[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#کتاب_عاشقانه_های_قیامت

131 posts

TOP POSTS

.
عمری را
که با خیال تو سرکردم
اگر می توانی
به من بازگردان
شعرهایی را
که برای تو سرودم
و برای من سرودند
اگر می توانی
به من بازگردان
اگر می توانی
بیا...
اگر نمی توانی
پیرسالیت
ارزانی آن که جوانیت را از تو گرفت!

#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت
☀️🌹🌹☀️
@mahdi_mazaheri_
#شعر_سپید_اندیشه_محور #خیال #عشق #پیر #جوانی #مهر #یار

.
بخشی از منظومه
"عاشقانه های پیرداود"
..
تو
گم شده ای
و برای بازگشتن
جز آغوش آشنای خاک
راهی نیست
در آیینه بنگر
زمان فراموش کردنت
رسیده است.
.
#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت
🌷☀️☀️🌷
@mahdi_mazaheri_
.
#شعر_سپید_اندیشه_محور #عاشقانه_های_پیرداود #گمگشدگی #آغوش #آشنا #راه #آیینه #فراموش #یار #خاطره #عشق

.
"آموزه های آناهیتا"
.
برابرند
جنگ و صلح
برای آن که
از روستایش
به سرزمینی دیگر سفر کرده است
‌به رفتار مردمانی دیگر می نگرد
و نمی داند
مشت های گره شده
پیمان دوستی ست
یا نشانه ی پیکار.
.
#مهدی_مظاهری
#عاشقانه_های_قیامت ⬇⚘⬇⚘⬇
@mahdi_mazaheri_ .
#شعر_سپید_اندیشه_محور #آموزه_های_آناهیتا #کتاب_عاشقانه_های_قیامت #جنگ #صلح #پیکار #پیمان #روستا #شهر #سرزمین

.
" پندهای پیر بنیامین "
.
واژگان
گواه حقیقت اند
اما حقیقت
در همه واژگان نیست
سنگ ها استوارند
اما استواری
در همه ی سنگ ها نیست
می خواهی
به خانه بازگردی
یا در گورستان
بمانی؟
.
#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت
⚘☀️☀️⚘
@mahdi_mazaheri_
#شعر_سپید_اندیشه_محور #پند_های_پیر_بنیامین #واژه #سنگ #استواری #کوه #گورستان #رجعت

.
به تماشای شعری از جدیدترین اثر ادبی مهدی مظاهری می نشینیم...
.
"عاشقانه های پیر داود"
.
تصویر او
در آب افتاد
هنگام وضو گرفتن
داود
پیر شد
و عاشقانه سرود...
.
#مهدی_مظاهری
شعری از #کتاب_عاشقانه_های_قیامت
انتشارات #فصل_پنجم

.
"ایلیا در خانقاه"
.
خاموش‌کن
آن
جادوی جعبه ای را
از تکرار
خسته شدم
بگذار
خودم را ببینم
رنگ
برای تو
شهود
برای من.
⚘⚘
#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت
💎💎
#شعر_سپید_اندیشه_محور #ایلیا #خانقاه #رنگ #خلقت #زمین #شهود #یار

.
بخشی از منظومه
"عاشقانه های پیرداود"
.
به این عکس ها نگاه کن
آیا هنوز
همان دخترک معصوم و ظریفی هستی
که دست هایش
مرا پیش از چشم هایش عاشق کرد!؟
دست روی چشم من مگذار
بگذار
تو را همان گونه که هستی ببینم.
.
.
حالا تو...
زن شده ای
و مرا
کودکی عاشق می پنداری
که برایت شعر می سراید
.
.
حقیقت دارد
کجاست آن بکارت مقدس؟!
کجاست آن کودک حساس؟!
که می توانست
از سایه ی راه رفتن تو
وصالی بسازد...
.
#شعر_سپید_اندیشه_محور #کتاب_عاشقانه_های_قیامت #عاشقانه_های_پیرداود #دخترک_معصوم #عشق #کودکی #یار #دلبر #خاطره #مهدی_مظاهری

