[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#کفرنامه

137 posts

TOP POSTS

#کاراپت دِردِریان با نام ادبی#کارو نویسنده و شاعر ایرانی ارمنی‌تبار بود...
اوبرادر#ویگن خواننده ایرانی است...
وی این کتاب رابه برادرش ویگن تقدیم کرده ونوشته این کتاب راباتمام دلتنگی هایم تقدیم میکنم به برادرم ویگن...
#کارو درمنظومه ی#کفرنامه میگوید؛
دردادگه داد،به کسی داد ندادند.
بنیادکسی نیست،که بربادندادند
بیدادگران مهلت فریادندادند..!
عده ای درجستجوی آب حیاتندگروهی ثروت ومکنت راطالبند.
دسته ای درپی جاومقامند،هرکس تفکری است وبرای رسیدن سعادتی می کوشد...
:rigi...

#کفرنامه #کارو 🙏🏻🙏🏻

برو ای دوست برو!
برو ای دختر پالان محبت بر دوش!
دیده بر دیده ی من مفکن و نازت مفروش…
من دگر سیرم… سیر!…
به خدا سیرم از این عشق دوپهلوی تو پست!
تف بر آن دامن پستی که تورا پروردست!
#کفرنامه

#سرگرمیه_تو
@mohsen

#حرف #دل با #خدا👈حتما بخونید👉

#کفرنامه دگر فریاد ها در سینه ی تنگم نمی گنجد
دگر از فرط می نوشی میم مستی نمی بخشد
دگر حشیش و گرس و بنگ آرامم نمی سازد
باری بدن اندوه و خرامان است
دلم خواهد كه فریاد رعد آسا زنم
فریاد بر گویم خدایی نیست!
خدایی كه فغان و ناله هایم در دل او بی اثر باشد
خدا نیست
خدا هیچ است!
خدا پوچ است!
... خدا جسمی است بی معنی!
"خدا یك لفظ شیرین است"
من اینك ناله ی نی را خدا خوانم
من آن پیمانه ی می را خدا خوانم
خدای من حشیش و گرس و بنگ می باشد
خدای من شراب خون رنگ می باشد
شما ای مولیانی كه می گویید خدا هست؟!
و برای او صفتهای توانا هم روا دارید!
بگویید پس بفهمم
چرا اشك مرا هرگز نمی بیند؟
چرا ناله های قلب مرا هرگز نمی شنود؟
"عجب بی پرده امشب من سخن گفتم؟!!!!"
خداوندا...
اگر در نعشه ی افیون از من مست گناهی سر زد ببخشیدم
ولی نه؟!
چرا من روسیه باشم؟
چرا غلاده ی تهمت مرا در گردن آویزد؟
شب است و ماه میتابد
ستاره نقره می باشد
و گنجشك بر لبان هوس انگیز زنبق می زند بوسه
من اما سرد و خاموشم
خداوندا...
تو در قرآن جاویدت هزاران وعده ها دادی
تو می گفتی كه نامردان بهشت را نمی بینند
ولی من دیده ام
كه نامردان به از مردان
((از خون جوانها،كاخها ساختند))!
تو میگفتی اگر اهریمن شهوت
بر انسان حكم فرماید
من او را مغلوب و با صلیب خویش مصلوب خواهم كرد!
ولی من دیده ام
چشمان شهوت ران فرزندی
كه بر اندام لخت مادرش دزدانه می لغزید!
پس...قولت!
اگر مردانگی این است
به نامردی نامردان قسم
نامرد نامردم اگر دستی به قرآنت بیالایم!
خداوندا...
اگر روزی ز عرش خود به زیر آیی
لباس فقر پوشی
"غرورت را"
به زیر پای به هم ریزی
وشب آهسته و خسته
تهی دست و زبان بسته
به سوی خانه باز آیی
زمین و آسمان را كفر میگویی
نمی گویی!
خداوندا...
اگر در روز گرما خیز تابستان تنت را بر سایه ی دیوار بگشایی
لبت را بر كاسه ی مسی قیر اندود بگذاری
زمین و آسمان را كفر می گویی
نمی گویی!
خداوندا...
اگر با مردم آمیزی
پس روزی ز پیشانی عرق ریزی
زمین وآسمان را كفر می گویی
نمی گویی؟
#کارو

