#کراسولا_ماسکوسا

MOST RECENT

#کراسولا_ماسکوسا یا #بند_کفشی

معرفی :
در بهار و تابستان به محیطی خنک و پر نور نیاز دارد. برگ های سبز یا سبز آبی ریز که بصورت طبقه ای بر روی هم رشد می کنند و زنجیر ور به هم متصل اند و منظم و متراکم در پشت سر هم قرار دارند و طول آنها بین ۱۵ تا ۳۰ سانتی متر است و به قطر ۳۰ تا ۴۰ سانتی متر گسترش می یابد. توجه کنید که این برگ ها بسیار حساس اند و با کمبود نور، غرق آبی، جابجایی، تعویض گلدان و نداشتن زهکشی در خاک و کمبود مواد غذایی رشدشان متوقف شده و بی حالی عومی و رنگ پریدگی کلی در گیاه ایجاد می شود.

گلدهی:
گل های ریز در سر شاخه ها که در اواخر تابستان تا اوایل بهار به وجود می آیند به رنگ زرد روشن و سفید به زیبایی آن می افزاید.

آبیاری:
این ساکولنت به آبیاری منظم ، کامل و با فاصله مناسب نیاز دارد یعنی فاصله بین دو آبیاری طوری باشد که تا عمق ۳ سانتی متری خاک خشک شود ساکولنت نیاز آبی زیادی ندارد و حتما حواستان باشد که حجم و فاصله آ بیاری را تنظیم کنید تا خاک غرق آبی نشود و به گیاه اسیب نرسد.

نور:
نیاز نوری ساکولنت بند کفشی زیاد است و نیاز به نور شدید دارد در منزل بهترین مکان برای رشد این ساکولنت پشت پنجره های جنوبی و در محیط باز در مکانی نیم سایه مانند زیر سایه درختان است. و به یاد داشته باشد گیاهان برای رشد مناسب و داشتن ظاهری زیبا به نور کافی و با کیفیت مناسب نیاز دارد.

خاک:
خاکی غنی و سبک با #زهکشی و #تهویه مناسب نیاز دارد و ترکیبی از خاک باغچه و #پرلیت یا خاک باغچه و شن و ماسه که به آنها #کود_دامی خیلی پوسیده و یا #کمپوست اضافه شده باشد خاکی مناسب برای بند کفشی است.

کودهی:
در فصل رشد #کود_پتاسه و کم #نیتروژن و #کود_آهن را فراموش نکنید و حتما در فصل رشد ماهی یکبار و در فصل استراحت دو ماه یکبار. در کل نیاز چندانی به کود ندارد و بهتر است نیاز های گیاه را با خاک غنی برطرف کنید.

تکثیر:
بهترین و ساده ترین راه تکثیر این ساکولنت #قلمه زدن است. به این صورت که ساقه ها را با احتیاط جدا کنید و در خاک مناسب قرار دهید در دمای ۲۵ درجه سانی گراد و خاک مرطوب خیلی سریع جوانه زده و مستقل می شوند. برای ایجاد زیبایی بیشتر چند ساقه را در یک گلدان ریشه دار کنید.

توصیه ما:
این گیاه به جابجایی و تعویض #گلدان حساس است و در زمان تعویض گلدان دقت کنید که خاک اطراف ریشه جدا نشود و در واقع خاک جدید را به خاک قدیمی اضافه کنیدو خیلی احتیاط کنید که ریشه آسیب نبیند.

بند کفشی ناز و مهربون نور دوست آبیاری هر وقت سطح خاک خشک شد تکثیر هم از طریق قلمه قسمت هایی که دو شاخه میشه قطع کنید و تو خاک سبک بکارید
#بند_کفشی#بندکفشی#کراسولا_ماسکوسا

