#کربلایی_محسن_نورآذر

MOST RECENT

اطلاعیه مراسمات میلاد سه نور
#انتشار_با_شما
#کربلایی_محسن_نورآذر
#قدم_به_دیده

📷 #گزارش_تصویری 🏴 آخرین روضه هفتگی سال ۹۶ ◼ #هيئت_محبان_اباالفضل [عـليه الـسلام] ◼ با سخنرانی:
#دکتر_مهدی_ملاعلی_کنی ◼مناجات و مداحی با نوای :
#کربلایی_سیدامیرحسینی
#کربلایی_مهدی_جعفری
#کربلایی_مجیدگوهریاب
#کربلایی_محسن_نورآذر ◼ پنجشنبه ۲۴ اسفند ماه ١٣٩٦

@moheban1386abalfazl

🎥 #فیلم
📆 شب دوم #فاطمیه۹۶ | ۲۷ بهمن
🔻به دلهای ما ماتم فاطمه (س)
♦️#هیئت_محبان_اباالفضل [عـليه السلام]
#کربلایی_محسن_نورآذر
کلیپ کامل در کانال هیئت.لینک در بیو
@moheban1386abalfazl

📷 #گزارش_تصویری♨♨♨#عزاداری_شب_دوم_فاطمیه_دوم
◼هيأت محبان اباالفضل[عـليه الـسلام] ◼ با سخنرانی:
#حجت‌الاسلام_حافظی_نسب ◼مادحین :
#کربلایی_سیدامیرحسینی
#کربلایی_مهدی_جعفری
#کربلایی_مجیدگوهریاب
#کربلایی_محسن_نورآذر ◼ جمعه ۲۷ بهمن ماه ١٣٩٦
◼مسجد حضرت ولیعصر (عج)
@mohebanabalfazl

شهادت حضرت فاطمه معصومه س دوشنبه۱۱دی ما‌ه‌ ‌۱۳۹۶‌‌‌‌ به کلام؛ حجت الاسلام سیدمحسن امینی

بانوای؛
کربلایی محســـن نورآذر
برادر صالح فرضعلی نژاد

بیرق معظم خادم الشهداء (کرج)

_________________________قــــــــدم قــــــــــــدم تافــــــــــــــــاطمیــــــــــــــــــــــــــه_____________

@khademolshohadakaraj
@mohsen_noorazar
@madahan_karajj
@navaye_madahan_karaj
______________________________________
#یا_امام_علی
#یازهرا
#یا_صاحب_الزمان
#یا_امام_رضا
#یا_امام_حسین
#قدم_قدم_تا‌_فاطمیه
#بیرق_شریف_خادم_الشهداء_کرج
#حجت_السلام_سید_محسن_امینی
#سید_محسن_امینی
#حاج_آقاامینی
#کربلایی_محسن_نور_آذر
#کربلایی_محسن_نورآذر
#محسن_نورآذر
#برادر_صالح_فرضعلی_نژاد
#صالح_فرضعلی_نژاد
#صالح_فرضعلی
#محفل_خادم_الشهداء_کرج
#محفل_خادم_الشهداء
#خادم_الشهداء
#خادم_الشهدا
#دلتنگ_حضرت_سلطان
#دوشنبه_شب_های_بی_گناه
#بچه_های_بهشت
#بچه_های_بهشت
_______________________________________
راهی میشیم سوی کربلا باعلم خادم الشهداء
_______________________________________

شهادت حضرت فاطمه معصومه س دوشنبه۱۱دی ما‌ه‌ ‌۱۳۹۶‌‌‌‌ به کلام؛ حجت الاسلام سیدمحسن امینی

بانوای؛
کربلایی محســـن نورآذر
برادر صالح فرضعلی نژاد

بیرق معظم خادم الشهداء (کرج)

______________________________________

@khademolshohadakaraj
@saleh_f_nezhad
@madahan_karajj
@navaye_madahan_karaj
______________________________________
#یا_امام_علی
#یازهرا
#یا_صاحب_الزمان
#یا_امام_رضا
#یا_امام_حسین
#بیرق_شریف_خادم_الشهداء_کرج
#حجت_السلام_سید_محسن_امینی
#سید_محسن_امینی
#حاج_آقاامینی
#کربلایی_محسن_نور_آذر
#کربلایی_محسن_نورآذر
#محسن_نورآذر
#برادر_صالح_فرضعلی_نژاد
#صالح_فرضعلی_نژاد
#صالح_فرضعلی
#محفل_خادم_الشهداء_کرج
#محفل_خادم_الشهداء
#خادم_الشهداء
#خادم_الشهدا
#دلتنگ_حضرت_سلطان
#دوشنبه_شب_های_بی_گناه
#بچه_های_بهشت
#بچه_های_بهشت
_______________________________________
راهی میشیم سوی کربلا باعلم خادم الشهداء
_______________________________________

