[PR] Gain and Get More Likes and Followers on Instagram.

#کارو

2491 posts

TOP POSTS

شمارش معکوس برای دیدن سوپرایز موزیک محمدی با فیلم برداری کارو فیلم پاوه و مدیریت تالار دهکده باران و گروه هلپرکه امید کرماشان به سرپرستی استاد امید پروینی
#زانیار _#میری
@zaniar_miri
#پوریا _#محمدی
@_pourya_mh
#امید _#پروینی _#کرماشان
@halparkermashan
#آتلیه _#کارو
@studio.karo
#تالار _#دهکده _#باران
@dehkadeh_baran

.
بستم ز سخن لب و فرا دادم گوش
دیدم که ز بیکران،‌ دردی خاموش
فریاد زمان،‌ رمیده در قلب سروش
کای ژنده بتن،‌ مردن کاشانه به دوش
بس بود هر آنچه زور بی مسلک پست
در دامن این تیره شب مرده پرست
با فقر سیاه... طفل سرمایهٔ مست
قلب نفس بی کستان، کشت... شکست
دل زنده کنید تا بمیرد ناکام
این نظم سیاه و فقر در ظلمت شام
بر سر نکشد، خزیده از بام به بام
خون دل پابرهنگان، جام به جام
نابود کنید، یاس را در دل خویش
کاین ظلمت دردگستر، زار پریش
محکوم به مرگ جاودانی است... بلی
شب خاک به سر زند، چو روز آید پیش

عکاس : سجاد جان دریکوند

#شعر #کارو #سد_کرخه_اندیمشک #خوزستان #اندیمشک #سد_کرخه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تکیه برجای خدا کردم

شبی در حال مستی تکیه بر جای خدا کردم
در آن شب خدایا من عجایب کارها کردم

ز خاک عالم کهنه جهانی نو بنا کردم-کشیدم بر زمین از عرش دنیا دار سابق را

سخن واضح تر و بهتر بگویم کودتا کردم.
هر آن کس را که میدانستم از اول بود فاسد؛نکردم خلق و عالم را بری از هر جفا کردم

جهانی ساختم بر عدل و داد و خالی از تبعیض؛تمام بندگان خویش را از خود رضا کردم.
نکردم خلق شیطان را عجب کاری بجا کردم
نشستم فکر کار انتها را ابتدا کردم

سحر چون گشت از مستی شدم هوشیار؛خدایا در پناه می جسارت بر خدا کردم

شدم بار دگر یک بنده درگاه او گفتم ؛خداوندا نفهمیدم خطا کردم... #کارو دردیان

خداوندا...
تو در قرآن جاویدت هزاران وعده ها دادی
تو می گفتی که نامردان بهشتت را نمی بینند
ولی من با دو چشم خویشتن دیدم
که نامردان به از مردان
ز خون پاک مردانت هزاران کاخها ساختند
خداوندا بیا بنگر بهشت کاخ نامردان را
خدایا ! خالقا !
تو خود گفتی اگر اهرمن شهوت بر انسان حکم فرماید تو او را با صلیب عصیانت مصلوب خواهی
کرد
ولی‌‌.‌.‌😔😔😔😔😔 #کارو
#عجب_صبری_خدا_دارد
دلنوشته @shoaibrn

خدایا کفر می گویم ؛ پریشانم پریشانم
چه می‌خواهی تو از جانم ،
نمی‌دانم ، نمی‌دانم ...
مرا بی آن که خود خواهم ،
اسیر زندگی کردی !
تو مسئولی خداوندا
به این آغاز و پایانم ... من آن بازیچه‌ای هستم ؛
که می‌رقصم به هر سازت!
تو می‌خندی از آن اول ،
به این چشمان گریانم ...
نه در مسجد نه میخانه ،
نه در دیری نه در کعبه !
من آن بیدم که می‌لرزم ،
دگر بر مرگ پایانم .