#داریوش_اقبال
#خداوندا: تو در قران جاویدت هزاران وعده ها دادی
تو خود گفتی که نامردان بهشت را هرگز نمیبینند
ولی من با دو چشم خویشتن دیدم
که نامردان زخون پاک مردانت هزاران کاخ میسازند... #dariush_eghbal #کفرنامه

شب است و ماه می رقصد
ستاره نور می پاشد
نسیم پونه ها
عطر شقایق ها ز لبهای هوس الود
زنبق بوسه می گیرد
خداوند تو در قرآن جاویدت
به انسان ها وعده ها دادی
تو می گفتی که نامردان بهشتت را نمی بینند
تو می گفتی که دوزخ منزل آنهاست
من اما دیده ام نامرد نامردی
که با خون رگ مردان عالم
کاخ میسازد
تو می گفتی اگر اهریمن شهوت‌
برانسان حکمفرما شد
من آن را صلیب خشم خود
مصلوب می سازم
من اما دیده ام
چشمان شهوت ناک فرزندی
که بر اندام لخت مادرش
دزدانه می پایید
تو بر لعن و نفرینت
اگر مردانگی اینست
به نامردی نامردان قسم
نامرد نامردم اگر دستی به قرآنت بیالایم...
#کارو#کفرنامه#شکست#سکوت#کارو#ویگن

خداوند تو در قرآن جاویدت
به انسان ها وعده ها دادی
تو میگفتی که نامردان بهشتت را نمی بینند
تو میگفتی که دوزخ منزل آنهاست
من اما دیده ام نامرد نامردی
که با خون رگ مردان عالم
کاخ می سازد
تو می گفتی اگر اهریمن شهوت
بر انسان حمکفرما شد
من آن را صلیب خشم خود
مصلوب می سازم
من اما دیده ام
چشمان شهوت ناک فرزندی
که بر اندام لخت مادرش
دزدانه می پایید
تو بر لعن و نفرینت
اگر مردانگی اینست
به نامردی نامردان قسم
نامرد نامردم اگر دستی به قرآنت بیالایم.
#کفرنامه#کارو

بهار عاشقان فصل خزان است...
#کارو
#کفرنامه
Photo by : @sk.fathi

MOST RECENT

#کاراپت دِردِریان با نام ادبی#کارو نویسنده و شاعر ایرانی ارمنی‌تبار بود...
اوبرادر#ویگن خواننده ایرانی است...
وی این کتاب رابه برادرش ویگن تقدیم کرده ونوشته این کتاب راباتمام دلتنگی هایم تقدیم میکنم به برادرم ویگن...
#کارو درمنظومه ی#کفرنامه میگوید؛
دردادگه داد،به کسی داد ندادند.
بنیادکسی نیست،که بربادندادند
بیدادگران مهلت فریادندادند..!
عده ای درجستجوی آب حیاتندگروهی ثروت ومکنت راطالبند.
دسته ای درپی جاومقامند،هرکس تفکری است وبرای رسیدن سعادتی می کوشد...
:rigi...

شبی درکنج میخانه

گرفتم تیغ بردستم
که خالقم!

ربم!
تومیدانی که من مستم

تومیدانی که میدانم

چه ها کردی ،ستم کردی،جفا کردی، خطا کردی

که درشط فرات با مریم زیبا زنا کردی

که عیسی ات پدید آمد

تو فرعون را خدا کردی

نهادی تیغ دردست ظالم وبرمظلوم جفا کردی

سپس رفتی آن بالا وخود را خدا کردی
بیا پائین.... که دیگر جائی آن بالا نداری

کسی را با توکاری نیست
خداوندا!
اگر درعالم مستی

خطائی از من گم کرده ره دیدی

ببخشم مست بودم،نفهمیدم

خطا کردم

#جفای_ظالم
#کفرنامه
#کارو
#روحش_شاد #😔

‌ گلایه ای از خدا،
خدایا کفر نمی گویم،
پریشانم،
چی می خواهی تو از جانم؟!
مرا بی آن که خود خواهم اسیر زندگی کردی.

