#کارو

2107 posts

TOP POSTS

برو ای دوست!!!
برو ای دوست برو !
برو ای دختر پالان محبت بردوش !
دیده بر دیده من مفکن و نازم مفروش !
من دگرسیرم ... ! سیر... !
بخدا سیرم از این عشق دو پهلوی تو پست !
تف به آن دامن پستی که ترا پروردست !
کم بگو. جاه تو کو. مال تو کو. برده ی زر !
کهنه رقاصه ی وحشی صفت زنگی خر !
گر طلا نیست مرا . تخم طلا... مردم من !
زاده رنجم و پرورده ی دامان شرف !
آتش سینه ی صدها تن دلسرم من !
دل من چون دل تو صحنه ی دلقک ها نیست !
دیده ام مسخره ی خنده ی چشمک ها نیست !
دل من ماءمن صد شورو بسی فریاد است !
ضربانش . جرس قافله زنده دلان !
طپش طبل ستم کوب ستم کوفتگان !
چکش مغز ز دنیای شرف روفتگان !
تک تک ساعت پایان شب بیداد است !
دل من . ای زن بد بخت هوس پرور پست !
شعله آتش شیرین شکن فرهاد است !
حیف از این قلب . از این قبر طرب پرور درد !
که به فردان تو . تسلیم تو جانی کردم !
حیف از آن عمد که با سوز شراری . جانسوز !
پایمال هوسی هرزه و آنی کردم !
در عوض با من شوریده چه کردی ؟ نامرد !
دل به من دادی ؟ نیست ؟!
صحبت از دل مکن . این لانه ی شهوت . دل نیست !
دل سپردن اگر این است ! که این مشکل نیست !
هان ! بگیر . این دلت : از سینه فکندم بدر !
ببرش دور ببر !
ببرش تحفه ز بهر پدرت . گرگ پدر !!
#کارو

به جای ساعت
نوار سیاهی به مچ دستم بستم ...
زمان برای من متوقف شده ومن
پیمان خود را با هر چه زمان است
و هر چه مربوط به آن شکستم!*#کارو*#

روز #پدر مبارک 💜💛💙💚❤⚘🌷🌼🌻🌺
#کافه #کارو #رشت

و باز هم یه روز (خود)کاری خوب در کنار برادران خشایار #کارو و رضا #جاذبه ❤️👊
خودکاریم ✍️🎶🎧🔈

من بیکار که صد بار
بمیرم هر روز،
بالِشم سنگ و دلم تنگ
و تنم بستر سوز~

کت من در گرو
عیدِ گذشتهِ است هنوز؛
به من آخر چه که
نوروز سعید است امروز~
کهنه روزم چه بود آخر
که چه باشد نوروز... هفت سین من که
چه سینی و چه هفت؛
سینه ای کشته دل و
سوز سرشکی گلرنگ~
سرفه های تب و
سرسام سکوتی دلتنگ؛
سفره ای خالی و سرما
و سری بر سرسنگ.. #حاجی_فیروز
#کارو

توضیه میکنم هیچ وقت هیچ وقت با لوازم #ارایشی _#دختر _#خانوما #این #کارو نکنید# ،😁😊😂😂😂😐😑

شب است و ماه می رقصد
ستاره نور می پاشد
نسیم پونه ها
عطر شقایق ها ز لبهای هوس الود
زنبق بوسه می گیرد
خداوند تو در قرآن جاویدت
به انسان ها وعده ها دادی
تو می گفتی که نامردان بهشتت را نمی بینند
تو می گفتی که دوزخ منزل آنهاست
من اما دیده ام نامرد نامردی
که با خون رگ مردان عالم
کاخ میسازد
تو می گفتی اگر اهریمن شهوت‌
برانسان حکمفرما شد
من آن را صلیب خشم خود
مصلوب می سازم
من اما دیده ام
چشمان شهوت ناک فرزندی
که بر اندام لخت مادرش
دزدانه می پایید
تو بر لعن و نفرینت
اگر مردانگی اینست
به نامردی نامردان قسم
نامرد نامردم اگر دستی به قرآنت بیالایم...
#کارو#کفرنامه#شکست#سکوت#کارو#ویگن

...
به فرمان حقیقت رفتم اندر قبر باشادی.
ک تا بیرون کشم از قعر ظلمت نعش ازادی.
#کارو
#ندا_آقاسلطان

