[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#کانادا

MOST RECENT

سفارشاتی که امروز به دستم رسید 🎁👌🇨🇦
#لباس_زیر #لباس_فانتزی #بیکینی #ایران #کانادا

🥁
در هفته ۲۱ ام خودکست با مریم درباره تجربه بدون مرز بحث کردیم!
منتظر نظرات، ایده ها و پیشنهادات شما هستیم.
❤️💙🧡

فلنتر سعی میکرد بی گناه بودن خودش را نشان دهد و خود را تبرئه کنـد. روح آنتلام، با خونسردی به او نگاه کرد. باد شدیدی شروع به وزیدن کرد و یکی از نقشه های گنج فلنتر را به هوا برد و آن را در دریا انداخت. در یک چشم بر هم زدن، نقشه در آب ناپدید شد و فلنتر نیز که برای به دست آوردن نقشه به داخل آب پریده بود، نتیجه ای نگرفت و با لباس های خیس از آب خارج شد و با ناراحتی گوشه ای نشست. روح والا، فقط به او نگاه می کرد. وقتی کاپیتان فلنتر با ناامیدی و ناراحتی برگشت و گوشه ای نشست، به او گفت: «درسته که تو مقصّر نبودی؛ امّا بهای اون تکّه نقشه ی گنج دیگه به تو بر نمی گرده؛ چون اونو از دست دادی! باد، مقصر اصلی نابود شدن نقشه ی تو بود؛ امّا تو می تونستی از سنگ های اطرافت واسه جلوگیری از نابودی نقشه استفاده کنی! بـادهـا، همیشه و همه جـا هستن؛ امّا اونـا وقتی شـدّت می گیرن که تو کاملاً بهشون اعتماد می کنی! لباس هات خشک می شن؛ امّا این فقط در گرو گذر زمانه و زمانه که می تونه راهی جلوی پـات بذاره! اگه امروز تونستی بـه طور اتّفاقی منو ببینی، فقط بـه خـاطر نقشه ی گنج تخم هـای عقاب اژدهاست! باید بدونی همون طوری که پیدا کردن اون تخم ها واسه تـو جذّاب و وسوسه انگیزه، بـه همون انـدازه هم خطرناک و مرگ آوره! شاید بین تخم های عقاب اژدها و درختانِ ریشه، ارتباطی وجود داشته باشه! باید سعی کنی که تصمیماتت رو با احساسات همراه نکنی؛ چون بالاترین نقطه ضعفِ شما آدما، احساساتتونه!»
بخشی از متن
نام مجموعه رمان:"طلسم پادشاهان رومز"
جلد اوّل: "عقاب اژدها"
نویسنده: دنیا بابایی
ویراستار: آقای مرتضی یوسفی
سبک: فانتزی(خیال پردازی حماسی)
تعداد صفحات: ۹۰۰
زبان: فارسی (لاتین در دست اقدام)
بزودی در ایران و آمریکاو کانادا
#کتابخانه #کتاب #تخیلی #تلگرام #تهران #هالیوود #رمان #ایران #دانشجو #کتابخانه #کتابخوان #فیلم #فضایی #امریکا #کانادا