.
دیوانه ام
آری
دیوانه
که هنگام نگاه داشتن سیب
میان زمین و آسمان
جادوگرم خواندند
و تورا به اجتناب از من...
تا مبادا
جادویت کنم
و از خوشبختی محروم
بی آنکه بدانند
تو
مرا
جادو کرده بودی
سیب را
تو
درمیان زمین و آسمان
معلق نگاه داشته بودی
آیا زمان آن فرا نرسیده است
که این سیب
بر زمین بیفتد
یا به آسمان برگردد؟!
.
#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت .
#شعر_سپید_اندیشه_محور #عاشقانه_های_پیرداود #سیب #عشق #یار #آسمان #جادو #یار

.
بخشی از منظومه
"عاشقانه ی پیرداود"
.....
...
تو
گم شده ای
و برای بازگشتن
جز آغوش آشنای خاک
راهی نیست
در آیینه بنگر
زمان فراموش کردنت
رسیده است.
.
#شعر_سپید_اندیشه_محور #کتاب_عاشقانه_های_قیامت #عاشقانه_های_پیرداود #گمشدگان #آغوش #آشنا #خاک #مرگ #آیینه #مهدی_مظاهری
.
چند روزی را میهمان تصاویر همراهان اشعار هستیم...
.
@ss_ii_na

MOST RECENT

"ایلیا در خانقاه"
.
دوری
از عشق دشوار است
دوستی
با عشق دشوار تر
.
.
عشق
در تمام ذرات جهان
پنهان است
...
....
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت
#مهدی_مظاهری

تا نام تو بر زبان می آید
رنگ ها نو ‌می شوند
جهان
جان می گیرد....
.
#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت

.
عمری را
که با خیال تو سرکردم
اگر می توانی
به من بازگردان
شعرهایی را
که برای تو سرودم
و برای من سرودند
اگر می توانی
به من بازگردان
اگر می توانی
بیا...
اگر نمی توانی
پیرسالیت
ارزانی آن که جوانیت را از تو گرفت!

#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت
☀️🌹🌹☀️
@mahdi_mazaheri_
#شعر_سپید_اندیشه_محور #خیال #عشق #پیر #جوانی #مهر #یار

.
" پندهای پیر بنیامین "
.
واژگان
گواه حقیقت اند
اما حقیقت
در همه واژگان نیست
سنگ ها استوارند
اما استواری
در همه ی سنگ ها نیست
می خواهی
به خانه بازگردی
یا در گورستان
بمانی؟
.
#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت
⚘☀️☀️⚘
@mahdi_mazaheri_
#شعر_سپید_اندیشه_محور #پند_های_پیر_بنیامین #واژه #سنگ #استواری #کوه #گورستان #رجعت

.
بخشی از منظومه
"عاشقانه های پیرداود"
.
چه فرق می کند
در کدام خیابان پرسه می زنم؟
یا در کدام خانه
به یادت سر می کنم
یا در کجای جهان
بی قراری خود را پی می گیرم
و تا بامداد
چند فنجان چای و
چند نخ سیگار را
به میزبانی می نشینم
نه!
از من مخواه برای با تو بودن
از تو بگذرم.
.
#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت ⬇⚘⬇⚘⬇
@mahdi_mazaheri_ ‌ ‌ ‌ .
#شعر_سپید_اندیشه_محور #عاشقانه_های_پیرداود #خیابان #یار #

.
بخشی از منظومه
"عاشقانه های پیرداود"
..
تو
گم شده ای
و برای بازگشتن
جز آغوش آشنای خاک
راهی نیست
در آیینه بنگر
زمان فراموش کردنت
رسیده است.
.
#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت
🌷☀️☀️🌷
@mahdi_mazaheri_
.
#شعر_سپید_اندیشه_محور #عاشقانه_های_پیرداود #گمگشدگی #آغوش #آشنا #راه #آیینه #فراموش #یار #خاطره #عشق

.
"فنا"
.
هر فرازی را فرودی ست
هر فرودی را فرازی
.
.
فواره به جای نخست
فروریخت
.
.
نه فرازی
نه فرودی.
.
#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت
⚘☀️
@mahdi_mazaheri_ .
#شعر_سپید_اندیشه_محور #فنا #فرود #صعود #نزول #قوس #

.
"آموزه های آناهیتا"
.
برابرند
جنگ و صلح
برای آن که
از روستایش
به سرزمینی دیگر سفر کرده است
‌به رفتار مردمانی دیگر می نگرد
و نمی داند
مشت های گره شده
پیمان دوستی ست
یا نشانه ی پیکار.
.
#مهدی_مظاهری
#عاشقانه_های_قیامت ⬇⚘⬇⚘⬇
@mahdi_mazaheri_ .
#شعر_سپید_اندیشه_محور #آموزه_های_آناهیتا #کتاب_عاشقانه_های_قیامت #جنگ #صلح #پیکار #پیمان #روستا #شهر #سرزمین

