[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#کاروان

MOST RECENT

پل کابلی اهوازی(بدون افکت) the Ahvaz Bridge (no effect) #ahvaz #bridge#mobilephotography #karoun #کاروان #اهواز #خوزستان #khouzestan

#کاروان تیم پیروز استقلال اهواز وارد اهواز شد

جاداره از زحمات مخلصانه رییس ورزش وجوانان استان اقای افشین حیدری بخاطر تهیه بلیط هواپیما و آقای اسکندر همتی که مثل یه هوادار کنار تیم هزینه هتل رو تقبل نمودن تشکر صمیمانه ای کرد .

اسمشو کی میدونه؟!
نظرتون؟!
#فوردترانزیت#فورد#ترانزیت#کاروان

¤¤☆¤¤
《کاروانی از شعرو موسیقی》
صاحبدلان گرامی :
کاروان همچنان درراه است
هنرمندان گلها وشعراء

حافظ شیرازی :
در مجلس ماماه رخ دوست تمام است

اواز سرهنگ حسین قوامی
پیانو :مرتضی محجوبی
ویولن : علی تجویدی
تار : جلیل شهناز
سنتور :رضا ورزنده
ضرب :حسین تهرانی
غزل آواز :وحشی بافقی
دستگاه :سه گاه
گوینده :روشنک

دکلمه ی زیباو مخملین عندلیب بی همتای گلشن گلهابانو روشنک آمیخته با سرپنجه های شور انگیز
هنرمند نامی تاریخ موسیقی بتهون
ایران 《مرتضی خان محجوبی》
با پیانو به همراهی ضرب نابغه هنر ایران استاد 《حسین تهرانی 》در چهار مضراب سه گاه که برگ سبزیست ارمغان این کاروان

این بیت زیبااز:صائب تبریزی
گوش اگر داری دراین بستان سرا هر غنچه ای
میکند با صد زبان تعلیم خاموشی تورا

این بیت زیبااز:مولانا
گوش توئی ،دیده توئی، وز همه بگزیده توئی
یوسف دزدیده توئی، بر سر بازار بیا

این بیت زیبااز: عاشق اصفهانی
گوش صیاد ستم پیشه ی بیگانه ی ما
آشنا نیست به فریاد غریبانه ی ما

این بیت زیبااز:هوشنگ ابتهاج
گوش کن با لب خاموش سخن میگویم
پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست

این بیت زیبااز: حافظ شیرازی
گو شمع میارید دراین جمع که امشب
در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است

#صاحبدلان#گرامی#کاروان#
#شعراء#هنرمندان#گلها#حافظ#
#شیرازی#هوشنگ ابتهاج#عاشق
#اصفهانی#مولانا#صائب تبریزی
#مرتضی محجوبی#حسین تهرانی
#روشنک#حسین قوامی#علی # تجویدی#جلیل شهناز#رضاورزنده
#وحشی بافقی#سه گاه#غزل # ☆کاروانی از شعرو موسیقی☆

¤¤☆¤¤
《کاروانی از شعرو موسیقی》
صاحبدلان گرامی:
کاروان همچنان درراه است

یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت
شعراء و هنرمندان گلها
دکلمه زیبا و مخملین عندلیب بی رقیب گلها بانو روشنک آمیخته با سر پنجه های شور انگیز جوان ترین هنرمند نامی تاریخ موسیقی ایران گلها استاد《اسدالله ملک》
در چهار مضراب بیات ترک که هنرمند نامی گلها استاد جهانگیر ملک باضرب همرامی خواهند نمود برگ سبزیست زینت بخش این کاروان تقدیم صاحبدلان گرامی

این بیت زیبااز: ذکایی بیضائی
هر کجا دل میرود شاد است چون او میبرد
آنچه با من میکند زیباست چون او میکند

این بیت زیبا از: منوچهری دامغانی
هر کجا یابی زین تازه بنفشه ی خودروی
همه را دسته کن و بسته کن و پیش من آر

این بیت زیبااز: وصال شیرازی
هرچه تعمیر کنم دل کندش عشق خراب
خود بفرما دگر آباد کنم یا نکنم

این بیت زیبااز :نظیری نیشابوری
هر چند به عشرت گذرد نوبت پیری
ایام جوانی نتوان کرد فراموش

این بیت زیبااز :فروغی بسطامی
هر جامه که بر قامت عشاق بریدند
عشق تو به سر پنجه ی قدرت کفنش کرد

این بیت زیبااز: غیاثای شیرازی
هر تار زلف جانان باشد شب درازی
کو آن کسی که میگفت یک شب هزار شب نیست

آواز:ایرج
ویولن :اسدالله ملک
تار :فرهنگ شریف
سنتور :منصور صارمی
نی :حسن کسایی
قانون: سیمین آقا رضی
غزل آواز :سعدی شیرازی
دستگاه :چهارگاه
گوینده :فیروزه امیر معز

