#کروشی

MOST RECENT

.
در بعضی طوفانهای زندگی، کم کم یاد میگیری که نباید توقعی داشته باشی مگر از خودت...
متوجه میشوی، بعضی را هرچند نزدیک، اما نباید باور کرد...
متوجه میشوی روی بعضی هر چند صمیمی، اما نباید حساب کرد...
میفهمی بعضی را هر چند آشنا، اما نمیتوان شناخت...
و این اصلاً تلخ نیست، شکست نیست
آگاه شدن تاوان دارد ممکن است در حین آگاه شدن درد بکشی
این آگاهی دردناک است
اما هرگز تلخ نیست!
اینم هاپویع خنگولم😆😍 بسی میدوستمش😘💋
سالع نو هم پساپیش موبالکتون باچع! و بع تموم عارزوهاتون برسین🌹😊
دعای فرج یادتون نرع😔 بع امید ظهور و سلامتی آقا امام زمان😍💋
#عروسک #بافتنی #سگ #هاپو #سال_نو #ظهور #سال_جدید #لیدی_سان #خاص #شیک #خاص #قلاببافی #crochet #dog #doll #arigumi #کروشی #کروشیه #عروسک_سال #عروسک_سگ #هنرمند #کرمانی #عروسک_قلاب

Most Popular Instagram Hashtags