[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#کتاب_عاشقانه_های_قیامت

MOST RECENT

"ایلیا در خانقاه"
.
دوری
از عشق دشوار است
دوستی
با عشق دشوار تر
.
.
عشق
در تمام ذرات جهان
پنهان است
...
....
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت
#مهدی_مظاهری

.
"آموزه های آناهیتا"
.
زمین است
که در دست های تو می چرخد
همراه که باشی
زمین است
که زیر پای تو می گردد
گرداگرد خود و خورشید
این راز زیبایی ست
که بدانی
تنها
خودت را
می خواهی.
تنها
تو را
همراهی همدل
می تواند
به آستانه ی یگانگی برساند.
.
#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت
⚘☀️☀️⚘
@mahdi_mazaheri
#شعر_سپید_اندیشه_محور #آموزه_های_آناهیتا #یگانگی #آستانه #یار #گرد #راز #زیبایی

تا نام تو بر زبان می آید
رنگ ها نو ‌می شوند
جهان
جان می گیرد....
.
#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت

.
عمری را
که با خیال تو سرکردم
اگر می توانی
به من بازگردان
شعرهایی را
که برای تو سرودم
و برای من سرودند
اگر می توانی
به من بازگردان
اگر می توانی
بیا...
اگر نمی توانی
پیرسالیت
ارزانی آن که جوانیت را از تو گرفت!

#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت
☀️🌹🌹☀️
@mahdi_mazaheri_
#شعر_سپید_اندیشه_محور #خیال #عشق #پیر #جوانی #مهر #یار

.
" پندهای پیر بنیامین "
.
واژگان
گواه حقیقت اند
اما حقیقت
در همه واژگان نیست
سنگ ها استوارند
اما استواری
در همه ی سنگ ها نیست
می خواهی
به خانه بازگردی
یا در گورستان
بمانی؟
.
#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت
⚘☀️☀️⚘
@mahdi_mazaheri_
#شعر_سپید_اندیشه_محور #پند_های_پیر_بنیامین #واژه #سنگ #استواری #کوه #گورستان #رجعت

.
بخشی از منظومه
"عاشقانه های پیرداود"
.
چه فرق می کند
در کدام خیابان پرسه می زنم؟
یا در کدام خانه
به یادت سر می کنم
یا در کجای جهان
بی قراری خود را پی می گیرم
و تا بامداد
چند فنجان چای و
چند نخ سیگار را
به میزبانی می نشینم
نه!
از من مخواه برای با تو بودن
از تو بگذرم.
.
#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت ⬇⚘⬇⚘⬇
@mahdi_mazaheri_ ‌ ‌ ‌ .
#شعر_سپید_اندیشه_محور #عاشقانه_های_پیرداود #خیابان #یار #

.
بخشی از منظومه
"عاشقانه های پیرداود"
..
تو
گم شده ای
و برای بازگشتن
جز آغوش آشنای خاک
راهی نیست
در آیینه بنگر
زمان فراموش کردنت
رسیده است.
.
#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت
🌷☀️☀️🌷
@mahdi_mazaheri_
.
#شعر_سپید_اندیشه_محور #عاشقانه_های_پیرداود #گمگشدگی #آغوش #آشنا #راه #آیینه #فراموش #یار #خاطره #عشق

.
"فنا"
.
هر فرازی را فرودی ست
هر فرودی را فرازی
.
.
فواره به جای نخست
فروریخت
.
.
نه فرازی
نه فرودی.
.
#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت
⚘☀️
@mahdi_mazaheri_ .
#شعر_سپید_اندیشه_محور #فنا #فرود #صعود #نزول #قوس #

.
"پندهای‌پیربنیامین"
.
دانستن
به خواندن نیست
رسیدن
به راه افتادن نیست
.
تنها
استوار باش
تا بدانی
رسیده ای.
⚘⚘
#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت
⚘⚘⚘
#شعر_سپید_اندیشه_محور #پند_های_پیر_بنیامین #دانستن #خواندن #راه #رهرو #استواری #مقصد #یقین

.
"حکم"
.
از رودخانه که می گذری
ماهیانی را می بینی
که برایت "سلام" آورده اند
فریادشان
آن قدر فراگیر است
که تنها فرشتگان
جوابشان را می دهند
از رودخانه که می گذری
آرام تر
شاید پیامی برای رسیدن
یاحرفی برای شنیدن
پیش پایت باشد
.
.
از رودخانه که می گذری
دیده باش
ماهیان
بالحن فرشتگان
حکایت ها دارند
.
.
آب
آینده است
و ماهیان
در حال با تو سخن می گویند....
.
#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت
⚘⚘⚘⚘
#شعر_سپید_اندیشه_محور #حکم #رودخانه #آب #آینده #ماهی #سخن #سلام #مراقبه