شهادت حضرت فاطمه معصومه س دوشنبه۱۱دی ما‌ه‌ ‌۱۳۹۶‌‌‌‌ به کلام؛ حجت الاسلام سیدمحسن امینی

بانوای؛
کربلایی محســـن نورآذر
برادر صالح فرضعلی نژاد

بیرق معظم خادم الشهداء (کرج)

______________________________________

@khademolshohadakaraj
@mohsen_noorazar
@saleh_f_nezhad
@madahan_karajj
@navaye_madahan_karaj
______________________________________
#یا_امام_علی
#یازهرا
#یا_صاحب_الزمان
#یا_امام_رضا
#یا_امام_حسین
#بیرق_شریف_خادم_الشهداء_کرج
#حجت_السلام_سید_محسن_امینی
#سید_محسن_امینی
#حاج_آقاامینی
#کربلایی_محسن_نور_آذر
#کربلایی_محسن_نورآذر
#محسن_نورآذر
#برادر_صالح_فرضعلی_نژاد
#صالح_فرضعلی_نژاد
#صالح_فرضعلی
#محفل_خادم_الشهداء_کرج
#محفل_خادم_الشهداء
#خادم_الشهداء
#خادم_الشهدا
#دلتنگ_حضرت_سلطان
#دوشنبه_شب_های_بی_گناه
#بچه_های_بهشت
#بچه_های_بهشت
_______________________________________
راهی میشیم سوی کربلا باعلم خادم الشهداء
_______________________________________

شهادت حضرت فاطمه معصومه س دوشنبه۱۱دی ما‌ه‌ ‌۱۳۹۶‌‌‌‌ به کلام؛ حجت الاسلام سیدمحسن امینی

بانوای؛
کربلایی محســـن نورآذر
برادر صالح فرضعلی نژاد

بیرق معظم خادم الشهداء (کرج)

______________________________________

@khademolshohadakaraj
@mohsen_noorazar
@saleh_f_nezhad
@madahan_karajj
@navaye_madahan_karaj
______________________________________
#یا_امام_علی
#یازهرا
#یا_صاحب_الزمان
#یا_امام_رضا
#یا_امام_حسین
#بیرق_شریف_خادم_الشهداء_کرج
#حجت_السلام_سید_محسن_امینی
#سید_محسن_امینی
#حاج_آقاامینی
#کربلایی_محسن_نور_آذر
#کربلایی_محسن_نورآذر
#محسن_نورآذر
#برادر_صالح_فرضعلی_نژاد
#صالح_فرضعلی_نژاد
#صالح_فرضعلی
#محفل_خادم_الشهداء_کرج
#محفل_خادم_الشهداء
#خادم_الشهداء
#خادم_الشهدا
#دلتنگ_حضرت_سلطان
#دوشنبه_شب_های_بی_گناه
#بچه_های_بهشت
#بچه_های_بهشت
_______________________________________
راهی میشیم سوی کربلا باعلم خادم الشهداء
_______________________________________

شهادت حضرت فاطمه معصومه س دوشنبه۱۱دی ما‌ه‌ ‌۱۳۹۶‌‌‌‌ به کلام؛ حجت الاسلام سیدمحسن امینی

بانوای؛
کربلایی محســـن نورآذر
برادر صالح فرضعلی نژاد

بیرق معظم خادم الشهداء (کرج)

______________________________________

@khademolshohadakaraj
@mohsen_noorazar
@saleh_f_nezhad
@madahan_karajj
@navaye_madahan_karaj
______________________________________
#یا_امام_علی
#یازهرا
#یا_صاحب_الزمان
#یا_امام_رضا
#یا_امام_حسین
#بیرق_شریف_خادم_الشهداء_کرج
#حجت_السلام_سید_محسن_امینی
#سید_محسن_امینی
#حاج_آقاامینی
#کربلایی_محسن_نور_آذر
#کربلایی_محسن_نورآذر
#محسن_نورآذر
#برادر_صالح_فرضعلی_نژاد
#صالح_فرضعلی_نژاد
#صالح_فرضعلی
#محفل_خادم_الشهداء_کرج
#محفل_خادم_الشهداء
#خادم_الشهداء
#خادم_الشهدا
#دلتنگ_حضرت_سلطان
#دوشنبه_شب_های_بی_گناه
#بچه_های_بهشت
#بچه_های_بهشت
_______________________________________
راهی میشیم سوی کربلا باعلم خادم الشهداء
_______________________________________