خداوندا!
اگر روزی ز عرش خود به زیر آیی
لباس فقر پوشی
غرورت را برای تکه نانی
به زیر پای نامردان بیاندازی
و شب آهسته و خسته
تهی دست و زبان بسته
به سوی خانه باز آیی
زمین و آسمان را کفر می گویی
نمی گویی؟! خداوندا!
اگر در روز گرماخیز تابستان
تنت بر سایه ی دیوار بگشایی
لبت بر کاسه ی مسی قیراندود بگذاری
و قدری آن طرف تر
عمارت های مرمرین بینی
و اعصابت برای سکه ای این سو و آن سو در روان باشد
زمین و آسمان را کفر می گویی
نمی گویی؟! خداوندا!
اگر روزی بشر گردی
ز حال بندگانت باخبر گردی
پشیمان می شوی از قصه ی خلقت، از این بودن، از این بدعت.

خداوندا تو مسئولی.
خداوندا تو می دانی که انسان بودن و ماندن
در این دنیا چه دشوار است
چه رنجی می کشد آن کس که انسان است و از احساس سرشار است... #کفرنامه
#ﮐارو

بهار عاشقان فصل خزان است...
#کارو
#کفرنامه
Photo by : @sk.fathi

قسمت دیگر از
#بیا_یارب_تماشاکن ....( #شاعر : #ناشناس)
یکی در گوشه ای می گفت : مردم پیر گردیدم
دگر از کار این مردم خدایا سیر گردیدم
به هر کس مهر و دل دادم ز خود دلگیر گردیدم
تو می گفتی که رحمانی ، پناه ِ مستمندانی
بیا ای مهربان ..... دل های تنها را تماشا کن

جوانان را درون کوچه ها بیکاره می بینم
به هر گوشه کناری ، کودکی بیچاره می بینم
دل ِ تنگ ِ پدرها را ز غم صد پاره می بینم
تو ای انکه ز خیر و شر، زِ هر چه هست بالاتر
بیا اینک ..... دمی سیل ِ غم ِ ما را تماشا کن

یکی از جا نمی خیزد که : من مرد ِ خدا هستم ‍!
یکی در گوشه ای خوانَد که : من مشکل گشا هستم ‍!
سپس ان دیگری گوید : به هر #دردی دوا هستم !
در اینجا روبهان ، شاه اند ....#غزالان در غم و اه اند
بیا ............... #مرغان خونین پر به صحرا را تماشا کن
به هر جا بنگری بینی یتیمی اشک می ریزد
به هر دم #ناله ای خود را به حلقومی بیاویزد
و دادی از گلویی خشک از این ویرانه می خیزد
تو گفتی : #دردمندان را طبیبی مهربان هستم
دمی ......حال ِ دل ِ زنهای ..... را تماشا کن
اگر گویم کریمی .....ظلم بر بیچاره یعنی چه ؟!
اگر گویم نعیمی .....این همه اواره یعنی چه ؟!
اگر گویم غفوری .....سفره ها صد پاره یعنی چه ؟!
تو گفتی : باغ زیبا را همیشه باغبان هستم
دمی ای باغبان ............ پژمرده گلها را تماشا کن

به اشک افتادم ای یارب.........ادب از خود رها کردم
تو دریایی و من قطره ، در ان دریا شنا کردم
وفا کردی به من یارا ، به تو اما جفا کردم
من ِ دیوانه ی مسکین ، پشیمانم ، خطا کردم
بیا در چشم من یارب......... تو دریا را تماشا#موزیک_شاد#ترانه#اهنگ#موسیقی#قدیمیها#اواز#خوانندگان#هنرمندان#دکلمه#یارب#شعر#شاعر#گلایه#کفرنامه#خدایا#خالق