خدایی ناخدایی ؛
هرچه هستی غافلی یا رب ...!
که من آن کشتی بشکسته‌ای
در کام طوفانم
تویی قادر تویی مطلق ،
نسوزان خشک وتر باهم !
که من فریاد نسلی عاصی و
قومی پریشانم ... #کارو

به جای ساعت
نوار سیاهی به مچ دستم بستم ...
زمان برای من متوقف شده ومن
پیمان خود را با هر چه زمان است
و هر چه مربوط به آن شکستم!*#کارو*#

.
صد بار شدم عاشق و مردم صد بار ... .
تابوت خود بگور بردم صد بار ... .
من غره از اینکه صد نفر گول زدم
دل غافل از اینکه گول خوردم صد بار ... ...
جز مسخره نیست عشق تا بوده و هست
با مسخرگی جهانی انداخته دست
ایکاش که در دل طبیعت میمرد
این طفل حرامزاده از رزو الست ... .
#کارودردریان #کارو

شب است و ماه می رقصد
ستاره نور می پاشد
نسیم پونه ها
عطر شقایق ها ز لبهای هوس الود
زنبق بوسه می گیرد
خداوند تو در قرآن جاویدت
به انسان ها وعده ها دادی
تو می گفتی که نامردان بهشتت را نمی بینند
تو می گفتی که دوزخ منزل آنهاست
من اما دیده ام نامرد نامردی
که با خون رگ مردان عالم
کاخ میسازد
تو می گفتی اگر اهریمن شهوت‌
برانسان حکمفرما شد
من آن را صلیب خشم خود
مصلوب می سازم
من اما دیده ام
چشمان شهوت ناک فرزندی
که بر اندام لخت مادرش
دزدانه می پایید
تو بر لعن و نفرینت
اگر مردانگی اینست
به نامردی نامردان قسم
نامرد نامردم اگر دستی به قرآنت بیالایم...
#کارو#کفرنامه#شکست#سکوت#کارو#ویگن

MOST RECENT

شمارش معکوس برای دیدن سوپرایز موزیک محمدی با فیلم برداری کارو فیلم پاوه و مدیریت تالار دهکده باران و گروه هلپرکه امید کرماشان به سرپرستی استاد امید پروینی
#زانیار _#میری
@zaniar_miri
#پوریا _#محمدی
@_pourya_mh
#امید _#پروینی _#کرماشان
@halparkermashan
#آتلیه _#کارو
@studio.karo
#تالار _#دهکده _#باران
@dehkadeh_baran

خدایا کفر می گویم ؛ پریشانم پریشانم
چه می‌خواهی تو از جانم ،
نمی‌دانم ، نمی‌دانم ...
مرا بی آن که خود خواهم ،
اسیر زندگی کردی !
تو مسئولی خداوندا
به این آغاز و پایانم ... من آن بازیچه‌ای هستم ؛
که می‌رقصم به هر سازت!
تو می‌خندی از آن اول ،
به این چشمان گریانم ...
نه در مسجد نه میخانه ،
نه در دیری نه در کعبه !
من آن بیدم که می‌لرزم ،
دگر بر مرگ پایانم .

خدایی ناخدایی ؛
هرچه هستی غافلی یا رب ...!
که من آن کشتی بشکسته‌ای
در کام طوفانم
تویی قادر تویی مطلق ،
نسوزان خشک وتر باهم !
که من فریاد نسلی عاصی و
قومی پریشانم ... #کارو

خداوندا...
تو در قرآن جاویدت هزاران وعده ها دادی
تو می گفتی که نامردان بهشتت را نمی بینند
ولی من با دو چشم خویشتن دیدم
که نامردان به از مردان
ز خون پاک مردانت هزاران کاخها ساختند
خداوندا بیا بنگر بهشت کاخ نامردان را
خدایا ! خالقا !
تو خود گفتی اگر اهرمن شهوت بر انسان حکم فرماید تو او را با صلیب عصیانت مصلوب خواهی
کرد
ولی‌‌.‌.‌😔😔😔😔😔 #کارو
#عجب_صبری_خدا_دارد
دلنوشته @shoaibrn

.
امروز با استاد کارو
.
#شعر#شاعر#کارو#غمگین#تباهی

.
بستم ز سخن لب و فرا دادم گوش
دیدم که ز بیکران،‌ دردی خاموش
فریاد زمان،‌ رمیده در قلب سروش
کای ژنده بتن،‌ مردن کاشانه به دوش
بس بود هر آنچه زور بی مسلک پست
در دامن این تیره شب مرده پرست
با فقر سیاه... طفل سرمایهٔ مست
قلب نفس بی کستان، کشت... شکست
دل زنده کنید تا بمیرد ناکام
این نظم سیاه و فقر در ظلمت شام
بر سر نکشد، خزیده از بام به بام
خون دل پابرهنگان، جام به جام
نابود کنید، یاس را در دل خویش
کاین ظلمت دردگستر، زار پریش
محکوم به مرگ جاودانی است... بلی
شب خاک به سر زند، چو روز آید پیش

عکاس : سجاد جان دریکوند

#شعر #کارو #سد_کرخه_اندیمشک #خوزستان #اندیمشک #سد_کرخه

با دو تا هندوانه زیر بغل با همین جان لاغر و زردم
فکر کردم که می شود جنگید فکر کردم فقط خودم مردم
مرد بیزار خسته از بیداد