مراسم شهادت حضرت معصومه س به یاد شهید عباس آسمیه

به کلام؛ حجت الاسلام سیدمحسن امینی

بانوای؛
کربلایے محســــن نورآذر
برادر صالح فرضعلےنــژاد

زمان ؛دوشنبه ۱۱دی ماه ساعت ۲۰:۳۰
مکان ؛کرج،شاهین ویلا،جواداباد،کوچه سوم،حسینیه سیدالشهداء

بیرق معظم خادم الشهداء (کرج)

_______________________________________

@khademolshohadakaraj
@mohsen_noorazar
@saleh_f_nezhad
@madahan_karajj
@navaye_madahan_karaj
______________________________________
#یا_امام_علی
#یازهرا
#یا_صاحب_الزمان
#یا_امام_رضا
#یا_امام_حسین
#یا_امام_حسن
#بیرق_شریف_خادم_الشهداء_کرج
#حجت_السلام_سید_محسن‌_امینی
#سید_محسن_امینی
#حاج_اقا_امینی
#کربلایی_محسن_نورآذر
#محسن_نورآذر
#محسن_نور_آذر
#برادر_صالح_فرضعلی_نژاد
#صالح_فرضعلی_نژاد
#صالح_فرضعلی
#محفل_خادم_الشهداء_کرج
#محفل_خادم_الشهداء
#خادم_الشهداء
#خادم_الشهدا
#دلتنگ_حضرت_سلطان
#دوشنبه_شب_های_بی_گناه
#بچه_های_بهشت
#بچه_های_بهشت
_______________________________________
راهی میشیم سوی کربلا باعلم خادم الشهداء
_______________________________________
قدم به دیده

ورق بزنید...
.
👆🏻هیئت ثارالله(س) در رجائی شهر برگزار شد.
.
📸‌‌ #گزارش_تصویری | دهه اول محرم ۹۶
.
🗣 حجت الاسلام حافظی نسب
🎤حاج زین العابدین غلام
🎤کربلایی حمید مشتاق
🎤کربلایی محسن نورآذر
🎤کربلایی هاشم سعادت پور
🎤کربلایی حامد معماریان
🎤کربلایی مرتضی سیفی
مداحان مهمان:
🎤کربلایی علی سعیدی
🎤کربلایی مهدی سعیدی
.
@hamidmoshtagh
@mohsen_noorazar
@ali.saeediii69
@mahdisaeeediii
.
🌍 رسانه مذهبی مداحان کرج؛
🎙 @madahan_karajj
.
#حافظی_نسب #حجت_الاسلام_حافظی_نسب
#حاج_زین_العابدین_غلام #زین_العابدین_غلام #حمید_مشتاق #کربلایی_حمید_مشتاق #محسن_نورآذر #کربلایی_محسن_نورآذر #هاشم_سعادت_پور #کربلایی_هاشم_سعادت_پور #کربلایی_حامد_معماریان #حامد_معماریان #مرتضی_سیفی #کربلایی_مرتضی_سیفی #علی_سعیدی #کربلایی_علی_سعیدی #مهدی_سعیدی #کربلایی_مهدی_سعیدی

ورق بزنید...
.
👆🏻هیئت فاطمیون رزمندگان غرب کرج در حصارک برگزار شد.
.
📸‌‌ #گزارش_تصویری | دهه اول محرم ۹۶ 🗣حجت الاسلام ابطحی
🎤کربلایی محمد عطاالهی
🎤کربلایی محسن نورآذر
@mohsen_noorazar
.
🌍 رسانه مذهبی مداحان کرج؛
🎙 @madahan_karajj
.
#کرج #استان_البرز #رسانه_مذهبی_مداحان_کرج #مداحان_کرج #محسن_نورآذر #کربلایی_محسن_نورآذر #محمد_عطاالهی #کربلایی_محمد_عطاالهی #ابطحی #حجت_الاسلام_ابطحی

👆🏻تجمع عاشورا هیئت ثارالله(ع) در شاهین ویلا‌کرج برگزار شد.
.
📸‌‌ #گزارش_تصویری | ۹ مهر ماه 🎤کربلایی محسن نورآذر
🎤کربلایی مجید نظری
@mohsen_noorazar
@majidnazari1372
.
🌍 رسانه مذهبی مداحان کرج؛
🎙 @madahan_karajj
.
#رسانه_مذهبی_مداحان_کرج #محسن_نورآذر #کربلایی_محسن_نورآذر #مجید_نظری

Most Popular Instagram Hashtags