#کراسولا_ماسکوسا
#بند_کفشی
درصورتی که تحت  شرایط آب وهوایی مناسب کاشته شودباآبیاری کافی ونه بیش ازحدبه آسانی میتواندرشدکنداین گیاه گزینه ای خوب برای کشت درمکان های سنگی(همان باغچه هایی تزیین شده باسنگ میباشد)این گونه بسیارسر سخت است وبنظرمیرسددربرابر
سرمازدگی نسبتامقاومت میکند.
خاک بایددارای تخلخل بالایی باشدتاآب اضافی راازخودعبوردهد
به گلدان های کم عمق با #زهکشی مناسب برای جادادن ریشه های نازک نیازداردو ممکن است سالهابتوانددریک گلدان دوام بیاورد.
آبیاری درتابستان به طورمنظم انجام شودودرفاصله بین دوآبیاری خاک کاملا خشک شودتوجه کنیدکه درزمستان در حدنیازش آبیاری شود.
درفصل رشدمیتوان ازکودهایNPK# ازت پایین وپتاس بالابه مقدار۲/۱پیشنهاد شده برروی برچسب رااستفاده کنید.
که به راحتی توسط بیماری های قارچی موردحمله قرارمیگیرد.
#تهویه هوای بسیارخوبی برایش ایجاد کنیدتقریباتمام مشکلات درنتیجه آبیاری بیش ازحدوتهویه ضعیف هوااتفاق می افتدمخصوصاهنگامی که شرایط آب و هواابری وسردیاخیلی مرطوب باشد.
درتابستان نبایددرمعرض نورمستقیم خورشیدقرارگیردامابه طورکلی در بخشی ازروزبرای شکوفه دادن به نور خورشیدنیازدارددرسایه مطلق بسیار ضعیف وافتاده میشودودرنهایت پژمرده میشودومیمیرد.
به #شپشک_آرد_آلود حساس هست و همچنین بایدآنرادورازسرمانگه داشت.
پس ازرشدطی چندین سال گیاه ظاهری درهم ونامنظم پیدامیکندوبایستی بسیار کوتاه شودیادوباره ازآن قلمه زدوازنو کاشت.
#خاک
خاک دارای #زهکشی مناسب که براحتی آب مازاد را از خاک عبور دهد.
#نور:نور زیاد ، بهتر است نور فیلتر شده باشد.
#دما:سرما را برای مدت کوتاه تا 5 درجه زیر صفر را تحمل میکند ولی بهتر است در فصل سرد داخل منزل نگهداری شود.
#آبیاری:آبیاری کامل ولی با فاصله ی مناسب که خاک حتما خشک شده باشد.
#کود: درتابستان که فصل رشدآن میباشدکود داده شودبهترین کودبرای رشدمناسب اکثر ساکولنت هاکودهای کم ازت وپتاس بالامیباشد(کود۳۸۱۱۳و۳۶۱۲۱۲کریستالون)
#تکثیر:
از طریق کاشت #بذرو #قلمه زدن ازساقه هایش صورت میگیردکاشت بذردرهر فصلی بافراهم کردن شرایط مناسب کشت امکان پذیراست بااین تفاوت که نسبت به #ساکولنت های دیگردماباید خنکترباشدحدود۱۵تا۲۵درجه سانتی گرادبه راحتی ازقلمه ها ریشه دارمی شوند #قلمه هارادرماسه ضدعفونی شده قرار دهیدهر۳..۴روزآنرامرطوب کنید. ریشه هابایددرمدت۲-۳هفته ظاهرشوند.
🌸💥به‌هیچ‌وجه‌نبایدآب‌روی‌گیاه‌بخوره
علی‌الخصوص‌موقع‌آبیاری💥🌸
#گیاهان #گیاهان_آپارتمانی #گیاهان_زینتی #گیاهان_خانگی #ساکولنت #کاکتوس
#خوزستان #خوزستانی #اهواز  #اهوازیا #نکته #نکته_آموزشی