از همه سمت نیزه می بارید به خودم آمدم تنم خارید
گفتم از شهر دست بردارید شب شد و سینه را سپر کردم
مثل یک کوه سخت از فولاد

خواستم مثل آسمان باشم منجی شهر نیمه جان باشم
آشیان پرندگان باشم با همین دست خالی و سردم
نعره برداشتم که ماه آمد مرد جنگاور سپاه آمد
چگوارای بی کلاه آمد گرچه یک بیچراغ شبگردم

همچنان با زبان شعر و غزل همچنان مثل گنده لات محل
همچنان هندوانه زیر بغل شور این قصه را درآوردم
با دهانی جریده از فریاد

یک طرف اجتماع ترسوها یک طرف دوستان و چاقوها
روبرویم سپاه پرروها باید از راه رفته برگردم
راستی هندوانه ها افتاد

خواستم مثل آسمان باشم منجی شهر نیمه جان باشم
آشیان پرندگان باشم با همین دست خالی و سردم
نعره برداشتم که ماه آمد مرد جنگاور سپاه آمد
چگوارای بی کلاه آمد گرچه یک بیچراغ شبگردم🤘🏻#شاهین_نجفی #نیچه_با_لباس_کردی #صادق_هدایت #با_دهانی_جریده_از_فریاد #رادیکال🌵 #استیون_هاوکینگ #انفجار_بزرگ #بیگ_بنگ #مصدق_کجایی #کافکا #کارو #تنها_صداست_که_میماند #داریوش_صدایی_که_نسل_ها_فریاد_میکنند #یازهراب✊#بوف_کور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تکیه برجای خدا کردم

شبی در حال مستی تکیه بر جای خدا کردم
در آن شب خدایا من عجایب کارها کردم

ز خاک عالم کهنه جهانی نو بنا کردم-کشیدم بر زمین از عرش دنیا دار سابق را

سخن واضح تر و بهتر بگویم کودتا کردم.
هر آن کس را که میدانستم از اول بود فاسد؛نکردم خلق و عالم را بری از هر جفا کردم

جهانی ساختم بر عدل و داد و خالی از تبعیض؛تمام بندگان خویش را از خود رضا کردم.
نکردم خلق شیطان را عجب کاری بجا کردم
نشستم فکر کار انتها را ابتدا کردم

سحر چون گشت از مستی شدم هوشیار؛خدایا در پناه می جسارت بر خدا کردم

شدم بار دگر یک بنده درگاه او گفتم ؛خداوندا نفهمیدم خطا کردم... #کارو دردیان

صد بار شدم عاشق و مردم صد بار
تابوت خودم به گور بردم صد بار
من غره از اینکه صد نفر گول زدم
دل غافل از آنکه ،‌گول خوردم صد بار شعر و صدا: #کارو. @javid_eslahian

الا ، ای رهگذر ! منگر ! چنین بیگانه بر گورم
چه می خواهی ؟ چه می جویی ، در این کاشانه ی عورم ؟

چه سان گویم ؟ چه سان گریم؟ حدیث قلب رنجورم ؟

از این خوابیدن در زیر سنگ و خاک و خون خوردن

نمی دانی ! چه می دانی ، که آخر چیست منظورم

تن من لاشه ی فقر است و من زندانی زورم

کجا می خواستم مردن !؟ حقیقت کرد مجبورم

چه شبها تا سحر عریان ، بسوز فقر لرزیدم

چه ساعتها که سرگردان ، به ساز مرگ رقصیدم

از این دوران آفت زا ، چه آفتها که من دیدم

سکوت زجر بود و مرگ بود و ماتم و زندان

هر آن باری که من از شاخسار زندگی چیدم

فتادم در شب ظلمت ، به قعر خاک ، پوسیدم

ز بسکه با لب مخنت ،‌زمین فقر بوسیدم

کنون کز خاک فم پر گشته این صد پاره دامانم

چه می پرسی که چون مردم ؟ چه سان پاشیده شد جانم ؟

چرا بیهوده این افسانه های کهنه بر خوانم ؟

ببین پایان کارم را و بستان دادم از دهرم

که خون دیده ، آبم کرد و خاک مرده ها ، نانم

همان دهری که بایستی بسندان کوفت دندانم

به جرم اینکه انسان بودم و می گفتم : انسانم

ستم خونم بنوشید و بکوبیدم به بد مستی

وجودم حرف بیجایی شد اندر مکتب هستی

شکست و خرد شد ، افسانه شد ، روز به صد پستی
... ای رهگذر ! در قلب این سرمای سر گردان