در کتاب های تاریخی بزرگی که زیر هزاران پوشش درونی رومز ثبت و نگهداری می شدند و هیچ کس، حتّی بـزرگان و اساتیـد برجسته ی رومز هم از آنها اطّلاع نداشتند، نوشته شده بود که الماس های گرم، تنها با وقوع زلزله ای سهمگین می توانند تخم های عقاب اژدها را از زیر رومز بیرون بکشند و زیر خود استتار کنند. کتاب های تاریخی دیگری نیز که در دسترس بودند، کمابیش به این موضوع اشاره کرده بودند؛ امّا مفاد و جزئیّات کامل اسرارِ رومز، در دل خودش نهفته شده بود؛ از طریق روح بزرگِ آنتلام.
روحِ بزرگ آنتلام، تاریخدان بزرگ و نگهبان اسرار رومز بود. او دور از چشم دیگران، سرپرستی کتاب های کهن و تاریخی مربوط به رومز را به عهده داشت؛ کتاب هایی که هرگز در هیچ کتابخانه ای یافت نمی شدند و نگهداری از آنها در زیر رومز، تنها به روح بزرگ آنتلام واگذار شده بود و هیچ کس نمی دانست که قانونِ طبیعتِ رومز، مقرر کرده بود که روح بزرگِ آنتلام، از زمان شروع اوّلین تپش های قلب رومز تا جایی که به خاموشی کشیده شود، موظّف به ثبت و ضبط و نگهداری تمامی وقایع، حوادث و اسرار مربوط به رومز است. تنها روح بزرگ آنتلام، از تمامی اتّفاقات و اسرار رومز آگاه بود.
پوسته ی غار در هم ریخت و درست به شکل تخمی بزرگ که درست از وسط نصف شده بود، از پوشش طلاکاری شده ی بالای سر الماس های گرم نمایان شده بود و به سبب زلزله، خاک ها و سنگ های اطرافش، همانند پرده های جادویی کنار رفت. جانِ رفته، به تن مُرده ی الماس های گرم برگشته بود. الماس های گرم، با کمک رومز که زلزله ای را به یاری آنها فرستاده بود، توانستند تخم های عقاب اژدها را بیابند. بین دوّمین پوشش از استتار طاق طلایی، تخم های عقاب اژدها از رومز بیرون آمده بودند؛شش عدد تخم که اندازه ی هر کدام از آنها، سه برابر تخم یک شتر مرغ بود.
قسمتی ازمتن

نام مجموعه رمان:"طلسم پادشاهان رومز"
جلد اوّل: "عقاب اژدها"
نویسنده: دنیا بابایی
ویراستار: آقای مرتضی یوسفی
سبک: فانتزی(خیال پردازی حماسی)
تعداد صفحات: ۹۰۰
زبان: فارسی (لاتین در دست اقدام
بزودی در ایران و آمریکاو کانادا
#کتابخانه #کتاب #تخیلی #تلگرام #تهران #هالیوود #رمان #ایران #دانشجو #کتابخانه #کتابخوان #فیلم #فضایی #امریکا #کانادا

رودهیرا به او گفت
: «همیشه تنها چیزی که می تونه آدمو شکست بده، ترسی هست که درون خود آدمه! آدمایی هم هستن که ترس از موفّقیّت، اونا رو می ترسونه؛ چون فکر می کنن بعد از موفّقیّت، توقّعات از اونا بیشتر می شه و انجام کـارا، سخت تر از قبل، ادامه پیـدا می کنه! اونـا فکر می کنن که به دست آوردن موفّقیّت، شادی نمیاره و فقط یه مسئولیّت به وجود میاره تا تلاش کنی به رقیبای بزرگ تر از خودت نزدیک بشی و شاید توی این مسیر، شکست بخوری و به همین خاطر، فکر می کنن از یه پلّه افتادن خیلی بهتر از اینه که از یه کوه سقوط کنن! اگه دیدی یکی هیچ تلاشی برای زندگیش نمیکنه شک نکن یه ترس بزرگ تونسته به خوبی جلوشون بشینه وبهش بگه تو بازنده ای اگر هم برنده بشی، چیزی به دست نمیاری!!
قسمتی از متن
نام مجموعه رمان:"طلسم پادشاهان رومز"
جلد اوّل: "عقاب اژدها"
نویسنده: دنیا بابایی
ویراستار: آقای مرتضی یوسفی
سبک: فانتزی(خیال پردازی حماسی)
تعداد صفحات:۹۰۰
زبان: فارسی (لاتین در دست اقدام)
بزودی در ایران و آمریکاو کانادا
#کتابخانه #کتاب #تخیلی #تلگرام #تهران #هالیوود #رمان #ایران #دانشجو #کتابخانه #کتابخوان #فیلم #فضایی #امریکا #کانادا