این #9 #کارو #از # همین الان # برای همیشه #ترک کنید☝️#

MOST RECENT

.
کفر نامه:
خداوندا
اگر روزی بشر گردی
زحال بندگانت با خبر گردی
پشیمان می شدی از قصه خلقت
از اینجا از آنجا بودنت
خداوند!اگر روزی ز عرش خود به زیر آیی
لباس #فقر به تن داری
برای لقمه ی نانی غرورت را به زیر پای نا مردان فرو ریزی
زمین و آسمان را کفر می گویی نمی گویی؟
خداونداگر با مردم آمیزی
شتابان در پی روزی
ز پیشانی عرق ریزی
شب آزرده ودل خسته
تهی دست و زبان بسته
به سوی خانه باز آیی
زمین آسمان را کفر می گویی نمی گویی؟
خداونداگر در ظهرگرماگیر تابستان تن خود را به زیر سایه ی دیواری بسپاری
لبت را بر کاسه ی مسی قیر اندود بگذاری
و قدری آن طرف ترکاخ های مرمرین بینی
واعصا بت برای سکه ای این سو و آن سودر روان باشد
و شاید هر رهگذر هم از درونت با خبر باشد
زمین و آسمان را کفر می گویی نمی گویی؟
خدایا خالقا بس کن جنایت را تو ظلمت را!
تو خود سلطان تبعیضی تو خود یک فتنه انگیزی
اگر در روز خلقت مست نمی کردی
یکی را همچون من بدبخت
یکی را بی دلیل آقا نمی کردی
جهانی را چنین غوغا نمی کردی
دگر فریاد ها در سینه ی تنگم نمی گنجد
دگر آهم نمی گیرد
دگر این سازها شادم نمی سازد
دگر از فرط می نوشی می هم مستی نمی بخشد
دگر در جام چشمم باده #شادی نمی رقصد
نه سنگ سینه ی غم چنگ صدها ناله می کوبد
خدایا گنبد صیاد یعنی چه ؟فروزان اختران ثابت سیار یعنی چه ؟
اگر عدل است این، پس ظلم ناهنجار یعنی چه؟
به حدی درد #تنهایی دلم را رنج می دارد
که با آوای دل خواهم کشم فریاد و برگویم
چرا اشک مرا هرگز نمی بیند؟چرا بر ناله پر خواهشم پاسخ نمی گوید
شاید دگر پر گشته است آن طاقت و صبرش کنون از دست داده آن صفتهارا
چرا در پرده می گویم
خدا هرگز نمیباشد
شب است و ماه میرقصد ستاره نقره می پاشد
و گنجشک از لبان شهوت آلوده ی زنبق بوسه می گیرد
من اما سرد و خاموشم!
من اما در سکوت خلوتت آهسته می گریم
اگر حق است زدم زیر خدایی !!!
عجب بی پرده امشب من سخن گفتم
خداونداگر دنعشه ی افیون از من مست گناهی سر زد ببخشیدم
ولی نه؟!چرا من روسیه باشم؟
چرا غلاده ی تهمت مرا در گردن آویزد؟
خداوندتو در قرآن جاویدت هزاران وعده ها دادی
تو می گفتی که نامردان بهشتت را نمی بینند
ولی من با دو چشم خویشتن دپدر با نورسته خویش گرم میگیرد
برادر شبانگاهان مستانه ازآغوش خواهر کام میگیرد
نگاه شهوت انگیز پسر ددزدانه بر اندام مادر می لرزد
قدم ها در بستر فحشامی لغزد
پس...قولت!
اگر مردانگی این است.......#کارو#شعر#کفر_نامه
#خدا❤

برو ای دوست!!!
برو ای دوست برو !
برو ای دختر پالان محبت بردوش !
دیده بر دیده من مفکن و نازم مفروش !
من دگرسیرم ... ! سیر... !
بخدا سیرم از این عشق دو پهلوی تو پست !
تف به آن دامن پستی که ترا پروردست !
کم بگو. جاه تو کو. مال تو کو. برده ی زر !
کهنه رقاصه ی وحشی صفت زنگی خر !
گر طلا نیست مرا . تخم طلا... مردم من !
زاده رنجم و پرورده ی دامان شرف !
آتش سینه ی صدها تن دلسرم من !
دل من چون دل تو صحنه ی دلقک ها نیست !
دیده ام مسخره ی خنده ی چشمک ها نیست !
دل من ماءمن صد شورو بسی فریاد است !
ضربانش . جرس قافله زنده دلان !
طپش طبل ستم کوب ستم کوفتگان !
چکش مغز ز دنیای شرف روفتگان !
تک تک ساعت پایان شب بیداد است !
دل من . ای زن بد بخت هوس پرور پست !
شعله آتش شیرین شکن فرهاد است !
حیف از این قلب . از این قبر طرب پرور درد !
که به فردان تو . تسلیم تو جانی کردم !
حیف از آن عمد که با سوز شراری . جانسوز !
پایمال هوسی هرزه و آنی کردم !
در عوض با من شوریده چه کردی ؟ نامرد !
دل به من دادی ؟ نیست ؟!
صحبت از دل مکن . این لانه ی شهوت . دل نیست !
دل سپردن اگر این است ! که این مشکل نیست !
هان ! بگیر . این دلت : از سینه فکندم بدر !
ببرش دور ببر !
ببرش تحفه ز بهر پدرت . گرگ پدر !!
#کارو

