#کافیست_راه_بیفتیم_ترسمان_میریزد

70 posts

TOP POSTS

ملتی ک حق انتخاب پوشش خودشونو ندارن الان میخوان رییس جمهور انتخاب کنن. به یاد شکنجه ها و تعرض های جنسی هموطنان ازادی خواهم رای نمیدهم
هموطن بیدار شو. امروز فقط اتحاد ✌رای نمیدهیم✌
#مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_اجنبی_پرست #مرگ_بر_حکومت_جنایتکاران_فاسقین_متجاوزین_لواط_کاران_اختلاسگران_اسلامی #مرگ_بر_خامنه ای_لعنت_بر_خمینی
#روز_رستاخیز_نزدیک_است #کافیست_راه_بیفتیم_ترسمان_میریزد #ما_بیشماریم #به_ما_بپیوندید

MOST RECENT

ملتی ک حق انتخاب پوشش خودشونو ندارن الان میخوان رییس جمهور انتخاب کنن. به یاد شکنجه ها و تعرض های جنسی هموطنان ازادی خواهم رای نمیدهم
هموطن بیدار شو. امروز فقط اتحاد ✌رای نمیدهیم✌
#مرگ_بر_وطن_فروشان_خودفروخته_اجنبی_پرست #مرگ_بر_حکومت_جنایتکاران_فاسقین_متجاوزین_لواط_کاران_اختلاسگران_اسلامی #مرگ_بر_خامنه ای_لعنت_بر_خمینی
#روز_رستاخیز_نزدیک_است #کافیست_راه_بیفتیم_ترسمان_میریزد #ما_بیشماریم #به_ما_بپیوندید

follow this page in feedly

Most Popular Instagram Hashtags