به جای گریه : بر قبرم ، بکش با خون دل دستی

که تنها قسمتش زنجیر بود ، از عالم هستی

نه غمخواری ، نه دلداری ، نه کس بودم در این دنیا

در عمق سینه ی زحمت ، نفس بودم در این دنیا

همه بازیچه ی پول و هوس بودم در این دنیا

پر و پا بسته مرغی در قفس بودم در این دنیا

به شب های سکوت کاروان تیره بختیها

سرا پا نغمه ی عصیان ، جرس بودم در این دنیا

به فرمان حقیقت رفتم اندر قبر ، با شادی

که تا بیرون کشم از قعر ظلمت نعش آزادی شعر و صدا:#کارو @davood_khusro

.
احساس ... .
.
.
به نقاش انسان : <<جورج >>
.
.
.
قسمت اول : .
.

آتش است! جهنم است! یکپارچه درد است.........یکپارچه درد بی درمان.......عصاره ی خاکستر مشتی افتخار صاحب مرده است،که توفان حوادث، به دست مشتی دیوانه ی پول پرست، در ظلمت یکشب طولانی،توفانی دهشت انگیز،به قبرستان فراموشی سپرده است..... رنگ است،....ننگ است،،.......شرنگ است و مرگ، یک پارچه فلاکت است....منبع فساد است،و جنون وسرگردانی ارواح....... مسخره است مهد دروغ است،و تملق و خود فروشی و تقلب و دوروئی ،و دروغ و ریا، مکتب حماقت است و جهل مرکب....قبرستان است..قبرستان..میدانید کجا را و چه را میگویم؟این اجتماع را....این اجتماع شیرازه گسیخته ی تو سری خورده ی نفس مرده را.....این اجتماع محنت کشیده ی طعم ازادی نچشیده ی زندگی افسرده را......باور کنید قبرستان است...قبرستان زندگانی و اندیشه و احساس انسانی..و از همه جای این سرزمین از خزان زدگی سایبان ارامگاه شیخ سعدی گرفته تا ماتم زدگی بیابان بی اب و علف کرمان،از سواحل توفان زده ی خزر تا کرانه های افت زده ی کارون ، خزری که خوراک امواج لجام گسیخته اش ، پیکر درهم شکسته ی صد ها نفر، از هموطنان ماهیگیر من است.....کارونی که سواحل آفتاب زده اش پناهگاه وحشت زده ی فریاد بی پناه ، هزاران نفر از هموطنان زمین گیر من است......در همه جا، از همه جا،از همه ی ناله ها،همه ی خانه ها،از شیون مرغکانی که ناله میکنند و میمیرند در جستجوی چند دانه، دور از لانه ها،و فریاد ارواح تسلیم ناپذیری که مرگ را محکوم میکنند،نابود میکنند...در ازای زندگی خود،تایاد فراموش نشدنیشان فراموش نشود،بزعم خدایان مرگ در فراموشخانه ها ، از همه ی آسمانها ، همه ی بیابانها ، همه ی زمینها ، همه ی زمانها، همه ی دره ها ، همه دریا ها ، زرخانه فروش ، بدست فقرخانه بدوش ، تخم نیستی می کارد،...
.
.
.
ادامه دارد......
.
.
#شکست سکوت
#کارو
#کارو دردریان

جعبه متوسط(جا ادویه ایی)
Medium box
جنس چوب: اقاقیا
Material:aghaghia
- اندازه حدودا: 6×12 cm ..قیمت 35000 تومان
Price: 9 $
#woodworking #woodart #box #design #karo_woodart #wood##کارو#حسن محمدی

پدر آن شب اگر خوش خلوتی پیدا نمیکردی
تو ای مادر اگر شوخ چشمی ها نمیکردی
توهم ای آتش شهوت شرر بر پا نمیکردی
کنون من هم به دنیا بی نشان بودم
پدر آنشب جنایت کرده ای شاید نمیدانی
به دنیایم هدایت کرده ای شاید نمیدانی
از این بابت خیانت کرده ای شاید نمیدانی

من زاده ی شهوت شبی چرکینم
در مذهب عشق کافری بی دینم
آثار شب زفاف کامی است پلید
خونی که فسرده در دل خونینم
من اشک سکوت مرده در فریادم
دادی سرو پا شکسته در بی دادم
اینها همه هیچ....ای خدای شب عشق

#کارو

Most Popular Instagram Hashtags