برو ای دوست برو
!!!
برو ای دختر پالان محبت بر دوش !
دیده بر دید ه ی من مفکن و نازم مفروش
من دگر سیرم ...سیر.
بخدا سیرم از این عشق دوپهلوی تو پست
تف بر آن دامن پستی که تو را پروردست
کم بگو جاه تو کو ؟مال تو کو؟. برده ی زر
کهنه رقاصه ی وحشی صفت زنگی خر
گر طلا نیست مرا . تخم طلا....مردم من
زاده ی رنجم و پرورده ی دامان شرف
آتش سینه ی صدها تن دلسردم من
دل من چون دل تو صحنه ی دلقک ها نیست
دیده ام مسخره ی خنده ی چشمک ها نیست
دل من مامن صد شور و بسی فریاد است
ضربانش جرس قافله ی زنده دلان
طپش طبل ستم کوب ستم کوفتگان
چکش مغز زدنیای شرف روفتگان
تک تک ساعت پایان شب بیداد است !
دل من ای زن بدخت هوس پرور پست
شعله ی آتش شیرین شکن فرهاد است!.
حیف از این قلب .از این قبر طرب پرور درد
که به فرمان تو تسلیم تو . جانی کردم!
حیف از آن عمر که با سوز شراری جانسوز
پایمال هوسی هرزه و آنی کردم
در عوض با من شوریده چه کردی؟ نامرد
دل به من دادی نیست؟
صحبت از دل مکن این لانه ی شهوت دل نیست!
دل سپردن اگر این است .که این مشکل نیست!
هان بگیر این دلت از سینه فکندم بدر
ببرش دور. ببر..
ببرش تحفه ز بهر پدرت! گرگ پدر

#کارو دردریان

این #9 #کارو #از # همین الان # برای همیشه #ترک کنید☝️#

برو ای دختر پالان محبت بر دوش!
دیده بر دیده ی من مفکن و نازت مفروش...
من دگر سیرم... سیر!...
به خدا سیرم از این عشق دوپهلوی تو پست!
تف بر آن دامن پستی که تورا پروردست!

کم بگو ، جاه تو کو؟! مال تو کو برده ی زر!
کهنه رقاصه ی وحشی صفت زنگی خر!
گر طلا نیست مرا ، تخم طلا، مَردم من،
زاده ی رنجم و پرورده ی دامان شرف
آتش سینه ی صدها تن دلسردم من!
دل من چون دل تو، صحنه ی دلقک ها نیست!
دیده ام مسخره ی خنده ی چشمک ها نیست!
دل من مأمَن صد شور و بسی فریاد است:
ضربانش جرس قافله ی زنده دلان
تپش طبل ستم کوب، ستم کوفتگان
چکش مغز ز دنیای شرف روفتگان
«تک تک» ساعت، پایان شب بیداد است!
دل من، ای #زنِ بدبخت هوس پرور پست!
شعله ی آتش« شیرین» شکن«فرهاد» است!
حیف از این قلب، از این قبر طرب پرور درد
که به فرمان تو، تسلیم تو جانی کردم،
حیف از آن عمر، که با سوز شراری جان سوز
پایمال هوسی هزره و آنی کردم!
در عوض با من شوریده، چه کردی، #نامرد؟
دل به من دادی؟این دل نیست!
صحبت دل مکن، این لانه ی شهوت، دل نیست!
دل سپردن اگر این است! که این مشکل نیست!
هان! بگیر!این دلت، از سینه فکندیم به در!
ببرش دور ... ببر!
ببرش تحفه ز بهر پدرت، گرگ پدر... #کارو

خداوندا
تو در قرآن جاویدت هزاران وعده ها دادی
تو می گفتی كه نامردان بهشتت را نمی بینندولی من با دو چشم خویشتن دیدمكه نامردان به از مردان ز خون پاک مردانت هزاران كاخها ساختند

