#کاش_زندگی_دنده_عقب_داشت

MOST RECENTاز خیال تو به هر سو که نظر میکردم

پیش چشمم در و دیوار مصمم میشد

#کاش_زندگی_دنده_عقب_داشتآنان که به سر مستی ما طعنه زنانند

بگذار بمانند به خماری که ز ما هیچ ندانند

#کاش_زندگی_دنده_عقب_داشت

#سخت_میگذرد_اما_میگذرد
کاش سریعتر بگذره
کاش یکم شاد بودیم کاش یکم زندگی میکردیم
#کاش_زندگی_دنده_عقب_داشت
خدایا
برای بار آخر
یکم امید
یکم شادی
یکم خنده
یکم آسایش
یکم زندگی
یکم صبر
یکم انرژی
یکم خوشی
یکم آرزو
یکم رویا
یکم... به ما عنایت بفرما

#پست_موقت
#حرف_دل

.
برای کسی که میفهمد هیچ توضیحی لازم نیست
و برای کسی که نمیفهمد هر توضیحی اضافه است...
آنان که میفهمند عذاب میکشند
و آنان که نمیفهمند عذاب میدهند!
#کاش_زندگی_دنده_عقب_داشت
#کاش😔

💢#کاش_زندگی_دنده_عقب_داشت 💢# نوستالوژی

ای کاش همیشه، همه چی ای کاش نشه .‌‌‌
M.K::::::::::::::
#کاش_زندگی_دنده_عقب_داشت

ء
#کاش_خوشبختی_مثل_مرگ_سهم_همه_بود
#کاش_زندگی_دنده_عقب_داشت
#نازنینی_از_آذربایجان
_______________________
من
باتو سر شوق می آیم
تو همان که هیچ وقت
هیچ وقت
نیستی
#امین_مرادی

Most Popular Instagram Hashtags