به کانال ما سربزنین

اطلاعات بیشتر راجب شرایط و نگهداری گیاه در کانال سروش و تلگرام دنبال کنید
👋🌱🌱🌱🌱🌵🌵🌵🍃🍃🍃🏡📣📣📣 کانال نرم افزار سروش به آدرس👇
http://sapp.ir/cafegolshop
تلگرام
t.me/cafegolshop
در سروش☺به ما بپوندید🤗
#گیاه_گل #گیاه_آپارتمانی #گل_اپارتمانی #آموزش_نگهداری_گل_گیاه #فروش_گل_گیاه #پرورش_گل_گیاه #گیاهان_زینتی #گل_زینتی #فضا_سبز #گل_زینتی#پژمردگی_گیاه#تراریوم#کراسولا_ماسکوسا#ساکولنت_بندکفشی#کراسولا_بندکفشی#ساکولنت#کاکتوس
#plant #flowers #houseplant #plantas#succulent#تبلیغات_پربازده#تبلیغات_اینستاگرام#succulents#cactus#plant_love

راهنمای تکثیر و پرورش بگونیا رکس
بیضی شکل با رنگ سبز مایل به خاکستری دارد. 
اطلاعات بیشتر راجب شرایط و نگهداری گیاه در کانال سروش و تلگرام دنبال کنید
👋🌱🌱🌱🌱🌵🌵🌵🍃🍃🍃🏡📣📣📣 کانال نرم افزار سروش به آدرس👇
http://sapp.ir/cafegolshop
تلگرام
t.me/cafegolshop
در سروش☺به ما بپوندید🤗
#گیاه_گل #گیاه_آپارتمانی #گل_اپارتمانی #آموزش_نگهداری_گل_گیاه #فروش_گل_گیاه #پرورش_گل_گیاه #گیاهان_زینتی #گل_زینتی #فضا_سبز #گل_زینتی#پژمردگی_گیاه#تراریوم#کراسولا_ماسکوسا#ساکولنت_بندکفشی#کراسولا_بندکفشی#ساکولنت#بگونیا_رکس
#plant #flowers #houseplant #plantas#succulent#تبلیغات_پربازده#تبلیغات_اینستاگرام#succulents#cactus#plant_love

راهنمای نگهداری و پرورش کاکتوس اپونتیا
نام گیاه: اپونتیا برازیلینس
نام فارسی: کاکتوس انجیر تیغی
نام انگلیسی: Opuntia brasiliensis
 نام علمی: Opuntia brasiliensis
خانواده: Cactaceae
منشا: قاره آمریکا از جمله کشورهای برزیل ، پاراگوئه ،بولیوی و پرو
.
اطلاعات بیشتر راجب شرایط و نگهداری گیاه در کانال سروش و تلگرام دنبال کنید
👋🌱🌱🌱🌱🌵🌵🌵🍃🍃🍃🏡📣📣📣 کانال نرم افزار سروش به آدرس👇
http://sapp.ir/cafegolshop
تلگرام
t.me/cafegolshop
در سروش☺به ما بپوندید🤗
#گیاه_گل #گیاه_آپارتمانی #گل_اپارتمانی #آموزش_نگهداری_گل_گیاه #فروش_گل_گیاه #پرورش_گل_گیاه #گیاهان_زینتی #گل_زینتی #فضا_سبز #گل_زینتی#پژمردگی_گیاه#تراریوم#کراسولا_ماسکوسا#ساکولنت_بندکفشی#کراسولا_بندکفشی#ساکولنت#زبان_مادر_شوهر#اپونتیا#اپونتیا_برازیلینس#کاکتوس_انجیر_تیغی
#plant #flowers #houseplant #plantas#succulent#تبلیغات_پربازده#تبلیغات_اینستاگرام#succulents#cactus#plant_love