.
"ایلیا در خانقاه"
.
هر چه بگویم
کم است
هر چه بدانی
دشوارتر
گاه خشمی
توفان بر می افروزد
گاه لبخندی
بیابانی‌را
به آبسالی می رساند
.
هر چه بگویم
کم است
هر‌چه بدانی
دشوارتر.
.
#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت
.
#ایلیا_در_خانقاه #دشوارتر #لبخند #آبسالی #تصرف #عشق #یار

.
"ایلیا در خانقاه"
.
دوری
از عشق دشوار است
دوستی
با عشق دشوار تر
.
.
عشق
در تمام ذرات جهان
پنهان است
پیش از تو
آن را که دوست بود
در آتش انداختند
او
تنهاعاشق بود
هم از این رو
شولایش
گل هایی شدند
که تو
آن ها را آتش خواندی
.
.
از من مخواه
با تو
دیداری داشته باشم.
.
#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت
.
#ایلیا_در_خانقاه #دوری #نزدیکی #تکوین #عشق #یار #فنا #آتش #ابراهیم

"پندهای‌پیربنیامین "

شاید بهشت تو باشی
شاید جهنم تو

چه فرق می کند
عشق
هر که را بخواهد
این بازی تمام می شود.

#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت 🌿🌺🌿

.
زندگی
از این جا آغاز می شود
از همین جایی
که نمی فهمی
همین جاست.
.

#حسام_صالحی
#عکس #برگ #تالش #ایران #مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت
#talesh #photography #photo
#iran #hesamsalehi

.
"ایلیا در خانقاه"
.
خاموش‌کن
آن
جادوی جعبه ای را
از تکرار
خسته شدم
بگذار
خودم را ببینم
رنگ
برای تو
شهود
برای من.
⚘⚘
#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت
💎💎
#شعر_سپید_اندیشه_محور #ایلیا #خانقاه #رنگ #خلقت #زمین #شهود #یار

.
"پندهای‌پیربنیامین"
.
غیاب من
در جشن میلادت
و اشک های دوردست...
.
آن شب
تقدیر ما
فاصله بود
امشب
که تودوازده ساله ای
برای غیابم
باید
عذری داشته باشم
تا با تو
از دردهایی بگویم
که سال ها
در سکوت
پنهان بوده اند
تو
با شنیدن آن ها
خاموش خواهی ماند؛
غمی بزرگ
هنگام بازکردن کادوهایت
به تو
هدیه خواهد شد
.
.
نه....
تاب نمی آورم
بگذار باز هم
خاموش بمانم
و تو
مردی را مقصر بدانی
.
.
که هیچ گاه
پرسش هایت را
به درستی
پاسخ نگفت!
.
#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت
.
#پند_های_پیر_بنیامین #عشق #یار #پرسش #پاسخ #دلبر #حقیقت #دوازده #درد #غیبت #تقدیر #میلاد #ظهور

.
دیوانه ام
آری
دیوانه
که هنگام نگاه داشتن سیب
میان زمین و آسمان
جادوگرم خواندند
و تورا به اجتناب از من...
تا مبادا
جادویت کنم
و از خوشبختی محروم
بی آنکه بدانند
تو
مرا
جادو کرده بودی
سیب را
تو
درمیان زمین و آسمان
معلق نگاه داشته بودی
آیا زمان آن فرا نرسیده است
که این سیب
بر زمین بیفتد
یا به آسمان برگردد؟!
.
#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت .
#شعر_سپید_اندیشه_محور #عاشقانه_های_پیرداود #سیب #عشق #یار #آسمان #جادو #یار

.
"درنگ های پیرموسیو"
.
زندگی
از این جا آغاز می شود
از همین جایی
که نمی فهمی
همین جاست.
.
#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت
.
#شعر_سپید_اندیشه_محور #درنگ_های_پیرموسیو #زندگی #آغاز #پایان #لحظه #آن #تعالی

.
"آموزه های آناهیتا"
.
جهان را
نظمی ست
که بیرون از نام خود
آن را
هرگز
نخواهی یافت.
.
#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت
.
#شعر_سپید_اندیشه_محور #آموزه_های_آناهیتا #جهان #نظم #نام #پروردگار #یار

.
"پندهای پیربنیامین"
.
هر دو یکی ست
هیچ مسئله ای نیست
جز تو
که گاهی
باید باشی
و گاهی
نباید نباشی.
.
#شعر_سپید_اندیشه_محور #کتاب_عاشقانه_های_قیامت #پند_های_پیر_بنیامین #مساله #بودن #عشق #یگانگی #فنا #مهدی_مظاهری

Most Popular Instagram Hashtags