خداوندا بیا بنگر بهشت کاخ نامردان راخدایا ! خالقا ! بس کن جنایت رابس کن تو ظلمت را
تو خود گفتی اگر اهـرمن شهوتبر انسان حکم فرماید تو او را با صلیب عصیانت مصلوب خواهی
کردولی من با دو چشم خویشتن دیدم پدر با نورسته خویش گرم میگیرد، برادر شبانگاهان مستانه از
آغوش خواهر کام میگیرد، نگاه شهوت انگیز پسر دزدانه بر اندام مادر می لرزد قدم ها در بستر فحشا
می لغزد
پس...قولت!اگر مردانگی این است به نامردی نامردان قسم
نامرد نامردم اگر دستی به قرآنت بیالایم!!!
#کارو
#alitnt
@banoooye_mordad @dokhi_nolovei83 @miss_sha.gha.yegh @behnampishkool @shaghayegh793 @hdis.__.h @alirezab2002 @parsa__minaee__1302 @shahinnajafi @tarlan085

.
🌐 💪 💪 .
🌐 مقایسه ای بین
.
#مشاغل_رويايی_نوجوانان (رنگ آبی) و واقعیت #بازار_کار آمریکا(رنگ قرمز)
.

سومین شغل رویایی نوجوانان آمریکایی، معلمی و کتابداری است.
.

مشاوره کسب و کار #کیاداوداسفندیاری
. 🆔 @sefrtamiliard
.
🔷 🔷 🔷 🔷 🔷 🔷 🔷 🔷 🔷 🔷 🔷 🔷 🔷 🔷 🔷 🔷 🔷 🔷 🔷 🔷 🔷 🔷 🔷 🔷 🔷 🔷 🔷 🔷 🔷 🔷 .
.
.#kiadavood#esfandiari#millllliard#sefrtamiliard#payesh#tv#mojri#red .
#کارو کاسبی #مشاوره#کسب و کار #کیاداوداسفندیاری#صفرتا میلیارد #میلیارد#انرژی_زیاد#انگیزه#زندگی#پایش#حرف_حساب#صفر#کیا#برنامه #برنامه ریزی#قرمز #آبی#نوجوان# آمریکا
#من_می توانم

الا ، اي رهگذر ! منگر ! چنين بيگانه بر گورم چه مي خواهي ؟ چه مي جويي ، در اين كاشانه ي عورم ؟
چه سان گويم ؟ چه سان گريم؟ حديث قلب رنجورم ؟ از اين خوابيدن در زير سنگ و خاك و خون خوردن
نمي داني ! چه مي داني ، كه آخر چيست منظورم
تن من لاشه ي فقر است و من زنداني زورم

كجا مي خواستم مردن !؟ حقيقت كرد مجبورم
چه شبها تا سحر عريان ، بسوز فقر لرزيدم
چه ساعتها كه سرگردان ، به ساز مرگ رقصيدم از اين دوران آفت زا ، چه آفتها كه من ديدم
سكوت زجر بود و مرگ بود و ماتم و زندان
هر آن باري كه من از شاخسار زندگي چيدم فتادم در شب ظلمت ، به قعر خاك ، پوسيدم ز بسكه با لب محنت ،‌زمين فقر بوسيدم
كنون كز خاك غم پر گشته اين صد پاره دامانم چه مي پرسي كه چون مردم ؟ چه سان پاشيده شد جانم ؟
چرا بيهوده اين افسانه هاي كهنه بر خوانم ؟
ببين پايان كارم را و بستان دادم از دهرم كه خون ديده ، آبم كرد و خاك مرده ها ، نانم همان دهري كه بايستي بسندان كوفت دندانم
به جرم اينكه انسان بودم و مي گفتم : انسانم ستم خونم بنوشيد و بكوبيدم به بد مستي
وجودم حرف بيجايي شد اندر مكتب هستي شكست و خرد شد ، افسانه شد ، روزم به صد پستي كنون … اي رهگذر ! در قلب اين سرماي سر گردان به جاي گريه : بر قبرم ، بكش با خون دل دستي
كه تنها قسمتش زنجير بود ، از عالم هستي نه غمخواري ، نه دلداري ، نه كس بودم در اين دنيا
در عمق سينه ي زحمت ، نفس بودم در اين دنيا همه بازيچه ي پول و هوس بودم در اين دنيا پر و پا بسته مرغي در قفس بودم در اين دنيا به شب هاي سكوت كاروان تيره بختيها
سرا پا نغمه ي عصيان ، جرس بودم در اين دنيا به فرمان حقيقت رفتم اندر قبر ، با شادي كه تا بيرون كشم از قعر ظلمت نعش آزادی
#کارو

هدایت، دور از وطن مرد..
او این خاک فلک‌زده را،
حتی برای مردن
هم لایق نشمرد !..
چه حقیقت تلخی !
خاک بر سر ما !

#کارو

ابریق می مرا شکستی ربی / بر من در عیش ببستی ربی / من می خورم و تو میکنی بدمستی / خاکم به دهان مگر که مستی ربی.

#کارو

Most Popular Instagram Hashtags