نام گیاه: اچوریا

نام فارسی: آشوریا

نام انگلیسی: MAUNA LOA

نام علمی: ECHEVERIA GIBBIFLORA

خانواده:  CRASSULACEAE
منشا: مکزیک و هاوایی

نام اچوریا از آتشفشانی فعال در جزیزه هاوایی اقتباس شده است. آشوریا جز ساکولنت ها و از خانواده کراسولاسه می باشد. در مرکز اروپا از اچوریا به عنوان گیاه پوششی استفاده می شود. این گیاه نگهداری آسان و مقاومت بالایی نسبت به نوسانات محیطی دارد. ساکولنت اشوریا بیش از ۱۸۰ نوع گونه با رنگ و شکل مختلف در طبیعت دارد. این گیاه کند رشد و دارای پاجوش می باشد. نام دیگراچوریا، ساق عروس است.
اطلاعات بیشتر راجب شرایط و نگهداری گیاه در کانال سروش و تلگرام دنبال کنید
👋🌱🌱🌱🌱🌵🌵🌵🍃🍃🍃🏡📣📣📣 کانال نرم افزار سروش به آدرس👇
http://sapp.ir/cafegolshop
تلگرام
t.me/cafegolshop
در سروش☺به ما بپوندید🤗
#گیاه_گل #گیاه_آپارتمانی #گل_اپارتمانی #آموزش_نگهداری_گل_گیاه #فروش_گل_گیاه #پرورش_گل_گیاه #گیاهان_زینتی #گل_زینتی #فضا_سبز #گل_زینتی#پژمردگی_گیاه#تراریوم#کراسولا_ماسکوسا#ساکولنت_بندکفشی#کراسولا_بندکفشی#ساکولنت#ساق_عروس#اچوریا#اشوریا
#plant #flowers #houseplant #plantas#succulent#تبلیغات_پربازده#تبلیغات_اینستاگرام#succulents#cactus#plant_love

راهنمای پرورش و نگهداری کراسولا بندکفشی
نام گیاه: کراسولا ماسکوسا
نام فارسی: ساکولنت بندکفشی
نام انگلیسی: Crassula lycopodioides
نام علمی: Crassula muscosa
خانواده: کراسولاسه
منشا: آفریقای جنوبی
کراسولا ماسکوسا یا همان ساکولنت بندکفشی با نام علمی Crassula muscosa به طور خیلی وسیعی در اکثر مناطق نیمه خشک و خشک karoo یافت می شود. این گیاه زیستگاه های سنگی و طبیعی را می پسندد. امروزه بندکفشی با نام کراسولا ماسکوسا مترادف کراسولا لیکپدیئیدس (Crassula lycopodioides) در اقصی نقاط دنیا شناخته شده است. استفاده از کراسولای بندکفشی در تراریوم و دیش گاردن ها، منظره زیبایی را به وجود می آورد. «کراسولا آربرسانس» متداول ترین ساکولنت بندکفشی است که برگهایی بیضی شکل با رنگ سبز مایل به خاکستری دارد. 
اطلاعات بیشتر راجب شرایط و نگهداری گیاه در کانال سروش و تلگرام دنبال کنید
👋🌱🌱🌱🌱🌵🌵🌵🍃🍃🍃🏡📣📣📣 کانال نرم افزار سروش به آدرس👇
http://sapp.ir/cafegolshop
تلگرام
t.me/cafegolshop
در سروش☺به ما بپوندید🤗
#گیاه_گل #گیاه_آپارتمانی #گل_اپارتمانی #آموزش_نگهداری_گل_گیاه #فروش_گل_گیاه #پرورش_گل_گیاه #گیاهان_زینتی #گل_زینتی #فضا_سبز #گل_زینتی#پژمردگی_گیاه#تراریوم#کراسولا_ماسکوسا#ساکولنت_بندکفشی#کراسولا_بندکفشی#ساکولنت
#plant #flowers #houseplant #plantas#succulent#تبلیغات_پربازده#تبلیغات_اینستاگرام#succulents#cactus#plant_love

