#کردیش_ایلام

MOST RECENT

#کاملشم‌تو‌کاناله
بنا ب درخواست فالورای عزیزم
اینم از آهنگ لای لای با صدای شاهد شمس
تنظیم زانیار میری
کاری ک برای شادروان میثم موسی زاده انجام شد روحش قرین آرامش
تقدیم ب دوستای گلم🌹🌹🌹🌹
#دنگ‌خوش#شاهد#شمسی#
#ایلام
#کرمانشاه
#کردستان##ایلام #کردیش_ایلام#کرمانشاه #کوردستان #سنه#خزل#رقص‌کوردی #ایلام #کردیش_ایلام۹۸ #کرمانشاه #کوردستان #سنه#خزل #سقز #مریوان #پاوه#مهاباد#جوانرود#بوکان# #سقز #مریوان #پاوه#مهاباد#جوانرود#بوکان

اینم از تیپ هلپرکه سیروان 😍😍😍خداشاهده بدون هیچ جانب‌داریی این حرفو میزنم انگاری خدا درسیان کردگه فقط مراسم بترکنن ،خدایش دمتون گرم کاک سیروان و داش حامد عزیزم ک قلبمه 😘😘بژی تیپ هلپوکه سیروان
@sirvan_group
@sirvan_group
#دی‌دی‌دی‌دی
#هه‌لپرکه_
_#رقص#زیبا#kurdestan#kurdish_ilam#danc#kurdish#ilam#arbil# #سرچوپی🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋_😍😍 #کورد#کلهر##هورامان#ایلام #کردیش_ایلام #لک#هلسم#کرمانشاه #کوردستان #سنه#خزل #سقز#سنقروکلیایی #مریوان #پاوه#مهاباد#جوانرود#بوکان#دی #ایلام #کردیش_ایلام #کرمانشاه #کوردستان #سنه#خزل #سقز #مریوان #پاوه#مهاباد#جوانرود#بوکان

سلام ایواره‌تان وخیر😍خدایش ب جرات میتونم بگم یکی از بهترین هنرمندای شهرمون کاکه مراد بریز هستش ک واقعا با گروه موسیقی لافاو موزیک دارن خوش میدرخشن هربژی ماموستا مراد و مام ستا سجاد ربیع‌بیگی عزیز با نوازندگی چپ دست معروف عاقا یزدان گل😘😘
#ملکشاهی_‌خزل
@morad091
@sajad.rabibigi
@ramin.foladvand
@yazdanfooladvand
دوستاتونو تگگگگ کنین😍😍
#دی‌دی‌دی‌دی
#هه‌لپرکه_
_#رقص#زیبا#kurdestan#kurdish_ilam#danc#kurdish#ilam#arbil# #سرچوپی🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋_😍😍 #کورد#کلهر##هورامان#ایلام #کردیش_ایلام #لک#هلسم#کرمانشاه #کوردستان #سنه#خزل #سقز#سنقروکلیایی #مریوان #پاوه#مهاباد#جوانرود#بوکان#دی #ایلام #کردیش_ایلام #کرمانشاه #کوردستان #سنه#خزل #سقز #مریوان #پاوه#مهاباد#جوانرود#بوکان

Most Popular Instagram Hashtags