#صاحبدلان#گرامی#کاروان #
#شعراء#هنرمندان گلها#غزل #
#فیروزه امیر معز#چهارگاه #
#سعدی شیرازی#سیمین آقارضی
#حسن کسائی#منصور صارمی #
#فرهنگ شریف#اسدالله ملک #
#ایرج#غیاثای شیرازی#فروغی #
#بسطامی#نظیری نیشابوری #
#وصال شیرازی#منوچهری # #دامغانی#ذکائی بیضائی#روشنک ☆کاروانی از شعرو موسیقی☆

¤¤☆¤¤
《کاروانی از شعرو موسیقی》
صاحبدلان گرامی :
کاروان همچنان درراه است
عمریست سر کوی تو مستانه نشستم جانا
هنرمندان گلها و شعراء

آواز :محمودی خوانساری
ویولن : اسدالله ملک
تار : فرهنگ شریف
سنتور :منصور صارمی
نی : حسن کسایی
ضرب :امیر ناصر افتتاح
دستگاه :شور- ابوعطا
غزل آواز : فروغی بسطامی
گوینده :فخری نیکزاد

این بیت زیبااز: ریاضی یزدی
یوسفی سلطنت مصر ملاحت میداشت
آن همه حسن کجا رفت و خریدار کجاست

این بیت زیبااز:غلامحسین وفائی
یوسف عشق که دل در طلبش میگردید
به یکی جلوه دلم برد وخریدارم کرد

این بیت زیبااز:صائب تبریزی
یوسف از غیرت آن نرگس نیلوفر رنگ
رفت تا مصر که در نیل زند پیراهن

این بیت زیبااز:سعدی شیرازی
یکی درخت گل اندر فضا خلوت ماست
که سروهای چمن پیش قامتش پستند

این بیت زیبااز: ظهیر اصفهانی
یکی خال سیه جا کرده در کنج لب لعلش
که گوئی بر لب آب بقا بنشسته هندوئی

#صاحبدلان#گرامی#کاروان#شعر
#شعرا#هنرمندان#گلها#ظهیر #
#اصفهانی#سعدی شیرازی#صائب
#تبریزی#غلامحسین وفائی#تار#
#ریاضی یزدی#فروغی بسطامی#
#محمودی خوانساری#اسدالله #
#ملک#فرهنگ شریف#منصور #
#صارمی#حسن کسایی#امیرتاصر
#افتتاح#ابوعطا#فخری نیکزاد # ☆کاروانی از شعرو مو سیقی☆

کاروان زمین:
طبیعت زیبا منطقه کاروان
یکی از به رزترین جازبه های تفریحی جوزدرمنطقه کاروان می باشدکه درفصل بهار بسیارسرسبز وزیبا وپراز آب های زلال باران می شود
#طبیعت#منطقه#کاروان#آب زلال#

کاروان زمین

دریا خانه ات بود، دلت دریایی ، نامت دریادل ...دریا تو را با خود برد و من با آتشی که به جانم افتاده
شعله شعله می سوزم خاکستر می شوم و با بغضی از اندوه ابرهاچون قاصدکی سیاه پرسه می زنم... کاروان آمدودلخواه به همراهش نیست بادل این قصه نگویم که به دلخواهش نیست

کاروان آمد و از یوسفِ من نیست خبر این چه راهیست که بیرون شدن ازچاهش نیست؟
کشورها هر کدام در زمینه ای خودکفا شده اند، یکی در صنعت یکی در محصولات کشاورزی و...
و ما فقط در صنعت مرگ خودکفا شده ایم...
نفتکش سانچی ...زلزله کرمانشاه ...پلاسکو...معدن...قطار...پراید

یک زمان زنده بودن حرمت داشت. این روزها چه ساده می‌میریم و چه سخت زنده ایم...فکرشو بکن
اگر قراربود برای هر مصیبتی در ایران مشکی بپوشیم...دیگه رخت عزا هم حرمت خود را از دست داده،،
مراحل مواجهه با حوادث در ايران:
١- وقوع حادثه
٢- تلاش براي رفع آن
٣- ابراز نگراني مسولين
٤- ناتواني در رفع آن
٥- كشته شدن تعدادي از هموطنان
٦- سوگواري
٧- فراموشی . . . و فراموشی و فراموشی
و باز هم اگر اتفاقی سیاسی بیفتد،،،سریع عده ی دیگر قربانی میشوند و ذهن ها را به آن جهت سوق میدهندتا سرپوشی باشد بر آن اتفاق.#ایران#عزادار#نفتکش_ایرانی #سانچی #دریادلان_سانچی #شهادت#دریا#خانه#بازماندگان #تسلیت#کاروان#مرگ#اینستاگرام #کورد

Most Popular Instagram Hashtags