#کراسولا_ماسکوسا
هوا چرا انقد سرده☹

آمده بودم که میان تنگ بلور سفره هفت سین بچرخم و برقصم...
سال تحویل شد...
و هیچکس مرا با انگشت نشان نداد...
در گوشه انباری تاریک ماهی فروش، در انتظار هفت سین سال بعد، لحظه‌ها را میشمارم.
زنده خواهم ماند؟؟!!!
.
.
امسال هم به جای سبزه کاشتن، یه گل خوشگل دیگه به گلخونه ما اضافه شد(البته دوتا گل😁) ...😍😌
پی نوشت: پارسال هم گفتم چون هرساله میلیون ها تن دونه های خوراکی مثل گندم و ماش و عدس و ... به عنوان سبزه کاشته میشن و یک ماه بیشتر دووم نمیارن و از بین میرن، تصمیم گرفتم که سبزی سفره هفت سینم رو هر سال از بذر گلهای زینتی بگیرم.
#هفت_سین_۹۷ #هفت_سین #سفره_هفت_سين #هفتسین #سال_نو_مبارک #نه_به_سبزه_عید #نه_به_سبزه_گندم #نه_به_سبزه #نوروز_مبارک #نوروز_۹۷ #خانه_رویایی #صورتي #گلگلی #بند_کفشی #ساکولنت #سبزه_عید #سنبل #انگلیش_هوم #جاکتابی #جاقرآنی #پایه_هفتسین #پایه_کیک #ساعت_رومیزی #تخم_مرغ_رنگی #شمعدان_نقره#کراسولا_ماسکوسا

#green_romances
#Crassula #muscosa#ماسکوسا#بند_کفشی
خانواده: (Cactaceae (#succulrnt#
نام علمی:  Crassula_muscosa#
نام فارسی: #کراسولا_ماسکوسا
نام های دیگر:  Crassula# lycopodioides , #Watch_Chain #Plant,# #Clubmoss_Crassula #Princess_Pine, #Rattail_Crassula

زیستگاه اصلی: آفریقای جنوبی

شکل ظاهری:
برگ های سبز  ریز کنار هم که به صورت طبقه ای رشد می کنند که گیاه بوته شکلی پدید می آورند که حداکثر 20 سانتی متر قد می کشد .

دارای گلهای زرد و سبز ریز

شرایط نگه داری

خاک : خاک دارای زه کشی مناسب

نور: نور زیاد ، بهتر است  آفتاب مستقیم باشد .

دما : سرما را برای مدت کوتاه تا 5 درجه زیر صفر را تحمل میکند ولی بهتر است در فصل سرد داخل منزل نگهداری شود .

#آبیاری:  آبیاری کامل ولی با فاصله ی مناسب که خاک حتما خشک شده باشد.. #کود دهی: در تابستان که فصل رشد آن می باشد  کود داده شود.
#تکثیر:
قلمه زدن ساده ترین راه است ، یکی از ساقه های آن درون خاک بکارید ، خیلی زود ریشه می زند و شروع به رشد می کند.

خیلی دوستان در مورد #بندکفشی پرسیده بودن
اون ته ته های پیج یه پست گذاشته بودم اگه یادتون باشه خیلی فسقلی و کچل بود اونجا بچم
ولی تو کمتر از شش ماه الان اینجوری شده ولی چطورییی؟؟؟
خاکی که من استفاده میکنم خاک کاکتوس آماده هستش که از گلفروشی ها تهیه میکنم و خودم درست نکردم تا بحال.
ولی چیزی که خیلی بهش دقت میکنم زهکشی گلدون هست.قشنگ ته گلدون رو شش تا سوراخ میکنم و روش سنگ میذارم روی اونا هم کمی سنگریزه میریزم و بعد خاک.
.
#بندکفشی جان نور غیر مستقیم زیادی میخواد دقت کنین که اگه مستقیم باشه میسوزه گیاه.گیاه من در روز حداقل ۱۰ ساعت نور رو دریافت میکنه چون نورش مصنوعی هستش .
.
و مهم ترینش که #آبیاری هست.تقریبا میشه گفت هفته ای دو بار آبیاری رو میخواد ولی یکی میزان آبیاریش کم تر باشه.مثلا من جمعه ها گلدون رو میذارم تو تشت آب که خودش آب رو بکشه بالا وقتی دیدم سطح خاک داره یواش یواش خیس میشه بر میدارمش و وسطای هفته که میبینم داره کمی رنگش میپره و بیحال میشه یه ته استکان بهش آب میدم.
.
واسه #تکثیر هم قلمه ساقه میخواد .تیکه های کوچیک از ساقه جدا میکنید و مستقیم میزنید تو همون خاکش.دلیل این مدلی شدن گلدون من تکثیر یا همون سرزنی هستش .هی ازش قلمه گرفتم و اونم هی چند سر شده و این شده وضع الانش .وضعی که باید باز قلمه بگیرم و مرتبش کنم ولی دلم نمیاد.
بازم اگر سوالی بود بپرسین حتما جواب میدم اگر بدونم🤗
.
#کراسولا #کراسولا🌱 #کراسولاماسکوسا #کراسولا_ماسکوسا #کاکتوس #کاکتوسم #کاکتوس🌵 #کاکتوس_بندکفشی #بندکفشی #ساکولنت #cactus #cactuslover #cactusclub #kaktüs m #suculentaslove #suculentas #crasula#muscosa #ساکولنت #ساکولنت🌵 #کاکتوس #کاکتوس🌵 #cactus #cactos #succulent #succulents #succulente #succulentlover #cactosesuculentas #succulentslover #قلمه #قلمه_برگ