شهرِ پر از انسان، که لوله‌های تنفسی‌اش به شدت گرفته و مدام سرفه میکند!
لعنت به بشر؛
موس موسِ دوست داشتن دارد.
مرد و زن ندارد این مرضِ همه گیر!
مومن و کافر ندارد این درد بی درمون!
قالب آدم داشتن کافی‌ست که سرطان شوی به جان خدا...
بیچاره خدا!
طفلک خدا!
برای کدام کثافت تو، شیطان و بندگی‌اش را از دست داد؟؟
کخ کخ است بعضی حرف‌ها،
اما به تو که میرسد می‌شود به به!
مظلومانه نگاه کن؛
این تنها راه است که برای تو همیشه باز است.
لعنت به طعمه‌های معصومی که تا از دست دادن معصومیتشان، فقط یک لبخند و یک نگاه خیره به تو کم دارند!
لعنت به سیگاری که ژست کاری و برنامه روزانه‌ات است!
و لعنت به من که تمام باورهایم با یک خواب ناباور شد!
او سینما میخواند،
او بازیگر بود،
پیشه‌اش این بود!
من نویسنده بودم،
شبگرد ساده،
ذاتم این است!
و خدایا لعنت نکنم حکمتت را که عرشت بلرزد؟
نمیخواهی که بگویی تو هم نمیدانستی؟!
#کفرنامه
#حورا

.
خداوندا!
اگر روزی بشر گردی ز حال بندگانت با خبر گردی
پشیمان می‌شدی از قصه خلقت از اینجا از آنجا بودنت!
خداوندا!
اگر روزی ز عرش خود به زیر آیی
لباس فقر به تن داری برای لقمهٔ نانی
غرورت را به زیر پای نامردان فرو ریزی
زمین و آسمان را کفر می‌گویی، نمی‌گویی؟
خداوندا!
اگر با مردم آمیزی،شتابان در پی روزی
ز پیشانی عرق ریزی،شب آزرده و دل خسته
تهی دست و زبان بسته،به سوی خانه باز آیی
زمین و آسمان را کفر می‌گویی، نمی‌گویی؟
خداوندا!
اگر در ظهر گرماگیر تابستان تن خود را به زیر سایهٔ دیواری بسپاری لبت را بر کاسهٔ مسی قیر اندود بگذاری و قدری آن طرف تر کاخ‌های مرمرین بینی و اعصابت برای سکه‌ای این سو و آن سو در روان باشد و شاید هر رهگذر هم از درونت با خبر باشد زمین و آسمان را کفر می‌گویی، نمی‌گویی؟
خدایا! خالقا! بس کن جنایت را تو ظلمت را!
تو خود سلطان تبعیضی،،تو خود یک فتنه انگیزی
اگر در روز خلقت مست نمی‌کردی، یکی را همچون من بدبخت
یکی را بی دلیل آقا نمی‌کردی، جهانی را چنین غوغا نمی‌کردی
دگر فریادها در سینهٔ تنگم نمی‌گنجد، دگر آهم نمی‌گیرد،،
دگر این سازها شادم نمی‌سازد، دگر از فرط می‌نوشی می هم مستی نمی‌بخشد،دگر در جام چشمم باده شادی نمی‌رقصد
نه دست گرم نجوایی به گوشم پنجه می ساید
نه سنگ سینهٔ غم چنگ صدها ناله می کوبد
اگر فریادهایی از دل دیوانه برخیزد
برای نامرادی های دل باشد
خدایا! گنبد صیاد یعنی چه ؟
فروزان اختران ثابت سیار یعنی چه ؟
اگر عدل است این پس ظلم ناهنجار یعنی چه؟
به حدی درد تنهایی دلم را رنج می‌دارد
که با آوای دل خواهم کشم فریاد و برگویم
خدایی که فغان آتشینم در دل سرد او بی اثر باشد خدا نیست!
شما ای مولیانی که می‌گویید خدا هست
و برای او صفت‌های توانا هم روا دارید!
بگویید تا بفهمم،،چرا اشک مرا هرگز نمی‌بیند؟
چرا بر نالهٔ پر خواهشم پاسخ نمی‌گوید؟
چرا او این چنین کور و کر و لال است؟
و یا شاید درون بارگاه خویش کسی لب بر لبانش مست تنهایی،،و یا شاید دگر پر گشته است آن طاقت و صبرش،کنون از دست داده آن صفت‌ها را چرا در پرده می‌گویم..خدا هرگز نمی‌باشد،،،من امشب ناله نی را خدا دانم
من امشب ساغر می را خدا دانم
خدای من دگر تریاک و گرس و بنگ می‌باشد
خدای من شراب خون رنگ می‌باشد
مرا پستان گرم لاله رخساران خدا باشد
خدا هیچ است...خدا پوچ است..خدا جسمی است بی معنی.. خدا یک لفظ شیرین است..خدا رویایی رنگین است.. #کفرنامه
#کارو