جانس روداواس، دوّمین پسر و روی هم رفته فرزنـد سوّم خانواده ی مانیلر روداواس بـود. مـادرش، الینز راگان، اهل کلاسترو بود و در سنّ پیـری، به «بانوی خدایانِ حضور» شهره شده بود. آن هنگام، بین پادشاهان رسم بود کـه روی ملکه، نامی نمادین از خدایانشان می گذاشتند و بـا آن نام، لیاقت و شایستگی اش را نشان می دادند و هر ساله با برپایی یک جشن برای او، به همه یادآوری می کردند که او ملکه و بانیِ برکت قلمروشان است. الینز، دختر رفالو راگان، حاکم قلمرو کلاسترو بود و از آنجایی که آنها سالیان زیـادی بـا مردم و پـادشـاهـی قلمرو سانتیلان رابطه ی دوستی داشتند، همین امـر زمینه ی ازدواج الینز و مانیـلر روداواس را فـراهم کـرد. الینز از ازدواج خود بـا مانیـلر روداواس، در سانتیلان نهایت استفاده را کرد و توانست پس از سال ها تلاش مستمر آن هم در آن روزهایی که کمتر کسانی در سانتیلان با مذهب خدایانِ حضور آشنایی داشتند و حتّی معبدی هم برای پرستش خدایان وجود نداشت، مذهب «خدایانِ حضور» را به مردم سانتیلان معرّفی کند. پدرش، حـاکم کلاسترو بود؛ قدرتمندتـرین شهر مذهبی که تاکنون ساکنان هیچ قلمرویی نتوانستند بـه آن دست درازی کنند و نسل به نسل و سینه بـه سینه به فرمانروایان قانونی اش رسیده بود.
قسمتی ازمتن
نام مجموعه رمان:"طلسم پادشاهان رومز"
جلد اوّل: "عقاب اژدها"
نویسنده: دنیا بابایی
ویراستار: آقای مرتضی یوسفی
سبک: فانتزی(خیال پردازی حماسی)
تعداد صفحات: ۹۰۰
زبان: فارسی (لاتین در دست اقدام)
بزودی در ایران و آمریکاو کانادا
#کتابخانه #کتاب #تخیلی #تلگرام #تهران #هالیوود #رمان #ایران #دانشجو #کتابخانه #کتابخوان #فیلم #فضایی #امریکا #کانادا

شن، لبخندی به ولیا زد .موهایش کاملاً سفید نشده بود و معلوم بود که ولیا، زیبایی اش را از او گرفته است.
ریزبینانه به ولیا نگاهی انداخت: بین کانسی رودی ها و سانتیلانی ها، اونایی که به خدایـانِ حضور اعتقاد دارن، خوب می دونن که بدترین عذاب ،خیانته! ➖پس چرا پدر خیانت می کرد؟! ➖پدرانمون همیشه می گفتن که خدایانِ حضور، خیانت رو واسه مردا آزاد گذاشتن. ➖پس حتماً اونا هم به زناشون خیانت می کردن!؟بهتره بدونی که من واسه این اعتقادات، هیچ احترام و ارزشی قائل نیستم!
شن بـا قاطعیّت گفت: «کفر نگو کـه خدایـانِ
حضور علیه تـو قیـام می کنن!» خشم و عصبانیّتِ وجودی ولیا از نحوه ی حرف زدنش مشخّص و واضح بود. «می خوای بدونی من به چی اعتقاد دارم؟! به اینكه تاریخ بـه من ثابت کرده که دروغگوتر از مردها، وجود نداره و هیچ زنی نیست که ادّعایی خلاف اینو داشته باشه! تو اون روزای لعنتی کـه سیزده سال بیشتر نداشتم و زیر دست و پای اون گرگِ درّنده، ضجّه می زدم و ناله می کردم، کجا بودن اون خدایان حضور؟! من، سال هاست که خدایانِ حضور رو کنار گذاشتم و از اون عبادت های مسخره ی بی پـاسخ، دست کشیدم!»
قسمتی از متن
نام مجموعه رمان:"طلسم پادشاهان رومز"
جلد اوّل: "عقاب اژدها"
نویسنده: دنیا بابایی
ویراستار: آقای مرتضی یوسفی
سبک: فانتزی(خیال پردازی حماسی)
تعداد صفحات: ۹۰۰
زبان: فارسی (لاتین در دست اقدام)
بزودی در ایران و آمریکاو کانادا
#کتابخانه #کتاب #تخیلی #تلگرام #تهران #هالیوود #رمان #ایران #دانشجو #کتابخانه #کتابخوان #فیلم #فضایی #امریکا #کانادا

