[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#کاش_زندگی_دنده_عقب_داشت

MOST RECENT

روزها از آنچه ما فکر میکنیم زودتر میگذرند.سالها سپری میشوند وماه ها میروند.روزهایی که که قدر آنها رانمیدانیم آنقدر دور میشوند که برگشتن آن روزها رویایی تعبیر ناپذیر میشود.هر آنچه میماند از آن روزها خاطره های خوب وبدی است که داشتیم،آن خنده های از عمق جان میماند ودلتنگی دوستان.
#کاش_زندگی_دنده_عقب_داشت
#سربازی
#رفیق
#UCF_Isfahan

#سخت_میگذرد_اما_میگذرد
کاش سریعتر بگذره
کاش یکم شاد بودیم کاش یکم زندگی میکردیم
#کاش_زندگی_دنده_عقب_داشت
خدایا
برای بار آخر
یکم امید
یکم شادی
یکم خنده
یکم آسایش
یکم زندگی
یکم صبر
یکم انرژی
یکم خوشی
یکم آرزو
یکم رویا
یکم... به ما عنایت بفرما

#پست_موقت
#حرف_دل

ای کاش همیشه، همه چی ای کاش نشه .‌‌‌
M.K::::::::::::::
#کاش_زندگی_دنده_عقب_داشت

هعی چه زود بهار شد پاییز یه سری چیزارو که بهش توجهی نداشتیم تجربه کردیم و درس زندگی اموختیم و یه کارای مهم رو هم پشت گوش انداختیم و پشیمون از کار نکردمون شدیم.

#کاش_زمان_به_عقب_بر_میگشت
#کاش_زندگی_دنده_عقب_داشت
#کاش_زندگی_از_آخر_به_اول_بود

ء
#کاش_خوشبختی_مثل_مرگ_سهم_همه_بود
#کاش_زندگی_دنده_عقب_داشت
#نازنینی_از_آذربایجان
_______________________
من
باتو سر شوق می آیم
تو همان که هیچ وقت
هیچ وقت
نیستی
#امین_مرادی

Most Popular Instagram Hashtags