@Karo_Derderian
#کانال_اشعار_ممنوعه_کارو

لایک مایک نمیخواد فقط تا اخر بخون
شبی در حال مستی تکیه بر جای خدا کردم
در آن یک شب خدایی من عجایب کارها کردم
جهان را روی هم کوبیدم از نو ساختم گیتی
ز خاک عالم کهنه جهانی نو بنا کردم
کشیدم بر زمین از عرش، دنیادار سابق را
سخن واضح تر و بهتر بگویم کودتا کردم
خدا را بنده خود کرده خود گشتم خدای او
خدایی با تسلط هم به ارض و هم سما کردم
میان آب شستم سهر به سهر برنامه پیشین
هر آن چیزی که از اول بود نابود و فنا کردم
نمودم هم بهشت و هم جهنم هردو را
معدوم کشیدم پیش نقد و نسیه، بازی را رها کردم
نمازو روزه را تعطیل کردم، کعبه را بستم
وثاق بندگی را از ریاکاری جدا کردم
خلایق را به امر حق شناسی آشنا کردم
نه آوردم به دنیا روضه خوان و مرشد و رمال
نه کس را مفتخواه و هرزه و لات و گدا کردم
نمودم خلق را آسوده از شر ریاکاران
نخواهم گفت آن کاری که با اهل ریا کردم
به جای مردم نادان نمودم خلق گاو و خر
میان خلق آنان را پی خدمت رها کردم
مقدر داشتم خالی ز منت، رزق مردم را
نه شرطی در نماز و روزه و ذکر و دعا کردم
نکردم پشت سر هم بندگان لخت و عور
ایجاد به مشتی بندگان آْبرومند اکتفا کردم
هر آنکس را که میدانستم از اول بود
فاسد نکردم خلق و عالم را بری از هر جفا کردم
به جای جنس تازی آفریدم مردم دل پاک
قلوب مردمان را مرکز مهر و وفا کردم
سری داشت کو بر سر فکر استثمار کوبیدم
دگر قانون استثمار را زیر پا کردم
رجال خائن و مزدور را در آتش افکندم
سپس خاکستر اجسادشان را بر هوا کردم
نه جمعی را برون از حد بدادم ثروت و مکنت
نه جمعی را به درد بی نوایی مبتلا کردم
نه یک بی آبرویی را هزار گنج بخشیدم
نه بر یک آبرومندی دوصد ظلم و جفا کردم
نکردم هیچ فردی را قرین محنت و خواری
گرفتاران محنت را رها از تنگنا کردم
به جای آنکه مردم گذارم در غم و ذلت
گره از کارهای مردم غم دیده وا کردم
به جای آنکه بخشم خلق را امراض گوناگون
به الطاف خدایی درد مردم را دوا کردم
جهانی ساختم پر عدل و داد و خالی از تبعیض
تمام بندگان خویش را از خود رضا کردم
نگویندم که تاریکی به کفشت هست
از اول نکردم خلق شیطان را عجب کاری به جا کردم
چو میدانستم از اول که در آخر چه خواهد شد
نشستم فکر کار انتها را ابتدا کردم
نکردم اشتباهی چون خدای فعلی عالم
خلاصه هرچه کردم خدمت و مهر و صفا کردم
زمن سر زد هزاران کار دیگر تا سحر لیکن
چو از خود بی خود بودم ندانسته چه ها کردم
سحر چون گشت از مستی شدم هوشیار
خدایا در پناه می جسارت بر خدا کردم
شدم بار دگر یک بنده درگاه او
گفتم خداوندا نفهممیدم خطا کردم
#کفرنامه #کارو #کفر #نامه #خدا #نفهمیدم #مستی #جهان #دنیا #داریوش