کوادرا، خوب به یاد داشت آن هنگام که برای تفریح به شهر باستانی سِن پر رفته بود، کنار بندرگاههای آن شهر، با تاجران ثروتمندی روبرو شده بود که برای تفریح و خوشگذرانی خودشان، جشن باشکوهی بر پا کرده بودند و بـه نوشیدنِ گیراترینِ مشروبـات، رقص و پایکوبی و خنده های سرخوش و مستانه هایی که زاییده ی لم دادن در آغوش فاحشه های زیباروی کالیپتی بود، سرگرم و مشغول بودند؛ فاحشه هایی که ارزش هر کدام از آنها، به تناسب جذابیّت سیما و اندام آنها بستگی داشت و آوردنشان به قلمروهای دیگر، علاوه بـر صرف زمان زیاد، هزینه های هنگفت مالی نیز در بر داشت. دوستی او با کاپیتان فلنتر، در همان جشن و مهمانی رقم خورده بود. فلنتر، مردی پنجاه ساله بود و از همان ابتدا، به ذکر افسانه های دریایی و سخن گفتن درباره ی گنجهای بسیاری که به گمان خودش میدانست در کدام نقطه قرار گرفتند و به چه دورانی تعلّق دارند، پرداخت. او، ادامه دهنده ی راه اجداد و نیاکانش بود و بـا گـروه ششصد نفری اش، به قصد کشف آثار تاریخی و پی بردن به حقیقتِ افسانه های آن زمان و پرده برداشتن از راز و رموز آنها، دایماً با کشتی غول پیکر خوددرحال سفر به قلمرو های دور ودراز بود.
قسمتی ازمتن
مجموعه رمان: "طلسم پادشاهان رومز"
جلد اول: "عقاب اژدها"
نویسنده: دنیا بابایی
درایران وامریکا وکانادا
#کتابخانه #کتاب #تخیلی #تلگرام #تهران #هالیوود #رمان #ایران #دانشجو #کتابخانه #کتابخوان #فیلم #فضایی #امریکا #کانادا

نقطه ی شروع داستان از سانتیلان است و آنجاست که یکی از شخصیت های پیچیده و طماع داستان به نام"کوادرا" که از طرف پادشاه سانتیلان به سرپرستی"قلعه ی سیاه" گماشته شده بود به خاطر حرص، طمع و سهل انگاری هایی که داشت، از نگاهداشت قلعه ی سیاه غافل می شود و یکباره مورد هجوم هلرانتی ها که ادعای مالکیت قلعه ی سیاه را دارند، قرار میگیرد و آن را از دست می دهد. او پس از این واقعه به سانتیلان بر می گردد و طولی نمی کشد که به شکلی هدفمند دنبال غاری اسرارآمیز می گردد و در نهایت آن را نیز پیدا می کند. او پس از پیدا کردن غار با الماس هایی گرم در کنار تخم های موجودی به نام"عقاب اژدها" که هزاران سال پیش از بین رفته بودند، مواجه می شود و این بار نیز حس زیاده خواهی او و دیگر شخصیت های داستان برای تملک یا معامله ی الماس ها و تخم ها باعث می شود که از حوادث شومی که در انتظار آنهاست غافل شوند و سرنوشت قلمرو سانتیلان را به سمت و سوی نامعلومی سوق دهند.
در کنار اتفاقاتی که در سانتیلان در حال رخ دادن است، قلمرو انسترا نیز که فرسنگها با آن فاصله دارد، دستخوش تحولاتی می گردد. مردمان قلمرو انسترا در مسیر پرستش خدایان کوههای جهسار هستند و قدمت تاریخی آنها از عمق کوه های جهسار و ولانیس پیداست؛ بدین معنی که جد بزرگ آنها "شلروس" نام داشت که توانسته بود با ابزاری جادویی به نام "چهار آیینه" اعضا بدن خود را در کوه های ولانیس پنهان کند تا از گزند دشمنان محفوظ بمانند و از این طریق، ششصد سال عمر کرد تا آنکه به شکلی کاملاً اتفاقی با شمشیری جادویی به نام "دارگال" کشته می شود و در کوه ولانیس دفن می شود. در قلمرو انسترا چند شئ جادویی و اثرگذار وجود دارند که بیشتر پادشاهان قلمروهای دیگر را برای به دست آوردن آنها به منظور قدرت بیشتر، به سمت توطئه می کشاند. یکی از این افراد،تدورا آردلان نوه ی رنس آردلان دو سر، پادشاه ریکلاستاست که با یک برنامه ریزی راه نفوذ خود به انسترا را باز می کند و به دنبال "چهار آیینه" که یکی از با ارزشترین اشیا جادویی انستراست،می گردد؛امّا بر اثر بی احتیاطی هایی که از او سر می زند، نیت او آشکار می شود و ...
جلد اول این مجموعه رمان جذاب و هیجان انگیز ، بزودی(یک یا دو ماه آینده) منتشر می شود و در دسترس عموم قرار می گیرد. نسخه فارسی این رمان همزمان در امریکا نیز ارائه می شود و نسخه لاتین آن پس از پایان یافتن ترجمه نیز عرضه می گردد.
#کتابخانه #کتاب #تخیلی #تلگرام #تهران #هالیوود #رمان #ایران #دانشجو #کتابخانه #کتابخوان #فیلم #فضایی #امریکا #کانادا

