر کشور
با ما بهترینها را تجربه کنید
تلفن ۰۹۰۳۰۶۳۷۳۹۰ - ۰۹۳۵۹۱۴۶۹۹۹

@parsfurniture2
@parsfurniture
#کلاف_خام #کلاف #مبل_استیل #مبلمان #مبلمان_ #مبل_کلاسیک #مبل_پارس

گروه تولیدی مبل پارس

تهیه و توزیع کلاف خام انواع مدلهای مبلمان استیل و کلاسیک با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت

تهیه کلاف خام مبلمان طبق عکس و ژورنال در کمترین زمان
آماده همکاری با تولید کنندگان و نمایشگاه‌های مبلمان سراسر کشور
با ما بهترینها را تجربه کنید
تلفن ۰۹۰۳۰۶۳۷۳۹۰ - ۰۹۳۵۹۱۴۶۹۹۹

@parsfurniture2
@parsfurniture
#کلاف_خام #کلاف #مبل_استیل #مبلمان #مبلمان_ #مبل_کلاسیک #مبل_پارس

گروه تولیدی مبل پارس

تهیه و توزیع کلاف خام انواع مدلهای مبلمان استیل و کلاسیک با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت

تهیه کلاف خام مبلمان طبق عکس و ژورنال در کمترین زمان
آماده همکاری با تولید کنندگان و نمایشگاه‌های مبلمان سراسر کشور
با ما بهترینها را تجربه کنید
تلفن ۰۹۰۳۰۶۳۷۳۹۰ - ۰۹۳۵۹۱۴۶۹۹۹

@parsfurniture2
@parsfurniture
#کلاف_خام #کلاف #مبل_استیل #مبلمان #مبلمان_ #مبل_کلاسیک #مبل_پارس

سبک روستیک چیست؟
_____ سبک روستیک شاهدی بر این مدعا است که همه چیز دوباره تکرار می شود. نیاکان ما شاید هرگز تصور نمی کردند آنچه را که آنها برای ساخت و ساز خانه و محل زندگی شان و رفع نیاز هایشان استفاده می کنند، روزی تبدیل به مد روز و یکی از سبک های طراحی شود

روستیک، کلمه ای به زبان لاتین و به معنی روستایی می باشد. همانطور که از اسم آن معلوم است این سبک هنری در طراحی دکوراسیون برگرفته از سبک بدوی و اولیه ی روستایی می باشد که با هنر و ذوقی خاص، جایگاه ویژه ای در میان شهرنشینان پیدا کرده است.

#پارسون#دکوراسیون_داخلی #دکوراتور #مبلمان_چوب #مبلمان_مدرن #مبلمان #مبل_راحتی #مبل_ال #مبلمان_استیل #مبلمان_کلاسیک #پتینه_کاری #منبت_کاری #چوب_راش #نراد_روسی #ورق_طلا #رنگبندی #فنگشویی #نجاری_حرفه_ای #رویه_کوبی #تولیدی #تولید_کننده #فریبرز_سلمانی_پور #فریبرز_سلمانی #پارچه_مبلی #چوب #کیفیت #کلاف_خام #روستیک

گروه تولیدی مبل پارس

تهیه و توزیع کلاف خام انواع مدلهای مبلمان استیل و کلاسیک با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت

تهیه کلاف خام مبلمان طبق عکس و ژورنال در کمترین زمان
آماده همکاری با تولید کنندگان و نمایشگاه‌های مبلمان سراسر کشور
با ما بهترینها را تجربه کنید
تلفن ۰۹۰۳۰۶۳۷۳۹۰ - ۰۹۳۵۹۱۴۶۹۹۹

@parsfurniture2
@parsfurniture
#کلاف_خام #کلاف #مبل_استیل #مبلمان #مبلمان_ #مبل_کلاسیک #مبل_پارس

گروه تولیدی مبل پارس

تهیه و توزیع کلاف خام انواع مدلهای مبلمان استیل و کلاسیک با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت

تهیه کلاف خام مبلمان طبق عکس و ژورنال در کمترین زمان
آماده همکاری با تولید کنندگان و نمایشگاه‌های مبلمان سراسر کشور
با ما بهترینها را تجربه کنید
تلفن ۰۹۰۳۰۶۳۷۳۹۰ - ۰۹۳۵۹۱۴۶۹۹۹

@parsfurniture2
@parsfurniture
#کلاف_خام #کلاف #مبل_استیل #مبلمان #مبلمان_ #مبل_کلاسیک #مبل_پارس

گروه تولیدی مبل پارس

تهیه و توزیع کلاف خام انواع مدلهای مبلمان استیل و کلاسیک با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت

تهیه کلاف خام مبلمان طبق عکس و ژورنال در کمترین زمان
آماده همکاری با تولید کنندگان و نمایشگاه‌های مبلمان سراسر کشور
با ما بهترینها را تجربه کنید
تلفن ۰۹۰۳۰۶۳۷۳۹۰ - ۰۹۳۵۹۱۴۶۹۹۹

@parsfurniture2
@parsfurniture
#کلاف_خام #کلاف #مبل_استیل #مبلمان #مبلمان_ #مبل_کلاسیک #مبل_پارس

گروه تولیدی مبل پارس

تهیه و توزیع کلاف خام انواع مدلهای مبلمان استیل و کلاسیک با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت

تهیه کلاف خام مبلمان طبق عکس و ژورنال در کمترین زمان
آماده همکاری با تولید کنندگان و نمایشگاه‌های مبلمان سراسر کشور
با ما بهترینها را تجربه کنید
تلفن ۰۹۰۳۰۶۳۷۳۹۰ - ۰۹۳۵۹۱۴۶۹۹۹

@parsfurniture2
@parsfurniture
#کلاف_خام #کلاف #مبل_استیل #مبلمان #مبلمان_ #مبل_کلاسیک #مبل_پارس

گروه تولیدی مبل پارس

تهیه و توزیع کلاف خام انواع مدلهای مبلمان استیل و کلاسیک با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت

تهیه کلاف خام مبلمان طبق عکس و ژورنال در کمترین زمان
آماده همکاری با تولید کنندگان و نمایشگاه‌های مبلمان سراسر کشور
با ما بهترینها را تجربه کنید
تلفن ۰۹۰۳۰۶۳۷۳۹۰ - ۰۹۳۵۹۱۴۶۹۹۹

@parsfurniture2
@parsfurniture
#کلاف_خام #کلاف #مبل_استیل #مبلمان #مبلمان_ #مبل_کلاسیک #مبل_پارس

گروه تولیدی مبل پارس

تهیه و توزیع کلاف خام انواع مدلهای مبلمان استیل و کلاسیک با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت

تهیه کلاف خام مبلمان طبق عکس و ژورنال در کمترین زمان
آماده همکاری با تولید کنندگان و نمایشگاه‌های مبلمان سراسر کشور
با ما بهترینها را تجربه کنید
تلفن ۰۹۰۳۰۶۳۷۳۹۰ - ۰۹۳۵۹۱۴۶۹۹۹

@parsfurniture2
@parsfurniture
#کلاف_خام #کلاف #مبل_استیل #مبلمان #مبلمان_ #مبل_کلاسیک #مبل_پارس

Most Popular Instagram Hashtags