من میمیرم.... اما مرگ من،مرگ زندگی من نیست!مرگ من، انتقامی است که زندگی من، از جعل کننده ی نام خودش می گیرد؟ من میمیرم تا زندگی زیر دست و پای مرگ نمیرد!...
مرگ من، عصیان یک زندگی است که نمی خواهد بمیرد

#شکست #سکوت #نامهای_سرگردان #کفرنامه #کارو #مبارزه #فقر #بدبختی #سرشناس #همدان #بروجرد #اراک #مراغه #تبریز #تهران #کالیفرنیا #ویگن #اینستگرام #خوزستان #تهران #کرج #مشهد #مهربانی #زمین #ارزش #آمریکا
#سخنان #متن#کتاب#سنگین#دیالوگ

شبی در حال مستی تکیه بر جای خدا کردم
در آن یک شب خدایی من عجایب کارها کردم
جهان را روی هم کوبیدم از نو ساختم گیتی
ز خاک عالم کهنه جهانی نو بنا کردم
کشیدم بر زمین از عرش، دنیادار سابق را
سخن واضح تر و بهتر بگویم کودتا کردم
خدا را بنده خود کرده خود گشتم خدای او
خدایی با تسلط هم به ارض و هم سما کردم
میان آب شستم سهر به سهر برنامه پیشین
هر آن چیزی که از اول بود نابود و فنا کردم
نمودم هم بهشت و هم جهنم هردو را معدوم
کشیدم پیش نقد و نسیه، بازی را رها کردم
نمازو روزه را تعطیل کردم، کعبه را بستم
وثاق بندگی را از ریاکاری جدا کردم
خلایق را به امر حق شناسی آشنا کردم
نه آوردم به دنیا روضه خوان و مرشد و رمال
نه کس را مفتخواه و هرزه و لات و گدا کردم
نمودم خلق را آسوده از شر ریاکاران
نخواهم گفت آن کاری که با اهل ریا کردم
به جای مردم نادان نمودم خلق گاو و خر
میان خلق آنان را پی خدمت رها کردم
مقدر داشتم خالی ز منت، رزق مردم را
نه شرطی در نماز و روزه و ذکر و دعا کردم
نکردم پشت سر هم بندگان لخت و عور ایجاد
به مشتی بندگان آْبرومند اکتفا کردم
هر آنکس را که میدانستم از اول بود فاسد
نکردم خلق و عالم را بری از هر جفا کردم
به جای جنس تازی آفریدم مردم دل پاک
قلوب مردمان را مرکز مهر و وفا کردم
سری داشت کو بر سر فکر استثمار کوبیدم
دگر قانون استثمار را زیر پا کردم
رجال خائن و مزدور را در آتش افکندم
سپس خاکستر اجسادشان را بر هوا کردم
نه جمعی را برون از حد بدادم ثروت و مکنت
نه جمعی را به درد بی نوایی مبتلا کردم
نه یک بی آبرویی را هزار گنج بخشیدم
نه بر یک آبرومندی دوصد ظلم و جفا کردم
نکردم هیچ فردی را قرین محنت و خواری
گرفتاران محنت را رها از تنگنا کردم
به جای آنکه مردم گذارم در غم و ذلت
گره از کارهای مردم غم دیده وا کردم
به جای آنکه بخشم خلق را امراض گوناگون
به الطاف خدایی درد مردم را دوا کردم
جهانی ساختم پر عدل و داد و خالی از تبعیض
تمام بندگان خویش را از خود رضا کردم
نگویندم که تاریکی به کفشت هست از اول
نکردم خلق شیطان را عجب کاری به جا کردم
چو میدانستم از اول که در آخر چه خواهد شد
نشستم فکر کار انتها را ابتدا کردم
نکردم اشتباهی چون خدای فعلی عالم
خلاصه هرچه کردم خدمت و مهر و صفا کردم
زمن سر زد هزاران کار دیگر تا سحر لیکن
چو از خود بی خود بودم ندانسته چه ها کردم
سحر چون گشت از مستی شدم هوشیار
خدایا در پناه می جسارت بر خدا کردم
شدم بار دگر یک بنده درگاه او گفتم
خداوندا نفهممیدم خطا کردم...
.