دولت #کانادا از دزدان رژیم و خیانتکاران به ملت ایران استقبال میکند !؟ این ایرانی #حکومتی پس از اختلاس میلیاردی به کانادا گریخت !
سه شنبه ۲۶ دیماه ۱۳۹۶

هدایت خادمی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس ایران دوشنبه 15 ژانویه اعلام کرد که یکی از مدیران مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت، پس از #اختلاس میلیاردی، به #کانادا فرار کرد. خادمی گفت که این فرد «پس از مشخص شدن تخلف و سوء استفاده مالی به یکی از کشور‌های همسایه و از آنجا به کانادا رفته است». او افزود: « مشخص شده که 15 میلیون دلار به‌علاوه 60 میلیارد تومان در حساب اکتشاف وجود ندارد». نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس ایران ادامه داد: «چک‌های مربوط به مدیریت اکتشاف برای وصول به بانک ارجاع می‌شده که مسئولان بانک به مسئولان مدیریت اکتشاف اعلام می‌کنند که به‌دلیل نبود منابع حساب‌های مدیریت اکتشاف مسدود می‌شود». او افزود: «پس از مطلع شدن مسئولان مدیریت اکتشاف از این موضوع، به‌سراغ حسابرس مدیریت اکتشاف رفته که متوجه می‌شوند وی از کشور متواری شده است». خادمی گفت: «این فرد که تابعیت کانادا را داشته تقریباً نفر دوم مالی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت بوده است». در سال‌های گذشته هم رئیس پیشین بانک ملی ایران هم پس از کشف بزرگترین فساد مالی در شبکه بانکی ایران، به کانادا فرار کرد. او نیز تابعیت کانادا دارد. مقام‌های قضایی ایران می‌گویند که برای بازگردادن خاوری به کشور تلاش می‌کنند. این تلاش اما تا کنون نتیجه نداده است

یک بازیگر دیگر برای تولد فرزندش به کانادا رفت!
فریبا نادری نیز که ماه‌های آخر بارداری را سپری می‌کند به کانادا رفته تا فرزند خود را در این کشور به دنیا بیاورد!

#فریبانادری #بازیگر #تولد #فرزند #کانادا #زندگی #تابعیت #رفاه #آسایش #سفر #بارداری

#جوانی شمع ره مردم که جویم زندگانی را#نجستم زندگانی راوگم کردم جوانی را#گلستان #کانادا #چک #فازسنگین #سناتور

Most Popular Instagram Hashtags