.
"پندهای‌پیربنیامین"
.
دانستن
به خواندن نیست
رسیدن
به راه افتادن نیست
.
تنها
استوار باش
تا بدانی
رسیده ای.
⚘⚘
#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت
⚘⚘⚘
#شعر_سپید_اندیشه_محور #پند_های_پیر_بنیامین #دانستن #خواندن #راه #رهرو #استواری #مقصد #یقین

.
"ایلیا در خانقاه"
.
هر چه بگویم
کم است
هر چه بدانی
دشوارتر
گاه خشمی
توفان بر می افروزد
گاه لبخندی
بیابانی‌را
به آبسالی می رساند
.
هر چه بگویم
کم است
هر‌چه بدانی
دشوارتر.
.
#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت
.
#ایلیا_در_خانقاه #دشوارتر #لبخند #آبسالی #تصرف #عشق #یار

.
"ایلیا در خانقاه"
.
دوری
از عشق دشوار است
دوستی
با عشق دشوار تر
.
.
عشق
در تمام ذرات جهان
پنهان است
پیش از تو
آن را که دوست بود
در آتش انداختند
او
تنهاعاشق بود
هم از این رو
شولایش
گل هایی شدند
که تو
آن ها را آتش خواندی
.
.
از من مخواه
با تو
دیداری داشته باشم.
.
#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت
.
#ایلیا_در_خانقاه #دوری #نزدیکی #تکوین #عشق #یار #فنا #آتش #ابراهیم

.
زندگی
از این جا آغاز می شود
از همین جایی
که نمی فهمی
همین جاست.
.

#حسام_صالحی
#عکس #برگ #تالش #ایران #مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت
#talesh #photography #photo
#iran #hesamsalehi

"پندهای‌پیربنیامین "

شاید بهشت تو باشی
شاید جهنم تو

چه فرق می کند
عشق
هر که را بخواهد
این بازی تمام می شود.

#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت 🌿🌺🌿

.
"ایلیا در خانقاه"
.
خاموش‌کن
آن
جادوی جعبه ای را
از تکرار
خسته شدم
بگذار
خودم را ببینم
رنگ
برای تو
شهود
برای من.
⚘⚘
#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت
💎💎
#شعر_سپید_اندیشه_محور #ایلیا #خانقاه #رنگ #خلقت #زمین #شهود #یار

.
"پندهای‌پیربنیامین"
.
غیاب من
در جشن میلادت
و اشک های دوردست...
.
آن شب
تقدیر ما
فاصله بود
امشب
که تودوازده ساله ای
برای غیابم
باید
عذری داشته باشم
تا با تو
از دردهایی بگویم
که سال ها
در سکوت
پنهان بوده اند
تو
با شنیدن آن ها
خاموش خواهی ماند؛
غمی بزرگ
هنگام بازکردن کادوهایت
به تو
هدیه خواهد شد
.
.
نه....
تاب نمی آورم
بگذار باز هم
خاموش بمانم
و تو
مردی را مقصر بدانی
.
.
که هیچ گاه
پرسش هایت را
به درستی
پاسخ نگفت!
.
#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت
.
#پند_های_پیر_بنیامین #عشق #یار #پرسش #پاسخ #دلبر #حقیقت #دوازده #درد #غیبت #تقدیر #میلاد #ظهور

.
دیوانه ام
آری
دیوانه
که هنگام نگاه داشتن سیب
میان زمین و آسمان
جادوگرم خواندند
و تورا به اجتناب از من...
تا مبادا
جادویت کنم
و از خوشبختی محروم
بی آنکه بدانند
تو
مرا
جادو کرده بودی
سیب را
تو
درمیان زمین و آسمان
معلق نگاه داشته بودی
آیا زمان آن فرا نرسیده است
که این سیب
بر زمین بیفتد
یا به آسمان برگردد؟!
.
#مهدی_مظاهری
#کتاب_عاشقانه_های_قیامت .
#شعر_سپید_اندیشه_محور #عاشقانه_های_پیرداود #سیب #عشق #یار #آسمان #جادو #یار

Most Popular Instagram Hashtags