#کفرنامه
.

بخونید و ورق بزنید:
بی انصافیه سهم این گنجینه ها تو مملکت ما یک تکه مقوا کنار پیاده رو باشه
امشب خبر دار شدم یکی از دوستانی که کتابفروش هستن بخاطر این کتابها توسط اطلاعات بازداشت و دوهفته بی نام و نشان به ناکجا بردنشون.
این رفقا دنبال درامد نیستن و همونطور که همه میدونیم این کار نتنها درامدی نداره بلکه پر از دردسر هستش، این یک عشقه که تو وجود این بچه هاست که از شرافت نشات گرفته و هدفش اگاهی مردم هست، قدر این کتابهارو که با هزار بگیر و ببند به دست ما میرسه بدونیم
#صادق_هدایت #بوف_کور #کفرنامه #عشق_سالهای_وبا #اوشو#ازسکس_تافرااگاهی #استفراق#ژان_پل_سارتر #کارو #زنده_بگور #بیشعوری #صدسال_تنهایی #گابریل_گارسیامارکز #چنین_گفت_زرتشت #کسروی

#دکلمه_ویدئو

#کفرنامه (شهوت)

پدر آنشب اگر خوش خلوتی
پیدانمیکردی
توای مادر اگر شوخ چشمی ها
نمیکردی توهم اي آتش شهوت شرر بر پا نميكردي كنون من هم به دنيا بي نشان بودم

خداوندا

اگر روزی ز عرش خود به زیر آیی

لباس فقر پوشی و

برای لقمه ی نانی

غرورت را به زیر پای نا مردان فرو ریزی

زمین و آسمان را کفر می گویی نمی گویی؟

#کفرنامه #کارو

-خداوندا اگر☝ روزی بشر گردی ب زیر آیی... --تمام دین و ایمانت یکی باشد..
---و روزی روزگاری همان هم دین و ایمانت . کنار دیگری بینی🔪 --زمین و اسمان را کفر میگویی نمیگویی☝؟؟! --خداوندا تو گفتی که میان تمام بندگانم عدل میدارم...
--تو که والای عدل و ایمانی قضاوت کن... --اگر در این دیاره پست و پوچی
--همه دنیا و عشقت یک☝ نفر باشد... --یکی از هم نوعانت .. تورا از او جدا و یکه گرداند
--زمین و اسمان را کفر میگفتی نمیگفتی؟؟! --خداوندا مکن کاری ک از یارم جدا گردم.. --وگرنا ان چنان کفر بر زبان آرم --ک دنیا و زمین و اسمانت ..همچو بیدی بر لب یک پرتگاهی" به لرز "آید.... #کفرنامه الهه ی جنون
ب زودی

چکیده ای از نگفته هایی حبس شده در سینه....

Most Popular Instagram Hashtags