#کافه_سلامت_کامور

MOST RECENT

.
ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان ، کافه سلامت کامور در نظر دارد فقط در دو روز اول ماه رمضان به افرادی که 14 نفر را زیر این پست تگ کنند زولبیا و بامیه رایگان هدیه دهد.
.
کافه سلامت کاموَر
اصفهان ، خیابان حاج آقا رحیم ارباب ۰۳۱۳۶۶۲۷۹۴۹
.
#کافه_سلامت_کامور #کامور #قنادی #شیرینی #شیرینی_رژیمی #اصفهان #بدون_شکر #رژیمی #قنادی_رژیمی #شیرینی_بدون_شکر #شیرینی_فروشی #رژیم #سوغات_اصفهان #سوغاتی #رمضان #جایزه #هدیه #زولبیا #بامیه #زولبیا_بامیه #ماه_رمضان
@kamvarhc

.
ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان ، کافه سلامت کامور در نظر دارد فقط در دو روز اول ماه رمضان به افرادی که 14 نفر را زیر این پست تگ کنند زولبیا و بامیه رایگان هدیه دهد.
.
کافه سلامت کاموَر
اصفهان ، خیابان حاج آقا رحیم ارباب ۰۳۱۳۶۶۲۷۹۴۹
.
#کافه_سلامت_کامور #کامور #قنادی #شیرینی #شیرینی_رژیمی #اصفهان #بدون_شکر #رژیمی #قنادی_رژیمی #شیرینی_بدون_شکر #شیرینی_فروشی #رژیم #سوغات_اصفهان #سوغاتی #رمضان #جایزه #هدیه #زولبیا #بامیه #زولبیا_بامیه #ماه_رمضان

.
یکی از دوازده برنده این هفته شما هستید
تا ۲۴ خرداد
.
کافه سلامت کاموَر
اصفهان ، خیابان حاج آقا رحیم ارباب ۰۳۱۳۶۶۲۷۹۴۹

#کافه_سلامت_کامور #کامور #قنادی #شیرینی #شیرینی_رژیمی #اصفهان #بدون_شکر #رژیمی #قنادی_رژیمی #شیرینی_بدون_شکر #شیرینی_فروشی #رژیم #سوغات_اصفهان #سوغاتی
#esfahan #isfahan #kamvar #diet #sugarfree

.
یکی از دوازده برنده این هفته شما هستید
.
کافه سلامت کاموَر
اصفهان ، خیابان حاج آقا رحیم ارباب ۰۳۱۳۶۶۲۷۹۴۹

#کافه_سلامت_کامور #کامور #قنادی #شیرینی #شیرینی_رژیمی #اصفهان #بدون_شکر #رژیمی #قنادی_رژیمی #شیرینی_بدون_شکر #شیرینی_فروشی #رژیم #سوغات_اصفهان #سوغاتی
#esfahan #isfahan #kamvar #diet #sugarfree

Most Popular Instagram Hashtags