#angry_bird
گلدون انگری بردمون فقط یه موی افشون و پریشون کم داشت که به لطف و کرم کراسولا ماسکوسا زیبایی اش کامل شد 😎

کد: B23
قطر گلدان: 8cm
ارتفاع به همراه گیاه: 18cm
تحویل رایگان در محدوده کرج
ارسال به تمام شهرها
قیمت: 23 هزار تومان

#cactus #cacti #crassulamuscosa #crassulalycopodioides #plant #flower #mehra_cactus #nature #کاکتوس #ساکولنت #کراسولا #کراسولا_ماسکوسا #کراسولا_بندکفشی #فروشگاه #فروشی #هدیه #گیاه #گل #گلدان #مهرآ_کاکتوس

#Crassula #muscosa | کراسولا #ماسکوسا#

خانواده: (Cactaceae (#succulrnt#

نام علمی:  Crassula_muscosa#

نام فارسی: #کراسولا_ماسکوسا

نام های دیگر:  Crassula# lycopodioides , #Watch_Chain #Plant,# #Clubmoss_Crassula #Princess_Pine, #Rattail_Crassula

زیستگاه اصلی: آفریقای جنوبی

شکل ظاهری: 
برگ های سبز  ریز کنار هم که به صورت طبقه ای رشد می کنند که گیاه بوته شکلی پدید می آورند که حداکثر 20 سانتی متر قد می کشد .

دارای گلهای زرد و سبز ریز

شرایط نگه داری

خاک : خاک دارای زه کشی مناسب

نور: نور زیاد ، بهتر است  آفتاب مستقیم باشد .

دما : سرما را برای مدت کوتاه تا 5 درجه زیر صفر را تحمل میکند ولی بهتر است در فصل سرد داخل منزل نگهداری شود .

#آبیاری:  آبیاری کامل ولی با فاصله ی مناسب که خاک حتما خشک شده باشد.. #کود دهی: در تابستان که فصل رشد آن می باشد  کود داده شود.
#تکثیر:
قلمه زدن ساده ترین راه است ، یکی از ساقه های آن درون خاک بکارید ، خیلی زود ریشه می زند و شروع به رشد می کند.

http://cactus-pedia.ir/1394/04/05/crassula-muscosa-کراسولا-ماسکوسا/
=====================
#narenjkade #نارنجکده

کراسولا بند کفشی 😍😊🍃
.
از وقتی که گذاشتم تو بالکن یا همون گلخونه ی کوچیکم رشدش بیشتر شده و حسابی قد کشیده💞🍀🌿
.
شاخه های نازکش خیلی خوشگلن💖💖
.
نور فیلتر شده میخواد و بین دو آبیاری خاکش باید خشک بشه، خاک مخصوص کاکتوس هم لازم داره
.
واسه تکثیر میشه از شاخه هاش قیچی کرد و مستقیم تو خاک کاشت🍃🍀🌿🌱
.
.
#کراسولا #بند_کفشی #کراسولا_ماسکوسا
#کراسولا_بند_کفشی
#گلدونهای_من

Most Popular Instagram Hashtags